Inloggen
BETANA - ID 948


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1947
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5043306
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. E.J. Smit & Zoon's Scheepswerven (Scheepsbouw en Machinefabriek), Westerbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 707
Launch Date: 1946-00-00
Delivery Date: 1947-01-31
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Type (11-15 3/4)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 176.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 83.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10000 Cubic Feet
Bale: 9000 Cubic Feet
 
Length 1: 37.10 Meters Registered
Beam: 7.03 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.50 Meters Depth, moulded
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 50 0 50
Ship History Data

Date/Name Ship 1947-01-31 BETANA
Manager: Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Gouvernement van Nederlandsch-Indië, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: PKEO

Date/Name Ship 1947-10-00 BETANA
Manager: N.V. Noord-Celebes en Molukken Kustvaart Maatschappij (Nocemo), Menado, Netherlands East Indies
Eigenaar: Gouvernement van Nederlandsch-Indië, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: PKEO

Date/Name Ship 1949-02-01 BETANA
Manager: N.V. Noord-Celebes en Molukken Kustvaart Maatschappij (Nocemo), Menado, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands
Callsign: PDBM

Date/Name Ship 1949-12-00 BETANA
Manager: N.V. Noord-Celebes en Molukken Kustvaart Maatschappij (Nocemo), Menado, Indonesia
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Date/Name Ship 1951-04-01 BETANA
Manager: Jajasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal 'Pepuska', Djakarta, Indonesia
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Date/Name Ship 1952-05-01 BETANA
Manager: P.T. Pelayaran Nasional Indonesia 'Pelni', Djakarta, Indonesia
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Date/Name Ship 1953-07-00 BETANA
Manager: P.T. Pelayaran Rakjat Indonesia (Perindo), Djakarta, Indonesia
Eigenaar: P.T. Pelayaran Rakjat Indonesia (Perindo), Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Date/Name Ship 1965-11-00 BETANA
Manager: P.T. Pelajaran Sulawesi Utara (Persu), Menado, Indonesia
Eigenaar: P.T. Pelajaran Sulawesi Utara (Persu), Menado, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Menado / Indonesia

Date/Name Ship 1969-07-00 BETANA
Manager: P.T. Pelayaran Rakjat Indonesia (Perindo), Djakarta, Indonesia
Eigenaar: P.T. Pelayaran Rakjat Indonesia (Perindo), Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia
Additional info: In 1972: Jakarta

Date/Name Ship 1973-03-00 WALISONGO
Manager: P.T. Saibi Jaya Lines, Padang, Indonesia
Eigenaar: P.T. Saibi Jaya Lines, Padang, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Padang / Indonesia

Ship Events Data

1947-03-25: In konvooi vertrokken naar Tandjung Priok, aankomst 2 juni. Door Gouvernement gebouwd voor KPM maar verhuurd aan SGS.
1947-03-27: Leeuwarder Courant 27-03-1947: Coasters varen naar Indië. Nederland houdt zich aan zijn traditie in notedopjes over twee oceanen.(Van een specialen verslaggever) De lezer herinnert zich ongetwijfeld de foto in ons blad van 10 dezer, genomen in de haven van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam, waarop zes kustvaarders van 300 a 400 ton, welke klaar lagen voor vertrek naar Indonesië. Ook het bericht, dat ze verspreid en buitenlandsche havens binnengevlucht waren, zal weinigen ontgaan zijn. Dinsdag, precies 12 uur, waren wij getuige van het vertrek der vier andere, die dezelfde vaart zullen maken en zich, als ze de eersten bij Gibraltar mochten inhalen, met hen zullen vereenigen in één convooi. Nóg kleiner zijn deze vier: de „Betana", de „Bentenan", de „Taboelan" en de „Tapatoean" (de eerste is slechts 175 ton). Dat de onderneming om de scheepjes over de beide Oceanen te brengen riskant is, verheelt zich noch de Regeering (waarvan ze eigendom zijn en ook in Indonesië blijven) noch de directie der K.P.M, (onder toezicht van wier technische dienst ze gebouwd zijn en wier kapiteins ze bevaren). De vertegenwoordigers van beide zijden getuigden hiervan, alsmede van wederzijdsche dankbaarheid voor ondervonden steun en samenwerking, in de zeer korte plechtigheid onmiddellijk voor de afvaart, waarbij officieel de overdracht plaats vond door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat aan dat van Overzeesche Gebiedsdeelen. En niemand hoeft te denken, dat ook de kapiteins en overige bemanning zich de gevaren, welke ze te trotseeren hebben, niet bewust zijn. Hard hebben ze gewerkt, nadat de bootjes zich uit de toegevroren havens konden losmaken en het personeel van de „Betana" en de „Bentenan", die geheel uit Delfzijl moesten komen, heeft tot vandaag weinig nachtrust meer gehad. Alles heeft de regeering erop gezet en weinig kosten heeft ze gespaard om het vertrek nu toch door te kunnen laten gaan, dat eigenlijk al op 24 Februari had zullen vallen.
1947-06-04: De Tijd 04-06-1947: Coasters in Indië aangekomen. Op 25 Maart vertrokken uit Rotterdam de door de regering bestelde en voor de K. P. M. bestemde coasters Taboelan, Tapatoean, Betana en Bentenan, op 2 April gevolgd door de Tallwang en de Tarempa. Op 2 Juni des morgens om 9 uur liepen alle zes de schepen ln kiellinie behouden de haven van Tandjong Priok binnen. Belde groepen hebben de gehele reis het convooiverband bewaard. Daar het oponthoud van het eerste convooi te Port-Sald wat langer duurde, kon het tweede convooi Inlopen, waardoor de schepen gezamenlijk binnenliepen, na de overtocht in resp. 69 en 61 dagen te hebben volbracht. Het traject Aden - Tandjong Prlok werd door deze nog geen 200 ton metende scheepjes, voorzien van een 160 pk „Industriemotor" in één ruk afgelegd, ondanks het feit, dat dit laatste traject tengevolge van de moesson zeer zwaar was. Het laatste deel van de reis werd gevaren langs de westkust van Sumatra en door Straat Soenda naar Tandjong Priok.
1960-01-00: Final Fate:
Opgelegd in Surabaja door noodzaak groot onderhoud. In september 1962 weer naar Menado. In november 1965 in beslag genomen door de marine en overgedragen aan Sulawesi Utara. In 1968 wederom opgelegd in Surabaja door achterstallig groot onderhoud. In juli 1969 terug bij Perindo. In 1972 verkocht voor de sloop 'as lies' Surabaja. In maart 1973 verkocht aan Saibi Jaya Lines. In 1982 nog in Lloyds, in 1984 niet meer. Waarschijnlijk gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: BETANA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Foto Folkers, Groningen

Omschrijving: BETANA
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: BETANA in het Verbindingskanaal te Groningen
Collectie: Zijlma, Ron
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: BETANA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *