Inloggen
VRIENDSCHAP (DE) - ID 9650

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1837-03-08 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1837
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Hektjalk
Material Hull: Wood
Construction Data

Geboren in 1796
Overleden te Sappemeer op 22-11-1879.
Gehuwd op 13-11-1829 met Tecla Jacobs Swart - geb. 13-11-1829.
Zoon:
Halbe Nijhuis. Geboren 10-09-1830

Scheepsbouwer: Harmannus Halbes Nijhuis, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1837-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 35.00 lasts
Gross Tonnage 2: 66.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 20.00 Meters Registered
Beam: 3.65 Meters Registered
Depth: 2.02 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1837
Datum agenda: 1837-03-08
Register nr: 18370066
Scheepsnaam: VRIENDSCHAP
Type: Hektjalk
Lasten: 35
Gebouwd in provincie: Groningen
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Calcar, K.P. van
Plaats: Hoogezand
Kapitein op moment van verzoek: Apveld, B.F.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1837-03-08 DE VRIENDSCHAP
Manager: Koert Pieters van Calcar, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Koert Pieters van Calcar, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands

Date/Name Ship 1841-03-06 DE VRIENDSCHAP
Manager: Hindrik Rindelts de Haan, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hindrik Rindelts de Haan, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG 1.200,-

Ship Events Data

1844-11-06: Final Fate: Scrapped

De VRIENDSCHAP, kapt. H.R. de Haan, is in november 1844 na stranding in Cowes afgekeurd en verkocht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1837
Kapitein: Apveld, Berend Fikkes
Overige informatie: Berend Fikkes Apveld: * Nieuwe Pekela 16.10.1801, † a/b de VRIENDSCHAP, Zaandam, 10.09.1840. Trouwde te Nieuwe Pekela op 22-11-1836 met Lammechien Hindriks Dik. BS Nieuwe Pekela, overlijdensregister 10-09-1840: Extract: ‘ingekomen een extract uit het

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Haan, Hindrik Rindelts de
Overige informatie: 0

Algemene informatie

1837

Op 8 maart 1837 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de hektjalk VRIENDSCHAP, aangevraagd door K.P. van Calcar, Hoogezand, voor B.F. Apvelt als kapitein.

Monsterrol: 1837-24
Datum: 24-03-1837
Scheepsnaam: Vriendschap
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Apveld Berend Fikkes kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Goosens Hindrik Berends stuurman niet vermeld niet vermeld 49
Kuipers Willem Jans super carga niet vermeld niet vermeld 49
Oldenburger Egbert Alberts kok niet vermeld niet vermeld 60

AH 020637
Schepen in lading.
Naar Riga, het Nederlands smakschip (opm: hektjalk) de VRIENDSCHAP, kapt. Berend F. Apveld.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
PGC 211137
De schepen de VROUW MARTHA, kapt. J.K. Vlas, van Hamburg naar Leeuwarden, de EENDRAGT, kapt. S.P. de Jonge, van Hamburg naar Groningen zijn de tiende en de schepen de GOEDE HOOP, kapt. R.S. Pinksterboer, van Hamburg naar Bordeaux, de TWEE GEBROEDERS, kapt. H.R. Onnes, van Rendsburg naar Bremen en de VRIENDSCHAP, kapt. B.F. Apveld, van Greifswald naar Rotterdam, zijn op 11 november te Cuxhaven binnengelopen. (opm: de tjalk EENDRAGT, kapt. S.P. de Jonge, werd verkocht en ging in de binnenvaart)
PGC 261237
Te Cuxhaven waren op 17 december wegens tegenwind nog liggende de schepen, deVROUW GESINA,kapitein H.J. Brunius, de JONGE JAN, kapitein H.J. Pluktje en AURORA, kapitein J.G. Elders, alle drie van Hamburg naar Amsterdam, PETRONELLA (opm: VROUW PETRONELLA), kapitein J.A. de Boer, van Rostock en DE VRIENDSCHAP kapt. B.F. Apveld, van Greifswald, beide naar Rotterdam of Amsterdam.

1838

ZP 120238
Te Cuxhaven overwinteren: VRIENDSCHAP, kapt. Apveld, van Greifswald naar Rotterdam, PETRONELLA, kapt. De Boer, van Rostock naar Amsterdam, JONGE JAN, kapt. Plukje, van Hamburg naar dito, METTA MARGARETHA, kapt. Backhauss, van dito naar dito, en DIANA, kapt. De Boer, van Cardiff naar Hamburg.
AH 240438
Schepen in lading te Amsterdam:
Hamburg en Altona: het Nederlandse schip DE VRIENDSCHAP, kapt. B.F. Apveld, adres bij de wed. Jan Salm & Meyer.
ZP 010938
Het schip (opm: tjalk) de VRIENDSCHAP, kapt, B.F. Apveld, naar Rendsburg, is den 28 augustus met verlies van anker en touw te Delfzijl binnengelopen.
ZP 311238
Volgens bericht van Rendsburg van den 28 december was door de sedert acht dagen begonnen vorst het kanaal geheel met ijs bedekt, waardoor de volgende schepen ingevrozen lagen, als:
In de haven van Tonningen (opm: Tönning): HENDRIKA, kapt. De Boer Sap, VROUW CATHARINA, kapt. Drent, JONGE FLONCK, kapt. Flonck, ALIDA, kapt. Kars, alle van Rostock, VROUW HENDRIKA, kapt. De Groot, en JONGE HENDRIK, kapt. Wever, beide van Koningsbergen (opm: Kaliningrad), LIEFDADIGHEID, kapt. Lukje, en ANNEGINA, kapt. Patje, beide van Stettin, EMELIE, kapt. Breckwoldt, van Randers, NIJSINA, kapt. Grupelaer, van Dantzig (opm: Gdansk), en GOEDE VERWACHTING, kapt. Van Sluijs, van Kiel. Alle elf schepen naar Nederland. VRIENDSCHAP, kapt. Apveld, van Flensburg naar Engeland, en de JONGE ROSE, kapt. Reinders, van Riga naar Bremen.

1839

Op 15 juli 1839 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de hektjalk VRIENDSCHAP, aangevraagd door K.P. van Calcar, Hoogezand, voor B.F. Apvelt als kapitein.

AH 281139
Schepen in lading naar Hamburg en Altona.
Het Nederlands smakschip (opm: hektjalk) de VRIENDSCHAP, kapt. B.F. Apveld.
Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer.

1840

PGC 070440
Het schip de VRIENDSCHAP, kapt. Apveld, van Hamburg naar Keulen, is, volgens brief van Harlingen van den 1sten april, den 29 maart als bijlegger aldaar binnengelopen.
PGC 081240
Advertentie. Mr. J. Rengers Hora Siccama, notaris te Hoogezand, zal ten verzoeke van de heer K.P. van Calcar, op dinsdag den 15 december 1840, des avonds te 5 uren, bij H.J. Nieboer, te Hoogezand, publiek om contant geld verkopen een welbevaren tjalkschip, genoemd de VRIENDSCHAP, groot ongeveer 46 roggelasten, in 1837 nieuw uitgehaald, met deszelfs inventaris, laatst gevoerd bij schipper B.F. Apveld, liggende te Hoogezand, nabij de brug, zijnde het opgoed opgeslagen in het pakhuis van de heer verkoper.
PGC 181240
Advertentie. Het tjalkschip De VRIENDSCHAP, in 1837 nieuw uitgehaald, laatst gevoerd bij schipper B.F. Apveld, thans liggende te Hoogezand, op dinsdag den 15 dezer in veiling opgehouden, zal op nieuw publiek geveild worden ten huize van H.J. Nieboer, te Hoogezand, op maandag den 21 dezer, des avonds te 5 uren. Het grootste gedeelte der kooppenningen kan in termijnen worden afgelost, zullende de voorwaarden van af zaterdag den 19 dezer ter lezing liggen ten huize van verkoop en ten kantore van den notaris.
Mr. J. Rengers Hora Siccama. (opm. zie PGC 081240; kapt. Berend Fikkes Apveld was op 10 september 1840 in Zaandam aanboord overleden)

1841

Op 27 januari 1841 wordt de zeebrief van de VRIENDSCHAP, kapt. B.F. Apvelt, geroyeerd onder vermelding ‘schip van eigenaar veranderd’. (opm: kapt. Berend Fikkes Apveld was op 10 september 1840 in Zaandam aanboord overleden)

Op 22 maart 1841 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de VRIENDSCHAP, aangevraagd door H.R. de Haan, Groningen, voor zichzelf als kapitein.

