Inloggen
BERN - ID 920


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5504247
Nat. Official Number: 9875 Z ROTT 1957
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & van Vliet, Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 317
Launch Date: 1957-01-29
Delivery Date: 1957-03-28
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 600
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Nr. 4149 Type 8D70 (305x460)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 296.00 Net tonnage
Deadweight: 850.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 46689 Cubic Feet
Bale: 43086 Cubic Feet
 
Length 1: 56.63 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 54.16 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.04 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.26 Meters Depth, moulded
Draught: 3.56 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1957-03-28 BERN
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Fegro', Folkert Feenstra (aanv. sleepbootkapitein), Teunis de Groot (aanv. assurantiebezorger), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: PDBA

Date/Name Ship 1964-02-28 BERN
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Teunis de Groot Jr. & Folkert Feenstra, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: PDBA

Ship Events Data

1957-03-26: Als BERN, zijnde een motorvrachtschip, metende 1416.40 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 10549 d.d. 22-03-1957, liggende te Slikkerveer, door H. Greeuw, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 9875 Z ROTT 1957 op het achterschip aan B.B. zijde in achterschot dekhuis, 3.50 m. uit hekplaat, 1.50 m. uit lengteas en 1.30 m. uit dek.
1968-03-19: Onderweg in ballast van Amsterdam naar Zwijndrecht in zware storm op het wrak van het Oostduitse m.s. 'Stubbenkammer' (1948) gestoten, dat daar 25 nov. 1967 na een aanvaring was gezonken. De BERN maakte slagzij, werd op sleeptouw genomen door de sleepboot 'Maasbank' maar gekapseisde en zonk bij Hoek van Holland. De bemanning werd gered door de sloep van de loodsboot 'Betelgeuze'. (Opm.: In het onderstaande kranten bericht wordt loodsboot "Procyon" genoemd.)
1968-03-20: De Tijd 20-03-1968: Bemanning in veiligheid. Kustvaarder BERN zinkt bij pier. Van onze correspondent) Hoek van Holland, 20 maart — De Duitse vrachtvaarder Stubbenkammer die eind vorig jaar even buiten de Noorderpier bij Hoek van Holland is gezonken, heeft sedert dinsdagavond op de Noordzeebodem gezelschap gekregen van de Nederlandse kustvaarder Bern. Deze kustvaarder zonk dinsdagavond tegen elf uur vlak bij de plaats waar de Stubbenkammer een roemloos einde vond. De Bern was dinsdag in de loop van de dag uit Amsterdam vertrokken met een lading stukgoed bestemd voor Zwijndrecht Volgens de verklaring van kapitein K. Meersma stootte het scheepje dinsdagavond rond tien uur op een onbekend voorwerp, waarschijnlijk een blinde boei. Er ontstond een lek waardoor het water met grote kracht ln het ruim en machinekamer stroomde. Binnen enkele minuten begon de Bern slagzij te maken en al spoedig werd dat zo erg dat het noodbericht moest worden uitgezonden Het dichtst in de buurt waren de zuigers Geopotes 7 en 9 en de loodsboot Procyon. De Procyon bereikte de kustvaarder het eerst. Inmiddels waren de opvarenden van de Bern, acht mannen en de vrouw (32) van de kapitein overgestapt in een dinghy. Onder vrij moeilijke omstandigheden wist de loodsboot alle opvarenden veilig aan boord te nemen. De verlaten kustvaarder was inmiddels verder afgedreven. Een sleper zag kans om de Bern vast te maken. De hoop om de kustvaarder binnen de pieren aan de grond te zetten verdween al gauw want reeds na tien minuten moest de tros worden losgemaakt en verdween de kustvaarder, eigendom van de N.V. Frego te Dordrecht, in de golven. Het scheepje ligt buiten de vaargeul. De loodsboot had in die tijd de Hoekse Berghaven bereikt. Daar moesten de negen geredden, te weten kapitein K. Meersma (33), zijn vrouw, twee werktuigkundigen, de stuurman en vier Spaanse matrozen opnieuw een overstapje maken op de afhaalboot Spiering die de laatste meters naar de vaste wal overbrugde.
NvhN 20-03-1968: Voor Hoek van Holland . Coaster Bern zonk binnen een uur. De 850 ton d.w. metende Rotterdamse kustvaarder „Bern" is even vóór elf uur voor de Noorderhaven van Hoek van Holland gezonken. Nauwelijks een uur nadat via Scheveningen Radio een dringend verzoek om assistentie werd uitgezonden, is het schip in de golven verdwenen. De negen bemanningsleden zijn gered. De loodsboot „Betelgeuze" bracht hen naar Hoek van, Holland, waar zij door Rode Kruis-mensen met dekens en warme koffie werden opgewacht. De „Bern" vroeg om tien uur om een reddingboot en een sleepboot met pompen. Het schip maakte slagzij. De „Maasbank" van Smit uit Rotterdam, die zeer snel de 2 mijl uit de kust liggende „Bern" bereikte, vond een leeg schip. Ook een in de nabijheid drijvende dinghy was verlaten. De voltallige bemanning bleek aan boord te zijn gegaan van een sloep van het loodswezen. Kort daarna zagen de geredden de achterkant van het schip in zee verdwijnen. De „Bern" was op weg van Amsterdam naar Zwijndrecht. De kapitein,de 33-jarige K. Meersma uit Zuidwolde, wilde geen commentaar op het gebeurde leveren. Noch hij noch een van de bemanningsleden wenste ook maar iets over de ramp los te laten. Tegenover de politie zou de kapitein verklaard hebben dat hij in zeer slecht weer vermoedelijk op een blinde (niet van licht voorziene) boei was gevaren. Het schip was hierdoor lekgestoten en maakte door het binnenstromende water slagzij. Ongeveer tien minuten nadat allen aan boord van de loodsboot waren gegaan, was het schip gezonken. Tot de bemanningsleden behoorden ook vier Spanjaarden. De vrouw van de 33-jarige kapitein, K. Meersma en een van de opvarenden, na de schipbreuk van de Bern in het busje dat hen naar het Groene Kruisgebouw in Hoek van Holland bracht.
De waarheid 20-03-1968: Kustvaarder gezonken - bemanning gered. Twee mijl van de kust van Hoek van Holland is gisteravond de 500 ton metende Nederlandse kustvaarder „Bern" gezonken. Binnen drie kwartier nadat kapitein K. Meersma via Scheveningen-radio noodseinen had laten uitzenden, verdween het schip in de golven. Dank zij uiterst snel ingrijpen van reddingsboten kon de bemanning, bestaande uit negen koppen, worden gered. Aan boord van de loodsboot „Betelgeuze" zijn ze naar Hoek van Holland gevaren. Rond het middernachtelijk uur werden zij opgewacht en voorzien van dekens en warme koffie. Waardoor de „Bern" is vergaan blijft voorlopig een vraag. Kapitein Meersma weigerde vannacht elk commentaar. Tegenover de politie zou hij hebben verklaard, dat hij in zeer slecht weer vermoedelijk op een blinde — niet van licht voorziene — boei was gevaren. Het schip was hierdoor lek gestoten en maakte door het binnenkomende water slagzij. Ongeveer tien minuten nadat allen aan boord van de loodsboot waren gegaan, was het schip gezonken. Tot de bemanningsleden behoorden ook vier Spanjaarden. In de loop van de nacht zijn zij overgebracht naar het Zeemanshuis in Rotterdam. Het drama met de „Bern" voltrok zich in veertig minuten. Om ongeveer tien uur 's avonds vroeg de kustvaarder om een reddingboot en een sleepboot met pompen. Met de minuut zonk het schip dieper weg in de woest kolkende zee. Er stond een harde zuidwestenwind. „Ik probeerde de Waterweg nog te halen", seinde de „Bern" tien minuten nadien. Vijf minuten later was het schip uit de ether verdwenen. De sleepboot „Maasbank" was zeer snel bij de onheilsplek. Daar aangekomen trof de bemanning een verlaten kustvaarder aan, die op het punt stond te zinken. Geen van de bemanningsleden van de „Bern" heeft letsel opgelopen. Tot degenen, die aan boord waren, behoorde ook de 31-jarige vrouw van kapitein Meersma. De „Bern" was op weg van Amsterdam naar Zwijndrecht.
