Inloggen
PRINS ALEXANDER - ID 8310


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1881-08-00 / 1901-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1881
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Spar deck
Masten: Three masts
Rig: Several auxiliary sails.
Material Hull: Iron
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: John Elder & Co., Glasgow, Great Britain
Werfnummer: 251
Launch Date: 1881-00-00
Delivery Date: 1881-08-00
Technical Data

Engine Manufacturer: John Elder & Co., Glasgow, Great Britain
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 1800
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Boilers: 2 double ended scotch boilers, 6 furnaces each. Engine: 42 & 80-48 Bunkers: 868 tons of coal / consumption 33 t/day
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 3052.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 2209.00 Gross tonnage
Deadweight: 3000.00 tons (oude meting)
Bale: 122800 Cubic Feet
 
Length 1: 105.31 Meters Registered
Beam: 11.64 Meters Breadth, moulded
Depth: 9.40 Meters Depth, moulded
Draught: 6.46 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
60 30 0 70 0 160
Configuration Changes

Datum 00-09-1881
Type: Rebuilt
Omschrijving: De schoorsteen werd verlengd. Mogelijk werd dit al in een vroeg stadium, tussen de proeftocht en de eerste afvaart naar Indë, gedaan omdat b.v. tijdens de proeftocht al bleek dat de ketels slecht trokken, een euvel dat tot in de twintigste eeuw wel meer voorkwam.


Datum 00-00-1888
Type: Remeasurement
Omschrijving: Tonnage became: 2978 BRT, 1905 NRT.

Ship History Data

Date/Name Ship 1881-08-00 PRINS ALEXANDER
Manager: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQNW

Date/Name Ship 1901-00-00 AURELIA
Manager: G.B. Lavarello fu Pietro, Genoa, Italy
Eigenaar: G.B. Lavarello fu Pietro, Genoa, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Genoa / Italy

Ship Events Data

1880-00-00: History
Ordered: 1880, Contract Price: ƒ 931,000.-.
Decks: Tween deck, main deck and spardeck.
Depth to spar deck: 30,83 ft.
W.T. bulkheads: 6.
Rigging: 2x Fore topmast staysail,
Fore sail, lower- and upper fore topsail,
Gaffsails and gaff topsails to all masts.
Crew: 69 persons.
1901-03-00: Sold to foreign country
Amsterdam, 28 maart 1901. De stoomschepen PRINS ALEXANDER en JAVA van de Stoomvaart Maatschappij Nederland werden heden in veiling verkocht voor respectievelijk NLG 97000 en 55000. Koper is makelaar W. de Lorne van Rossem. (opm: beide schepen werden doorverkocht)
1904-08-00: Final Fate: Scrapped

Voor de sloop verkocht naar Genua.

Gezagvoerders

Familiegegevens en Opleiding

Marinus Carel werd geboren op 07.03.1830 te Delft als z.v. Bartholomeus Braat (korenmolenaar) en Maria Broekhuizen/Broekhuijzen.  

Marinus Carel (27) (kapitein koopvaardij) trouwde op 03.07.1857 te Zierikzee met Cornelia Johanna van der Weijde (24) – geb. 28.12.1832 te Zierikzee – d.v. Cornelise van der Weijde en Jacoba de Kruijff.  

Cornelia Johanna van der Weijde overleed op 09.01.1871 te Rotterdam.

Marinus Carel (43) (gezondheidsofficier) hertrouwde op 09.05.1873 te Stevensweert met Paulientje Begemann (28) – geb. 26.06.1844 te Stevensweert – d.v. Christoph George Sigismund Begemann (predikant) en Emilie de Wijs. 

Marinus Carel overleed op 19.05.1914 te Rijswijk (84).  

 

Kinderen

-    Christoph George Sigismund - 26.04.1875 te Delft

-    Bartholomeus – geb. 27.07.1876 te Haarlem

-    Marinus Carel – geb. 03.10.1877

 

Overige bijzonderheden

AH 17-10-1890

Een oud zeeman gehuldigd.

Een van de wakkerste Nederlandse zeelieden, de heer M.C. Braat, wal-kapitein aan de Koninklijke West-Indische Maildienst, vroeger gezagvoerder bij de Maatschappij Nederland, werd hedenmorgen een bijzondere hulde bereid. De waardige man, die op zoveel zeeën rusteloos heeft rondgezwalkt, gaat nu rusten en verlaat daardoor de dienst van de K.W.I.M. Maar, en de directie van de beide maatschappijen en zijn collega’s en zijn vroegere ondergeschikten gevoelen te veel waardering, vriendschap en eerbied voor hem, om dat heengaan zo maar stil te laten gebeuren. En daarom waren nu hedenmorgen de bestuurders der beide Maatschappijen en de collega's van de achtenswaardige man en enkele minderen in de loods van de K. W. I. Maildienst bijeengekomen om Braat nog eens de hand te drukken voor zijn heengaan en hem blijvende herinneringen te schenken aan dit ogenblik De heer G. A. baron Tindal, directeur den K. W. I. Maildienst, herinnerde aan de grote diensten door de heer Braat bij de organisatie en exploitatie van deze maildienst bewezen, evenals vroeger toen de Maatschappij Nederland de eerste maildienst op Indië opende. De Nederlandse maildiensten, vervolgde hij, hebben een zware kamp te strijden tegen gesubsidieerde lijnen en om die kamp met goed gevolg te kunnen volhouden, hebben zij de volle toewijding nodig allen, die zich aan hen verbinden. Van U hebben de beide Maatschappijen die toewijding ondervonden. Gij hebt de belangen van beide Maatschappijen krachtig bevorderd. Ontvang daarom van onze beide Maatschappijen hartelijke dank. De heer Tindal overhandigde daarna heer Braat een kostbare zilveren bokaal versierd met de zinnebeelden van de stoomvaart en met toepasselijk inschrift. De kapitein Prins, van de K. W. I. Maildienst, sprak de heer Braat enkele hartelijke woorden toe, getuigende van vriendschap en waardering en schonk hem, namen alle gezagvoerders, officieren en machinisten van de Maatschappij een rood marmeren uurwerk en kandelaars met echt brons versierd. Een opschrift op een gouden plaat vermeldt het feit van de schenking en een bijbehorend album de namen van alle deelnemers. De ladingmeester schonk de heer Braat een aardige klok waarop de uurcijfers door letters van de naam van de heer Braat zijn vervangen. Voor zovele blijken van warme vriendschap en waardering dankte de heer Braat op hartelijke toon. Een lange rustdag zij de waardige man na zijn moeilijke arbeid gegeven.

 

Onderstaande gegevens zijn van de heer S. Parma:

Familiegegevens en opleiding

Geen

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.C.Braat werd met nr. 687 effectief lid van Zeemanshoop per 25 mei 1871 “op verzoek van J.M.Heybrock door P.Ruijs Jr” voorgedragen. Zijn schip was het stoomschip de “Prins van Oranje”002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 18/25 juli 1871 werd als effectief lid voor de vlag voorgedragen/benoemd M.C.Braat, geen leeftijd genoemd, voerend het stoomschip “Prins van Oranje”, voor rekening van de Stoomboot Maatschappij Nederland te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.Buys Jr. 023.

M.C.Braat was van 1883-1899 bestuurslid van het college Zeemanshoop019.

M.C.Braat was met vlagnummer R186 in de periode 1864 t/m 1869 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Hij voerde dus wèl de collegevlag, maar had geen recht op financiële tegemoetkomingen058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 04 juli 1895 staat de mededeling door M.C.Braat dat hij naar Wageningen vertrekt en bedankt als commissaris.023.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                                jaren          type                  scheepsnaam   naam reder/boekhouder

        867          1871              stoomb.           Prins van Oranje                       Stoomboot Maatschappij Nederland

                      1872-1873        stoomb.           Koningin der Nederlanden      idem

                      1874-1877        stoomb.           Prins Hendrik idem

                      1878-1880        stoomb.           Prins Hendrik                           Stoomvaart Maatschappij Nederland

                      1881-1883        stoomb.           Prins Alexander                         idem

                      1884-1896        geen opgave van schip en boekhouder

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein M.C.Braat met vlagnummer R186 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

 • 1864 t/m 1866 brik “Jan van Galen”    194 last  varend voor C.Balguerie & Zoon te Rotterdam
 • 1867 brik “Jan van Galen” 194 last      varend voor E.&S.&C. St.Martin & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt M.C.Braat als gezagvoerder gedurende:

 • 1858 t/m 1864 van de schbrik “Willemina”, gebouwd in 1857 te Slikkerveer, 195 ton o.m., varend voor de Vletter & Co te Rotterdam;
 • 1865 t/m 1866 van de brik “Jan van Galen”, gebouwd in 1849 te Rotterdam, 366 ton o.m., varend voor C.Balguerie & Zn te Rotterdam;
 • 1867 t/m 1868 van hetzelfde schip maar nu varend voor E.& S.& C.St.Martin & Co te Rotterdam
 • 1869 t/m 1871 van het 3/m ijzeren schroefstoomschip “Ary Scheffer”, gebouwd in 1857 te Glasgow, 408 ton o.m., varend voor C.Balguerie & Zn te Rotterdam;
 • 1872 op het ijzeren schroefstoomschip “Prins van Oranje”, gebouwd in 1871 te Glasgow, 1829 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”(1870) te Amsterdam;
 • 1873 t/m 1874 op het schroefstoomschip “Koning der Nederlanden”, gebouwd in 1872 te Glasgow, 3500 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;
 • 1875 t/m 1881 op het schroefstoomschip “Prins Hendrik”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;
 • 1882 t/m 1884 op het ijzeren stoomschroefschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

“Het was … de Prins van Oranje die op 10 september 1871 als eerste SNM-schip Batavia bereikte, na een reis van 40 dagen. Op de terugreis kreeg dit schip evenwel averij aan de schroef.”

Uit: p.13 in “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

“Van 14-17 april (1875) sleepte de Prins Hendrik (II) in de Middellandse Zee, de Borneo, in charter van de Stoomvaart Maatschappij ‘Java”, over een afstand van 280 mijl naar La Valetta. De Borneo had ernstige machineschade; tijdens de sleep braken in stormweer ook nog de trossen.”

Uit: p.14 in “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

“De Prinses Amalia kreeg op de vijfde uitreis, vier uur na het verlaten van Suez op 7 april 1876, een gebroken krukas. Het schip werd teruggesleept naar Suez door het stoomschip Mandalay, maar kon daar niet worden gerepareerd. De lading ging uiteindelijk met de gecharterde Larington door naar Batavia. Het voor Indië bestemde landmachtdetachement aan boord vervolgde de overtocht met het SNM-schip Prins Hendrik (II) en het marinedetachement met het oorlogsschip Prins Hendrik  der Nederlanden; de overige passagiers gingen verder met de Drenthe, de Prins Hendrik en een Franse mailboot. De Engelse sleper Anglia bracht de Pinses Amalia naar de Elder-werf in Port Glasgow.”

Uit: p. 13 “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

“De Prins Hendrik (II) nam op 8 oktober 1880 van het bij Socotra gestrande schip Asia de onbeschadigde lading over. Toen het niet lukte dit schip af te slepen werden 2 dagen later de 24 schipbreukelingen aan boord genomen en op 24 oktober overgedaan aan het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Madura, dat ze vervolgens naar Point de Galle op Ceylon bracht.”

Uit: p. 14 “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

M.C.Braat verzorgde vanuit Nieuwediep transporten van landmachtmilitairen naar Batavia met de “Koning der Nederlanden op de volgende reizen065*:

 • Vertrek 11 december 1872. Aankomst 20 januari 1873 na 40 dagen. 3 officieren en 60 manschappen.
 • Vertrek 27 september 1873. Aankomst 03 november 1873 na 37 dagen. 7 officieren en 300 manschappen.

Hij vervoerde detachementen vanuit Nieuwediep met de “Prind Hendrik” op de volgende reizen:

M.C.Braat transporteerde vanuit Nieuwediep met de “Prins Hendrik” een aantal detachementen van landmachtmilitairen naar Batavia tijdens de volgende reizen:065*

 • Vertrek 12 december 1874. Aankomst 20 januari 1875 na 39 dagen. 1 officier en 76 manschappen.
 • Vertrek 16 mei 1875. Aankomst 22 juni 1875 na 37 dagen. 2 officieren en 75 manschappen.
 • Vertrek 30 oktober 1875. Aankomst 11 december 1875 na 42 dagen. 6 officieren en 250 manschappen. In Port Said werden 3 deserteurs aan boord genomen.
 • Vertrek 15 april 1876. Aankomst 26 mei 1876 na 41 dagen. 7 officieren en 158 manschappen.
 • Vertrek 02 september 1876. Aankomst 19 oktober 1876 na 47 dagen. 6 officieren en 105 manschappen. Bij aankomst ontbreekt 1 officier zonder opgaaf van redenen.
 • Vertrek 24 februari 1877. Aankomst 06 april 1877 na 41 dagen. 4 officieren en 105 manschappen.
 • Vertrek 21 juli 1877. Aankomst 30 augustus 1877 na 40 dagen. 5 officieren en 160 manschappen.
 • Vertrek 24 november 1877. Aankomst 05 januari 1878 na 42 dagen. 9 officieren en 106 manschappen.
 • Vertrek 20 april 1878. Aankomst 30 mei 1878 na 40 dagen. 3 officieren en 106 manschappen.
 • Vertrek 14 september 1878. Aankomst 26 oktober 1878 na 42 dagen. 6 officieren en 106 manschappen.

Hierna is de vertrekplaats Amsterdam

 • Vertrek 06 december 1879. Aankomst 18 januari 1880 na 43 dagen. 4 officieren en 65 manschappen.
 • Vertrek 24 april 1880. Aankomst 03 juni 1880 na 40 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.
 • Vertrek 11 september 1880. Aankomst 25 oktober 1880 na 44 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.
 • Vertrek 29 januari 1881. Aankomst 15 maart 1881 na 45 dagen. 3 officieren en 106 manschappen.

Hij vervoerde vanuit Amsterdam transporten met de “Prins Alexander tijden de volgende reizen:

 • Vertrek 11 maart 1882. Aankomst 20 april 1882 na 40 dagen. 4 officieren en 108 manschappen.
 • Vertrek 22 juli 1882. Aankomst 29 augustus 1882 na 41 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.
 • Vertrek 25 november 1882. Aankomst 06 januari 1883 na 42 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

Vanuit Rotterdam op:

 • Vertrek 21 april 1883. Aankomst 29 juni 1883 na 69 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

Weer vanuit Amsterdam:

 • Vertrek 14 juni 1884. Aankomst 26 juli 1884 na 42 dagen. 2 offcieren en 63 manschappen.
 • Vertrek 29 oktober 1884. Aankomst 07 december 1884 na 39 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

 

 

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Braat, Marinus Carel
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Anes Bakker werd geboren op 08 mei 1841 te Terschelling als zoon van Ane Willems Bakker en Grietje Jans de Zeeuw.

Hij huwde voor de eerste maal op 01 september 1864 met Trijntje Mulder, geboren 30 juli 1842 te Amsterdam en overleden op 12 juni 1882 te Beverwijk. Na haar overlijden trouwde hij voor de tweede maal op 22 juli 1885 te Terschelling  met Neeltje Mulder, geboren 29 maart 1852 te Terschelling als dochter van Gerrit Mulder en TrijntjeWiggles Swart. Zij overleed op 22 juli 1931 te Haarlem als weduwe.

Cornelis overleed op 21 juli 1910 op Terschelling. (Bron: krant Alg.H.Blad 23.07.1910)

Bron: Tresoar

 

In het Bevolkingsregister van Den Helder 1860-1880 staat de volgende vermelding: Cornelis Anes Bakker, geboren op 08 mei 1841 te Terschelling en zijn vrouw Trijntje Mulder, geboren op 30 juli 1842 te Terschelling (moet dus Amsterdam zijn), van beroep koopvaardijkapitein, op 04 april 1974 gevestigd in Wijk K nr. 28, komend van Terschelling, op 05 mei 1879 vertrokken naar Beverwijk.

 

 

Kinderen

-    Grietje – geb. 05.07.1866 op Terschelling.

-    Catharina – geb.27.11.1868 op Terschelling.

-    Cornelis Gerard – geb. 03.04.1874 te Den Helder.

-    Nelly – geb. 17.04.1876 te Den Helder.

-    Anna – geb. 14.01.1879 te Den Helder.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.A.Bakker werd met vlagnummer 899 per 15 juli 1879 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 08/15 juni 1879 staat vermeld dat als effectief lid voor de vlag  is voorgedragen/benoemd C.A.Bakker te Beverwijk, voerend het stoomschip “Celebes”, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java”, op voordracht van kapitein F.C.Jaski.023.

C.A.Bakker was lid voor de vlag van Zeemanshoop in de periode 1879 t/m (wellicht) nà 1900 met vlagnummer 899.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 01 december 1910 wordt het overlijden gemeld van kapitein C.A.Bakker, gezagvoerder van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.042.

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer             jaren                 type                        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

        899                 1879-1880            stoomb.                 Celebes                  Stoomboot-Maatschappij Java

                                    1881                  geen opg.              Sumatra                 Stoomvaart-Maatschappij Nederland

                                1882-1885            stoomb.                 Prins Alexander                   idem

                                    1886                  stoomb.                 Prins Frederik                       idem

                                    1887                  geen opgave van schip en boekhouder         

 

1868-1871           Bark “Vesta”, 231 last (437 ton), in 1855 gebouwd op de werf van Cornelis Smit te Alblasserdam voor rekening van de reders Van Overzee & Co. te Rotterdam. Deze “Vesta” maakte o.m. lange reizen naar landen als China, Japan en Brits-Indië. In 1868 werd de “Vesta” aangekocht door de reder T.Schol te Rotterdam. Na verbouwing en reparatie maakt het schip in 1868 zijn eerste reis onder kapitein C.A.Bakker. In 1876 wordt het schip wederom verkocht en maakt dan reizen onder de kapiteins Dalmeyer en Ruige (zie aldaar).

1872-1873           Bark “Johanna en Willem” (233 last), reder T.C.Schol. Het schip werd gebouwd in 1856 op de werf van W.R.van Goor te Zwolle voor rekening van de Amsterdamse rederij Fraissinet en van Baak onder de naam “Petronella Catharina”. Na verkoop in 1867 te Amsterdam aan reder Schol werd het schip hernoemd. In 1875 -1879 komt het schip aan reder Heybroek te Amsterdam en wordt dan gevoerd door kapitein C.Houtkoper (zie aldaar).

1874-1881           Voor het eerst op een schroefstoomschip geplaatst en wel de “Celebes”, 2400 ton, 300 PK

Komt in 1881 bij de Maatschappij “Nederland” en voert de volgende schepen:

1881-1882           ss. « Prins Hendrik » 2804 ton, 400/1600 PK.

1882-1883           ss. « Sumatra », 2610 ton, 400/1600 PK.

1884-1888           ss. « Prins Alexander », 3072 ton, 500/2000 PK.

1889                      ss. »Prins Frederik », 3070 ton, 500/2000 PK.

1890                      wederom het ss « Prins Alexander ».

1891-1894           ss. « Prinses Sophie », 3687 ton.

1897-1900           ss. « Koningin Wilhelmina », 4262 ton.

1900-1903            ss “Koning Willem II”. 4290 ton, 3600/4000 IPK010-p.97/99.

 

Bouma025 vermeldt C.A.Bakker als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1873 van de bark “Johanna en Willem”, ex Petronella Catharina, gebouwd in 1856 te Zwolle, 442 ton o.m.varend voor T.C.Schol te Amsterdam

*    1875 t/m 1876 op het schroefstoomschip “Sumatra” ex Salsette, gebouwd in 1858, bouwplaats niet genoemd, 1760 ton o.m., varend voor J.Hudig, T.C.Schol. J.W.Adamson & J.B.Westcott te Londen. Het schip voer vanaf 1876 onder Engelse vlag;

*    1876 t/m 1882 op het schroefstoomschip “Celebes” ex Columbian, gebouwd in 1966 te Hartlepool, 2200 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” te Amsterdam, dir T.C.Schol;

*    1882 op het schroefstoomschip “Prins Hendrik”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam

*    1882 t/m 1884 op het ijzeren schroefstoomschip “Sumatra”, gebouwd in 1882 t Glasgow, 2610 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1885 t/m 1888 op het ijzeren schroefstoomschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1889 op het ijzeren schroefstoomschip (en als barkentijn getuigde052) “Prins Frederik”, gebouwd in 1882, 3041 ton, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1890 wederom op de “Prins Alexander”;

*    1891 t/m 1896 op het schroefstoomschip “Prinses Sophia”, gebouwd in 1890 te Greenock, 3687 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam (1870);

*    1897 t/m (na) 1900 op het stalen schroefstoomschip “Koningin Wilhelmina”, gebouwd in 1896 te Vlissingen, 4262 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

“Cornelis Anes ging met tien jaar naar zee als kajuitwacht. We zien hem dan op verschillende schepen en meestal bij Terschellinger gezagvoerders varen tot zijn dertiende jaar, om in 1854 aan zijn studie voor stuurman te beginnen. Van die tijd is in het museum “Het Behouden Huys” een door hem samengesteld cahier bewaard gebleven, een in potloodschrift geschreven privé zeevaartkundeboek, voorzien van verklarende tekeningen. Een uniek stukje werk voor een dertienjarige leerling. ... Hij was zowel in het bezit van het diploma eerste stuurman Groote Zeilvaart, als dat van de Stoomvaart.”

Kapitein Cornelis Anes Bakker was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de Witte Valk. 010-p.97/99.

Het artikel bevat een foto van C.A.Bakker.

 

C.A.Bakker verzorgde met de “Celebes” vanuit Nieuwediep transporten naar Batavia met landmachtmilitairen op de volgende reizen:065*

Vertrek 14 maart 1876. Aankomst 29 april 1876 na 46 dagen. 9 officieren en 158 manschappen.

Vertrek 19 augustus 1876. Aankomst 28 september 1876 na 40 dagen. 8 officieren en 210 manschappen.

Vertrek 13 februari 1877. Aankomst 21 maart 1877 na 46 dagen. 4 officieren en 158 manschappen.

Vertrek 30 juni 1877. Aankomst 13 augustus 1877 na 44 dagen. 6 officieren en 133 manschappen.

Vertrek 15 december 1877. Aankomst 31 januari 1878 na 47 dagen. 6 officieren en 106 manschappen.

Vertrek 01 maart 1879. Aankomst 16 april 1879 na 46 dagen. 5 officieren en 106 manschappenn.

 

De hiernavolgende vertrekplaats was Amsterdam

Vertrek 20 december 1879. Aankomst 15 februari 1880 na 47 dagen. 3 officieren en 64 manschappen.

Vertrek 08 mei 1880. Aankomst 19 juni 1880 na 42 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 25 september 1880. Aankomst 07 november 1880 na 43 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 19 november 1881. Aankomst 03 januari 1882 na 45 dagen. 3 officieren en 55 manschappen.

Vertrek 08 april 1882. Aankomst 30 mei 1882 na 52 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 12 augustus 1882. Aankomst 30 september 1882 na 49 dagen. 2 officieren en 34 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Sumatra” op de volgende reizen:

Vertrek 16 december 1882. Aankomst 01 februari 1883 na 47 dagen. 3 officieren en 110 manschappen.

Vertrek 26 september 1883. Aankomst 10 november 1883 na 45 dagen. 3 officieren en 34 manschappen.

Vertrek 09 februari 1884. Aankomst 23 maart 1884 na 43 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

Vertrek 16 juli 1884. Aankomst 27 augustus 1884 na 42 dagen. 2 officieren en 27 manschappen.

Vertrek 19 november 1884. Aankomst 13 januari 1885 na 45 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Prins Alexander” op de volgende reizen:

Vertrek 14 maart 1885. Aankomst 26 april 1885 na 43 dagen. 2 officieren en 96 manschappen.

Vertrek 29 juli 1885. Aankomst 09 september 1885 na 42 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

Vertrek 13 oktober 1886. Aankomst 20 november 1886 na 38 dagen. 3 officieren en 48 manschappen.

Vertrek 26 februari 1887. Aankomst 09 april 1887 na 42 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

Vertrek 23 juli 1887. Aankomst 01 september 1887 na 40 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

Vertrek 10 december 1887. Aankomst 18 januari 1888 na 39 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 28 april 1888. Aankomst 09 juni 1888 na 42 dagen. 4 officieren en 106 manschappen.

Vertrek 15 september 1888. Aankomst 27 oktober 1888 na 42 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

Vertrek 13 april 1889. Aankomst 24 mei 1889 na 41 dagen. 3 officieren en 44 manschappen.

Vertrek 14 september 1889. Aankomst 25 oktober 1889 na 41 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Prinses Sophie” op de volgende reizen:

Vertrek 27 september 1890. Aankomst 07 november 1890 na 41 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 07 februari 1891. Aankomst 15 maart 1891 na 36 dagen. 4 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 12 maart 1892. Aankomst 20 april 1892 na 39 dagen. 3 officieren en 79 manschappen.

Vertrek 16 juli 1892. Aankomst 23 augustus 1892 na 38 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

Vertrek 19 november 1892. Aankomst 28 december 1892 na 39 dagen. 3 officieren en 74 manschappen.

Vertrek 02 december 1893. Aankomst 10 januari 1894 na 39 dagen. 4 officieren en 100 manschappen. Bij aankomst ontbrak 1 officier en waren er 4 manschappen bijgekomen, beide zonder opgaaf van redenen.

Vertrek 07 apeil 1894. Aankomst 15 mei 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

Vertrek 11 augustus 1894. Aankomst 18 september 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

Vertrek 15 december 1894. Aankomst 21 januari 1895 na 37 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

Vertrek 20 april 1895. Geen aankomst vermeld. 2 officieren en 49 manschappen.

Vertrek 24 augustus 1895. Geen aankomst vermeld. 1 officier en 33 manschappen.

Vertrek 28 december 1895. Geen aankomst vermeld. 3 officieren en 47 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Koninging Wilhelmina” op de volgende reizen:

Vertrek 08 augustus 1896. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 46 manschappen.

Vertrek 12 december 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 03 april 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 84 manschappen.

Vertrek 24 juli 1897. Aankomst niet gemeld. 1 manschap en 44 manschappen.

Vertrek 13 november 1897. Aankomst niet gemeld. 2 officieren.

Vertrek 05 maart 1898. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 25 juni 1898. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 15 oktober 1898. Aankomst niet gemeld. 1 officier.

Vertrek 27 mei 1899. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 37 manschappen.

Vertrek 16 september 1899. Aankomst niet gemeld. 2 manschappen.

Vertrek 06 januari 1900. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 32 manschappen.

Waarschijnlijk heeft kapitein Bakker ook hierna nog troepentransporten verzorgd maar die heb ik niet verder uitgezocht.

 

De bark “Johanna en Willem”onder kapitein C.A.Bakker verliet Macao in 1872 en arriveerde via de Pacific op 16 mei Callao. Het schip vertrok op 17 juni naar Mejillones en vertrok van daar op 07 augustus naar Rotterdam waar het, via Kaap Hoorn, op 22 november 1872 aankwam.121

 

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Bakker, Cornelis Anes
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 899
Overige informatie: (1841 - 1910) woonde op Terschelling

Familiegegevens en opleiding

Daniel Jan Kuiper werd geboren op 28 januari 1853 te Den Helder als zoon van de scheepskapitein Daniel Jansz Duinker en Trijntje Cornelis Kuiper/Kuijper.

Hij trouwde op 24 december 1883 te Hoorn op Texel als 1ste stuurman met Maria Adele Kernkamp, geboren ca. 1860 te Hoorn als dochter van de manufacturier Johann Herman Bernard Kernkamp en Geertruida Kunneman. Marie Adèle overleed op 04 juli 1937 te Heemstede, 76 jaar

Daniel Jan overleed op 18 september 1916 te Haarlem, 63 jaar.

 (Zie: Advertentie AH 19.09.1916)

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.J.Duinker werd met vlagnummer 952 per 05 januari 1905 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 05 januari 1905 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd D.J.Duinker, oud-gezagvoerder van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, wonend in het Ripperdapark 33 te Haarlem, op voordracht van kapitein T. van der Lee.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 11 februari 1915 bedankt D.J.Duinker als lid. Hij trekt dit in op 06 mei 1915 maar het definitieve bedanken volgt op 04 november 1915, tevens als bestuurslid.042

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                        type                  scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

         952                         1905                          geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt D.J.Duinker als gezagvoerder gedurende:

*    1889 op het ijzeren stoomschroefschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1891 t/m 1897 op het schroefstoomschip “Conrad”, gebouwd in 1872 te Glasgow, 2270 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam. Het schip werd in 1897 gesloopt te Dordrecht;

*    1899 wederom op de “Prins Alexander”.

 

Overige bijzonderheden

D.J.Duinker transporteerde vanuit Amsterdam met de “Prins Alexander” transporten van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen:

*    Vertrek 08 juni 1889. Aankomst 19 juli 1889 na 41 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

* Vertrek 25 oktober 1889. Aankomst 02 december 1889 na 38 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

Hij vertrok vanuit Amsterdam met diverse detachementen op de “Conrad” tijdens de volgende reizen:

*    Vertrek 14 februari 1891. Aankomst 31 maart 1891 na 45 dagen. 3 officieren en 64 manschappejn.

*    Vertrek 20 juni 1891. Aankomst 01 augustus 1891 na 42 dagen. 2 officieren en 54 dagen.

*    Vertrek 24 oktober 1891. Aankomst 05 december 1891 na 42 dagen. 3 officieren en 46 dagen.

*    Vertrek 10 september 1892. Aankomst 17 oktober 1892 na 37 dagen. 2 officieren en 54 manschappen. Bij aankomst was er 1 officier bijgekomen zonder vermelding van de herkomst;

*    Vertrek 14 januari 1893. Aankomst 21 februari 1893 na 38 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

*    Vertrek 20 mei 1893. Aankomst 27 juni 1893 na 38 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 23 september 1893. Aankomst 30 oktober 1893 na 37 dagen. 2 officieren en 52 manschappen. 3 manschappen ontbraken bij aankomst zonder opgaaf van reden;

*    Vertrek 02 juni 1894. Aankomst 10 juli 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

*    Vertrek 06 oktober 1894. Aankomst 21 november 1894 na 37 dagen. 3 officieren en 105 manschappen.

*    Vertrek 09 februari 1895. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*    Vertrek 19 oktober 1895. Aankomst niet gemeld. 1 officier en 2 manschappen.

*    Vertrek 27 juni 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 105 manschappen.

*    Vertrek 31 oktober 1896. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 33 manschappen.

Hij transporteerde vanuit Amsterdam detachementen met de “Prins Alexander” op de volgende reizen:

*    Vertrek 21 januari 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 23 december 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 1 manschap.

 

“De Conrad ten slotte had in de nacht van 17 op 18 mei 1895 een aanvaring met het stoomschip Sully, dat dientengevolge zonk.

Uit: “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat, hoewel buiten de prijzen vallend, als zeer goed journaal kan worden genoemd dat van kapitein D.J.Duinker, gezagvoerder van het ss. “Conrad”.

 

NRC 22 januari 1889114

Macasser, 7 december (1888), Gisteren middag arriveerde alhier, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO zo mogelijk vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java medegenomen duikertoestellen, een stoompomp, en verder alles, wat in het belang der zaak dienstig kan zijn. Een groot bamboe-vlot is gisteren met de stroom naar de strandingsplaats afgezakt om eveneens ten dienste der BROMO te worden aangewend. De PRINS ALEXANDER is echter onverrichterzake teruggekeerd. De kans voor de maatschappij om de BROMO te behouden, begint meer en meer hopeloos te worden. De op publieke vendutie verkochte beschadigde lading, afkomstig van de BROMO, heeft opgebracht NLG 10.343,50.

 

NRC 23 januari 1889114

Batavia, 21 december. De 7e december kwam te Makassar, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO, zo mogelijk, vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java meegenomen duikertoestellen, een stoompomp en verder alles wat in het belang van de zaak dienstig kan worden geacht. Ook bevindt zich aan boord de heer Scheij, agent van Veritas.

 

NRC 21 mei 1889114

Rotterdam, 20 mei. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. Duinker, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, vertrok 13 april van Batavia en arriveerde 19 mei te Amsterdam. Met inbegrip van oponthoud aan de verschillende tussenstations volbracht het de reis in de buitengewoon snelle tijd van 36 etmaal.

 

NRC 01 augustus 1889114

In het tijdschrift De Zee, augustus-nummer, vindt men een beschrijving en afbeelding van een toestel om boten, zonder gebruik van de talies, vrij van de klampen te lichten, ontworpen door de heer D. Duinker, gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Aan boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER is met slingerend schip dit toestel beproefd geworden. Twee man draaiden een reddingsboot (lang 32 voet en breed 7½ voet) vrij van de klampen; deze boot was bemand met 53 koppen en geheel uitgerust, zodat zij circa 5.000 kg woog. Vier man draaiden haar buiten boord en de twee eerstgenoemden lieten haar te water. De gehele verrichting duurde 1 minuut 46 seconden.

Voor een boot, in alles volkomen aan de bovengenoemde gelijk, doch op gewone wijze opgehangen, waren 16 man nodig en duurde het te water laten 22 minuten. Aan boord van het stoomschip PRINSES AMALIA werd met hetzelfde gemak, met behulp van dit toestel, een stoomsloep, wegende ruim 7.000 kg, te water gelaten.

De Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die sedert het jaar 1888 op een harer stoomschepen dit toestel heeft beproefd onder alle omstandigheden, heeft besloten dit systeem op al haar schepen toe te passen en reeds de daartoe nodige maatregelen genomen.

Octrooien werden er op verleend door Engeland, Frankrijk, België, Italië, Spanje, Oostenrijk, Hongarije, Zweden, Noorwegen, Amerika en Canada.

 

NRC 06 augustus 1890114

Batavia, 5 juli. Vrachten. Sedert het vorige bericht valt weinig over de markt te vermelden. Door de gedrukte suikerprijzen in Europa en door de regens hier, die de suikerfabrieken beletten te malen, is de markt zeer flauw gestemd en slechts enige in Europa bevrachte schepen zijn begonnen suikker van de nieuwe oogst te laden. Naar Nederland zou een schip van middelmatige grootte emplooi kunnen vinden van de Noordkust van Celebes om hout en lichtgoed te laden. Van Java bestaat echter geen vraag en hadden geen bevrachtingen plaats. Naar Kanaal voor order werd niets afgedaan. Naar Amerika zijn twee schepen voor hun aankomst hier, in Europa afgesloten, om voor San Francisco te laden, doch bestaat thans geen vraag meer. Naar New York is er behoefte aan een schip van circa 500 ton register om te Batavia en Padang koffie en lichtgoed te laden. Naar Australië vond geen afdoening plaats. Naar Delagoabaai is een schip voor dwarsleggers bevracht. Voor afscheep oktober/ november eerstkomende worden een of twee schepen gezocht naar diezelfde richting. Naar Port Said voor order laden een paar stoomschepen suiker van de nieuwe oogst. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip UTRECHT NLG 65 koffie, NLG 95 huiden, naar Nederland via Marseille; stoomschip CONRAD idem naar Nederland via Genua.

 

Leeuwarder Courant 07 januari 1891114

Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van New York te Rotterdam. SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 2 dezer van Buenos Ayres, naar Amsterdam; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Southampton; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap Vincent; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Port Said; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Genua; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; OBDAM, van de N.A.S.M, 4 dezer van Rotterdam vertrokken naar New York, vertrok 5 dezer van Boulogne; UTRECHT, arriveerde 4 dezer van Batavia via Marseille te Rotterdam; NOORDBRABANT, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said en de 5e van Suez.

 

Leeuwarder Courant 19 januari 1891114

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 15 dezer Gibraltar; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 15 dezer van Perim; SOERABAJA, van Java naar Rotterdam, vertrok 15 dezer van Colombo; DRENTHE, van Java naar Rotterdam, arriveerde 15 dezer te Suez.

 

Leeuwarder Courant 24 januari 1891114

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde den 21 dezer te IJmuiden; BANTAM, van Glasgow naar Batavia, arriveerde 21 dezer te Padang; CELEBES, van Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales, Australië) naar Londen, passeerde 21 Ouessant; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 21 dezer te Suez; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 22 dezer van New York te Rotterdam.

 

NRC 06 maart 1892114

Amsterdam, 5 maart. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, van hier naar Batavia, de 3e maart na voldoende proefstomen van Ferrol vertrokken, is de 4e uit zee teruggekeerd, daar 8 uur na het vertrek, een nieuw accident in de hogedrukcilinder plaats vond. De reparatie is terstond onderhanden genomen. Aan de passagiers, die zich te Genua zouden inschepen, is aangeboden om de reis per CONRAD te maken, die aldaar a.s. donderdag verwacht wordt.

 

Leeuwarder Courant 08 april 1892114

Zeetijdingen. Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, vertrok 6 dezer van Batavia naar Amsterdam; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 dezer te Padang;….

 

NRC 23 augustus 1892114

Amsterdam, 22 augustus. Aan boord van het stoomschip CONRAD, liggende aan de Handelskade alhier, had zaterdag namiddag, een treurig ongeluk plaats. Door het breken van een hanger is de schoorsteen die aan boord zou worden gehesen, overboord gevallen, en werd een man eveneens overboord geworpen. Na uit het water te zijn gehaald heeft men de ongelukkige naar het ziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels is overleden.

 

Java Bode 19 oktober 1892114

De CONRAD, die morgenochtend hier (opm: Batavia) wordt verwacht, is thans ook electrisch verlicht, terwijl de hutten 1e en 2e klasse zijn vernieuwd en ruimer en lichter zijn geworden. Dit schip doet dus nu in deze opzichten niet onder voor de nieuwere boten der Maatschappij Nederland.

 

Leeuwarder Courant 23 februari 1893114

Leeuwarden, 22 februari. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 10 dezer te Pandang; PRINS WILLEM I, vertrok 21 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III, arriveerde 18 dezer van Amsterdam te Paramaribo; GEDEH, van Java via Marseille, arriveerde 21 dezer te Rotterdam; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Southampton.

 

Provinciale Groninger Courant 19 april 1893114

Amsterdam, 17 april. Het stoomschip CONRAD, van Batavia herwaarts, arriveerde gisteren te Messina met lichte schade aan de machine, doch zal heden weder vertrekken. Volgens nader ontvangen telegram uit Messina van kapt. Duinker werd op het stoomschip CONRAD, stomende in Straat Messina, de lagedruk-zuiger defect. Kapt. Duinker seinde van Kaap Faro aan de agent te Messina om een sleepboot. Door het daartoe uitgezonden stoomschip SARDEGNA werd de CONRAD gisteren te Messina binnengesleept. De aan boord zijnde waarloze zuiger wordt aldaar ingezet en zal het stoomschip vermoedelijk heden de reis naar Genua voortzetten.

 

NRC 03 september 1893114

IJmuiden, 2 september. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, heden alhier van Java aangekomen, heeft in de Binnenhaven de schroefas gebroken, en wordt door drie sleepboten naar Amsterdam opgesleept.

