Inloggen
AERDENHOUT - ID 96


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1973
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 7325203
Nat. Official Number: 4535 Z GRON 1973
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Rig: 3 deckcranes
Lift Capacity: 6 ton each
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Suurmeijer, N.V. Scheepswerf 'Vooruitgang', Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 231
Launch Date: 1973-06-14
Delivery Date: 1973-07-02
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenbau Kiel A.G., Kiel, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 1800
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAK nr. 24833 Type 6MU452AK (320x450)
Speed in knots: 12.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1599.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1056.00 Net tonnage
Deadweight: 2900.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 3908 Cubic Meters
Bale: 3684 Cubic Meters
 
Length 1: 78.41 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 70.79 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 12.73 Meters Breadth, extreme
Depth: 7.00 Meters Breadth, moulded
Draught: 5.82 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1973-07-02 AERDENHOUT
Manager: Spliethoff's Bevrachtingskantoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Coaster Exploitatie Maatschappij Roco B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: N.V. Nederlandse Houtimport Maatschappij 'Nehim'
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PCEM

Date/Name Ship 1975-12-12 SCHOONEBEEK
Manager: Spliethoff's Bevrachtingskantoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.V. Scheepvaartonderneming Oosterbeek, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PHJU

Date/Name Ship 1981-01-28 WESTWAL
Manager: Scheepvaartkantoor Holwerda, Heerenveen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: H. & P. Holwerda (Hendrik en Piet), Heerenveen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Heerenveen / Netherlands
Callsign: PIOM

Date/Name Ship 1981-09-10 NIAGA XXXVIII
Manager: P.T. Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN), Jakarta, Indonesia
Eigenaar: P.T. Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN), Jakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Jakarta / Indonesia
Callsign: YCXQ

Date/Name Ship 1989-00-00 MIRAH
Manager: P.T. Pelayaran Meratus, Jakarta, Indonesia
Eigenaar: P.T. Pelayaran Meratus, Jakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Jakarta / Indonesia
Callsign: YCXQ

Date/Name Ship 2005-03-00 OLVY-01
Manager: Multi Delano Nusantara, Jakarta, Indonesia
Eigenaar: Multi Delano Nusantara, Jakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Jakarta / Indonesia
Callsign: YCXQ

Date/Name Ship 2006-03-00 OLVY-01
Manager: Arabian Gulf Shipping Agency, Sharjah, United Arab Emirates
Eigenaar: Arabian Gulf Shipping Agency, Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: 3EEI9

Date/Name Ship 2007-09-00 ROUSOL
Manager: Hassan Hadi Abdulah Ulyan, Dubai, United Arab Emirates
Eigenaar: Hassan Hadi Abdulah Ulyan, Dubai, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: 3EEI9

Ship Events Data

1973-06-14: NvhN 14-06-1973: Nog voor bouwvakvakantie Winschoterdiep bevaarbaar voor bredere schepen. Het ziet er naar uit, dat nog voor de bouwvakvakantie het Winschoterdiep van Hoogezand tot aan het Eemskanaal in Groningen bevaarbaar is voor schepen met een breedte tot zestien meter. Dit schrijft de scheepsbouwcombinatie Nescos naar aanleiding van de tewaterlating van de AERDENHOUT in Foxhol. Jarenlang hebben vooral werfdirecties en de scheepsbouwvereniging Hoogezand aangedrongen op het verruimen van de in het Winschoterdiep. Dan zouden schepen met een grotere breedte gebouwd kunnen worden. Het verruimen van de kunstwerken van 12 tot 16 meter heeft enkele jaren geduurd. De Aerdenhout, die gebouwd werd bij Gebr. Suurmeijer B.V. heeft een breedte van 12.80 m. Begin juli zal dit schip de nieuwe kunstwerken passeren.
1973-06-15: NvhN 15-06-1973: AEDENHOUT te water. Op Scheepswerf Gebr. Suurmeijer BV te Foxhol werd te water gelaten het ms „Aerdenhout". De technische gegevens van dit schip zijn: lengte over alles 77,07 meter, lengte tussen loodlijnen 70,80 meter, grootste breedte over spanten 12,60 meter, holte 7.00 meter en diepgang tot zomermerk 5.80 meter. Het draagvermogen is 2900 ton en de ruiminhoud 130000 cbft. grain. Voor de voortstuwing is geplaatst een MAK 6Mu 452AK van 1800 pk. De bouw vond plaats onder klasse Lloyd's Register of Shipping Northern Baltic Ice Class 1.8. en Scheepvaartinspectie.
1973-06-19: NvhN 19-06-1973: Groninger scheepsbouwers tevreden. Winschoterdiep volgens plan op de juiste breedte. De Groninger scheepsbouwers langs het Winschoterdiep en de werkers van de Provinciale Waterstaat te Groningen zijn dik tevreden: nog deze maand kunnen schepen tot een breedte van 15.85 meter van het Winschoterdiep naar het Eemskanaal varen. Precies volkens planning zijn de diverse kunstwerken verbreed of nieuw gebouwd. De „ombouw" van het Winschoterdiep heeft tot nu toe een slordige elf miljoen gulden gekost. Er zal nog eens zeven miljoen gulden moeten worden uitgegeven om het gehele werk de komende vier jaren te voltooien. Het Winschoterdiep, de nieuwe long van de Groninger werven, wordt in de komende jaren nog verruimd tot 3 1/2 meter diepte. Ir. J. W. Aarents, hoofd van de afdeling kanalen en afvalwaterleidingen verwacht dat het eerste bestek eind '74 begin '75 zal worden aanbesteed. Reeds zestien jaar geleden pleitten Groningers voor bruggen en sluizen in het Winschoterdiep met een breedte van veertien meter. Doorgangen waren toen ruim tien meter. Men kreeg in ieder geval gedaan dat Provinciale Waterstaat de kunstwerken verbreedde tot twaalf meter. Toen deze werkzaamheden in volle gang waren, drong onder andere de Scheepsbouwvereniging Hoogezand aan op de 16 meter brede kunstwerken, die ze nu heeft gekregen. In een rapport, dat de Noordnederlandse Economische Technologische Organisatie in Groningen, thans het ETI, in 1962 schreef, liet men weten dat de bredere doorgangen een levenseis voor de scheepsbouwers waren. Directeur hoofdingenieur H. Wijngaarden van de Groninger Provinciale Waterstaat herinnert aan het feit dat de overheid aanvankelijk niet veel oren had naar de wensen van de scheepsbouwers. Dat was in de periode dat volgens de Nederlandse wet een coaster maximaal 499 bruto register ton mocht zijn. Toen echter als grens 75 meter lengte werd aangenomen, werd volgens ir. Wijngaarden de markt voor de scheepsbouwers sterk beperkt. „Hun geluid werd toen veel krachtiger." meent hij. „Het offensief van vroeger was in twijfel getrokken," voegt hij eraan toe. De overheid luisterde naar de noodkreten van de Groningers die zo breed mogelijk bouwden. Er werden zelfs schepen van 11.95 meter tussen de bruggehoofden doorgeperst. Aan beide kanten kon er geen ei meer tussen. Directeur S. de Jong van de Scheepsbouwcombinatie Nescos BV te Groningen wijst erop dat de verbrede kunstwerken geen overbodige luxe zijn. De vijf werven, die bij deze combinatie zijn aangesloten, hebben sinds een half jaar uitsluitend orders gekregen voor schepen breder dan 12 meter. Het zijn hoofdzakelijk buitenlandse orders, want om met de woorden van de heer De Jong te spreken: ~de Nederlandse kleine handelsvaart ligt op een oor." Mening Nederlandse reder vaart onder vreemde vlag, omdat de Nederlandse belasting hem te zwaar op de maag lag. Vele anderen zien geen kans meer nieuwe schepen te bouwen. De Groninger scheepsbouwer krijgt zijn opdrachten hoofdzakelijk uit En geland, Duitsland en de Scandinavische landen. Maar de schaalvergroting in de scheepvaart heft ook directe gevol gen gehad voor de Groninger werven, die schepen tot 3000 ton konden afleveren. „De eenheden worden minder, maar de schepen groter," vertelt de heer De Jong. „De oude coastervloot wordt vervangen door grotere sche pen. Dat is een kwestie van economie. Nu is het niet zo dat een reder van schepen van 1000 ton plotseling overstapt op een schip van 80.000 ton, maar wel op een boot van 1800 ton." De Groninger scheepsbouwers kunnen nu tot 5000 ton gaan. Dat vindt de heer De Jong erg belangrijk omdat men de oude klanten, die grotere schepen wensen, kan blijven bedienen. Waren de nieuwe kunstwerken er niet gekomen, dan had de toekomst er voor de Groningers somber uitgezien. De scheepsbouwers zullen niet meteen overstappen op schepen van zestien meter breedte. „Je hebt ervaring met 't schip, dat je hebt gebouwd. Als je grotere gaat bouwen, worden de eisen ook hoger. Je mist bovendien ervaringscijfers," zegt de heer De Jong, die ervan overtuigd is dat men stap voor stap naar grotere boten gaat. Nu zullen het schepen van ongeveer dertien meter breed zijn. Hij is ervan overtuigd dat er een markt is voor dit type schip. „Ook elders in de wereld zijn kunstwerken, die geen grotere schepen toelaten," meent hij. Begin juli zal, zoals gemeld, De Aerdenhout, die gebouwd werd bij Gebr. Suurmeijer BV te Foxhol naar zee varen. Het is het eerste schip, breder dan 12 meter, dat de nieuwe kunstwerken passeert. Toen de werf destijds overwoog de order aan te nemen, had ze eerst contact met Provinciale Waterstaat. Daar zei men: „doen", want volgens de prognoses zouden de kunstwerken in juni 1973 gereed zijn. Het is precies uitgekomen. Dat ontlokt waarderende woorden aan de heer De Jong. „Er is een goed samenspel geweest. We hebben waardering voor Provinciale Waterstaat. Je kon op ze vertrouwen." Over vier jaar is het hele project gereed. Dan is ook de sluis in Waterhuizen verdwenen. Die functie wordt overgenomen door een sluis in aanbouw te Zuidbroek. Het „gesleutel" aan het Winschoterdiep is dan afgelopen. De Scheepsbouwers hebben er vrede mee. Zij kunnen de eerste tientallen jaren vooruit.
1973-07-04: Op 04-07-1973 als AERDENHOUT, zijnde een motorvrachtschip, metende 4531.33 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 16583 d.d. 26-06-1973, liggende te Foxhol, door C.J.A. Matthijssen, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4535 Z GRON 1973 op het achterschip in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 1.20 m. uit hekplaat, 0.0 m. uit lengteas en 1.33 m. uit dek.
1973-07-07: NvhN 07-07-1973: Primeur voor m.s „Aerdenhout" . Eerste schip van meer dan twaalf meter breedte door verbrede Winschoterdiep. (Van een onzer verslaggevers) Het m/s „Aerdenhout" is vanmorgen als eerste schip met een breedte van meer dan 12 meter de verbrede kunstwerken in het Winschoterdiep gepasseerd. De bruggen en sluizen leverden geen enkel probleem op voor het 12.60 meter brede schip, omdat zelfs schepen met een breedte tot 15.85 meter nu via het Winschoterdiep het Eemskanaal kunnen bereiken. De verbreding heeft tot gevolg dat de Groninger scheepsbouwers nu schepen tot 5.000 ton kunnen gaan bouwen, terwijl de grens eerder bij 3.000 ton ophield. De brug bij Westerbroek, de sluis van Waterhuizen en de Gideonbrug bij Groningen vormden tot voor kort de knelpunten voor het scheepvaartverkeer. Al 16 jaar geleden werd gepleit voor een breedte van 14 meter, omdat de doorgangen van 10 meter onvoldoende bleken. Provinciale Waterstaat ging tot 12 meter, maar nog tijdens deze werkzaamheden werd door de scheepsbouwers al aangedrongen op 16 meter. Mede dank zij een in 1962 uitgebracht rapport van het ETI, dat toen nog werkte onder de naam NETO, en de verbreding van levensbelang voor de scheepsbouwers achtte, is die breedte er nu gekomen. Net op tijd, want gedurende het laatste half jaar hebben de vijf werven, die bij de Scheepsbouwcombinatie Nescos BV in Groningen zijn aangesloten, uitsluitend orders binnengekregen voor schepen breder dan 12 meter. De „Aerdenhout", die vanmorgen door de Delfzijlster sleepboten Waterman en Waterpoort naar Delfzijl werd gebracht voor het ondergaan van de nodige beproevingen, is het eerste uit een serie van 4 zusterschepen, die bij de werven van Nescos besteld zijn. Da overige drie schepen zijn thans in aanbouw, namelijk twee langs het Winschoterdiep en één in Delfzijl. Het schip meet over de gehele lengte ruim 77 meter en heeft een beladen diepgang van 5,80 meter. De hoofdmotor meet 1800 pk. Het schip, dat speciaal gebouwd is voor de hout- en papiervaart, heeft de zwaarste ijsversterking, nodig voor de vaart in de winter op de Oostzee. Eigenaar is de Exploitatiemij. Roco B.V. in Amsterdam, het schip wordt geëxploiteerd door Spliethoffs Bevrachtingskantoor c.s. in Amsterdam.
1973-07-19: NvhN 19-07-1973: Proefvaart AEDENHOUT. Op de Eems is een proefvaart gemaakt met het nieuwe motorvrachtschip Aerdenhout, dat is gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. Suurmeijer in Foxhol — lid van de Nescos-groep Groningen — voor rekening van de Exploitatiemij. Roco BV te Amsterdam, waarvoor Spliethoff s Bevrachtingskantoor te Amsterdam als vertrouwensmakelaar optreedt. De Aerdenhout heeft een draagvermogen van 2900 ton bij een brutoinhoud beneden de 1600 reg.ton en behoort tot het gladdektype. De belangrijkste afmetingen bedragen: lengte o.a. 77.07 meter, breedte op spant 12.80 meter, beladen diepgang 5.80 meter en een ruiminhoud van 130.000 cbft. voor granen. Het schip is voorzien van een 1800 pk MAKdieselmotor, waarmee tijdens de proefvaart een snelheid is behaald van ca. 12 mijl. De hele machinekamerinstallatie kan van de brug worden bediend. De bouw vond plaats onder toezicht van hoogste Klasse Lloyd's Register of Shipping 100 A-l, Northern Baltic Ice Class I-B. en de Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.
1977-06-11: Leeuwarder courant 11-06-1977: Zes gewonden bij zware ontploffing op werf Welgelegen, Harlingen. Harlingen - Op de werf Welgelegen heeft zich vrijdagmiddag om tien over twee een ontploffing in een schip voorgedaan, waarbij zes mensen ernstig werden gewond. Twee werknemers van de werf zijn met derdegraads brandwonden overgebracht naar de Brandwondencentrale te Beverwijk. Dat zijn de 29-jarige Douwe Hoekstra en de 34-jarige Kees Draaisma, beiden uit Harlingen. Een derde werknemer van Welgelegen, de 28-jarige Jimmy Portier, is samen met de Wageninger Jan van der Kuil en de Rotterdammer Arie van Genderen opgenomen in het Streekziekenhuis Oranjeoord. Daar werd vanmorgen hun toestand „naar omstandigheden redelijk" genoemd. De zesde man, de Rotterdammer B. van der Berg, is op zijn verzoek opgenomen in een ziekenhuis te Rotterdam. De Wageninger en de beide Rotterdammers waren voor specialistisch werk door de werf aangetrokken. De ontploffing deed zich voor in de schroefastunnel van de vrachtvaarder SCHOONEBEEK, eigendom van de Amsterdamse rederij Spliethof. In de tunnel waren de heren Hoeksma, Draaisma en Portier bezig met zuurstof- en acetyleenbranders schroeven warm te stoken om de koppeling van de schroefaslos te maken. De slangen van hun installatie, waarvan de flessen in de open lucht stonden, moeten door aanraking met de gloeiende bouten lekgebrand zijn, waardoor gas en zuurstof onder de vloer van de machinekamer kon stromen. De veiligheidsdienst van de Arbeidsinspectie heeft daar een onderzoek naar ingesteld. Tegelijkertijd waren in de machinekamer mannen bezig met laswerk. Toen daar een lans werd aangetikt, klonk een luide knal en schoot een steekvlam van een meter of acht, door de machinekamer, aldus ooggetuigen. De drie mannen in de tunnel en drie elders in de machinekamer werden geraakt. Een begin van brand kon met de aanwezige apparatuur geblust worden, op het dek had iemand de tegenwoordigheid van geest de gas- en zuurstofflessen dicht te draaien.
De Telegraaf 11-06-1977: Zes gewonden bij ontploffing. Van een onzer verslaggevers Harlingen, zaterdag. Zes mensen zijn gistermiddag min of meer ernstig gewond geraakt bij een ontploffing aan boord van de coaster „Schoonebeek" die voor reparatiewerkzaamheden in dok lag bij scheepswerf Welgelegen in Harlingen. Door nog onbekende oorzaak heeft zich tijdens reparatiewerkzaamheden gas opgehoopt in een van de ruimen van het schip — vermoedelijk door een lekkende slang van een acetyleenbrander — dat tot ontploffing is gekomen toen met laswerkzaamheden werd begonnen. Daarbij liepen zes mensen ernstige brandwonden op. Enkele van hen moesten worden overgebracht naar het brandwondencentrum in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk.
1981-02-09: Leeuwarder courant 09-02-1981: Elf zeelieden vinden dood bij scheepsramp. Kapitein van Heerenveense rederij onder slachtoffers. Heerenveen- Om twee uur in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft het ruim 9000 ton metende Griekse vrachtschip Ellinidia op de Atlantische Oceaan voor de Portugese kust de kustvaarder Jenson III geramd. De coaster zonk binnen twee minuten en sleurde elf van de twaalf opvarenden mee naar de diepte. Onder hen bevond zich de kapitein van het schip, de ongeveer veertigjarige Nico Heetebrij uit Valthe in Drente. Hij was getrouwd en vader van drie kinderen. De enige overlevende is de 36-jarige Nico van Toor uit Delfzijl, die gehuwd is en ook drie kinderen heelt. De andere tien bemanningsleden kwamen uit Singapore en Indonesië. De Jenson III was de voormalige, in 1966 gebouwde Duitse kustvaarder Flut. Door bemiddeling van de afdeling makelaardij van het Scheepvaartkantoor Holwerda te Heerenveen werd het schip verkocht aan de Jenson Line te Singapore. Kortgeleden vond te Bremen de overdracht aan deze rederij plaats Met onder meer een kapitein en machinist van Scheepvaartkantoor Holwerda aan boord voer het schip eerst naar Galway in Ierland. Daar werd een vracht van tweeduizend ton barriet-dat bij boorwerkzaamheden wordt gebruikt - op pallets geladen Sinds een paar dagen was het schip op weg naar Karachi en naar zijn nieuwe thuishaven Singapore. De oorzaak van de aanvaring is nog niet bekend. De ramp deed zich voor bij goed weer en bij goed zicht. Het Griekse schip moet de kustvaarder vrijwel doormidden hebben gevaren. Anders had de Jenson III nooit zo snel kunnen zinken. Zelfs de mensen op de brug hebben zich niet in veiligheid kunnen stellen. De meeste bemanningsleden lagen te slapen en voor hen was redding zeker uitgesloten. Machinist gewond. Aangenomen wordt dat de geredde machinist toevallig aan dek was toen de aanvaring plaatsvond. Hij is overboord gesprongen en heeft zich vast kunnen grijpen aan een dinghy, een automatisch opblaasbaar reddingvlot, dat waarschijnlijk vanaf het Griekse schip in zee was gegooid. De man heeft ongeveer anderhalf uur aan de dinghy gehangen voor hij aan boord van de Ellinidia werd genomen. Hij bleek gewond en kon tot nog toe niet worden gehoord over de toedracht van de aanvaring. Vrij gauw na de ramp werd er een zoekactie naar de vermiste zeelieden op touw gezet. Daaraan nam ook de kustvaarder WESTWAL van Scheepvaartkantoor Holwerda deel, die toevallig in de buurt was. Het schip heeft de gehele zaterdag en verder tot zondagmiddag twee uur de omgeving afgezocht. Schipbreukelingen werden er echter niet gevonden. Aangenomen wordt dat de elf opvarenden verdronken zijn. De Portugese marine heeft zondag het zoeken voortgezet. De kapitein van de Westwal, die de Griekse vrachtvaarder heeft gezien, heeft aan zijn kantoor gemeld dat het schip aan de kop zwaar beschadigd was Naar zijn mening moet de Griek met volle kracht de Jenson III hebben geramd. Het gehavende schip, dat uit de Middellandse kwam en op weg was naar een haven bij Bordeaux, is ondertussen de haven van Lissabon binnengelopen. Op het Scheepvaartkantoor Holwerda toonde men zich zeer onder de indruk van de ramp. Kapitein Heetebrij was al meer dan vijftien jaar in dienst van deze Heerenveense rederij.
1981-10-13: NvhN 13-10-1981: WESTWAL verkocht. De rederij H. & P. Holwerda te Heerenveen heeft het kustvaartuig Westwal verkocht naar Indonesië. Nieuwe eigenaar werd de rederij P. T. Pengembangan Armada Niaga Nasional te Jakarta, die het schip onder de naam Niaga XXXVIII weer in de vaart' bracht. Het schip werd als Aerdenhout gebouwd bij de scheepswerf Suurmeijer te Foxhol in 1973 en meet 2970 ton dw.
2006-12-29: Op een koraalrif bij Labuan, Maleisië in pos. 05.17.N. – 115.15-O. aan de grond gelopen. Door de eigenaar opgegeven. In 2007 vlotgebracht. Het is in oktober 2008 voor 70% gesloopt op de plaats van de stranding, nadat het verkocht zou zijn aan Hassan Hadi Abdulah Ulyan te Dubai die het schip nog heeft vernoemd in “ROUSEL”.

Afbeeldingen


Omschrijving: AERDENHOUT
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: AERDENHOUT komt terug van proeftocht en overdracht.
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: AERDENHOUT op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: AERDENHOUT
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: AERDENHOUT
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: AERDENHOUT
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: AERDENHOUT
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: AERDENHOUT Rendsburg 23 november 1973
Collectie: -
Vervaardiger: Neidig, Michael

Omschrijving: SCHOONEBEEK
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SCHOONEBEEK
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SCHOONEBEEK
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: SCHOONEBEEK Shoreham 1976
Collectie: -
Vervaardiger: Bunts

Omschrijving: SCHOONEBEEK in het Kielerkanaal
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: WESTWAL
Collectie: -
Vervaardiger: Airfoto Malacca
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: NIAGA XXXVIII
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Airfoto Malacca
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: NIAGA XXXVIII
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto