Inloggen
GOUDA SUSANNA - ID 8581


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1836-06-04 / 1857-11-23 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1836
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Ernst Duyts - werf 'Het Roopaard', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1833-08-03
Launch Date: 1836-05-03
Delivery Date: 1836-05-25
Technical Data

Gross Tonnage: 120.00 lasts
Gross Tonnage 2: 228.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 27.00 Meters Registered
Beam: 4.98 Meters Registered
Depth: 3.81 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1836
Datum agenda: 1836-06-04
Register nr: 18360259
Scheepsnaam: GOUDA SUSANNA
Type: Bark
Lasten: 120
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Angelkot Willink, H.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Mulder, H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
(zie nieuwe ZB van 1836-07-02 wegens schrijfwijze naam schip)

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-05-25 GOUDA SUSANNA
Manager: Herman Angelkot Willink, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1844-08-19 WILHELMINA ARNOLDA
Manager: Firma Canne & Balwé, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Brabant, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1853-00-00 NIJVERHEID
Manager: D. de Bruyn & C. Kruyt, Zaandijk, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: D. de Bruyn & C. Kruyt, Zaandijk, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zaandijk / Netherlands

Date/Name Ship 1857-11-23 NIJVERHEID
Manager: S. Piek, Oudshoorn, Netherlands
Eigenaar: S. Piek, Oudshoorn, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oudshoorn / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 22 van 1836,                                 bark GOUDA SUSANNA

eigenaren per medio mei 1836:

Herman Angelkot Willink, Amsterdam (boekhouder en     6/30e part)

W. Willink, Amsterdam                                                        (4/30e part)

W. Willink Jr., Amsterdam                                                   (2/30e part)

J. Laan Willink, Amsterdam                                                 (1/30e part)

Abr. Bierens, Amsterdam                                                     (4/30e part|)

Mogge Muilman, Amsterdam                                              (2/30e part’

Ieter Huidekoper, Amsterdam                                             (2/30e part)

A.Huidekoper, Amsterdam                                                   (2/30e part)

firma Van Eeghen & Co., Amsterdam                                  (2/30e part)

firma Momma & Zoon, Amsterdam                                    (2/30e part)

C.E. Duyts, Amsterdam                                                         (2/30e part)

Jacob Hartsen, Amsterdam                                                  (1/30e part)

 

bijlage bij acte 20 van 1844, bark WILHELMINA ARNOLDA

eigenaren per medio september 1844

firma Canne&Balwé, Amsterdam        (boekhouders en    6/60e part)

firma Jeremias Meijjes& Zonen, Amsterdam                     (6/60e part)

M. van Regteren Altena, Amsterdam                                  (6/60e part)

Jan Leendert Mulder, Amsterdam        (schipper en           4/60e part)

J. Karseboom, Amsterdam                                                   (4/60e part)

J. CopiusPeereboom, Amsterdam                                        (2/60e part)

Jean de Booy, Amsterdam                                                   (2/60e part)

firma L. & A. Alma, Amsterdam                                          (2/60e part)

H. OudenhoftCanne, Amsterdam                                         (2/60e part)

P.J. Siedenburg, Amsterdam                                                (2/60e part)

firma di Gazar Franken &Co., Amsterdam                          (2/60e part)

J.J. Marloff, Amsteredam                                                     (2/60e part)

firma Van Vollenhoven &Co., Amsterdam                           (2/60e part)

firma Wed. H. Höweler& Zoon, Amsterdam                       (3/60 part)

firma Johannes Meijjes& Zoon, Amsterdam                       (3/60e part)

S.H. de Heus, Utrecht                                                           (6/60e part)

D.J. van de Water, Utrecht                                                   (6/60e part)

 

Ship Events Data

1837-05-12: History
Stadsarchief Amsterdam:
38-148 12 mei 1837, bark GOUDA SUZANNA, kapitein Hendk Mulder, bestemming Batavia, correspondent H. Angelkot Willink, 16 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman, 3e stuurman/bootsman, timmerman, kok , 6 matrozen, 2 ligtmatrozen, 2 kajuitwachters en een schrijver.
38-150 11 mei 1838, bark GOUDA SUSANNA, kapitein Hendk Mulder, bestemming Batavia, correspondent H. Angelkot Willink, 15 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman, 3e stuurman/bootsman, timmerman, kok , 6 matrozen, 2 ligtmatrozen en 2 jongens.
In de index op de monsterrollen wordt hetzelfde schip met dezelfde kapitein genoemd dd 27 februari 1836, maar in de map 38-146 was het document niet terug te vinden. (S.P.)
1844-08-19: AC 19.08.1844
Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, J.H.A. Balwé, H. Salm, J Schröder en D. Beth, makelaars, zullen op heden, den 19 augustus 1844, des avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius, verkopen: een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast tweedeks Nederlands barkschip, genaamd GOUDA SUSANNA, gevoerd door kapt. Jan Leendert Mulder, volgens Nederlandsche meetbrief lang 27 ellen, wijd 4 ellen 98 duimen, hol 3 ellen 84 duimen, alzo gemeten op 228 tonnen of 120 lasten; breder bij inventaris en bericht bij bovengemelde makelaars.