Het Vrije Volk 20-03-1968: Gezonken voor Nieuwe Waterweg Negen mensen gered van coaster. (Van een onzer verslaggevers) „Maak snel water. Stuur reddingboot en sleepboot met pompmateriaal!" Deze oproep seinde kapitein K. Meersma (31) van de. Groningse kustvaarder Bern gisteravond omstreeks 10 uur, toen zijn schip voor de monding van de Nieuwe Waterweg in moeilijkheden raakte. Even later volgde een vertwijfelde kreet: „We kapseizen..." Daarna stilte. Wat zich aanvankelijk aan de wal liet aanzien als een drama liep gelukkig heel goed af. Dat was vooral te danken aan het kordaat optreden van de bemanning van de loodsboot Procyon. Die ging in volle vaart op de in nood verkerende coaster af en slaagde erin de negen opvarenden aan boord te nemen. Ruim een half uur na de eerste noodoproep stonden kapitein Meersma, zijn jonge vrouw en de 7 bemanningsleden in Hoek van Holland op de kade. Hopeloos; Op het moment dat de geredden in het Groene Kruisgebouw van droge kleren en koffie werden voorzien, streed de Europoortsleper Maasbank een hopeloze strijd met het snel zinkende schip. Omstreeks kwart voor 11 ging het even buiten het Noorderhoofd naar de diepte, niet ver van de plaats waar vorig jaar de Oostduitse vrachtvaarder Stubbenkammer verging. De kustvaarder ligt in elf meter diep water.
De Bern, eigendom van de Dordtse reder Feenstra, was van Amsterdam op weg naar Zwijndrecht, toen de ramp zich voltrok. De zee was vrij woelig en men neemt aan dat daardoor een blinde boei onopgemerkt is gebleven. In het gebied voor de Nieuwe Waterweg worden deze onverlichte bakens gebruikt voor het markeren van de toekomstige oliegeul. Boei;De 500 brt. metende Bern moet de boei hebben overvaren en daarbij 'n gat in de romp hebben opgelopen. Zowel het ruim als de machinekamer maakte snel water; luttele minuten na de „aanvaring" begon de kustvaarder al slagzij te maken. De wachtenden in Hoek van Holland troffen een zeer zwijgzame kapitein Meersma, die tevens zijn bemanning goed had geïnstrueerd: Geen antwoorden op vragen; geen commentaar. Reder Feenstra wilde ook al geen mededelingen over het gebeurde doen. De vier Spanjaarden die als matrozen op de Bern voeren, werden naar Rotterdamse zeemanstehuizen gebracht. De kapitein, zijn vrouw, de stuurman en de twee werktuigkundigen brachten de nacht door in hotel America. De snelle reddingsactie van de loodsboot — zo bleek later — werd mede mogelijk gemaakt door het feit dait de zandzulgers Geopatus VII en IX het zinkende schip met hun schijnwerpers verlichtten. De opvarenden van de Bern waren nauwelijks op een rubbervlot gestapt, of de Procyon was al langszij.    
Stuurhuis. De deskundigen leiden hun visie op het vergaan ran de coaster af uit het feit, dat de Bern zo snel water maakte. Zo'n lek kan bijna niet veroorzaakt zijn door een boei. Wel door bij voorbeeld het stuurhuis van de Stubbenkammer. Het wrak van het Oostduitse schip wordt gemarkeerd door boeien. Deze zijn verlicht, ook op de avond van de aanvaring aldus Rijkswaterstaat. De boeien van het Rijksloodswezen zijn eveneens in orde bevonden. Aangenomen mag worden dat de bemanning van de Bern de boeien niet heeft gezien. De zee was dinsdagavond bijzonder woelig, waardoor het kleine vaartuig voortdurend door buiswater moet zijn overstoven.
1968-03-21: Het Vrije Volk 21-03-1968: Kustvaarder BERN zou op Oostduits wrak gestoten zijn. (Van een onzer verslaggevers) Rijkswaterstaat heeft de kustvaarder BERN, die dinsdagavond voor de mond van de Nieuwe Waterweg is gezonken, onder de wrakkenwet geplaatst. Dit betekent, dat het schip (550 brt.) zo spoedig mogelijk moet worden geborgen. Het levert hinder voor het scheepvaartverkeer op. Inmiddels hebben deskundigen verklaard weinig waarde te hechten aan de verklaring die kapitein K. Meersma tegenover de politie heeft afgelegd. Daarin zei hij met een blinde (onverlichte) boei in aanvaring te zijn gekomen. Waarschijnlijker is dat de BERN op het wrak van de Oostduitse vrachtvaarder Stubbenkammer is gestoten, dat sinds 25 november van het vorige jaar in de vaarroute naar de Waterweg ligt. Het Hamburgse bergingsbedrijf Ulrich Harms zal het schip moeten lichten.
1968-03-26: Het Vrije Volk 26-03-1968: Lichten van Bern gestart. (Van een onzer verslaggevers) Van den Tak's Bergingsbedrijf is maandag begonnen met het lichten van de kustvaarder Bern die vorige week in de monding van de Nieuwe Waterweg is gezonken. Duikers hebben geconstateerd dat het Nederlandse schip op zijn kant ligt. In de zijde die goed zichtbaar is, hebben zij geen gat kunnen ontdekken. Zoals bekend, wordt verondersteld dat de Bern op het wrak van de Oostduitse vrachtvaarder Stubbenkammer is gestoten.
Het Vrije Volk 30-03-1968: Kans op snelle lichting van coaster Bern. (Van een onzer verslaggevers) Wanneer het mooie weer aanhoudt, zal de Nederlandse coaster Bern vermoedelijk in drie dagen tijds gelicht kunnen worden van de rede van Hoek van Holland waar het schip sinds half maart ligt. Gisteren heeft men het schip gerecht, zodat het met de bodem recht op de zeebodem rust. De bergers van Van der Tak's Bergingsbedrijf uit Maassluis, zijn vandaag weer naar het schip uitgevaren. Duikers hebben stroppen om de romp van het schip bevestigd. Van het weer van morgen hangt het af of de drijvende kraan “ir. Snip” zal uitvaren om de Bern aan deze stroppen te lichten. Wanneer dit is gebeurd, zal Rijkswaterstaat beslissen waar het schip naar toe gebracht wordt. De Bern is tijdens een storm op 19 maart voor de Hoek gezonken. Het schip ligt op ongeveer 20 meter.
1968-04-10: Het Vrije Volk 10-04-1968: Coaster BERN gelicht. (Van een onzer verslaggevers) Vanmorgen is Van den Taks Bergingsbedrijf erin geslaagd de coaster Bern te lichten en naar de Nieuwe Waterweg te slepen. De Nederlandse kustvaarder zonk drie weken geleden voor de kust van Hoek van Holland, na vermoedelijk het wrak van de Oostduitse vrachtvaarder Stubbenkammer te hebben geraakt. Bij het lichten van de Bern werd de reuzenbok ir. J. G. Snip ingeschakeld. De coaster is onder de Rozenburgse wal aan de grond gezet voor een nader onderzoek.
De waarheid 11-04-1968: Nederlandse coaster gelicht. De op 19 maart voor Hoek van Holland gezonken Nederlandse coaster „Bern" (500 brt) is gisteren door Van der Taks bergingsbedrijf gelicht. De drijvende kraan ir.Snip heeft het schip om 9.30 uur aan de oppervlakte van de zee gebracht en hangende in de takels, met zijn mast- en radarantenne net boven water, heeft de sleepboot „Europa"' de kraan en het geborgen schip de Waterweg opgesleept. Ongeveer 2 km van Hoek van Holland op de zuidoever van Rozenburg hebben de bergers het schip in ondiep water aan de grond gezet.
1996-04-10: Final Fate:
Gelicht, aan de grond gezet en naar Antwerpen gesleept. Verkocht aan G.J. Brijder's Zand-, Beton- & Overslagbedrijf B.V., Harlingen. (Fl. 77.100,--). Verbouwd tot kraan-/zandoverslagschip in de binnenvaart. De teboekstelling als zeeschip wordt op 16-01-1969 doorgehaald. Lag tussen Harlingen en Leeuwarden in het van Harinxmakanaal. In 1983 verkocht aan Kalkfabriek Carmeuse B.V. te Gouda. 1993 weer aan de Fa. Brijder terugverkocht. Het schip is in het najaar van 1996 bij Treffers in Haarlem gedeeltelijk gesloopt. Het casco is naar Gent gesleept door de sleepboot “Broedertrouw” voor verdere sloop.

Afbeeldingen


Omschrijving: BERN proefvaart
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: BERN
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Real Photographs

Omschrijving: De BERN in 196?, op reis naar Coleraine, in de River Bann aan de grond gelopen.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De BERN in 1975 na de verbouwing tot kraan-/zandoverslagschip, het schip had een vaste ligplaats aan het Van Harinxmakanaal in Harlingen.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)