Inloggen
HOLLANDER - ID 8399


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1852-07-15 / 1856-12-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Smit, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1852-05-15
Delivery Date: 1852-07-07
Technical Data

Gross Tonnage: 69.00 lasts
Gross Tonnage 2: 130.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-07-15
Register nr: 18520543
Scheepsnaam: HOLLANDER
Type: Schooner
Lasten: 69
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Rossem, Gebr. Van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Cordia, J.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-07-07 HOLLANDER
Manager: Gebrs. van Rossem, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: partenrederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de HOLLANDER, per 7 juli 1852

firma Gebr. Van Rossem, Rotterdam (boekhouders en 2/3e part), en Cornelis Smit, Alblasserdam (1/3e part)

Ship Events Data

1852-00-00: Gebouwd door Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, die verklaart dit schip te hebben laten bouwen op de scheepstimmerwerf bij Jan Pot te Nieuw Lekkerland
1856-00-00: Final Fate: Reported missing

08.12.1856: Vertrokken van Havannanaar Cowes met een lading suiker.
Daarna vermist.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jacob Cordia werd geboren op 11 januari 1824 te Maassluis.

Hij trouwde te Maassluis op 17 december 1850 met Maria Kerkhof, geboren te Maassluis op 16 november 1830 als dochter van Jan Kerkhof en Neeltje Ruiten. Na het overlijden van Jacob Cordia trouwde zij voor de tweede maal met Adrianus Huizer.

Van Jacob Cordia wordt vermeld: ”zeeman (1840), schipper ter zee ‘ter bevissing’ (1850), kapitein ter koopvaardij (1850, 1859) vertrokken naar Rotterdam 14 december 1850, overl. Rotterdam 16-1-1859.”

Ontleend aan: “Fragmentgenealogie Cordia” door L.M. van der Hoeven, Gens Nostra 58(12): 641-649, 2003.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Cordia was met vlagnummer R316 in de periode 1851 t/m 1859 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de Jaarverslagen 1858 en 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij een ondersteuning kreeg van f200,- ’s jaars vanwege ouderdom en/of behoeftigheid058.

In het Jaarverslag 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1859 is overleden. In hetzelfde Jaarverslag wordt vermeld dat aan zijn weduwe een uitkering is verstrekt van f 160,75 voor haar en haar kind voor een periode van 11½ maand. Hieruit is te concluderen dat kapitein J.Cordia half januari 1859 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein J.Cordia met vlagnummer R316 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851                       van de kotter “Argus”                    20 last     varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam

*    1855                       van de sch. “Argus”                       93 last     varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam

*    1858                       geen vermelding van schip en reeder

 

Bouma025 vermeldt J.Cordia als gezagvoerder gedurende:

*    1852 t/m 1854 van de 2/mSch. “Hollander”, gebouwd in 1852 te Elshout, 130 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam;

*    1852 t/m 1855 van de sloep “Argus”, gebouwd in 1846 te Rotterdam, 32 ton o.m., varend voor J.Rahder & Co te Rotterdam;

      beide voorgaande perioden overlappen elkaar. Bouma geeft alleen initialen en geen vóórnamen. Het kan dus zijn dat de “Hollander” onder Jillis Cordia heeft gevaren.

*    1856 t/m 1857 van de sch.brik “Argus”, gebouwd in 1854 te Elshout, 173 ton o.m., vaend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam;

*    1857 van de sch.brik “Ceres”, gebouwd in 1856 te Elshout, 163 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

NRC 30 november 1850

Rotterdam, 29 november. De Nederlandse schepen WILHELMINA, kapt. Valkenier, van Vlaardingen naar Lissabon, en ARGUS, kapt. Cordia, van hier naar Nantes bestemd, zijn beide de 26e te Torbay-Brixton binnengelopen, de laatste met verlies van boegspriet, zeilen en meer andere schade.

 

NRC 11 oktober 1852

Rotterdam, 10 oktober. Volgens een van Zr.Ms. consul-generaal te Smirna (opm: Izmir), onder dagtekening van de 27e september jl. ontvangen bericht, zijn aldaar de navolgende Nederlandse schepen aangekomen: …..

van Rotterdam en Genua de schoener HOLLANDER, kapt. Cordia; …..

 

NRC 25 oktober 1852

Rotterdam, 24 oktober. Onder dagtekening van de 7e oktober jl. wordt door Zr Ms. consul generaal te Smirna (opm: Izmir) bericht,  …. De 7e oktober j.l. waren van Smirna naar Rotterdam vertrokken: de Nederlandse schoener HOLLANDER, kapt. J. Cordia; ….

 

NRC 03 januari 1853

Cowes, 30 december. De Nederlandse schoener HOLLANDER, kapt. Cordia, van Newcastle naar Smirna (opm: Izmir), is hier heden met verlies van steng, boegspriet, verschansingen enz. binnen gelopen.

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Cordia, Jacob
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt S.H. van Houten als gezagvoerder gedurende:

*    1855 t/m 1856 van de 2/mschoener “Hollander”, gebouwd in 1852 te Elshout, 130 ton o.m., varend voor de Gebr. van Rossem te Rotterdam. Het schip werd in 1856 vermist op weg van Havana naar Cowes.

 

Overige bijzonderheden

Geen

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Houten, S.H. van
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.243
DVD VIII – 562, 563
BIJLBRIEF
Naam schip HOLLANDER

plaats en datum acte Alblasserdam, 7 juli 1852

type schip schoener, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, verklaart te hebben laten bouwen op de scheepstimmerwerf bij Jan Pot
te Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt. Cordia

eigenaar/aankoper firma Gebr. Van Rossem, Rotterdam (boekhouders en 2/3e part), en Cornelis Smit, Alblasserdam (1/3e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 69 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 15 mei 1852

plaats / datum registratie Rotterdam, 10 juli 1852

nummer van registratie deel 40, folio 194, verso, vak 5

notaris verklaring voor burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 120308


Naam HOLLANDER
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1852
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675