 

Leeuwarder Courant 29 september 1893114

Leeuwarden, 28 september. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 27 dezer te Atjeh; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam, arriveerde 27 dezer te Batavia; UTRECHT, vertrok 27 dezer van Batavia naar Rotterdam; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 dezer te Suez; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 dezer van Southampton en passeerde 27 dezer Ouessant;…

 

Leeuwarder Courant 06 oktober 1893114

Leeuwarden, 6 oktober. Het stoomschip DRENTHE, van Java naar Rotterdam, vertrok 4 dezer van Perim; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, passeerde 3 dezer Gibraltar; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde te Genua 3 dezer; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 4 dezer te Genua;

 

Leeuwarder Courant 11 oktober 1893114

Leeuwarden, 11 oktober. Het stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Perim; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap del Armi; …

 

Leeuwarder Courant 13 oktober 1993114

Leeuwarden. Het stoomschip SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Marseille; GEDEH vertrok 11 dezer van Batavia naar Rotterdam; PRINS MAURITS, vertrok 9 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; ORANJE NASSAU, arriveerde 10 dezer te van Amsterdam te Parimaribo; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 dezer van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 11 dezer van Port Said;

 

Leeuwarder Courant 27 oktober 1893114

Leeuwarden, 26 oktober. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Point de Galle; DRENTHE

 

Leeuwarder Courant 02 november 1893114

Leeuwarden, 1 november. Het stoomschip GEDEH van Java naar Rotterdam, vertrok 31 oktober van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 31 oktober te Genua; VOORWAARTS arriveerde 31 oktober van Amsterdam te Batavia; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 29 oktober te New York; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 29 oktober Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 31 oktober Lizard; P. CALAND, van de N.A.S.M, vertrok 31 oktober van Rotterdam naar New York; SEMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 31 oktober van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, is 30 oktober te Padang aangekomen.

 

Leeuwarder Courant 03 november 1893114

Leeuwarden, 2 november. Het stoomschip PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 oktober van Genua; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 dezer te te Genua; PRINS MAURITS, van Suriname, arriveerde 1 dezer te Amsterdam; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, vertrok 1 dezer van Port Said; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 1 dezer van Rotterdam naar New York; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Dover; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Marseille; PRINSES WILHELMINA vertrok 1 dezer van Batavia naar Amsterdam; CONRAD, van Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Batavia.

 

Leeuwarder Courant 01 december 1893114

Leeuwarden, 30 november. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 29 dezer van Rotterdam naar New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; CONRAD, vertrok 29 dezer van Batavia naar Amsterdam;…

 

Leeuwarder Courant 22 deceember 1893114

Leeuwarden, 21 december. Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Suez; …

 

Leeuwarder Courant 23 deceember 1893114

Leeuwarden, 22 december. Het stoomschip BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 21 dezer van Marseille; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 21 dezer Dover; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 dezer van Port Said;

 

Provinciale Groninger Courant 30 januari 1894114-

IJmuiden, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip YSTROOM, naar Londen bestemd, is gisteren namiddag tijdens stormweder en terwijl er gespuid werd, door het breken der trossen tegen het achterschip van het alhier vastgemeerd liggende Nederlandse stoomschip CONRAD gedreven, waardoor het lek werd, tot het tussendek vol water liep en belangrijk schade aan verschansingen, stutten, reling etc. bekwam. Men begon onmiddellijk de lading in vaartuigen te lossen om te trachten het lek boven water te brengen en te stoppen, waarmede men thans druk bezig is. Het zal daarna, begeleid door een stoompomp, naar Amsterdam worden teruggesleept om te repareren. Een gedeelte der lading is beschadigd. De CONRAD bekwam geen averij.

Later bericht. De YSTROOM is heden morgen ten 11 u. 30 min. naar Amsterdam opgevaren.

 

NRC 17 februari 1894114

Brest, 14 februari. Te Portsall (Finisterre) is een reddingboei aan de kust gevonden, waarop de naam CONRAD, Amsterdam. (Het stoomschip CONRAD vertrok 27 januari van Amsterdam naar Batavia en 15 februari van Suez.)

 

Provinciale Groninger Courant 23 januari 1895114

Amsterdam, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia alhier aangekomen, heeft na het vertrek van Port Said door broeiing van hooi een kleine brand aan boord gehad. Door slecht weer in de Middellandse Zee werd schade aan de verschansing toegebracht.

 

NRC 21 mei 1895114

Londen, 19 mei. De Nederlandse mailstomer CONRAD, van Batavia, laatst van Genua, naar Amsterdam, liep heden te Carthagena binnen met ingestoten bakboordboeg en de voorpiek vol water, doch de lading is vermoedelijk onbeschadigd. Het is bij Carthagena in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea met kolen bestemd naar Marseille, dat daardoor gezonken is. De gezagvoerder van de SULLY en een scheepsjongen zijn verdronken.

 

NRC 21 MEI 1895114

Amsterdam, 20 mei. Ten behoeve van het stoomschip CONRAD, dat na in aanvaring te zijn geweest, met schade aan de boeg en voorpiek Carthagena is binnengelopen, werd het gouvernements droogdok door de Spaanse regering ter beschikking gesteld en zal de CONRAD nu daarin worden gezet om te worden onderzocht.

 

Provinciale Groninger Courant 22 mei 1895114

Londen, 20 mei. De aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea naar Marseille, vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag (opm: van 17 op 18 mei) des nachts te twee uur op 54 mijl van Carthagena. Negentien man van de SULLY konden worden gered, doch de gezagvoerder en een jongen zijn verdronken

 

NRC 25 mei 1895114

Carthagena, 22 mei. Het hier met schade door aanvaring binnengelopen stoomschip CONRAD staat nu in het dok en wordt morgen onderzocht. De admiraal der haven wil niet veroorloven, dat de werkzaamheden aan het stoomschip door particulieren worden verricht. Alleen gouvernementsambtenaren en -materieel zijn toegestaan.

 

NRC 01 juni 1895114

Amsterdam, 30 mei. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, dat 19 dezer met door aanvaring bekomen schade te Carthagena is binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

 

NRC 01 september 1895114

Amsterdam, 31 augustus. Naar wij vernemen, zal het stoomschip CONRAD, kapt. D.J. Duinker, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat ten gevolge van een aanvaring op de hoogte van Cartagena in mei l.l. enige maanden uit de vaart geweest is, de 19e oktober de reis naar Batavia aanvaarden en daarmede weder in de gewone maildienst worden opgenomen. De schade, door de aanvaring veroorzaakt, is thans geheel hersteld, doch het schip zal nog worden voorzien van een nieuwe bronzen schroef, waardoor de snelheid van de vaart zal worden vermeerderd met een halve mijl per wacht, zodat de gehele duur der reis daardoor met 36 uur wordt bekort. Ook de PRINS ALEXANDER en de BURGEMEESTER DEN TEX zullen van een dergelijke schroef worden voorzien, waarvan de maatschappij de gunstige resultaten reeds enige tijd heeft kunnen waarnemen bij twee andere schepen, n.l. bij de PRINSES WILHELMINA en de PRINSES MARIE.

 

NRC 13 november 1895114

Londen, 11 november. Door het Admiraliteitshof te Londen werd heden behandeld de zaak der aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, met een Engels stoomschip (opm: s.s. SULLY,), waardoor laatstgenoemde is gezonken. Bij de aanvang van het onderzoek werd vanwege beide partijen aan het hof te kennen gegeven, dat zij overeengekomen waren, dat beiden schuld hadden aan de aanvaring, waarvan nota werd genomen.

 

NRC 24 november 1896114

Rotterdam, 23 november. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram ligt het Nederlandse schip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, in de straat van Perim met defecte machine geankerd. Op dit ogenblik wordt geen assistentie verlangd. De gezagvoerder wacht op orders van de reders.

 

Provinciale Groninger Courant 14 januari 1897114

Amsterdam, 10 januari. Volgens telegram uit Perim vertrekt het Nederlandse stoomschip CONRAD morgen vandaar naar Amsterdam, op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, die heden te Perim is aangekomen en aan boord waarvan alles wel is.

 

Provinciale Groninger Courant 01 februari 1897114

Amsterdam, 29 januari. Het stoomschip CONRAD, van Perim naar Amsterdam op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, is heden Malta gepasseerd. Alles wel aan boord.

 

NRC 09 april 1897114

Advertentie. Veiling stoomschip CONRAD. Maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, W.J. Langeveld Jr, J.F. von Glahn en F. Meyerdirck Jr, namens de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits, presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogstmijnende het buitengewoon sterke ijzeren driemast schroefstoomschip, genaamd CONRAD, in 1872 gebouwd bij de firma John Elder & Co te Glasgow, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 106,50 meter, wijd 12 meter en hol 8,70 meter, en alzo gemeten op bruto 3087,18 ton en netto 2281,81 ton, met de aanwezige kapitale, doch thans in beschadigde toestand verkerende machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven.

Genoemd stoomschip ligt aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen.

Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant no.1.

 

Provinciale Groninger Courant 10 april 1897114

Amsterdam, 8 april. Het stoomschip CONRAD van de Stoomvaart Maatschappij Nederland zal op de 3e mei in veiling worden verkocht. (

 

NRC 15 april 1897114

Advertentie. W, de Lorme van Rossem, makelaar te Amsterdam, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder I.H. Dupont Noordbeek, op maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure – na afloop der veilling van het stoomschip CONRAD – in het lokaal Frascati te Amsterdam bij opbod en afslag te verkopen het extra ordinair welbezeilde kopervaste en gekoperd barkschip MICHELANGELO DI PIEVE, gemeten op 461,51 tonnen, en zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere gereedschappen, volgens biljetten nader omschreven. Het schip ligt en is dagelijks te bezichtigen aan de werf Vredenhof, Hoogte Kadijk171 te Amsterdam, en is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij bovengenoemde makelaar. (opm: dit Italiaanse schip, in 1868 gebouwd, werd door Nederlandse slopers gekocht en te Burgerbrug gesloopt)

 

Provinciale Groninger Courant 06 mei 1897114

Rotterdam, 4 mei. Naar de Scheepvaart verneemt, heeft de heer W. de Lorme van Rossem de CONRAD gisteren aangekocht voor de firma C.H. Sunderman & Co te Dordrecht en zal ook dit mailstoomschip gesloopt worden.

 

Provinciale Groninger Courant 06 oktober 1899114

Rotterdam, 5 oktober. Het stoomschip PRINS ALEXANDER (opm: van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij) is in veiling voor NLG 5000 aan een Chinees verkocht.

 

 

Datum vanaf: 1889
Kapitein: Duinker, Daniel Jan
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Anes Bakker werd geboren op 08 mei 1841 te Terschelling als zoon van Ane Willems Bakker en Grietje Jans de Zeeuw.

Hij huwde voor de eerste maal op 01 september 1864 met Trijntje Mulder, geboren 30 juli 1842 te Amsterdam en overleden op 12 juni 1882 te Beverwijk. Na haar overlijden trouwde hij voor de tweede maal op 22 juli 1885 te Terschelling  met Neeltje Mulder, geboren 29 maart 1852 te Terschelling als dochter van Gerrit Mulder en TrijntjeWiggles Swart. Zij overleed op 22 juli 1931 te Haarlem als weduwe.

Cornelis overleed op 21 juli 1910 op Terschelling. (Bron: krant Alg.H.Blad 23.07.1910)

Bron: Tresoar

 

In het Bevolkingsregister van Den Helder 1860-1880 staat de volgende vermelding: Cornelis Anes Bakker, geboren op 08 mei 1841 te Terschelling en zijn vrouw Trijntje Mulder, geboren op 30 juli 1842 te Terschelling (moet dus Amsterdam zijn), van beroep koopvaardijkapitein, op 04 april 1974 gevestigd in Wijk K nr. 28, komend van Terschelling, op 05 mei 1879 vertrokken naar Beverwijk.

 

 

Kinderen

-    Grietje – geb. 05.07.1866 op Terschelling.

-    Catharina – geb.27.11.1868 op Terschelling.

-    Cornelis Gerard – geb. 03.04.1874 te Den Helder.

-    Nelly – geb. 17.04.1876 te Den Helder.

-    Anna – geb. 14.01.1879 te Den Helder.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.A.Bakker werd met vlagnummer 899 per 15 juli 1879 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 08/15 juni 1879 staat vermeld dat als effectief lid voor de vlag  is voorgedragen/benoemd C.A.Bakker te Beverwijk, voerend het stoomschip “Celebes”, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java”, op voordracht van kapitein F.C.Jaski.023.

C.A.Bakker was lid voor de vlag van Zeemanshoop in de periode 1879 t/m (wellicht) nà 1900 met vlagnummer 899.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 01 december 1910 wordt het overlijden gemeld van kapitein C.A.Bakker, gezagvoerder van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.042.

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer             jaren                 type                        scheepsnaam       naam reder/boekhouder

        899                 1879-1880            stoomb.                 Celebes                  Stoomboot-Maatschappij Java

                                    1881                  geen opg.              Sumatra                 Stoomvaart-Maatschappij Nederland

                                1882-1885            stoomb.                 Prins Alexander                   idem

                                    1886                  stoomb.                 Prins Frederik                       idem

                                    1887                  geen opgave van schip en boekhouder         

 

1868-1871           Bark “Vesta”, 231 last (437 ton), in 1855 gebouwd op de werf van Cornelis Smit te Alblasserdam voor rekening van de reders Van Overzee & Co. te Rotterdam. Deze “Vesta” maakte o.m. lange reizen naar landen als China, Japan en Brits-Indië. In 1868 werd de “Vesta” aangekocht door de reder T.Schol te Rotterdam. Na verbouwing en reparatie maakt het schip in 1868 zijn eerste reis onder kapitein C.A.Bakker. In 1876 wordt het schip wederom verkocht en maakt dan reizen onder de kapiteins Dalmeyer en Ruige (zie aldaar).

1872-1873           Bark “Johanna en Willem” (233 last), reder T.C.Schol. Het schip werd gebouwd in 1856 op de werf van W.R.van Goor te Zwolle voor rekening van de Amsterdamse rederij Fraissinet en van Baak onder de naam “Petronella Catharina”. Na verkoop in 1867 te Amsterdam aan reder Schol werd het schip hernoemd. In 1875 -1879 komt het schip aan reder Heybroek te Amsterdam en wordt dan gevoerd door kapitein C.Houtkoper (zie aldaar).

1874-1881           Voor het eerst op een schroefstoomschip geplaatst en wel de “Celebes”, 2400 ton, 300 PK

Komt in 1881 bij de Maatschappij “Nederland” en voert de volgende schepen:

1881-1882           ss. « Prins Hendrik » 2804 ton, 400/1600 PK.

1882-1883           ss. « Sumatra », 2610 ton, 400/1600 PK.

1884-1888           ss. « Prins Alexander », 3072 ton, 500/2000 PK.

1889                      ss. »Prins Frederik », 3070 ton, 500/2000 PK.

1890                      wederom het ss « Prins Alexander ».

1891-1894           ss. « Prinses Sophie », 3687 ton.

1897-1900           ss. « Koningin Wilhelmina », 4262 ton.

1900-1903            ss “Koning Willem II”. 4290 ton, 3600/4000 IPK010-p.97/99.

 

Bouma025 vermeldt C.A.Bakker als gezagvoerder gedurende:

*    1872 t/m 1873 van de bark “Johanna en Willem”, ex Petronella Catharina, gebouwd in 1856 te Zwolle, 442 ton o.m.varend voor T.C.Schol te Amsterdam

*    1875 t/m 1876 op het schroefstoomschip “Sumatra” ex Salsette, gebouwd in 1858, bouwplaats niet genoemd, 1760 ton o.m., varend voor J.Hudig, T.C.Schol. J.W.Adamson & J.B.Westcott te Londen. Het schip voer vanaf 1876 onder Engelse vlag;

*    1876 t/m 1882 op het schroefstoomschip “Celebes” ex Columbian, gebouwd in 1966 te Hartlepool, 2200 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” te Amsterdam, dir T.C.Schol;

*    1882 op het schroefstoomschip “Prins Hendrik”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam

*    1882 t/m 1884 op het ijzeren schroefstoomschip “Sumatra”, gebouwd in 1882 t Glasgow, 2610 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1885 t/m 1888 op het ijzeren schroefstoomschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1889 op het ijzeren schroefstoomschip (en als barkentijn getuigde052) “Prins Frederik”, gebouwd in 1882, 3041 ton, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1890 wederom op de “Prins Alexander”;

*    1891 t/m 1896 op het schroefstoomschip “Prinses Sophia”, gebouwd in 1890 te Greenock, 3687 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam (1870);

*    1897 t/m (na) 1900 op het stalen schroefstoomschip “Koningin Wilhelmina”, gebouwd in 1896 te Vlissingen, 4262 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

“Cornelis Anes ging met tien jaar naar zee als kajuitwacht. We zien hem dan op verschillende schepen en meestal bij Terschellinger gezagvoerders varen tot zijn dertiende jaar, om in 1854 aan zijn studie voor stuurman te beginnen. Van die tijd is in het museum “Het Behouden Huys” een door hem samengesteld cahier bewaard gebleven, een in potloodschrift geschreven privé zeevaartkundeboek, voorzien van verklarende tekeningen. Een uniek stukje werk voor een dertienjarige leerling. ... Hij was zowel in het bezit van het diploma eerste stuurman Groote Zeilvaart, als dat van de Stoomvaart.”

Kapitein Cornelis Anes Bakker was Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de Witte Valk. 010-p.97/99.

Het artikel bevat een foto van C.A.Bakker.

 

C.A.Bakker verzorgde met de “Celebes” vanuit Nieuwediep transporten naar Batavia met landmachtmilitairen op de volgende reizen:065*

Vertrek 14 maart 1876. Aankomst 29 april 1876 na 46 dagen. 9 officieren en 158 manschappen.

Vertrek 19 augustus 1876. Aankomst 28 september 1876 na 40 dagen. 8 officieren en 210 manschappen.

Vertrek 13 februari 1877. Aankomst 21 maart 1877 na 46 dagen. 4 officieren en 158 manschappen.

Vertrek 30 juni 1877. Aankomst 13 augustus 1877 na 44 dagen. 6 officieren en 133 manschappen.

Vertrek 15 december 1877. Aankomst 31 januari 1878 na 47 dagen. 6 officieren en 106 manschappen.

Vertrek 01 maart 1879. Aankomst 16 april 1879 na 46 dagen. 5 officieren en 106 manschappenn.

 

De hiernavolgende vertrekplaats was Amsterdam

Vertrek 20 december 1879. Aankomst 15 februari 1880 na 47 dagen. 3 officieren en 64 manschappen.

Vertrek 08 mei 1880. Aankomst 19 juni 1880 na 42 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 25 september 1880. Aankomst 07 november 1880 na 43 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 19 november 1881. Aankomst 03 januari 1882 na 45 dagen. 3 officieren en 55 manschappen.

Vertrek 08 april 1882. Aankomst 30 mei 1882 na 52 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 12 augustus 1882. Aankomst 30 september 1882 na 49 dagen. 2 officieren en 34 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Sumatra” op de volgende reizen:

Vertrek 16 december 1882. Aankomst 01 februari 1883 na 47 dagen. 3 officieren en 110 manschappen.

Vertrek 26 september 1883. Aankomst 10 november 1883 na 45 dagen. 3 officieren en 34 manschappen.

Vertrek 09 februari 1884. Aankomst 23 maart 1884 na 43 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

Vertrek 16 juli 1884. Aankomst 27 augustus 1884 na 42 dagen. 2 officieren en 27 manschappen.

Vertrek 19 november 1884. Aankomst 13 januari 1885 na 45 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Prins Alexander” op de volgende reizen:

Vertrek 14 maart 1885. Aankomst 26 april 1885 na 43 dagen. 2 officieren en 96 manschappen.

Vertrek 29 juli 1885. Aankomst 09 september 1885 na 42 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

Vertrek 13 oktober 1886. Aankomst 20 november 1886 na 38 dagen. 3 officieren en 48 manschappen.

Vertrek 26 februari 1887. Aankomst 09 april 1887 na 42 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

Vertrek 23 juli 1887. Aankomst 01 september 1887 na 40 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

Vertrek 10 december 1887. Aankomst 18 januari 1888 na 39 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 28 april 1888. Aankomst 09 juni 1888 na 42 dagen. 4 officieren en 106 manschappen.

Vertrek 15 september 1888. Aankomst 27 oktober 1888 na 42 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

Vertrek 13 april 1889. Aankomst 24 mei 1889 na 41 dagen. 3 officieren en 44 manschappen.

Vertrek 14 september 1889. Aankomst 25 oktober 1889 na 41 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Prinses Sophie” op de volgende reizen:

Vertrek 27 september 1890. Aankomst 07 november 1890 na 41 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 07 februari 1891. Aankomst 15 maart 1891 na 36 dagen. 4 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 12 maart 1892. Aankomst 20 april 1892 na 39 dagen. 3 officieren en 79 manschappen.

Vertrek 16 juli 1892. Aankomst 23 augustus 1892 na 38 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

Vertrek 19 november 1892. Aankomst 28 december 1892 na 39 dagen. 3 officieren en 74 manschappen.

Vertrek 02 december 1893. Aankomst 10 januari 1894 na 39 dagen. 4 officieren en 100 manschappen. Bij aankomst ontbrak 1 officier en waren er 4 manschappen bijgekomen, beide zonder opgaaf van redenen.

Vertrek 07 apeil 1894. Aankomst 15 mei 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

Vertrek 11 augustus 1894. Aankomst 18 september 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 32 manschappen.

Vertrek 15 december 1894. Aankomst 21 januari 1895 na 37 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

Vertrek 20 april 1895. Geen aankomst vermeld. 2 officieren en 49 manschappen.

Vertrek 24 augustus 1895. Geen aankomst vermeld. 1 officier en 33 manschappen.

Vertrek 28 december 1895. Geen aankomst vermeld. 3 officieren en 47 manschappen.

 

Hij vertrok vanuit Amsterdam met de “Koninging Wilhelmina” op de volgende reizen:

Vertrek 08 augustus 1896. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 46 manschappen.

Vertrek 12 december 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Vertrek 03 april 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 84 manschappen.

Vertrek 24 juli 1897. Aankomst niet gemeld. 1 manschap en 44 manschappen.

Vertrek 13 november 1897. Aankomst niet gemeld. 2 officieren.

Vertrek 05 maart 1898. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 53 manschappen.

Vertrek 25 juni 1898. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 54 manschappen.

Vertrek 15 oktober 1898. Aankomst niet gemeld. 1 officier.

Vertrek 27 mei 1899. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 37 manschappen.

Vertrek 16 september 1899. Aankomst niet gemeld. 2 manschappen.

Vertrek 06 januari 1900. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 32 manschappen.

Waarschijnlijk heeft kapitein Bakker ook hierna nog troepentransporten verzorgd maar die heb ik niet verder uitgezocht.

 

De bark “Johanna en Willem”onder kapitein C.A.Bakker verliet Macao in 1872 en arriveerde via de Pacific op 16 mei Callao. Het schip vertrok op 17 juni naar Mejillones en vertrok van daar op 07 augustus naar Rotterdam waar het, via Kaap Hoorn, op 22 november 1872 aankwam.121

 

 

Datum vanaf: 1889
Kapitein: Bakker, Cornelis Anes
College: Zeemanshoop, Amsterdam
Vlagnummer: 899
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Willem Adriani werd geboren te Zuidbroek op 14 september 1841 als zoon van Johan Marcus Busch Adriani, arts, en Angenita Anna van Houten.

Hij trouwde op 08 oktober 1877 als scheepsgezagvoerder te Groningen met Jeltje Catharina Ranneft, geboren te Frederiksoord op 22 oktober 1848 als dochter van Everhard Ranneft, arts, en Jantje Drijber. Zij overleed op 14 juni 1926, op dezelfde dag als haar man.

Willem overleed op 14 juni 1926.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.Adriani als gezagvoerder gedurende:

*    1881 t/m 1882 op het schroefstoomschip “Madura”, gebouwd in 1873 te Stockton, 2400 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschaapij “Java” ,dir. J.H.Schröder Jr;

*    1883 van het ijzeren schroefstoomschip “Voorwaarts”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1884 t/m 1890 op het schroefstoomschip “Conrad”, gebouwd in 1872 te Glasgow, 2270 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1891 t/m 1895 op het ijzeren stoomschroefschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

W.Adriani transporteerde met de “Madura” vanuit Amsterdam transporten van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen:065*

*    Vertrek 13 augustus 1881. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 55 manschappen.

*    Vertrek 18 december 1881. Aankomst 02 februari 1882 na 46 dage. 2 officieren en 110 manschappen.

Hij transporteerde met de “Voorwaarts” vanuit Amsterdam transporten op de volgende reizen:

*    Vertrek 12 mei 1883. Aankomst 03 juli 1883 na 52 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

*    Vertrek 17 oktober 1883. Aankomst 08 december 1883 na 42 dagen. 2 officieren en 27 manschappen.

Hij verzorgde vanuit Amsterdam transporten met de “Conrad” op de volgende reizen:

*    Vertrek 25 april 1885. Aankomst 05 juni 1885 na 41 dagen. 2 officieren en 33 manschappen.

*    Vertrek 13 februari 1886. Aankomst 28 maart 1886 na 43 dagen. 3 officieren en 33 manschappen.

*    Vertrek 24 november 1886. Aankomst 06 januari 1887 na 43 dagen. 2 officieren en 50.manschappen.

*    Vertrek 16 april 1887. Aankomst 25 mei 1887 na 42 dagen. 2 officieren en 32 manschappen. Bij aankomst ontbreekt 1 officier zonder opgaaf van reden.

*    Vertrek 03 september 1887. Aankomst 16 oktober 1887 na 43 dagen. 2 officieren en 46 manschappen.

*    Vertrek 09 juni 1888. Aankomst 24 juli 1888 na 45 dagen. 2 officieren en 74 manschappen.

*    Vertrek 27 oktober 1888. Aankomst 10 december 1888 na 44 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

*    Vertrek 21 december 1889. Aankomst 31 januari 1890 na 41 dagen. 4 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 10 mei 1890. Aankomst 19 juni 1890 na 40 dagen. 3 officieren en 42 manschappen.

Hij verzorgde vanuit Amsterdam transporten met de “Prins Alexander” op de volgende reizen:

*    Vertrek 25 april 1891. Aankomst 06 juni 1891 na 42 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

*    Vertrek 16 januari 1892. Aankomst 25 februari 1892 na 40 dagen. 2 officieren en 33 manschappen.

*    Vertrek 04 juni 1892. Aankomst 13 juli 1892 na 39 dagen. 2 officieren en 44 manschappen.

*    Vertrek 08 oktober 1892. Aankomst 18 november 1892 na 41 dagen. 2 officieren en 39 manschappen.

*    Vertrek 11 februari 1893. Aankomst 25 maart 1893 na 42 dagen. 1 officier en 54 manschappen.

*    Vertrek 21 oktober 1893. Aankomst 30 november 1893 na 40 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

*    Vertrek 24 februari 1894. Aankomst 05 april 1894 na 40 dagen. 3 officieren en 63 manschappen.

*    Vertrek 30 juni 1894. Aankomst 05 augustus 1894 na 36 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

*    Vertrek 03 november 1894. Aankomst 13 december 1894 na 40 dagen. 4 officieren en 195 manschappen.

In de volgende opgaven zijn aakomstdatum en reisduur niet meer vermeld:

*    Vertrek 09 maart 1895. 2 officieren en 42 manschappen.

*    Vertrek 13 juli 1895. 1 officier en 33 manschappen.

*    Vertrek 16 november 1895. 3 officieren en 32 maschappen.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 12 september 1882 wordt vermeld de heer van Hasselt, directeur der filiaalinrichting van het Kon.Ned. Meteor. Inst. te Utrecht: “Als nu reikte hij uit aan de Heeren W.P.Harten, H.Hissink en H. de Jonge getuigschriften voor uitmuntende journalen; aan de Heeren R.J.Weber, C.Jaski, A.G. Mörser Bruijns, W.Adriani, R.Berckelbach v.d Sprenkel, J.F. Graad van Roggen, A..J.Herckenrath, J.H.Bart, H.C.Haacke, H.W.Prins en A.F. de Vrije voor zeer goede journalen.” 023

 

 

 

 

Datum vanaf: 1891
Kapitein: Adriani, Willem
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Gerrit van der Woude werd geboren te Haarlem op 20 november 1844.

Hij huwde met Johanna Henriëtte Catharina Meijer.

Hij overleed op 18 februari 1893 op 43o8’NB/09o40’WL als gezagvoerder van het ss “Prins Alexander”. (Gemeentearchief te Amsterdam)

Gegevens van Ir. H.R. van der Woude te Zuidlaren, 2006.

 

Porvinciale Groninger Courant 27 februari 1893

Kaap Carveiro, 19 februari. Van boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER werd geseind, dat de gezagvoerder overleden was en dat het lijk werd meegenomen naar Genua.

 

Provinciale Groninger Courant 27 februari 1893

Genua, 25 februari. Het lijk van de heer Van der Woude, in leven gezagvoerder van de PRINS ALEXANDER van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, die in de Golf van Biscaye is overleden, werd door de gehele bemanning en de passagiers plechtig begraven.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.A.van der Woude werd met vlagnummer 923 per 02 september 1884 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 26 augustus/02 september 1884 staat vermeld dat is voorgedragen/benoemd als lid voor de vlag G.A. van der Woude, kommandant van het stoomschip “Prins van Oranje”, wonende in de Commelinstraat 33 te Amsterdam, op voordracht van kapitein M.C.Braat.023.

 

G.A.van der Woude was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1884 t/m 1893 met vlagnummer 923.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 02 maart 1893 wordt het overlijden gemeld van kapitein G.A. van der Woude.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 07 maart 1895 worden medailles toegekend inzake ingeleverde kompasjournalen uit 1892/93 en wel een gouden medaille voor kapitein J.Vernes van het ss. “Koningin Wilhelmina”, de zilveren medaille voor kapitein A.Roggeveen van het ss “Rotterdam” en de bronzen medaille voor kapitein G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje”.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 04 april 1895 bedankt de wed. G.A. van der Woude voor de toegekende medaille.042

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat er is overwogen het aantal medailles uit te breiden, maar dat daarvan is afgezien omdat daardoor de waarde van de medailletoekenning zou afnemen. Toch wordt opgemerkt dat er sprake was van uitmuntende verslagen van kapitein C.Koning van het ss “Voorwaarts” en H.Sluiter van het ss “Prins Maurits” en van zeer goede verslagen van H.H.Bart van de bark “Ardjoeno”, A.G.Mörzer Bruijns van het ss “Burgemeester den Tex” en G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje” 042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 april 1893 staat de mededeling door de weduwe G.A. van der Woude inzake het overlijden van haar echtgenoot.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 13 juni 1895 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor gehouden kompasjournalen in de periode 1892/1893. Er is goud voor kapitein J.Vernes, zilver voor de (uitlandige) kapitein A.Roggeveen en brons voor de (inmiddels overleden) kapitein G.A. van der Woude. In de notulen dd 04 juli 1895 wordt een bedankbrief van de weduwe vermeld.023.

 

G.A.v.d.Woude was van 1886-1893 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren            type                 scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

       923                      1884-1892    stoomsch.      Prins van Oranje            Stoomv.Maatsch.Nederland

 

G.A.van der Woude was in 1883 kapitein van het ijzeren schroefstoomschip en als barkentijn getuigde “Prins Frederik”, gebouwd in 1882, 3041 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam25 en 052.

 

Bouma025 vermeldt G.A. van der Woude als gezagvoerder gedurende:

*   1884 t/m 1885 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins van Oranje”, gebouwd in 1871 te Glasgow, 1829 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”(1870) te Amsterdam.

*     een commando over de “Prins Alexander” (schroefstoomschip van ijzer, Glasgow 1881 bij J.Elder & Co, 3025) wordt niet door Bouma genoemd.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat de bronzen medaille is toegekend aan G.A. van der Woude, gezagvoerder van het ss. “Prins van Oranje”, “die, helaas! door den dood plotseling uit zijn nuttigen werkkring werd weggenomen.”

 

G.A.van der Woude vervoerde met de “Prins van Oranje” detachementen met landmachtofficieren vanuit Rotterdam/Amsterdam naar Batavia op de volgende reizen065*:

Vanuit Rotterdam op:

*   Vertrek 17 november 1883. Aankomst 20 december 1883 na 43 dagen. 3 officieren en 32 manschappen.

En vanuit Amsterdam op:

*   Vertrek 12 april 1884. Aankomst 27 mei 1884 na 45 dagen. 2 officieren en 79 manschappen

*   Vertrek 06 september 1884. Aankomst 17 oktober 1884 na 41 dagen. 2 officieren en 48 manschappen.

 

 

Datum vanaf: 1893
Kapitein: Woude, Gerrit Antoon van der

Familiegegevens en opleiding

Teunis Ariesz. Ouwehand werd geboren te Katwijk op 12 november 1859 als zoon van Arie Jacobsz. Ouwehand en Maartje Jansd. van Duijvenbode.

Hij trouwde in 1887 te Den Helder met Margaretha Mathilda Elisa Torré.

Hij overleed te Amsterdam op 24 april 1932

Hij was kapitein in 1896 op de Prins Alexander, van 1897-1898 op de Sumatra en van 1901-1905 op de Flores054-225.

In 1982 verscheen een privé-uitgave over de stamboom van het zeevaardersgeslacht Ouwehand onder de titel “The Oldhand and the Sea”, waarin tevens gegevens over de familie Spaanderman.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt T.Ouwehand als gezagvoerder van:

*    1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Lombok” ex Prinses Wilhelmina, gebouwd in 1882 te Glasgow, 2596 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*    1896-1897 op het ijzeren schroefstoomschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881, 3025 ton n.m., 500 pk, varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1897-1900 op het ijzeren schroefstoomschip “Sumatra”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 2610 ton n.m., 400 pk, varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1900-? op het ijzeren schroefstoomschip “Flores”, gebouwd in 1899 te Amsterdam, 3375 ton n.m., 1500 ipk, varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam. (Bouma vermeldt alleen de kapiteins in de 19e eeuw en Teunis Ouwehand zal dus ook na 1900 kapitein op dit schip geweest kunnen zijn).

 

Overige bijzonderheden

T.Ouwehand vervoerde detachementen landmachtmilitairen vanuit (vermoedelijk) Amsterdam met de “”Prins Alexander” naar Batavia op de volgende reizen065*:

Vertrek 25 juli 1896. 1 soldaat. Aankomstdatum niet vermeld

Vertrek 28 november 1896. 2 officieren. Aankomstdatum niet vermeld

 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Ouwehand, Teunis Ariesz
Overige informatie: 0

Familiegegevens

 

Simon werd geboren op 09.12.1844 te Scheveningen als z.v. Jan Turfboer en Johanna Blok.

 

Simon (29) (stuurman) trouwde op 20.05.1874 te Den Haag met Jacoba Gerarda van der Harst (24) – geb. 22.10.1849 te Scheveningen – d.v. Willem van der Harst en Cornelia Johanna van Duijne. 

Jacoba Gerarda van der Harst overleed op 19.08.1896 te Den Haag (46).

Simon (53) hertrouwde op 10.02.1898 te Schiedam met Elisabeth de Croes (42) – geb. te Oud- en Nieuw Mathenesse – d.v. Wouter de Croes en Elisabeth Horsman.

Elizabeth de Kroes overleed op 25.10.1917 te Rijswijk (62).

(opmerking: In de trouwacte wordt de naam vermeld als Elisabeth de Croes / in de overlijdensacte als Elizabeth de Kroes)

Simon overleed op 24.10.1916 te Rijswijk (71). 

 

Kinderen

-    Johanna – geb. 06.03.1875 te Den Haag

-    Cornelia Johanna – geb. 06.01.1877 te Den Haag

-    Johannes Willem – geb. 05.04.1878 te Den Haag

-    Maria Elisabeth – geb. 12.06.1879 te Den Haag

-    Lambertus Jacobus – geb. 13.11.1882 te A’dam.

-    Petronella Jacoba – geb. 06.06.1884 te Den Haag

-    Willem – geb. 05.09.1885 te Den Haag – in 1900 naar Kweekschool v.d. Zeevaart

-    Simon Jacobus – geb. 28.05.1888 te Den Haag

 

De schepen van de kapitein

 

*   1884 van het s.s. PRINS HENDRIK

*   1888 van het s.s. VOORWAARTS

*   1889 van het s.s. SOENDA

*   1890 van het s.s. PRINSES WILHELMINA

*   1897 van het s.s. PRINS ALEXANDER

*   1898 van het s.s. PRINSES AMALIA

*   1900 van het s.s. PRINS HENDRIK

*   1903 van het s.s. KONING WILLEM II

 

Na juli 1905 waarschijnlijk met pensioen gegaan.

 

Overige bijzonderheden

 

Gezagvoerder bij de S.M.N.

 

 

ONDERSTAANDE GEGEVENS ZIJN VAN DE HEER S. PARMA:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” dd 07 januari 1897 staat de uitslag van een wedstrijd voor de best bijgehouden kompasjournalen in 1894/1895 waarbij is toegekend de gouden medaille aan kapitein F.H.Bonjer, de zilveren medaille aan kapitein G.Stenger en bronzen medailles aan S.Turfboer en J.G.Wiebenga.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 04 maart 1897 staat een verslag van de uitreiking van medailles in de wedstrijd 1894/95 voor de beste kompasjournalen. Er waren 27 deelnemers, die in totaal 50 journalen inzonden. De gouden medaille is verworven door F.H.Bonjer, gezagvoerder van het ss “Spaarndam, het zilver ging naar G.Stenger van het ss “Amsterdam en het brons naar S.Turfboer, gezagvoerder van de “Prinses Wilhelmina. Een buitengewone bronzen medaille werd toegekend aan de thans buitengaats zijnde kapitein J.G.Wiebenga van het fregat “De Ruyter”.023.

 

De schepen van de kapitein

S.Turfboer was in 1898 kapitein van het ijzeren schroefstoomschip, bark getuigde “Prinses Amalia”, gebouwd bij John Elder & Co te Glasgow, 3200 ton, varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”052.

 

Bouma025 vermeldt S.Turfboer als gezagvoerder van/in:

*   1884 t/m 1886 op het schroefstoomschip “Prins Hendrik”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam

*   1888 van het ijzeren schroefstoomschip “Voorwaarts”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 2800 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*   1889 op het schroefstoomschip “Soenda” ex Celebes ex Columbian, in 1866 gebouwd te Hartlepool, 2321 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Java” te Amsterdam;

*   1890 t/m 1895 op het ijzeren schroefstoomschip “Prinses Wilhelmina” 400 pk, gebouwd in 1882, 2610 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam;

*   1897 t/m 1898 op het ijzeren stoomschroefschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*   1898 t/m ? van het schroefstoomschip “Prinses Amalia”, gebouwd in 1874 te Glasgow, 3495 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

S.Turfboer vervoerde vanuit Amsterdam met de “Prins Hendrik” transporten van landmachtmilitairen naar Batavia tijdens de volgende jaren065*:

*   Vertrek 13 maart 1884. Aankomst 24 april 1884 na 43 dagen. 3 officieren en 75 manschappen.

*   Vertrek 16 mei 1885. Aankomst 28 juni 1885 na 43 dagen. 2 officieren en 75 manschappen.

*   Vertrek 10 oktober 1885. Aankomst 16 november 1885 na 47 dagen. 3 officieren en 63 manschappen.

*   Vertrek 31 juli 1886. Aankomst 10 september 1886 na 41 dagen. 2 officieren en 53 manschappen.

Hij vervoerde vanuit Amsterdam met de “Prinses Wilhelmina” transporten tijdens de volgende reizen:

*   Vertrek 25 oktober 1890. Aankomst 07 december 1890 na 43 dagen. 4 officieren en 44 dagen.

*   Vertrek 09 april 1892. Aankomst 20 mei 1892 na 41 dagen. 2 officieren en 53 dagen.

*   Vertrek 13 augustus 1892. Aankomst 22 september 1892 na 40 dagen. 2 officieren en 74 manschappen.

*   Vertrek 22 april 1893. Aankomst 01 juni 1893 na 40 dagen. 3 officieren en 73 manschappen.

*   Vertrek 30 december 1893. Aankomst 08 februari 1894 na 40 dagen. 3 officieren en 79 manschappen.

*   Vertrek 05 mei 1894. Aankomst 11 juni 1894 na 37 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

*   Vertrek 12 januari 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 18 mei 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*   Vertrek 21 september 1895. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 53 manschappen.

*   Vertrek 30 mei 1896. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 106 manschappen.

Hij transporteerde detachementen vanuit Amsterdam met de “Prins Alexander” tijdens de volgende reizen:

*   Vertrek 10 oktober 1897. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 53 manschappen.

*   Vertrek 19 februari 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 32 manschappen

*   Vertrek 11 juni 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren.

*   Vertrek 01 oktober 1898. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

Hij transporteerde detachementen vanuit Amsterdam met de “Prinses Amelia” op de volgende reizen:

*   Vertrek 02 april 1898. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 53 manschappen.

*   Vertrek 23 juli 1898. Aankomst niet gemeld. 1 manschap.

*   Vertrek 04 maart 1899. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 52 manschappen.

*   Vertrek 24 juni 1899. Aankomst niet gemeld. 1 officier en 2 manschappen.

Een deel van de opgaven omtrent de “Prins Alexander” en de “Prinses Amelia” zijn overlappend en kloppen dus niet. Dit komt omdat Bouma025 overlappende vaarperioden voor deze kapitein heeft gegeven. Nader onderzoek is dus nodig.

Overigens is het waarschijnlijk dat kapitein Turfboer ook in de twintigste eeuw nog troepentransporten heeft verzorgd. maar deze zijn door mij niet verder uitgezocht.

 

“Een andere ramp met grote materiële schade vond plaats op 1 november 1886 met de Prins Hendrik (II), toen deze op de rede van Aden werd aangevaren door het stoomschip Hubbuck en korte tijd daarna zonk. “De passagiers vervolgden de reis met de  Voorwaarts; de mail werd onmiddellijk doorgezonden. Met behulp van duikers en stoompompen kwam de Prins Hendrik (II) op de 26ste november weer vlot, maar door het zwellen van de lading bleek het schip ontzet en moest het nadien verkocht worden.

Uit: “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat, hoewel buiten de prijzen vallend, als zeer goed journaal kan worden genoemd dat van kapitein S.Turfboer, gezagvoerder van het ss. “Prinses Wilhelmina”.

In “De Zee”, Jg.1897, p.71-75 wordt aan kapitein S.Turfboer van het ss “Prinses Wilhelmina” de bronzen medaille toegekend.

 

 

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Turfboer, Simon
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Daniel Jan Kuiper werd geboren op 28 januari 1853 te Den Helder als zoon van de scheepskapitein Daniel Jansz Duinker en Trijntje Cornelis Kuiper/Kuijper.

Hij trouwde op 24 december 1883 te Hoorn op Texel als 1ste stuurman met Maria Adele Kernkamp, geboren ca. 1860 te Hoorn als dochter van de manufacturier Johann Herman Bernard Kernkamp en Geertruida Kunneman. Marie Adèle overleed op 04 juli 1937 te Heemstede, 76 jaar

Daniel Jan overleed op 18 september 1916 te Haarlem, 63 jaar.

 (Zie: Advertentie AH 19.09.1916)

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.J.Duinker werd met vlagnummer 952 per 05 januari 1905 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 05 januari 1905 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd D.J.Duinker, oud-gezagvoerder van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, wonend in het Ripperdapark 33 te Haarlem, op voordracht van kapitein T. van der Lee.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 11 februari 1915 bedankt D.J.Duinker als lid. Hij trekt dit in op 06 mei 1915 maar het definitieve bedanken volgt op 04 november 1915, tevens als bestuurslid.042

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                        type                  scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

         952                         1905                          geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt D.J.Duinker als gezagvoerder gedurende:

*    1889 op het ijzeren stoomschroefschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1891 t/m 1897 op het schroefstoomschip “Conrad”, gebouwd in 1872 te Glasgow, 2270 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam. Het schip werd in 1897 gesloopt te Dordrecht;

*    1899 wederom op de “Prins Alexander”.

 

Overige bijzonderheden

D.J.Duinker transporteerde vanuit Amsterdam met de “Prins Alexander” transporten van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen:

*    Vertrek 08 juni 1889. Aankomst 19 juli 1889 na 41 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

* Vertrek 25 oktober 1889. Aankomst 02 december 1889 na 38 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

Hij vertrok vanuit Amsterdam met diverse detachementen op de “Conrad” tijdens de volgende reizen:

*    Vertrek 14 februari 1891. Aankomst 31 maart 1891 na 45 dagen. 3 officieren en 64 manschappejn.

*    Vertrek 20 juni 1891. Aankomst 01 augustus 1891 na 42 dagen. 2 officieren en 54 dagen.

*    Vertrek 24 oktober 1891. Aankomst 05 december 1891 na 42 dagen. 3 officieren en 46 dagen.

*    Vertrek 10 september 1892. Aankomst 17 oktober 1892 na 37 dagen. 2 officieren en 54 manschappen. Bij aankomst was er 1 officier bijgekomen zonder vermelding van de herkomst;

*    Vertrek 14 januari 1893. Aankomst 21 februari 1893 na 38 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

*    Vertrek 20 mei 1893. Aankomst 27 juni 1893 na 38 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 23 september 1893. Aankomst 30 oktober 1893 na 37 dagen. 2 officieren en 52 manschappen. 3 manschappen ontbraken bij aankomst zonder opgaaf van reden;

*    Vertrek 02 juni 1894. Aankomst 10 juli 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

*    Vertrek 06 oktober 1894. Aankomst 21 november 1894 na 37 dagen. 3 officieren en 105 manschappen.

*    Vertrek 09 februari 1895. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*    Vertrek 19 oktober 1895. Aankomst niet gemeld. 1 officier en 2 manschappen.

*    Vertrek 27 juni 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 105 manschappen.

*    Vertrek 31 oktober 1896. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 33 manschappen.

Hij transporteerde vanuit Amsterdam detachementen met de “Prins Alexander” op de volgende reizen:

*    Vertrek 21 januari 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 23 december 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 1 manschap.

 

“De Conrad ten slotte had in de nacht van 17 op 18 mei 1895 een aanvaring met het stoomschip Sully, dat dientengevolge zonk.

Uit: “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat, hoewel buiten de prijzen vallend, als zeer goed journaal kan worden genoemd dat van kapitein D.J.Duinker, gezagvoerder van het ss. “Conrad”.

 

NRC 22 januari 1889114

Macasser, 7 december (1888), Gisteren middag arriveerde alhier, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO zo mogelijk vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java medegenomen duikertoestellen, een stoompomp, en verder alles, wat in het belang der zaak dienstig kan zijn. Een groot bamboe-vlot is gisteren met de stroom naar de strandingsplaats afgezakt om eveneens ten dienste der BROMO te worden aangewend. De PRINS ALEXANDER is echter onverrichterzake teruggekeerd. De kans voor de maatschappij om de BROMO te behouden, begint meer en meer hopeloos te worden. De op publieke vendutie verkochte beschadigde lading, afkomstig van de BROMO, heeft opgebracht NLG 10.343,50.

 

NRC 23 januari 1889114

Batavia, 21 december. De 7e december kwam te Makassar, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO, zo mogelijk, vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java meegenomen duikertoestellen, een stoompomp en verder alles wat in het belang van de zaak dienstig kan worden geacht. Ook bevindt zich aan boord de heer Scheij, agent van Veritas.

 

NRC 21 mei 1889114

Rotterdam, 20 mei. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. Duinker, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, vertrok 13 april van Batavia en arriveerde 19 mei te Amsterdam. Met inbegrip van oponthoud aan de verschillende tussenstations volbracht het de reis in de buitengewoon snelle tijd van 36 etmaal.

 

NRC 01 augustus 1889114

In het tijdschrift De Zee, augustus-nummer, vindt men een beschrijving en afbeelding van een toestel om boten, zonder gebruik van de talies, vrij van de klampen te lichten, ontworpen door de heer D. Duinker, gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Aan boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER is met slingerend schip dit toestel beproefd geworden. Twee man draaiden een reddingsboot (lang 32 voet en breed 7½ voet) vrij van de klampen; deze boot was bemand met 53 koppen en geheel uitgerust, zodat zij circa 5.000 kg woog. Vier man draaiden haar buiten boord en de twee eerstgenoemden lieten haar te water. De gehele verrichting duurde 1 minuut 46 seconden.

Voor een boot, in alles volkomen aan de bovengenoemde gelijk, doch op gewone wijze opgehangen, waren 16 man nodig en duurde het te water laten 22 minuten. Aan boord van het stoomschip PRINSES AMALIA werd met hetzelfde gemak, met behulp van dit toestel, een stoomsloep, wegende ruim 7.000 kg, te water gelaten.

De Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die sedert het jaar 1888 op een harer stoomschepen dit toestel heeft beproefd onder alle omstandigheden, heeft besloten dit systeem op al haar schepen toe te passen en reeds de daartoe nodige maatregelen genomen.

Octrooien werden er op verleend door Engeland, Frankrijk, België, Italië, Spanje, Oostenrijk, Hongarije, Zweden, Noorwegen, Amerika en Canada.

 

NRC 06 augustus 1890114

Batavia, 5 juli. Vrachten. Sedert het vorige bericht valt weinig over de markt te vermelden. Door de gedrukte suikerprijzen in Europa en door de regens hier, die de suikerfabrieken beletten te malen, is de markt zeer flauw gestemd en slechts enige in Europa bevrachte schepen zijn begonnen suikker van de nieuwe oogst te laden. Naar Nederland zou een schip van middelmatige grootte emplooi kunnen vinden van de Noordkust van Celebes om hout en lichtgoed te laden. Van Java bestaat echter geen vraag en hadden geen bevrachtingen plaats. Naar Kanaal voor order werd niets afgedaan. Naar Amerika zijn twee schepen voor hun aankomst hier, in Europa afgesloten, om voor San Francisco te laden, doch bestaat thans geen vraag meer. Naar New York is er behoefte aan een schip van circa 500 ton register om te Batavia en Padang koffie en lichtgoed te laden. Naar Australië vond geen afdoening plaats. Naar Delagoabaai is een schip voor dwarsleggers bevracht. Voor afscheep oktober/ november eerstkomende worden een of twee schepen gezocht naar diezelfde richting. Naar Port Said voor order laden een paar stoomschepen suiker van de nieuwe oogst. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip UTRECHT NLG 65 koffie, NLG 95 huiden, naar Nederland via Marseille; stoomschip CONRAD idem naar Nederland via Genua.

 

Leeuwarder Courant 07 januari 1891114

Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van New York te Rotterdam. SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 2 dezer van Buenos Ayres, naar Amsterdam; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Southampton; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap Vincent; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Port Said; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Genua; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; OBDAM, van de N.A.S.M, 4 dezer van Rotterdam vertrokken naar New York, vertrok 5 dezer van Boulogne; UTRECHT, arriveerde 4 dezer van Batavia via Marseille te Rotterdam; NOORDBRABANT, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said en de 5e van Suez.

 

Leeuwarder Courant 19 januari 1891114

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 15 dezer Gibraltar; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 15 dezer van Perim; SOERABAJA, van Java naar Rotterdam, vertrok 15 dezer van Colombo; DRENTHE, van Java naar Rotterdam, arriveerde 15 dezer te Suez.

 

Leeuwarder Courant 24 januari 1891114

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde den 21 dezer te IJmuiden; BANTAM, van Glasgow naar Batavia, arriveerde 21 dezer te Padang; CELEBES, van Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales, Australië) naar Londen, passeerde 21 Ouessant; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 21 dezer te Suez; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 22 dezer van New York te Rotterdam.

 

NRC 06 maart 1892114

Amsterdam, 5 maart. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, van hier naar Batavia, de 3e maart na voldoende proefstomen van Ferrol vertrokken, is de 4e uit zee teruggekeerd, daar 8 uur na het vertrek, een nieuw accident in de hogedrukcilinder plaats vond. De reparatie is terstond onderhanden genomen. Aan de passagiers, die zich te Genua zouden inschepen, is aangeboden om de reis per CONRAD te maken, die aldaar a.s. donderdag verwacht wordt.

 

Leeuwarder Courant 08 april 1892114

Zeetijdingen. Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, vertrok 6 dezer van Batavia naar Amsterdam; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 dezer te Padang;….

 

NRC 23 augustus 1892114

Amsterdam, 22 augustus. Aan boord van het stoomschip CONRAD, liggende aan de Handelskade alhier, had zaterdag namiddag, een treurig ongeluk plaats. Door het breken van een hanger is de schoorsteen die aan boord zou worden gehesen, overboord gevallen, en werd een man eveneens overboord geworpen. Na uit het water te zijn gehaald heeft men de ongelukkige naar het ziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels is overleden.

 

Java Bode 19 oktober 1892114

De CONRAD, die morgenochtend hier (opm: Batavia) wordt verwacht, is thans ook electrisch verlicht, terwijl de hutten 1e en 2e klasse zijn vernieuwd en ruimer en lichter zijn geworden. Dit schip doet dus nu in deze opzichten niet onder voor de nieuwere boten der Maatschappij Nederland.

 

Leeuwarder Courant 23 februari 1893114

Leeuwarden, 22 februari. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 10 dezer te Pandang; PRINS WILLEM I, vertrok 21 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III, arriveerde 18 dezer van Amsterdam te Paramaribo; GEDEH, van Java via Marseille, arriveerde 21 dezer te Rotterdam; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Southampton.

 

Provinciale Groninger Courant 19 april 1893114

Amsterdam, 17 april. Het stoomschip CONRAD, van Batavia herwaarts, arriveerde gisteren te Messina met lichte schade aan de machine, doch zal heden weder vertrekken. Volgens nader ontvangen telegram uit Messina van kapt. Duinker werd op het stoomschip CONRAD, stomende in Straat Messina, de lagedruk-zuiger defect. Kapt. Duinker seinde van Kaap Faro aan de agent te Messina om een sleepboot. Door het daartoe uitgezonden stoomschip SARDEGNA werd de CONRAD gisteren te Messina binnengesleept. De aan boord zijnde waarloze zuiger wordt aldaar ingezet en zal het stoomschip vermoedelijk heden de reis naar Genua voortzetten.

 

NRC 03 september 1893114

IJmuiden, 2 september. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, heden alhier van Java aangekomen, heeft in de Binnenhaven de schroefas gebroken, en wordt door drie sleepboten naar Amsterdam opgesleept.

 

Leeuwarder Courant 29 september 1893114

Leeuwarden, 28 september. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 27 dezer te Atjeh; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam, arriveerde 27 dezer te Batavia; UTRECHT, vertrok 27 dezer van Batavia naar Rotterdam; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 dezer te Suez; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 dezer van Southampton en passeerde 27 dezer Ouessant;…

 

Leeuwarder Courant 06 oktober 1893114

Leeuwarden, 6 oktober. Het stoomschip DRENTHE, van Java naar Rotterdam, vertrok 4 dezer van Perim; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, passeerde 3 dezer Gibraltar; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde te Genua 3 dezer; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 4 dezer te Genua;

 

Leeuwarder Courant 11 oktober 1893114

Leeuwarden, 11 oktober. Het stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Perim; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap del Armi; …

 

Leeuwarder Courant 13 oktober 1993114

Leeuwarden. Het stoomschip SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Marseille; GEDEH vertrok 11 dezer van Batavia naar Rotterdam; PRINS MAURITS, vertrok 9 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; ORANJE NASSAU, arriveerde 10 dezer te van Amsterdam te Parimaribo; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 dezer van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 11 dezer van Port Said;

 

Leeuwarder Courant 27 oktober 1893114

Leeuwarden, 26 oktober. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Point de Galle; DRENTHE

 

Leeuwarder Courant 02 november 1893114

Leeuwarden, 1 november. Het stoomschip GEDEH van Java naar Rotterdam, vertrok 31 oktober van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 31 oktober te Genua; VOORWAARTS arriveerde 31 oktober van Amsterdam te Batavia; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 29 oktober te New York; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 29 oktober Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 31 oktober Lizard; P. CALAND, van de N.A.S.M, vertrok 31 oktober van Rotterdam naar New York; SEMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 31 oktober van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, is 30 oktober te Padang aangekomen.

 

Leeuwarder Courant 03 november 1893114

Leeuwarden, 2 november. Het stoomschip PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 oktober van Genua; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 dezer te te Genua; PRINS MAURITS, van Suriname, arriveerde 1 dezer te Amsterdam; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, vertrok 1 dezer van Port Said; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 1 dezer van Rotterdam naar New York; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Dover; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Marseille; PRINSES WILHELMINA vertrok 1 dezer van Batavia naar Amsterdam; CONRAD, van Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Batavia.

 

Leeuwarder Courant 01 december 1893114

Leeuwarden, 30 november. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 29 dezer van Rotterdam naar New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; CONRAD, vertrok 29 dezer van Batavia naar Amsterdam;…

 

Leeuwarder Courant 22 deceember 1893114

Leeuwarden, 21 december. Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Suez; …

 

Leeuwarder Courant 23 deceember 1893114

Leeuwarden, 22 december. Het stoomschip BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 21 dezer van Marseille; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 21 dezer Dover; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 dezer van Port Said;

 

Provinciale Groninger Courant 30 januari 1894114-

IJmuiden, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip YSTROOM, naar Londen bestemd, is gisteren namiddag tijdens stormweder en terwijl er gespuid werd, door het breken der trossen tegen het achterschip van het alhier vastgemeerd liggende Nederlandse stoomschip CONRAD gedreven, waardoor het lek werd, tot het tussendek vol water liep en belangrijk schade aan verschansingen, stutten, reling etc. bekwam. Men begon onmiddellijk de lading in vaartuigen te lossen om te trachten het lek boven water te brengen en te stoppen, waarmede men thans druk bezig is. Het zal daarna, begeleid door een stoompomp, naar Amsterdam worden teruggesleept om te repareren. Een gedeelte der lading is beschadigd. De CONRAD bekwam geen averij.

Later bericht. De YSTROOM is heden morgen ten 11 u. 30 min. naar Amsterdam opgevaren.

 

NRC 17 februari 1894114

Brest, 14 februari. Te Portsall (Finisterre) is een reddingboei aan de kust gevonden, waarop de naam CONRAD, Amsterdam. (Het stoomschip CONRAD vertrok 27 januari van Amsterdam naar Batavia en 15 februari van Suez.)

 

Provinciale Groninger Courant 23 januari 1895114

Amsterdam, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia alhier aangekomen, heeft na het vertrek van Port Said door broeiing van hooi een kleine brand aan boord gehad. Door slecht weer in de Middellandse Zee werd schade aan de verschansing toegebracht.

 

NRC 21 mei 1895114

Londen, 19 mei. De Nederlandse mailstomer CONRAD, van Batavia, laatst van Genua, naar Amsterdam, liep heden te Carthagena binnen met ingestoten bakboordboeg en de voorpiek vol water, doch de lading is vermoedelijk onbeschadigd. Het is bij Carthagena in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea met kolen bestemd naar Marseille, dat daardoor gezonken is. De gezagvoerder van de SULLY en een scheepsjongen zijn verdronken.

 

NRC 21 MEI 1895114

Amsterdam, 20 mei. Ten behoeve van het stoomschip CONRAD, dat na in aanvaring te zijn geweest, met schade aan de boeg en voorpiek Carthagena is binnengelopen, werd het gouvernements droogdok door de Spaanse regering ter beschikking gesteld en zal de CONRAD nu daarin worden gezet om te worden onderzocht.

 

Provinciale Groninger Courant 22 mei 1895114

Londen, 20 mei. De aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea naar Marseille, vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag (opm: van 17 op 18 mei) des nachts te twee uur op 54 mijl van Carthagena. Negentien man van de SULLY konden worden gered, doch de gezagvoerder en een jongen zijn verdronken

 

NRC 25 mei 1895114

Carthagena, 22 mei. Het hier met schade door aanvaring binnengelopen stoomschip CONRAD staat nu in het dok en wordt morgen onderzocht. De admiraal der haven wil niet veroorloven, dat de werkzaamheden aan het stoomschip door particulieren worden verricht. Alleen gouvernementsambtenaren en -materieel zijn toegestaan.

 

NRC 01 juni 1895114

Amsterdam, 30 mei. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, dat 19 dezer met door aanvaring bekomen schade te Carthagena is binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

 

NRC 01 september 1895114

Amsterdam, 31 augustus. Naar wij vernemen, zal het stoomschip CONRAD, kapt. D.J. Duinker, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat ten gevolge van een aanvaring op de hoogte van Cartagena in mei l.l. enige maanden uit de vaart geweest is, de 19e oktober de reis naar Batavia aanvaarden en daarmede weder in de gewone maildienst worden opgenomen. De schade, door de aanvaring veroorzaakt, is thans geheel hersteld, doch het schip zal nog worden voorzien van een nieuwe bronzen schroef, waardoor de snelheid van de vaart zal worden vermeerderd met een halve mijl per wacht, zodat de gehele duur der reis daardoor met 36 uur wordt bekort. Ook de PRINS ALEXANDER en de BURGEMEESTER DEN TEX zullen van een dergelijke schroef worden voorzien, waarvan de maatschappij de gunstige resultaten reeds enige tijd heeft kunnen waarnemen bij twee andere schepen, n.l. bij de PRINSES WILHELMINA en de PRINSES MARIE.

 

NRC 13 november 1895114

Londen, 11 november. Door het Admiraliteitshof te Londen werd heden behandeld de zaak der aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, met een Engels stoomschip (opm: s.s. SULLY,), waardoor laatstgenoemde is gezonken. Bij de aanvang van het onderzoek werd vanwege beide partijen aan het hof te kennen gegeven, dat zij overeengekomen waren, dat beiden schuld hadden aan de aanvaring, waarvan nota werd genomen.

 

NRC 24 november 1896114

Rotterdam, 23 november. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram ligt het Nederlandse schip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, in de straat van Perim met defecte machine geankerd. Op dit ogenblik wordt geen assistentie verlangd. De gezagvoerder wacht op orders van de reders.

 

Provinciale Groninger Courant 14 januari 1897114

Amsterdam, 10 januari. Volgens telegram uit Perim vertrekt het Nederlandse stoomschip CONRAD morgen vandaar naar Amsterdam, op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, die heden te Perim is aangekomen en aan boord waarvan alles wel is.

 

Provinciale Groninger Courant 01 februari 1897114

Amsterdam, 29 januari. Het stoomschip CONRAD, van Perim naar Amsterdam op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, is heden Malta gepasseerd. Alles wel aan boord.

 

NRC 09 april 1897114

Advertentie. Veiling stoomschip CONRAD. Maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, W.J. Langeveld Jr, J.F. von Glahn en F. Meyerdirck Jr, namens de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits, presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogstmijnende het buitengewoon sterke ijzeren driemast schroefstoomschip, genaamd CONRAD, in 1872 gebouwd bij de firma John Elder & Co te Glasgow, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 106,50 meter, wijd 12 meter en hol 8,70 meter, en alzo gemeten op bruto 3087,18 ton en netto 2281,81 ton, met de aanwezige kapitale, doch thans in beschadigde toestand verkerende machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven.

Genoemd stoomschip ligt aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen.

Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant no.1.

 

Provinciale Groninger Courant 10 april 1897114

Amsterdam, 8 april. Het stoomschip CONRAD van de Stoomvaart Maatschappij Nederland zal op de 3e mei in veiling worden verkocht. (

 

NRC 15 april 1897114

Advertentie. W, de Lorme van Rossem, makelaar te Amsterdam, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder I.H. Dupont Noordbeek, op maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure – na afloop der veilling van het stoomschip CONRAD – in het lokaal Frascati te Amsterdam bij opbod en afslag te verkopen het extra ordinair welbezeilde kopervaste en gekoperd barkschip MICHELANGELO DI PIEVE, gemeten op 461,51 tonnen, en zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere gereedschappen, volgens biljetten nader omschreven. Het schip ligt en is dagelijks te bezichtigen aan de werf Vredenhof, Hoogte Kadijk171 te Amsterdam, en is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij bovengenoemde makelaar. (opm: dit Italiaanse schip, in 1868 gebouwd, werd door Nederlandse slopers gekocht en te Burgerbrug gesloopt)

 

Provinciale Groninger Courant 06 mei 1897114

Rotterdam, 4 mei. Naar de Scheepvaart verneemt, heeft de heer W. de Lorme van Rossem de CONRAD gisteren aangekocht voor de firma C.H. Sunderman & Co te Dordrecht en zal ook dit mailstoomschip gesloopt worden.

 

Provinciale Groninger Courant 06 oktober 1899114

Rotterdam, 5 oktober. Het stoomschip PRINS ALEXANDER (opm: van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij) is in veiling voor NLG 5000 aan een Chinees verkocht.

 

 

Datum vanaf: 1898
Kapitein: Duinker, Daniel Jan
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1901
Kapitein: Utermöhlen, W.R.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Bronnen

Jaar: 2003
Bron: Book
Omschrijving: De Eeuw van de Nederland, door A.J.J. Mulder, H.J. Legemaate, J. Nierop, D. Pilkes, Asia Maior te Zierikzee, ISBN 90 74861 21 0.

Jaar: 1944
Bron: Documentation of Shipowner
Omschrijving: Vlootoverzicht, gemaakt bij de SMN te Amsterdam, afdeling dislocatie, in mei 1944.

Jaar: 1983
Bron: Personal Documentation
Omschrijving: Notes of mr. F.G.E. Moll (1898-1983).