Datum: 22-03-1841
Scheepsnaam: Vriendschap
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Haan, de Hindrik Hindriks (R.) kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Janse Derk Willems kok niet vermeld niet vermeld 19
Siersema Marten H. koksmaat niet vermeld niet vermeld 16
Vries, de Leeuwe Ates stuurman niet vermeld niet vermeld 31

GRC 300341
Zoutkamp, 29 maart. Zeilklaar den 26ste, VRIENDSCHAP, kapt. H.R. de Haan, naar Hull.

1842

RC 050342
Schepen in lading te Rotterdam.
Naar Hamburg, het Nederlands smakschip (opm: hektjalk) VRIENDSCHAP, kapt. H.R. de Haan.

1844

Monsterrol: 1844-13
Datum: 16-03-1844
Scheepsnaam: Vriendschap
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Haan, de Hindrik Rindels kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld
Schmeding (Smeding) Johan Carel August stuurman 20 Groningen (NL) 30
Wories Johannes kok 13 Groningen (NL) 19

Datum: 29-10-1844
Scheepsnaam: Vriendschap
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Brouwer van der Werf Pieter kok 15 Groningen (NL) 50
Haan, de Hindrik Rindels kapitein niet vermeld Groningen (NL) niet vermeld
Heikens (Heikes) Ties stuurman 28 Groningen (NL) 35

AC 121144
Yarmouth (opm: Isle of Wight), 6 november. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. De Haan, van Groningen naar Londen, is op Palling Beach gestrand en zal vermoedelijk totaal weg zijn, doordien de lading (opm: vermoedelijk bestaande uit gezakte haver) reeds uit hetzelve spoelt. (opm: zie AC 131144)
AC 131144
Cowes, 8 november. Het schip VRIENDSCHAP, kapt. De Haan, van Groningen naar Londen, alhier binnengelopen, is lek en moet lossen om te repareren.
(opm: zie AC 121144; op 30 december 1844 werd de zeebrief geroyeerd, na door de Consul in Londen zonder opmerking naar Den Haag te zijn opgestuurd; in de jaarlijkse opgave van verliezen aan de koning staat ‘verongelukt; vermoedelijk is de hektjalk, bouwjaar 1837, kapt. Hindrik Rindelts de Haan, in Cowes afgekeurd en verkocht; kapt. De Haan kocht in januari een ander schip)

Akten

GRONINGER ARCHIEVEN archiefnummer Gron.883.2137.2140.1841.35
DVD IX - foto 68, 69, 70
__________________________________________________
Acte koop/verkoop
Naam schip VRIENDSCHAP

Plaats en datum acte Hoogezand, 6 maart 1841

Type schip: tjalkschips hol

Verkoper: Koert Pieters van Calcar, negotiant op het Hoogezand

Aankoper: Hindrik Rindelts de Haan, schipper te Groningen

Grootte in tonnen / lasten: 66 tonnen inhoud / 35 lasten

Tuigage en aantal dekken:

Afmetingen: lang 20,00 m., breed 3,65 m., hol 2,02 m.

Kiellegging:

Tewaterlating: 1837 *

Plaats / datum van registratie: Groningen, 8 maart 1841

Nummer van registratie: deel 89 folio 18 verso vak 6 en 7

Notaris: Johan Rengers Hora Siccama, Hoogezand

Prijs: NLG 1.200,-

Bijzonderheden:

* Het schip is in 1837 gebouwd door en op de werf van scheepsbouwer Hermannus Halbes Nijhuis, Sappemeer, en het laatst bevaren door schipper Berend Fikkes Alveld.
De zeebrief is d.d. 15 juli 1839 uitgegeven t.n.v. schipper Alveld.

Koper De Haan verklaart het schip gewoonlijk in de Stad Groningen te willen bevaren.

De verkoper verstrekt een hypothecaire lening, welke in drie termijnen dient te worden afgelost; de eerste vervaldag is d.d. 30 december 1841.
De rente – inclusief assurantie – bedraagt 10% per jaar.Researcher/datum research: GM / 170608

Naam VRIENDSCHAP
Archiefinstelling Groninger Archieven
Jaar 1841
Toegang 883
Inventaris 2137

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Groninger Archieven, archiefnummer Gron.883.2137-2140-35
N.A. Den Haag, toeg.nr. 2.08.01.07, Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
Gemeente Groningen, monsterrollen, via website Noordelijk Scheepvaartmuseum.
www.allegroningers.nl
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
GRC = Groninger Courant
PGC = Prov. Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost