Inloggen
Gezagvoerder

Woude, Gerrit Antoon van der

Naam: Woude, Gerrit Antoon van der
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
PRINS ALEXANDER 1881 Vracht-/passagiersschip Aux. Sailing Vessel 8310 Bekijk schip
PRINS VAN ORANJE 1871 Vracht-/passagiersschip Steamship 8318 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Gerrit van der Woude werd geboren te Haarlem op 20 november 1844.

Hij huwde met Johanna Henriëtte Catharina Meijer.

Hij overleed op 18 februari 1893 op 43o8’NB/09o40’WL als gezagvoerder van het ss “Prins Alexander”. (Gemeentearchief te Amsterdam)

Gegevens van Ir. H.R. van der Woude te Zuidlaren, 2006.

 

Porvinciale Groninger Courant 27 februari 1893

Kaap Carveiro, 19 februari. Van boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER werd geseind, dat de gezagvoerder overleden was en dat het lijk werd meegenomen naar Genua.

 

Provinciale Groninger Courant 27 februari 1893

Genua, 25 februari. Het lijk van de heer Van der Woude, in leven gezagvoerder van de PRINS ALEXANDER van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, die in de Golf van Biscaye is overleden, werd door de gehele bemanning en de passagiers plechtig begraven.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

G.A.van der Woude werd met vlagnummer 923 per 02 september 1884 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 26 augustus/02 september 1884 staat vermeld dat is voorgedragen/benoemd als lid voor de vlag G.A. van der Woude, kommandant van het stoomschip “Prins van Oranje”, wonende in de Commelinstraat 33 te Amsterdam, op voordracht van kapitein M.C.Braat.023.

 

G.A.van der Woude was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1884 t/m 1893 met vlagnummer 923.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 02 maart 1893 wordt het overlijden gemeld van kapitein G.A. van der Woude.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 07 maart 1895 worden medailles toegekend inzake ingeleverde kompasjournalen uit 1892/93 en wel een gouden medaille voor kapitein J.Vernes van het ss. “Koningin Wilhelmina”, de zilveren medaille voor kapitein A.Roggeveen van het ss “Rotterdam” en de bronzen medaille voor kapitein G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje”.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 04 april 1895 bedankt de wed. G.A. van der Woude voor de toegekende medaille.042

In de Bijlagen van de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 april 1890 worden de beoordelingen bekendgemaakt van de scheepsjournalen uit 1888/89. De gouden medaille is toegekend aan kapitein C.Drooglever Fortuijn van het ss “Sumatra”, de zilveren medaille aan kapitein W.P.Harten van het ss “Prinses Amalia” en de bronzen medaille aan kapitein D.H.Hinlopen van het ss “Pollux”. Voorts wordt in het rapport opgemerkt dat er is overwogen het aantal medailles uit te breiden, maar dat daarvan is afgezien omdat daardoor de waarde van de medailletoekenning zou afnemen. Toch wordt opgemerkt dat er sprake was van uitmuntende verslagen van kapitein C.Koning van het ss “Voorwaarts” en H.Sluiter van het ss “Prins Maurits” en van zeer goede verslagen van H.H.Bart van de bark “Ardjoeno”, A.G.Mörzer Bruijns van het ss “Burgemeester den Tex” en G.A. van der Woude van het ss “Prins van Oranje” 042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 06 april 1893 staat de mededeling door de weduwe G.A. van der Woude inzake het overlijden van haar echtgenoot.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 13 juni 1895 wordt verslag gedaan van de uitreiking van de medailles voor gehouden kompasjournalen in de periode 1892/1893. Er is goud voor kapitein J.Vernes, zilver voor de (uitlandige) kapitein A.Roggeveen en brons voor de (inmiddels overleden) kapitein G.A. van der Woude. In de notulen dd 04 juli 1895 wordt een bedankbrief van de weduwe vermeld.023.

 

G.A.v.d.Woude was van 1886-1893 bestuurslid van het College Zeemanshoop019.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren            type                 scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

       923                      1884-1892    stoomsch.      Prins van Oranje            Stoomv.Maatsch.Nederland

 

G.A.van der Woude was in 1883 kapitein van het ijzeren schroefstoomschip en als barkentijn getuigde “Prins Frederik”, gebouwd in 1882, 3041 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam25 en 052.

 

Bouma025 vermeldt G.A. van der Woude als gezagvoerder gedurende:

*   1884 t/m 1885 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins van Oranje”, gebouwd in 1871 te Glasgow, 1829 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland”(1870) te Amsterdam.

*     een commando over de “Prins Alexander” (schroefstoomschip van ijzer, Glasgow 1881 bij J.Elder & Co, 3025) wordt niet door Bouma genoemd.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat de bronzen medaille is toegekend aan G.A. van der Woude, gezagvoerder van het ss. “Prins van Oranje”, “die, helaas! door den dood plotseling uit zijn nuttigen werkkring werd weggenomen.”

 

G.A.van der Woude vervoerde met de “Prins van Oranje” detachementen met landmachtofficieren vanuit Rotterdam/Amsterdam naar Batavia op de volgende reizen065*:

Vanuit Rotterdam op:

*   Vertrek 17 november 1883. Aankomst 20 december 1883 na 43 dagen. 3 officieren en 32 manschappen.

En vanuit Amsterdam op:

*   Vertrek 12 april 1884. Aankomst 27 mei 1884 na 45 dagen. 2 officieren en 79 manschappen

*   Vertrek 06 september 1884. Aankomst 17 oktober 1884 na 41 dagen. 2 officieren en 48 manschappen.