De aankoop door de firma Canne & Balwé, cargadoors te Amsterdam op 19 augustus 1844 geschiedde t.o.v. notaris F.W. Fabius te Amsterdam voor de prijs van NLG 16.100. (archief 1844.20)
1850-08-19: Sold at auction
NRC 21.08.1850
Verkoping van Schepen in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ te Amsterdam op maandag 19 augustus:
- 2/55 Parten in het barkschip SIRIUS, NLG 1450, in slag NLG 550, koper F. der Kinderen.
- 2/60e Parten in het barkschip WILHELMINA ARNOLDA, NLG 420, in slag NLG 5, koper G.J. Boelen.
1853-11-01: Damaged
NRC 04.11.1853
Liverpool, 1 november. Het van hier op de 21e oktober j.l. naar Hobart Town vertrokken Nederlands schip NIJVERHEID (opm: bark, b.j. 1836), kapt. J.C.M. van Strijen, is lek uit zee teruggekomen.
1855-05-25: History
De NIJVERHEID onder kapt. J.C.M van Strijen vertrok 25 mei 1855 van Amsterdam en was op 14 juni 1856 weer ‘thuis’. (S.P.)
1856-11-24: Sold at auction
Advertentie. H.J. Rietveld, makelaar, zal als lasthebbende van zijn principaal, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op de 24e november 1856, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, aan de meestbiedende of hoogstmijnende, in publieke veiling verkopen: Een extra ordinair, welbezeild, gekoperd barkschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd de NIJVERHEID, laatst gevoerd door kapt. J.M.C. van Strijen en gemeten op 223 tonnen of 118 lasten. Het voorz. barkschip ligt aan de Werf “De Zwarte Raaf”.
Alsmede: 1/40 aandeel in het gekoperd fregatschip ZAANSTROOM, kapt. D. Hofker, gemeten op 324 lasten.
Iemand nader onderricht begerende spreke met bovengemelde makelaar.
1857-11-23: Final Fate: Stranded

Tijdens een reis met een lading kolen van Newcastle naar Cadiz strandde de NIJVERHEID op 23 november 1857 op de Noorderhaaks. Hierbij kwamen alle opvarenden om het leven.
(L.C.H.)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Mulder werd geboren/gedoopt te Amsterdam op 12/16 augustus 1797 als zoon van Barend Mulder en Susanna Heydewig Homberg. De doop geschiedde door pastor Johannes Tissel van de Evangelisch Lutherse kerk

Hij huwde op 02 augustus 1826 als zeeman , 28 jaar, als weduwnaar van Catharina Elisabeth Harbers, met Helena Maria Kip, gedoopt te Amsterdam op 30 mei 1794 als dochter van de wijnkoper Jan Willem Kip en Helena Veer , 32 jaar door de pastor Petrus Haack van de Hervormde Westerkerk.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Mulder werd met vlagnummer 174 effectief lid van Zeemanshoop per 01 augustus 1826 op voordracht van H.Funk. Zijn schip was de Gouda Susanna. Doorgestreept en vervangen door Sirius. Toegevoegd is "Honorair lid gew."002.

Hendrik Mulder, oud 29 jaar, geboren te Amsterdam, wonende op de Braak nr.63, werd op de Algemene Ledenvergadering van 25 juli/01 augustus 1826 voorgesteld/aangenomen als effectief lid op voordracht van kapitein H.Funck. Zijn schip is niet genoemd.  Zijn vlagnummer werd 174023.

 

Hij werd per 30 juni 1832 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop. Er is toegevoegd dat hij bedankte in 1862.003

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 05 juni 1862 van Zeemanshoop gaat het Bestuur accoord met de overgang van het effectieve naar het honoraire lidmaatschap.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 08 juli 1862 staat het verzoek van kapitein H.Mulder om van het effectief lidmaatschap te wisselen naar het honorair lidmaatschap hetgeen wordt toegestaan.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        174                       1826-1827     geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1828-1833     brik                   Louisa en Agatha                                 J.van Beek Vollenhoven

                                      1834-1835     bark                 Margaretha Catharina                         H.Angelkot Willink

        104                       1836-1839     bark                 Margaretha Catharina                         idem

                                      1840-1843     bark                 Sirius                                                      idem

                                      1844-1853     bark                 Sirius                                                      H.Willink

         28                       1854-1859     bark                 Sirius                                                      idem

                                      1860-1861     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1826 t/m 1834 op de brik “Louisa Agatha”, gebouwd in 1800, 168 ton o.m., varend voor J.van Beeck van Vollenhoven te Amsterdam. In 1834 in de storm gestrand op Kaap Hinlopen op weg naar New York

*    1835 t/m 1836 op de bark “Margaretha Catharina” ex Welvaart, gebouwd in 1826, 268 ton o.m., varend voor H.Angelkot Willink te Amsterdam;

*    1837 t/m 1840 op de bark “Gouda Suzanna”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 228 ton o.m., varend voor H.Angelkot Willink te Amsterdam;

*    1841 t/m 1860 op de bark “Sirius”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 519 ton o.m., varend voor H.Angelkot Willink te Amsterdam. Het schip werd in 1860 gesloopt.

(Verschillen met de opgaven uit de AAKZ!)

 

Overige bijzonderheden

Op 14 december 1831 wordt Lourens van Haften vanuit de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam als ligtmatroos geplaatst op de "Louisa Agatha" onder kapitein H.Mulder voor een reis vanuit Amsterdam naar Philadelphia en Cuba. Lourens keert terug op 21 juli 1832004(532/1656).

 

Het Archief van de Amsterdamse Waterschout bevat de volgende monsterrollen:

38-148       12 mei 1837, bark Gouda Suzanna (met een z!), kapitein Hendk Mulder, bestemming Batavia, correspondent H.Angelkot Willink, 16 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman, 3e stuurman/bootsman, timmerman, kok , 6 matrozen, 2 ligtmatrozen, 2 kajuitwachters en een schrijver.

38-150       11 mei 1838, bark Gouda Susanna (met een s!), kapitein Hendk Mulder, bestemming Batavia, correspondent H.Angelkot Willink, 15 bemanningsleden i.c. stuurman, onderstuurman, 3e stuurman/bootsman, timmerman, kok , 6 matrozen, 2 ligtmatrozen en 2 jongens.

In de index op de monsterrollen wordt hetzelfde schip met dezelfde kapitein genoemd dd 27 februari 1836, maar in de map 38-146 was het document niet terug te vinden.

 

“Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.45 e.v.  “ Een supercarga 1830 Louisa en Agatha” .

In voorgaande publicatie staat een uittreksel van een verslag van Jan Pieter Willeumier, agent van de West-Indische Maatschappij die vanaf 1830 een reis meemaakte op de schoenerbrik “ Louisa Agatha”  naar de westkust van Zuid-Amerika via Kaap Hoorn. De naam van de kapitein van dit schip wordt niet vermeld door Hazelhoff Roelfzema, maar hett zal zijn gegaan om Hendrik Mulder. De reis begon te Amsterdam, via het Noordhollands Kanaal en Nieuwediep en ging richting Kaap Hoorn. Op 27 januari werd uit Nieuwediep vertrokken. Op 9 april passeerde het schip Kaap Hoorn en kwam op 8 mei aan te Valparaiso. Van daar ging de reis “ naar Cobija, de nieuw aangelegde in- en uitvoerplaats voor Bolivia dat toen nog een stukje kust tot zijn territorium mocht rekenen”. Op 10 juni ging het schip naar Arica . Als uitvoerproducten worden kina en tin vermeld, De volgende haven was Paita en op 12 september Guayaquil. Nadat wederom een aantal havens Peru en Chili werden aangedaan . Op 24 maart 1831 vertrok het schip vanuit Valparaiso naar Antwerpen

 

Voorstelling der door-ijzing van eenige koopvaardijschepen, door het Groot Noord-Hollands Kanaal nabij Purmerend op den 9 Januarij 1830 opgedragen aan de gezamenlijke reeders dier schepen.” van J.H.Koekkoek en H.W.Hoogkamer

In de Provinciale Atlas van Noord-Holland, Collectie Prenten en Tekeningen, Purmerend 082a.

Ansicht uit het Rijksarchief van Noord-Holland

In Onderschrift staat:

                           namen der schepen                                                   namen der heeren reeders

 

De Louisa Agatha            De Maria en Jacoba         De Heer J.van Beeck Vollenhoven  De Heeren Buys, de Bordes & Jordan   -

   Willem Ernst                -  Welvaart                     De Nederl.Scheepsreederij            De Heer L.Schumacher

 -  Jonge Lodewijk Antonie -  Diana                           De Heren L.Bienfait & Zoon          De Heeren J.A.Westerloo & Comp.

 -  Wilhelmina en Maria    -  Twee Gebroeders                         Insinger & Comp.                        H.& C van de Stadt

 

Uit een bezoek aan de nog steeds bestaande sluis in het Noordhollands kanaal in Purmerend op 05 augustus 1997 kon ik afleiden dat de schepen met de boeg in de richting van Alkmaar-Den Helder liggen. Zij waren dus op 09 januari 1830 op weg naar hun buitenlandse bestemming.

Monsterrol in Archief van de Amsterdamse Waterschout dd 16 oktober 1829. Brik “Louisa & Agatha”, kapitein Hendrik Muller (sic), 13 bemanningsleden, bestemming Lima, boekhouder van Beek Vollenhove.

 

 

 

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Mulder, Hendrik
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 174
Overige informatie: Kapitein Hendrik Mulder werd met vlagnummer 174 effectief lid van Zeemanshoop per 1 augustus 1826 op voordracht van H. Funk. (S.P.)

Familiegegevens en opleiding

Jan Leendert Mulder werd geboren te Amsterdam op 17 januari 1806.

Hij huwde met Adriana Loosen, geboren te Amsterdam op 22 december 1804. Zij overleed in januari 1863.

Jan overleed in 1857003 bij het vergaan van zijn schip “de Nijverheid”.-Bij zijn overlijden is als woonplaats opgegevenAmsterdam.118

 

In het Bevolkingsregister 1851 in het Amsterdamse Stadsarchief wordt vermeld de koopvaardijkapitein Jan Leendert Mulder, geboren 17 januari 1806 te Amsterdam, Evangelisch Luthers, wonend op de Prins Hendrikkade.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.L.Mulder werd met vlagnummer 528 effectief lid van Zeemanshoop per 21 april 1840 op voordracht van H.Mulder. Zijn schip was de "Gouda Susanna". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Mulder en zijn vrouw beiden 34 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 21/28 april 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd tot effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Leendert Mulder, oud 34 jaar, voerend de bark “Gouda Susanna”, adres niet vermeld, op voordracht van kapitein H.Mulder.023

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 mei 1840003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 januari 1858 verzoekt de wed. J.L.Mulder geb. Loose om een uitkering die haar in de vergadering van  04 februari 1858 wordt toegekend met ingang van 01 februari 1858.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 23 februari 1858 staat de melding dat aan de weduwe van A.Mulder geb. Looze per 01 februari 1858 een uitkering in de 1e klasse is toegekend.023.(De initiaal A. slaat kennelijk op de vóórnaam van de weduwe - zie hierna).

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

      528                        

                                      1844-1852     bark                 Wilhelmina Arnolda                            Canne & Balwé

                                          1853           geen vermelding van schip en boekhouder

      218                         1854-1856     geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1857           bark                 Nijverheid                                             S.Piek te Oudshoorn

                                          1857           "overleden"

 

Bouma025 vermeldt J.L.Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1841 t/m 1844 van de bark “Gouda Suzanna”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 228 ton o.m., varend voor Angelkot Willink te Amsterdam. Het schip werd in 1844 verkocht;

*    1845 t/m 1853 van de bark “Wilhelmina Arnolda”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 225 ton o.m., varend voor Canne & Balwé te Amsterdam;

*    1854 t/m 1857 van de bark “Nijverheid” ex Wilhelmina Arnolda, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 220 ton o.m., varend voor S.Piek te Oudshoorn. Het schip is in november 1857 vergaan op de Noorderhaaks;

 

Overige bijzonderheden

Bremer094 vermeldt de stranding van debark “Nijverheid” op 24 november 1857 op de Noorderhaaks, geladen met steenkool onder gezag van kapitein J.S. Mulder.

 

 

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Mulder, Jan Leendert
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 528
Overige informatie: Kapitein Jan Leendert Mulder werd met vlagnummer 528 effectief lid van Zeemanshoop per 21 april 1840 op voordracht van H. Mulder. (opm: kennelijk de voorgaande Hendrik, die gelet op de toevoeging inmiddels zelf was ‘overleden’). Ten tijde van deze inschri

Familiegegevens en opleiding

Jan Leendert Mulder werd geboren te Amsterdam op 17 januari 1806.

Hij huwde met Adriana Loosen, geboren te Amsterdam op 22 december 1804. Zij overleed in januari 1863.

Jan overleed in 1857003 bij het vergaan van zijn schip “de Nijverheid”.-Bij zijn overlijden is als woonplaats opgegevenAmsterdam.118

 

In het Bevolkingsregister 1851 in het Amsterdamse Stadsarchief wordt vermeld de koopvaardijkapitein Jan Leendert Mulder, geboren 17 januari 1806 te Amsterdam, Evangelisch Luthers, wonend op de Prins Hendrikkade.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.L.Mulder werd met vlagnummer 528 effectief lid van Zeemanshoop per 21 april 1840 op voordracht van H.Mulder. Zijn schip was de "Gouda Susanna". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Mulder en zijn vrouw beiden 34 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 21/28 april 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd tot effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Leendert Mulder, oud 34 jaar, voerend de bark “Gouda Susanna”, adres niet vermeld, op voordracht van kapitein H.Mulder.023

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 mei 1840003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 januari 1858 verzoekt de wed. J.L.Mulder geb. Loose om een uitkering die haar in de vergadering van  04 februari 1858 wordt toegekend met ingang van 01 februari 1858.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 23 februari 1858 staat de melding dat aan de weduwe van A.Mulder geb. Looze per 01 februari 1858 een uitkering in de 1e klasse is toegekend.023.(De initiaal A. slaat kennelijk op de vóórnaam van de weduwe - zie hierna).

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

      528                        

                                      1844-1852     bark                 Wilhelmina Arnolda                            Canne & Balwé

                                          1853           geen vermelding van schip en boekhouder

      218                         1854-1856     geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1857           bark                 Nijverheid                                             S.Piek te Oudshoorn

                                          1857           "overleden"

 

Bouma025 vermeldt J.L.Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1841 t/m 1844 van de bark “Gouda Suzanna”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 228 ton o.m., varend voor Angelkot Willink te Amsterdam. Het schip werd in 1844 verkocht;

*    1845 t/m 1853 van de bark “Wilhelmina Arnolda”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 225 ton o.m., varend voor Canne & Balwé te Amsterdam;

*    1854 t/m 1857 van de bark “Nijverheid” ex Wilhelmina Arnolda, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 220 ton o.m., varend voor S.Piek te Oudshoorn. Het schip is in november 1857 vergaan op de Noorderhaaks;

 

Overige bijzonderheden

Bremer094 vermeldt de stranding van debark “Nijverheid” op 24 november 1857 op de Noorderhaaks, geladen met steenkool onder gezag van kapitein J.S. Mulder.

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Mulder, Jan Leendert
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 528
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd. 24/31 mei 1853 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Cornelis Marinus van Strijen, oud 29 jaar, voerend de bark “Nijverheid”, wonend in de Bikkerstraat aan de werf de Nachtegaal te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.A. de Haas.023.

J.C.M. van Strijen was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1853 t/m (minstens) 1865 met de vlagnummers 919 (1854-1854) en 525 (1854 -?1865).

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

       919                         1853          bark                Nijverheid                       geen opgave

       525                      1854-1855    bark                Nijverheid                       D.de Bruyn & C.Kruyt te Zaandijk

                                     1856-1863    geen vermelding van schip en boekhouder

                                        1864          brik                  Gouverneur Nagtglas    Bouman & van Rijckevorsel

                                        1865          brik                  Elmina                             idem

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

J.C.M van Strijen Nijverheid                            25 mei 1855        14 juni 1856

 

Bouma025 vermeldt J.C.M. van Strijen als gezagvoerder gedurende:

  • * 1854 t/m 1856 van de bark “Nijverheid” ex Wilhelmina Arnolda, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 220 ton o.m., varend voor D. de Bruijn & C.Kruyt te Zaandijk;
  • * 1862 van het ijzeren schroefstoomschip “Twenthe” ex West Friesland, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 270 ton o.m., varend voor de Gebr. van Hasselt te Kampen;
  • * 1865 van de brik “Gouverneur Nagtglas”, gebouwd in 1861 te Amsterdam, 210 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam;
  • * 1866 van de comp.brik “Elmina”, gebouwd in 1865 te Amsterdam, 289 ton o.m., varend voor Bouman & van Rijckevorsel te Amsterdam;
  • * 1869 t/m 1871 van de sch.brik “Columbus” ex Etatsradt Hvidt, gebouwd in 1857 te Oskarshamn, 137 ton o.m., varend voor W.Bakker Bz te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Strijen, Jan Cornelis Marinus van
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 919
Overige informatie: In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop d.d. 24/31 mei 1853 werd als effectief lid voorgedragen en benoemd Jan Cornelis Marinus van Strijen, oud 29 jaar, voerend de bark NIJVERHEID, wonend in de Bikkerstr

Familiegegevens en opleiding

Jan Leendert Mulder werd geboren te Amsterdam op 17 januari 1806.

Hij huwde met Adriana Loosen, geboren te Amsterdam op 22 december 1804. Zij overleed in januari 1863.

Jan overleed in 1857003 bij het vergaan van zijn schip “de Nijverheid”.-Bij zijn overlijden is als woonplaats opgegevenAmsterdam.118

 

In het Bevolkingsregister 1851 in het Amsterdamse Stadsarchief wordt vermeld de koopvaardijkapitein Jan Leendert Mulder, geboren 17 januari 1806 te Amsterdam, Evangelisch Luthers, wonend op de Prins Hendrikkade.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.L.Mulder werd met vlagnummer 528 effectief lid van Zeemanshoop per 21 april 1840 op voordracht van H.Mulder. Zijn schip was de "Gouda Susanna". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Mulder en zijn vrouw beiden 34 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 21/28 april 1840 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd tot effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Leendert Mulder, oud 34 jaar, voerend de bark “Gouda Susanna”, adres niet vermeld, op voordracht van kapitein H.Mulder.023

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 mei 1840003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 januari 1858 verzoekt de wed. J.L.Mulder geb. Loose om een uitkering die haar in de vergadering van  04 februari 1858 wordt toegekend met ingang van 01 februari 1858.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 23 februari 1858 staat de melding dat aan de weduwe van A.Mulder geb. Looze per 01 februari 1858 een uitkering in de 1e klasse is toegekend.023.(De initiaal A. slaat kennelijk op de vóórnaam van de weduwe - zie hierna).

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

      528                        

                                      1844-1852     bark                 Wilhelmina Arnolda                            Canne & Balwé

                                          1853           geen vermelding van schip en boekhouder

      218                         1854-1856     geen vermelding van schip en boekhouder

                                          1857           bark                 Nijverheid                                             S.Piek te Oudshoorn

                                          1857           "overleden"

 

Bouma025 vermeldt J.L.Mulder als gezagvoerder gedurende:

*    1841 t/m 1844 van de bark “Gouda Suzanna”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 228 ton o.m., varend voor Angelkot Willink te Amsterdam. Het schip werd in 1844 verkocht;

*    1845 t/m 1853 van de bark “Wilhelmina Arnolda”, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 225 ton o.m., varend voor Canne & Balwé te Amsterdam;

*    1854 t/m 1857 van de bark “Nijverheid” ex Wilhelmina Arnolda, gebouwd in 1836 te Amsterdam, 220 ton o.m., varend voor S.Piek te Oudshoorn. Het schip is in november 1857 vergaan op de Noorderhaaks;

 

Overige bijzonderheden

Bremer094 vermeldt de stranding van debark “Nijverheid” op 24 november 1857 op de Noorderhaaks, geladen met steenkool onder gezag van kapitein J.S. Mulder.

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Mulder, Jan Leendert

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1836-06-27
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: GONDA SUZANNA
Schipper: Mulder, Hendrik
Scheepstype: bark
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: de GOUDA SUSANNA van 1836
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Onbekend *
Algemene informatie

1837

RC 30.03.1837
Rotterdam, 29 maart. In de Javasche Courant van den 23 november (opm: 1836) vindt men het volgende:
Te Batavia lagen ter rede Zr.Ms. brikken ORESTES en CIRCE, civiele schoeners ZWALUW, ALCINOE, ANADYOMENE, en POSTILLON, Engelse oorlogsbrik ZEBRA,
Nederlandse schepen ADMIRAAL DE RUITER, ANTHONY, KORTENAER, L’ESPERANCE, MAKASSER, OEY SINJO en stoomboot VAN DER CAPELLEN,
barken SUSANNA DOROTHEA, SEGAF, RADJA WALIE, NEDERLANDER, REMBANG, ANNA EN LOUISA, GOUDA SUSANNA, TAN GOANSING, FATAL HAIR, TESSIER, JOHANNA WILHELMINA, DOROTHEA HENRIETTA, FATAL KARIM en TALSUM,
schoeners AUGUSTE, JOHANNA CHARLOTTA, OMEGA, MARIA FREDERIKA, NIJVERHEID, CORINGA, NASRIE en FATAL HAIR. (opm: bericht sterk bekort)
 

1850

NRC 31.05.1850

Rotterdam, 30 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. Rouffaer, GESINA, kapt. Burggraaff, VRIENDSCHAP, kapt. de Boer, NEPTUNUS, kapt. Schnijder, STRAAT BALIE, kapt. Mulder, WALVISCH, kapt. Schut, SUMATRA, kapt. Swart, WILHELMINA ARNOLDA, kapt. Mulder, STAD UTRECHT, kapt.Jaski, WILHELMINA LUCIA, kapt. Carst, AMBARAWA, kapt.  Karst, LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN (van Dordrecht) kapt. Göbel, CORTGENE (van Rotterdam), kapt. Scott, en JOHANNA HENDRIKA, kapt. Hoek.

1852

NRC 19.06.1852
Rotterdam, 18 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 30 schepen: Voor Amsterdam: VRIENDEN, kapt. J.A.T. Tydeman; CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer; OUD-ALBLAS, kapt. N. Kruymel; JAVA, kapt. L. Tak; WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder; GELDERLAND, kapt. A. van Oosteroom; NIJVERHEID, kapt. J.A. Mooi; JAN VAN BRAKEL, kapt. W.L. Esinck, JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; DOROTHEA, kapt. H. Visser; CORNELIA, kapt. J.J.C. Noodt; SUSANNA CHRISTINA, kapt. J.J.H. Stolte; LAURA & ADÈLE, kapt. K.L. Swart; JULIE CLAIRE, kapt. H. de Wijn.

1853

NRC 04.11.1853
Liverpool, 1 november. Het van hier op de 21e oktober j.l. naar Hobart Town vertrokken Nederlands schip NIJVERHEID (opm: bark, b.j. 1836), kapt. J.C.M. van Strijen, is lek uit zee teruggekomen.

1854

NRC 14.01.1854
Batavia, 25 november 1853. Vrachten zijn aanmerkelijk hoger; er is aan disponibele scheepsruimte groot gebrek, zodat zeer zeker wel 10 à 12 schepen van middelmatige grootte tot onze hoogste notering nemers zouden vinden. De volgende vrachten zijn alhier afgesloten: ROWALLEN (Engels) GBP 4.5 rijst en GBP 4.10 suiker, alhier te laden naar Londen. CECILIA (Zweeds) GBP 5.5 suiker, alhier te laden naar Rotterdam. DERWENT (Engels, 2e klasse bij Lloyd) GBP 5 voor rijst en koffij, GBP 5.5 suiker, alhier en te Samarang te laden naar Rotterdam. JULIE (Belgisch) GBP 5 voor koffij en rijst, GBP 5.5 voor suiker, alhier te laden naar Antwerpen. JEANNETTE (Nederlands) rijst NLG 105, suiker NLG 115, arak (opm: rijstbrandewijn) NLG 140, alhier te laden naar Rotterdam. HENRIETTE CLASINA (Nederlands) koffij NLG 105, suiker NLG 115 alhier te laden naar Amsterdam, met NLG 5 verbetering voor de te Samarang in te nemen gedeeltelijke lading. De NIJVERHEID (Nederlands) is nog disponibel, doch aangezien het nog zeer lang kan duren voor deze bodem een uitvoerlading kan innemen (moetende alhier, te Samarang en te Soerabaija lossen) is men ongenegen hem nu reeds te engageren. Vóór het bekend worden van de alhier bestede hoge vrachten werden te Soerabaija genomen: de VIRGINIA (Bremer) NLG 105 suiker, NLG 115 huiden, NLG 120 arak, naar Amsterdam; de LORD ASHBY (Engels) GBP 4.7/6 suiker naar Londen.
NRC 29.01.1854
Batavia, 10 december. Scheepsvrachten. Het gebrek aan disponibele scheepsruimte neemt toe, en daar iedereen ten spoedigste de gekochte producten wenst af te schepen, zijn vrachten weer gerezen. Men besteedde voor de NIJVERHEID naar Amsterdam NLG 115 voor suiker, te laden op Soerabaya, biedende zich voor deze bodem weinig liefhebbers aan doordat dezelve zeer waarschijnlijk niet vóór 3 à 4 weken ter inname der retourlading zal gereed zijn. Verder werden genomen de BOSPHORUS naar Amsterdam à NLG 105 voor rijst en koffij en NLG 115 voor suiker hier te laden; de REIJERWAARD à NLG 120 voor suiker naar Rotterdam, te Soerabaya in te nemen, waarheen deze bodem buitendien ter ontlading der Europese lading moet verzeilen; De MARY GODDARD hier te laden naar Rotterdam à NLG 110 voor rijst en NLG 120 voor suiker, en de MAZAGRAN naar Nantes à FFr. 110 per tonneau voor rijst.
NRC 27.04.1854
Rotterdam, 26 april. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 37 schepen, als:
Voor Amsterdam: JEANNETTE PHILIPPINE, kapt. J. van der Mey; KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer; LUCIPARA’S, kapt. J. Kloppenburg; MERCURIUS, kapt. D. Visser; HENDRIK WESTER, kapt. R.J. Reynders; DE NIJVERHEID, kapt. J.C.M. van Strijen; ADMIRAAL DE RUYTER, kapt. S. Stapert; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst.

1857

NRC 261157
Nieuwe Diep, 24 november. Op de Noorderhaaks is gisteren middag, zoals bereids kortelijk gemeld, gestrand en totaal verongelukt een onbekende bark. Uit het op Texel aangespoelde wrakhout veronderstelt men, dat het een Bremer of Hamburger schip is geweest, met een lading rijst van Akyab (opm: Sittwe). Van de lading is nog niets aangespoeld, hetwelk deze mening versterkt. Kapt. J.W. Jager, voerende het schip (opm: schoener) de HANDEL, van Suriname alhier binnen, heeft gerapporteerd, dat twee van de masten met de zeilen aangeslagen, nog stonden. De loodsschuiten, die buitengaats de wacht hadden, de vorige avond alhier binnengekomen, hebben niets gerapporteerd.
NRC 271157
Rotterdam, 26 november. Aangaande de bark op de Noorderhaaks gestrand, wordt heden van Texel gemeld, dat aldaar was aangespoeld, een zwart geschilderd naambord, waarop met witte letters NIJVERHEID, en verder, dat volgens aldaar aangespoelde wrakhout, voorzien met koperen bouten, het een oud schip scheen te zijn geweest, dat belangrijk vertimmerd en waarschijnlijk met steenkolen of ballast beladen was. Nog waren van dat schip aan strand gekomen een grote boot, zonder naam, waarin zich twee lijken bevonden, een rond naambord, met wit geschilderde rand, waarin de letters S. P. en eindelijk een gedeelte van de tuigage, een stuk wrak, waaraan twee ankers en ketting, en enige vaatjes provisie, als snijbonen, augurken enz. De equipage is er hoogstwaarschijnlijk bij omgekomen. Op Texel liep het gerucht, dat aan Den Helder was aangebracht, het stuurrad van dat schip, waarop het woord Hamburg. Volgens de bovenstaande aangespoelde naamborden schijnt het schip, op de Noorderhaaks verongelukt, te zijn geweest: de Nederlandse bark NIJVERHEID, kapt. J.L. Mulder, toebehorende aan de heer S. Piek te Oudshoorn, van Newcastle met steenkolen naar Cadix gedestineerd. (opm: de NIJVERHEID, kapt. Mulder, lag 19 november zeilklaar te Newcastle met bestemming naar Cadix). 
NRC 061257
Nieuwediep, 4 december. Het lijk van de bij het vergaan van de Nederlandse bark NIJVERHEID zo ellendig verongelukte kapt. Muller (opm: J.L. Mulder) is bij Texel aangespoeld en daar met eenvoudige plechtigheid bijgezet 

Akten

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 22

BIJLBRIEF Gouda Susanna

plaats en datum acte Amsterdam, 21 mei 1836

type schip barkschip

kapitein

Bouwwerf Cornelis Ernst Duyts, mr. scheepstimmerman te Amsterdam, op
zijn werf Het Roopaard

koper Herman Angelkot Willink

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 228 tonnen / 120 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 27,00 x 4,98 x 3,81 m hol

kiellegging

tewaterlating 3 mei 1836

plaats / nr van registratie Amsterdam, deel 32 folio 189 verso vak 1

datum registratie 25 mei 1836

notaris

prijs

bijzonderheden meetbrief d.d. 17 mei 1836 van scheepsmeter A. van Essen

Naam GONDA SUSANNA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Stadsachief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1417.1836.22
deel VII, foto 1- 068, 069

CEDULE

Naam schip GOUDA SUSANNA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 24 mei 1836

type schip bark

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Hendrik Mulder

grootte in tonnen 120 lasten of 228 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 mei 1836

nummer registratie deel 32, folio 191, verso, vak 1

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.
De ware woorden worden afgelegd door Herman Angelkot Willink, mede namens zijn in de bijlage genoemde mede-eigenaren.

researcher/datum research: ML / 050216
bijlage bij acte 22 van 1836, bark GOUDA SUSANNA
eigenaren per medio mei 1836:

Herman Angelkot Willink, Amsterdam (boekhouder en 6/30e part)
W. Willink, Amsterdam (4/30e part)
W. Willink Jr., Amsterdam (2/30e part)
J. Laan Willink, Amsterdam (1/30e part)
Abr. Bierens, Amsterdam (4/30e part|)
Mogge Muilman, Amsterdam (2/30e part’
Pieter Huidekoper, Amsterdam (2/30e part)
A.Huidekoper, Amsterdam (2/30e part)
firma Van Eeghen & Co., Amsterdam (2/30e part)
firma Momma & Zoon, Amsterdam (2/30e part)
C.E. Duyts, Amsterdam (2/30e part)
Jacob Hartsen, Amsterdam (1/30e part)

ML / 050216

Naam GOUDA SUSANNA
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1836
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.98a
DVD VIII – 210 - 214
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip GONDA SUSANNA

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 19 augustus 1844

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Abraham Willink Willemszoon, zonder beroep, te Amsterdam.
De drie schepen behoorden toe aan de rederijen van wijlen Herman Angelkot Willink, door de aandeelhouders in die rederijen tot verkoping gemachtigd

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam,

nummer van registratie deel

notaris Fredrik Wilhelm Fabius, notaris te Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: omdat in deze Rotterdamse acte niet verder wordt ingegaan op de veiling van de GONDA SUSANNA, lijkt het aannemelijk, dat deze acte in Haarlem is.

Zie actes Rott.3.03.17.01.3675.98b en c


researcher/datum research: ML / 140108

Naam GONDA SUSANNA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1844
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1844.20
foto IMG 2504 - 2507

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd GOUDA SUZANNA, doch thans door kopers genaamd WILHELMINA ARNOLDA.

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 12 september 1844

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Jan Leendert Mulder, mede-eigenaar

grootte in tonnen 120 lasten of 228 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 september 1844

nummer registratie deel 47, folio 197, verso, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de koopacte van de koop in publieke veiling; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Jan Renske Canne, namens zijn firma Canne & Balwé, en voor en namens de overige in de bijlage genoemde eigenaren.
De vorige zeebrief no. 270 van 7 mei 1842, werd op 24 augustus 1844 ingeleverd bij de ontvanger te Amsterdam.


researcher/datum research: ML / 100816


bijlage bij acte 20 van 1844, bark WILHELMINA ARNOLDA
eigenaren per medio september 1844

firma Canne & Balwé, Amsterdam (boekhouders en 6/60e part)
firma Jeremias Meijjes & Zonen, Amsterdam (6/60e part)
M. van Regteren Altena, Amsterdam (6/60e part)
Jan Leendert Mulder, Amsterdam (schipper en 4/60e part)
J. Karseboom, Amsterdam (4/60e part)
J. Copius Peereboom, Amsterdam (2/60e part)
Jean de Booy, Amsterdam (2/60e part)
firma L. & A. Alma, Amsterdam (2/60e part)
H. Oudenhoft Canne, Amsterdam (2/60e part)
P.J. Siedenburg, Amsterdam (2/60e part)
firma di Gazar Franken & Co., Amsterdam (2/60e part)
J.J. Marloff, Amsteredam (2/60e part)
firma Van Vollenhoven & Co., Amsterdam (2/60e part)
firma Wed. H. Höweler & Zoon, Amsterdam (3/60 part)
firma Johannes Meijjes & Zoon, Amsterdam (3/60e part)
S.H. de Heus, Utrecht (6/60e part)
D.J. van de Water, Utrecht (6/60e part)

ML / 100816

Naam GOUDA SUZANNA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3170

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1844.20

DVD XI – 485 - 487
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip GOUDA SUSANNA

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 19 augustus 1844

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Abraham Willink Wilhelmuszoon, Amsterdam, als vertegenwoordiger der deelhebbers in het schip.

gevoerd door kapt. Jan Leendert Mulder

eigenaar/aankoper Jan Renske Canne, voor zijn firma Canne & Balwé, cargadoors te Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 228 tonnen of 120 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 27,00 x 480 x (niet vermeld) meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, niet vermeld

nummer van registratie deel niet vermeld

notaris F.W. Fabius, notaris te Amsterdam

prijs NLG. 16.100,-

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 030908

Naam GOUDA SUSANNA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1844
Toegang 198
Inventaris 3179

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: Gemeente Archief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1836 – no. 22
CEDULE Archiefnummer AMS 5074.1417.1836.22 - deel VII, foto 1- 068, 069
NA Den Haag ACTE KOOP/VERKOOP Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.98a
N-H Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3170.1844.20
N-H Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1844.20
AC = Amsterdamsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant