Inloggen
CORNELIS HOUTMAN - ID 8703

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1826-03-24 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Cornelis van Swieten, Werf Hollandia, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Launch Date: 1825-12-24
Delivery Date: 1826-03-06
Technical Data

Gross Tonnage: 304.00 lasts
Gross Tonnage 2: 575.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 35.70 Meters Registered
Beam: 6.73 Meters Registered
Depth: 5.39 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1826
Datum agenda: 1826-03-24
Register nr: 18260229
Scheepsnaam: CORNELIS HOUTMAN
Type: Fregat
Lasten: 304
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hartsen, Gebr.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Duijff, J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1826-03-00 CORNELIS HOUTMAN
Manager: Gebr. Hartsen , Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij acte 12 van 1826, eigenaren per medio maart 1826

firma Gebr. Hartsen, Amsterdam (boekhouders en 8/32e part)
firma N. & J.R. van Staphorst, Amsterdam (8/32e part
Sara de Haan, weduwe Cornelis Hartsen, Amsterdam (5/32e part)
firma Coudere D. & A.P. Brants, Amsterdam (2/32e part)
P. Bel, Amsterdam (2/32e part)0
firma A. & C. Oortman, Utrecht (2/32e part)
firma Buys & Zoon, Amsterdam (1/32e part)
G. Kramer, Amsterdam (1/32e part)
Weduwe Engel van de Stadt, Zaandam (1/32e part)
Wm. van den Broek, Amsterdam (1/32e part)
firma Van Vollenhoven, Amsterdam (1/32e part)

 

 

Ship Events Data

1825-00-00: NSC 311225
Amsterdam, 30 december. Op den 24 dezer is alhier, op de werf Hollandia, in tegenwoordigheid van een aanzienlijk getal aanschouwers, met het beste gevolg van stapel gelopen, het, voor rekening van de heren Gebroeders Hartsen, door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten, gebouwde koopvaardij-fregatschip, genaamd CORNELIS HOUTMAN, groot circa 400 lasten en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiƫn. Dit Is het eerste schip van die grootte, hetwelk sedert den jare 1796 alhier van stapel is gelopen, zijnde dit geweest het pinkschip JAN EN CORNELIS, mede in der tijd voor rekening van de heren Hartsen gebouwd.
1829-02-19: Stranded
JC 210229
Batavia, 19 februari 1829. Volgens een bericht in de Canton Register van de 3e januari j.l. zou er in de nacht tussen den 17 en 18 september des voorgaanden jaars te Japan een vreselijke orkaan hebben gewoed, die een gedeelte der stad Nangazaki (opm: Nagasaki) en geheel Decima zou verwoest hebben. In de baai van Nangazaki waren 700 mensen omgekomen. Het schip CORNELIS HOUTMAN was met verlies van de bezaansmast op strand geraakt en de 18 oktober nog niet weder vlot. Men hoopte echter het volgende springtij het schip af te brengen. Van de Nederlanders had gelukkig niemand het leven verloren.
1830-09-00: Final Fate: Broken up

Op 30 september 1830 werd de zeebrief teruggezonden via de Ontvanger der Inkomende en Uitgaande Rechten en Accijnzen te Amsterdam, 'zijnde het schip gesloopt'.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Duyff, J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1827
Kapitein: Jong, G. de
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Het van stapel lopen van ?t Schip Cornelis Houtman, van de Scheepstimmerwerf Hollandia op Wittenburg, op zaterdag 24 december 1825 (Atlas GAA)
Gemaakt door: Sipkes, Joseph
Onderwerp: Werf

Omschrijving: De baai van Nagasaki met het eiland Deshima, rechts van het eiland het fregat "Corn. Houtman", kapt.G. de Jong van Gebr. Hartsen te Amsterdam.
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

1825

DC 120425

Amsterdam, 8 april. Gisteren is het stoomjacht, genaamd PRINCES MARIANNE, gebouwd door den scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten, met de besten uitslag van de werf Hollandia, onder het oog van een talrijke menigte aanschouwers, te water gelopen. Gemeld stoomjacht is bestemd voor het veer van Middelburg naar Rotterdam en vice versa.

Er zal, zo men verneemt, op die zelfde helling, in de volgende week, de kiel gelegd worden voor een koopvaardijschip (opm: fregat), groot circa 400 lasten, voor rekening van de heren Gebr. Hartsen, kooplieden alhier, en welk schip de naam van CORNELIS HOUTMAN zal voeren.

NSC 311225

Amsterdam, 30 december. Op den 24 dezer is alhier, op de werf Hollandia, in tegenwoordigheid van een aanzienlijk getal aanschouwers, met het beste gevolg van stapel gelopen, het, voor rekening van de heren Gebroeders Hartsen, door de scheepsbouwmeester Cornelis van Swieten, gebouwde koopvaardij-fregatschip, genaamd CORNELIS HOUTMAN, groot circa 400 lasten en bestemd voor de vaart op de Oost-Indiën. Dit Is het eerste schip van die grootte, hetwelk sedert den jare 1796 alhier van stapel is gelopen, zijnde dit geweest het pinkschip JAN EN CORNELIS, mede in der tijd voor rekening van de heren Hartsen gebouwd.

1826

AC 050526

Amsterdam, 4 mei. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal:

Den 24 april ADRIANUS CATS, kapt. Dk. Sikkes Manje, van Cette naar Amsterdam; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J. Duijf, van Amsterdam naar Batavia en China (opm: eerste reis)

Op deze reis werden de barghouten als proef met vilt bekleed om het 'indringen der wormen in de barghouten te  voorkomen. Zie het artikel uit het blad Boekzaal der geleerde uit januari 1828 bij publicaties.
RC 270526

Amsterdam, 25 mei. Volgens brief van kapt. J. Duif, voerende het nieuw gebouwd Nederlands schip CORNELIS HOUTMAN, van Amsterdam naar Anjer, in dato 11 dezer, des ochtends 7 ure, was hij toen 3 mijlen ten zuiden van Wight; aan boord was alles wel en het schip voldeed in alle opzichten buitengemeen.

1827

DC 220527

Vlissingen 18 mei. Kapt. Th. Versluys, voerende het schip VASCO DE GAMA, heeft, op de hoogte van Dover zeilende, gezien het schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. Duyf, van Canton naar Amsterdam.


1828

JC 250328

Batavia, 22 maart. Gisteren arriveerde alhier het schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong, met passagiers en Zr.Ms. troepen, den 14. november vertrokken van Amsterdam.
RC 300828

Amsterdam, 28 augustus. Volgens brief van kapt. G. de Jong, voerende het fregatschip CORNELIS HOUTMAN, in dato den 22 maart, was hij de vorige dag, na gedurende zijn reis veel ongestadig weer en stilte gehad te hebben, ter rede van Batavia gearriveerd met gezond volk, hebbende alleenlijk een der militairen verloren; hij zou zeer waarschijnlijk spoedig weer beladen worden, om de terugreis naar Amsterdam aan te nemen.
JC 010428

Te Batavia liggen ter rede: Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA, Zr.Ms. schoener WINDHOND en de Nederlandse koopvaardijschepen KOLONIST, BANTJAR, CORNELIS HOUTMAN, CORNELIA SARA, HAPIEPA HAWIEA en MARIA, benevens tien buitenlandse schepen.
JC 010728

Te Batavia ter rede liggende Nederlandse koopvaardijschepen CORNELIS HOUTMAN, ELIZABETH, VROUW MARIA, MASTORA, KOLONIST, DIEDERIEKA, MARZOEK, PEKALONGANG, BUITENZORG en VROUW CATHARINA ELIZABETH,
RC 061228

Rotterdam, 5 december. Uittreksel uit de Lloydslijst van 2 december:

Het Nederlandse schip CORNELIS HOUTMAN , van Amsterdam naar Japan, is te of bij Batavia vergaan vóór den 8 augustus. (opm. onjuist bericht, zie RC 161228)
AH 131228

Amsterdam, 11 december. Kapt. D.B. Lutjens, eergister van Batavia te Texel binnengekomen, heeft brieven van daar tot 3 augustus meegebracht. Tot op die dag was te Batavia nog niets bekend van het ongeluk dat volgens de Lloyd’s lijst van de 2e dezer aan het schip CORNELIS HOUTMAN zou zijn overgekomen. Dat bericht schijnt overigens nog nadere bevestiging te vereisen en er zijn zelfs redenen om het in twijfel te trekken. Kapt. Waldeck, voerende het schip FLORENTINA, onlangs te Antwerpen binnengekomen, is enige dagen later dan kapt. Lutjens van Batavia vertrokken. Beide kapiteins hebben elkander op St. Helena weer ontmoet. Kapt. Lutjens vroeg de kapt. Waldeck of er sedert zijn vertrek te Batavia iets bijzonders bekend was geworden, waarop deze laatste hem antwoordde dat hij hoegenaamd niets vernomen had. Niettemin zou het juist kapt. Waldeck zijn, die in Engeland het gerucht van het vergaan van het schip CORNELIS HOUTMAN verspreid heeft en door wiens rapport die tijding in de Lloyd’s lijst gekomen moet zijn.
RC 161228

Amsterdam, 14 december. Brieven van Batavia tot de 18e augustus geen de minste melding makende van enige ramp, welke het naar Japan bestemde schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong, zou hebben getroffen, bestaat er alle reden om het rapport, door kapt. F. Walkden (opm: Waldeck) aangaande dit schip meegedeeld, voor ongegrond te houden. (opm. zie RC 061228)

1829

JC 210229  

Batavia, 19 februari 1829. Volgens een bericht in de Canton Register van de 3e januari j.l. zou er in de nacht tussen den 17 en 18 september des voorgaanden jaars te Japan een vreselijke orkaan hebben gewoed, die een gedeelte der stad Nangazaki (opm: Nagasaki) en geheel Decima zou verwoest hebben. In de baai van Nangazaki waren 700 mensen omgekomen. Het schip CORNELIS HOUTMAN was met verlies van de bezaansmast op strand geraakt en de 18 oktober nog niet weder vlot. Men hoopte echter het volgende springtij het schip af te brengen. Van de Nederlanders had gelukkig niemand het leven verloren.
JC 310329

Den 29 maart is te Batavia gearriveerd het schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. G. de Jong, met drie passagiers, den 24e februari van Japan vertrokken.
JC 040429

Ter rede van Batavia liggende schepen: Zr.Ms. korvet ANNA PAULOWNA,  en de koopvaardijschepen HORTENSE, JONGE ADRIANA, ANTHONY, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, MANOK, CORNELIS HOUTMAN, OEY SINJO, en CONCORDIA.
RC 210529

Amsterdam, 19 mei. In een brief van kapt. G. de Jong, voerende het schip (opm: fregat) CORNELIS HOUTMAN, liggende in de baai van Nangasacky (opm: Nagasaki), in dato 28 oktober, gericht aan de Factory der Nederlandsche Handel-Maatschappij, te Batavia en over Canton ontvangen, waarschijnlijk met een Chinese jonk, wordt het volgende gemeld:

“Na een zeer voorspoedige reis van 28 dagen van Batavia de baai van Nangasacky bereikt, de in hebbende lading reeds behoorlijk gelost en een gedeelte koper geladen te hebben, is des nachts tussen de 17e en 18e september ons het ongeluk overgekomen van door een hevige orkaan van onze ankers weggerukt en vervolgens op strand gezet te worden en daarbij de bezaansmast, kluiverpen, blinde- en bergspilts (opm: letterlijke, doch verminkte tekst) te verzeilen en nog andere aanzienlijk schade te bekomen.

“Het is heden de 28e oktober en na verscheidene pogingen en kosten gemaakt te hebben is het ons niet willen gelukken het schip in vlot water te brengen; wij zijn heden bezig een dijk van 140 ellen te laten leggen en hebben nu de beste hoop om met het aanstaande springtij vlot te worden; ik zal dan zo goed ik kan de nodige reparatie zien te volbrengen, hetwelk hier zeer moeilijk en kostbaar is en waardoor ik niet voor medio januari zal kunnen vertrekken, buiten nog bijkomende ongelukken.

“Door die vreselijke orkaan, die, volgens het zeggen van de Japanners, hier nooit zo geweest is, is een groot gedeelte van de stad Nangasacky het onderste boven gewaaid en de grootste cederbomen uit de grond gerukt; alleen in de baai van Nangasacky zijn meer dan 700 mensen in het water omgekomen.

“Het eiland Decima, dat genoegzaam in een puinhoop ligt, heeft mede veel uitgestaan en het gouvernement heeft insgelijks veel verlies geleden, doch doden zijn er niet gekomen.

“Verder heb ik UEd. niets te melden; bij mij aan boord is alles wel, enz.”
RC 300729

Amsterdam, 28 juli. Kapt. G. de Jong, voerende het schip CORNELIS HOUTMAN, meldt van Batavia van de 1e april, dat hij, na vele te vergeefs aangewende pogingen, tot behoud van zijn op strand gezet schip bij de hevige orkaan van de 17e en 18e september 1828 in de baai van Nangasacki, te voren reeds gemeld, eindelijk besloten had het met een dijk te omringen en door bijbrenging van water te lichten, met dat gunstig gevolg, dat het schip de 21e december weder in diep water gebracht werd en de 27e dito tot inneming der lading op de rede van Decima lag; dat hij vervolgens, na enig oponthoud in het bekomen zijner volle lading, eindelijk de 24e februari de terugreis naar Batavia had kunnen aannemen en aldaar de 29e maart was aangekomen; onmiddellijk was met het lossen een aanvang gemaakt en zou het schip op Onrust worden gekield en nagezien, hoewel de kapitein meende verzekerd te zijn dat het weinig zou hebben geleden.
RC 290829

Amsterdam, 27 augustus. Kapt. G. de Jong, voerende het schip CORNELIS HOUTMAN, van Japan te Batavia gearriveerd, meldt van daar in dato 2 mei, dat hij zijn schip, na geheel ontlost te zijn, de 23e op Onrust gebracht en aldaar gekield had, onder toezicht van gouvernements beambten, ten einde onderzoek te doen naar de schade, welke het mocht hebben bekomen, waarbij echter de staat van het schip alleszins voldoende was bevonden, enige schade aan de kiel hersteld en de koperen huid gedeeltelijk vernieuwd was.

1830

Op 30 september 1830 werd de zeebrief teruggezonden via de Ontvanger der Inkomende en Uitgaande Rechten en Accijnzen te Amsterdam, 'zijnde het schip gesloopt'.      

 

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-12

BIJLBRIEF
Schip: CORNELIS HOUTMAN

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 6 maart 1826

soort schip fregat

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Cornelis van Swieten, scheepsbouwmeester, Werf Hollandia, Amsterdam

eigenaar/aankoper Gebr. Hartsen en anderen

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen 304 lasten

tuigage en aantal dekken twee dekken

afmetingen 35,70 x 6,73 x 5,39 meter

kiellegging

tewaterlating 24 december 1825

plaats en nummer van registratie Amsterdam, deel 12, folio 13, recto, vak 1.

datum van registratie 7 maart 1826

notaris

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden

Naam CORNELIS HOUTMAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1419
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1416.1826.12

deel V, foto 056 - 058
CEDULE

Naam schip CORNELIS HOUTMAN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 14 maart 1826

type schip fregat

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Jacob Duijf

grootte in tonnen 304 lasten of 675 tonnen (opm: verhouding lasten tot tonnen lijkt niet te kloppen)

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 15 maart 1826

nummer registratie deel 12, folio 23, verso, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.

researcher/datum research: ML / 250715


bijlage bij acte 12 van 1826, fregat CORNELIS HOUTMAN
eigenaren per medio maart 1826:

firma Gebr. Hartsen, Amsterdam (boekhouders en 8/32e part)
firma N. & J.R. van Staphorst, Amsterdam (8/32e part
Sara de Haan, weduwe Cornelis Hartsen, Amsterdam (5/32e part)
firma Coudere D. & A.P. Brants, Amsterdam (2/32e part)
P. Bel, Amsterdam (2/32e part)0
firma A. & C. Oortman, Utrecht (2/32e part)
firma Buys & Zoon, Amsterdam (1/32e part)
G. Kramer, Amsterdam (1/32e part)
Weduwe Engel van de Stadt, Zaandam (1/32e part)
Wm. van den Broek, Amsterdam (1/32e part)
firma Van Vollenhoven, Amsterdam (1/32e part)


ML / 250715

Naam CORNELIS HOUTMAN
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1826
Toegang 5074
Inventaris 1416
Klik hier om de originele akte te bekijken

Bronnen


Jaar: 1826
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente Archief, Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1826-12
Gemeente Archief, Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1416.1826.12
De Nederlandsche Hermes, Tijdschrift voor Koopvaardij, Zeevaart en Nijverheid
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
NSC = Nederlandsche Staats Courant
RC = Rotterdamsche Courant