Inloggen
Gezagvoerder

Duinker, Daniel Jan

Naam: Duinker, Daniel Jan
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
PRINS ALEXANDER 1881 Vracht-/passagiersschip Aux. Sailing Vessel 8310 Bekijk schip
PRINS ALEXANDER 1881 Vracht-/passagiersschip Aux. Sailing Vessel 8310 Bekijk schip
CONRAD 1872 Vracht-/passagiersschip Steamship 8161 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Daniel Jan Kuiper werd geboren op 28 januari 1853 te Den Helder als zoon van de scheepskapitein Daniel Jansz Duinker en Trijntje Cornelis Kuiper/Kuijper.

Hij trouwde op 24 december 1883 te Hoorn op Texel als 1ste stuurman met Maria Adele Kernkamp, geboren ca. 1860 te Hoorn als dochter van de manufacturier Johann Herman Bernard Kernkamp en Geertruida Kunneman. Marie Adèle overleed op 04 juli 1937 te Heemstede, 76 jaar

Daniel Jan overleed op 18 september 1916 te Haarlem, 63 jaar.

 (Zie: Advertentie AH 19.09.1916)

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.J.Duinker werd met vlagnummer 952 per 05 januari 1905 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 05 januari 1905 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd D.J.Duinker, oud-gezagvoerder van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, wonend in het Ripperdapark 33 te Haarlem, op voordracht van kapitein T. van der Lee.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 11 februari 1915 bedankt D.J.Duinker als lid. Hij trekt dit in op 06 mei 1915 maar het definitieve bedanken volgt op 04 november 1915, tevens als bestuurslid.042

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                        type                  scheepsnaam                  naam reder/boekhouder

         952                         1905                          geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt D.J.Duinker als gezagvoerder gedurende:

*    1889 op het ijzeren stoomschroefschip “Prins Alexander”, gebouwd in 1881 te Glasgow, 3025 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij Nederland te Amsterdam;

*    1891 t/m 1897 op het schroefstoomschip “Conrad”, gebouwd in 1872 te Glasgow, 2270 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” te Amsterdam. Het schip werd in 1897 gesloopt te Dordrecht;

*    1899 wederom op de “Prins Alexander”.

 

Overige bijzonderheden

D.J.Duinker transporteerde vanuit Amsterdam met de “Prins Alexander” transporten van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen:

*    Vertrek 08 juni 1889. Aankomst 19 juli 1889 na 41 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

* Vertrek 25 oktober 1889. Aankomst 02 december 1889 na 38 dagen. 2 officieren en 54 manschappen.

Hij vertrok vanuit Amsterdam met diverse detachementen op de “Conrad” tijdens de volgende reizen:

*    Vertrek 14 februari 1891. Aankomst 31 maart 1891 na 45 dagen. 3 officieren en 64 manschappejn.

*    Vertrek 20 juni 1891. Aankomst 01 augustus 1891 na 42 dagen. 2 officieren en 54 dagen.

*    Vertrek 24 oktober 1891. Aankomst 05 december 1891 na 42 dagen. 3 officieren en 46 dagen.

*    Vertrek 10 september 1892. Aankomst 17 oktober 1892 na 37 dagen. 2 officieren en 54 manschappen. Bij aankomst was er 1 officier bijgekomen zonder vermelding van de herkomst;

*    Vertrek 14 januari 1893. Aankomst 21 februari 1893 na 38 dagen. 3 officieren en 54 manschappen.

*    Vertrek 20 mei 1893. Aankomst 27 juni 1893 na 38 dagen. 2 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 23 september 1893. Aankomst 30 oktober 1893 na 37 dagen. 2 officieren en 52 manschappen. 3 manschappen ontbraken bij aankomst zonder opgaaf van reden;

*    Vertrek 02 juni 1894. Aankomst 10 juli 1894 na 38 dagen. 2 officieren en 63 manschappen.

*    Vertrek 06 oktober 1894. Aankomst 21 november 1894 na 37 dagen. 3 officieren en 105 manschappen.

*    Vertrek 09 februari 1895. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 42 manschappen.

*    Vertrek 19 oktober 1895. Aankomst niet gemeld. 1 officier en 2 manschappen.

*    Vertrek 27 juni 1896. Aankomst niet gemeld. 3 officieren en 105 manschappen.

*    Vertrek 31 oktober 1896. Aankomst niet gemeld. 2 officieren en 33 manschappen.

Hij transporteerde vanuit Amsterdam detachementen met de “Prins Alexander” op de volgende reizen:

*    Vertrek 21 januari 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 3 officieren en 43 manschappen.

*    Vertrek 23 december 1899. Aankomstdatum niet vermeld. 1 manschap.

 

“De Conrad ten slotte had in de nacht van 17 op 18 mei 1895 een aanvaring met het stoomschip Sully, dat dientengevolge zonk.

Uit: “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

 

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1895, p.185 wordt het Verslag van de Commissie ter Beoordeling van Kompasjournalen” vermeld waarin wordt gemeld dat, hoewel buiten de prijzen vallend, als zeer goed journaal kan worden genoemd dat van kapitein D.J.Duinker, gezagvoerder van het ss. “Conrad”.

 

NRC 22 januari 1889114

Macasser, 7 december (1888), Gisteren middag arriveerde alhier, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO zo mogelijk vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java medegenomen duikertoestellen, een stoompomp, en verder alles, wat in het belang der zaak dienstig kan zijn. Een groot bamboe-vlot is gisteren met de stroom naar de strandingsplaats afgezakt om eveneens ten dienste der BROMO te worden aangewend. De PRINS ALEXANDER is echter onverrichterzake teruggekeerd. De kans voor de maatschappij om de BROMO te behouden, begint meer en meer hopeloos te worden. De op publieke vendutie verkochte beschadigde lading, afkomstig van de BROMO, heeft opgebracht NLG 10.343,50.

 

NRC 23 januari 1889114

Batavia, 21 december. De 7e december kwam te Makassar, direct van Batavia, de PRINS ALEXANDER, uitsluitend met het doel pogingen in het werk te stellen om de BROMO, zo mogelijk, vlot te krijgen. Te dien einde zijn van Java meegenomen duikertoestellen, een stoompomp en verder alles wat in het belang van de zaak dienstig kan worden geacht. Ook bevindt zich aan boord de heer Scheij, agent van Veritas.

 

NRC 21 mei 1889114

Rotterdam, 20 mei. Het stoomschip PRINS ALEXANDER, kapt. Duinker, van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, vertrok 13 april van Batavia en arriveerde 19 mei te Amsterdam. Met inbegrip van oponthoud aan de verschillende tussenstations volbracht het de reis in de buitengewoon snelle tijd van 36 etmaal.

 

NRC 01 augustus 1889114

In het tijdschrift De Zee, augustus-nummer, vindt men een beschrijving en afbeelding van een toestel om boten, zonder gebruik van de talies, vrij van de klampen te lichten, ontworpen door de heer D. Duinker, gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Aan boord van het stoomschip PRINS ALEXANDER is met slingerend schip dit toestel beproefd geworden. Twee man draaiden een reddingsboot (lang 32 voet en breed 7½ voet) vrij van de klampen; deze boot was bemand met 53 koppen en geheel uitgerust, zodat zij circa 5.000 kg woog. Vier man draaiden haar buiten boord en de twee eerstgenoemden lieten haar te water. De gehele verrichting duurde 1 minuut 46 seconden.

Voor een boot, in alles volkomen aan de bovengenoemde gelijk, doch op gewone wijze opgehangen, waren 16 man nodig en duurde het te water laten 22 minuten. Aan boord van het stoomschip PRINSES AMALIA werd met hetzelfde gemak, met behulp van dit toestel, een stoomsloep, wegende ruim 7.000 kg, te water gelaten.

De Stoomvaart-Maatschappij Nederland, die sedert het jaar 1888 op een harer stoomschepen dit toestel heeft beproefd onder alle omstandigheden, heeft besloten dit systeem op al haar schepen toe te passen en reeds de daartoe nodige maatregelen genomen.

Octrooien werden er op verleend door Engeland, Frankrijk, België, Italië, Spanje, Oostenrijk, Hongarije, Zweden, Noorwegen, Amerika en Canada.

 

NRC 06 augustus 1890114

Batavia, 5 juli. Vrachten. Sedert het vorige bericht valt weinig over de markt te vermelden. Door de gedrukte suikerprijzen in Europa en door de regens hier, die de suikerfabrieken beletten te malen, is de markt zeer flauw gestemd en slechts enige in Europa bevrachte schepen zijn begonnen suikker van de nieuwe oogst te laden. Naar Nederland zou een schip van middelmatige grootte emplooi kunnen vinden van de Noordkust van Celebes om hout en lichtgoed te laden. Van Java bestaat echter geen vraag en hadden geen bevrachtingen plaats. Naar Kanaal voor order werd niets afgedaan. Naar Amerika zijn twee schepen voor hun aankomst hier, in Europa afgesloten, om voor San Francisco te laden, doch bestaat thans geen vraag meer. Naar New York is er behoefte aan een schip van circa 500 ton register om te Batavia en Padang koffie en lichtgoed te laden. Naar Australië vond geen afdoening plaats. Naar Delagoabaai is een schip voor dwarsleggers bevracht. Voor afscheep oktober/ november eerstkomende worden een of twee schepen gezocht naar diezelfde richting. Naar Port Said voor order laden een paar stoomschepen suiker van de nieuwe oogst. De laatste bevrachtingen zijn: Nederlands stoomschip UTRECHT NLG 65 koffie, NLG 95 huiden, naar Nederland via Marseille; stoomschip CONRAD idem naar Nederland via Genua.

 

Leeuwarder Courant 07 januari 1891114

Het stoomschip ROTTERDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 4 dezer van New York te Rotterdam. SCHIEDAM, van de N.A.S.M, vertrok 2 dezer van Buenos Ayres, naar Amsterdam; MERAPI, van Rotterdam naar Java, arriveerde 3 dezer te Southampton; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Suez; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 2 dezer Kaap Vincent; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 4 dezer van Port Said; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 dezer van Genua; SPAARNDAM, van de N.A.S.M, vertrok 3 dezer van New York naar Rotterdam; OBDAM, van de N.A.S.M, 4 dezer van Rotterdam vertrokken naar New York, vertrok 5 dezer van Boulogne; UTRECHT, arriveerde 4 dezer van Batavia via Marseille te Rotterdam; NOORDBRABANT, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said en de 5e van Suez.

 

Leeuwarder Courant 19 januari 1891114

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 15 dezer Gibraltar; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 15 dezer van Perim; SOERABAJA, van Java naar Rotterdam, vertrok 15 dezer van Colombo; DRENTHE, van Java naar Rotterdam, arriveerde 15 dezer te Suez.

 

Leeuwarder Courant 24 januari 1891114

Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde den 21 dezer te IJmuiden; BANTAM, van Glasgow naar Batavia, arriveerde 21 dezer te Padang; CELEBES, van Newcastle N.S.W. (opm: New South Wales, Australië) naar Londen, passeerde 21 Ouessant; PRINSES WILHELMINA, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 21 dezer te Suez; WERKENDAM, van de N.A.S.M, arriveerde 22 dezer van New York te Rotterdam.

 

NRC 06 maart 1892114

Amsterdam, 5 maart. Het Nederlandse stoomschip PRINSES AMALIA, van hier naar Batavia, de 3e maart na voldoende proefstomen van Ferrol vertrokken, is de 4e uit zee teruggekeerd, daar 8 uur na het vertrek, een nieuw accident in de hogedrukcilinder plaats vond. De reparatie is terstond onderhanden genomen. Aan de passagiers, die zich te Genua zouden inschepen, is aangeboden om de reis per CONRAD te maken, die aldaar a.s. donderdag verwacht wordt.

 

Leeuwarder Courant 08 april 1892114

Zeetijdingen. Het stoomschip BURGEMEESTER DEN TEX, vertrok 6 dezer van Batavia naar Amsterdam; ARDJOENO, van Java naar Rotterdam, vertrok 6 dezer van Port Said; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 dezer te Padang;….

 

NRC 23 augustus 1892114

Amsterdam, 22 augustus. Aan boord van het stoomschip CONRAD, liggende aan de Handelskade alhier, had zaterdag namiddag, een treurig ongeluk plaats. Door het breken van een hanger is de schoorsteen die aan boord zou worden gehesen, overboord gevallen, en werd een man eveneens overboord geworpen. Na uit het water te zijn gehaald heeft men de ongelukkige naar het ziekenhuis gebracht, waar hij inmiddels is overleden.

 

Java Bode 19 oktober 1892114

De CONRAD, die morgenochtend hier (opm: Batavia) wordt verwacht, is thans ook electrisch verlicht, terwijl de hutten 1e en 2e klasse zijn vernieuwd en ruimer en lichter zijn geworden. Dit schip doet dus nu in deze opzichten niet onder voor de nieuwere boten der Maatschappij Nederland.

 

Leeuwarder Courant 23 februari 1893114

Leeuwarden, 22 februari. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 10 dezer te Pandang; PRINS WILLEM I, vertrok 21 dezer van Paramaribo naar Amsterdam; PRINS WILLEM III, arriveerde 18 dezer van Amsterdam te Paramaribo; GEDEH, van Java via Marseille, arriveerde 21 dezer te Rotterdam; BATAVIA, van Rotterdam naar Java, vertrok 21 dezer van Southampton.

 

Provinciale Groninger Courant 19 april 1893114

Amsterdam, 17 april. Het stoomschip CONRAD, van Batavia herwaarts, arriveerde gisteren te Messina met lichte schade aan de machine, doch zal heden weder vertrekken. Volgens nader ontvangen telegram uit Messina van kapt. Duinker werd op het stoomschip CONRAD, stomende in Straat Messina, de lagedruk-zuiger defect. Kapt. Duinker seinde van Kaap Faro aan de agent te Messina om een sleepboot. Door het daartoe uitgezonden stoomschip SARDEGNA werd de CONRAD gisteren te Messina binnengesleept. De aan boord zijnde waarloze zuiger wordt aldaar ingezet en zal het stoomschip vermoedelijk heden de reis naar Genua voortzetten.

 

NRC 03 september 1893114

IJmuiden, 2 september. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, heden alhier van Java aangekomen, heeft in de Binnenhaven de schroefas gebroken, en wordt door drie sleepboten naar Amsterdam opgesleept.

 

Leeuwarder Courant 29 september 1893114

Leeuwarden, 28 september. Het stoomschip KONINGIN EMMA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 27 dezer te Atjeh; ZUID-HOLLAND, van Rotterdam, arriveerde 27 dezer te Batavia; UTRECHT, vertrok 27 dezer van Batavia naar Rotterdam; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 27 dezer te Suez; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 26 dezer van Southampton en passeerde 27 dezer Ouessant;…

 

Leeuwarder Courant 06 oktober 1893114

Leeuwarden, 6 oktober. Het stoomschip DRENTHE, van Java naar Rotterdam, vertrok 4 dezer van Perim; SAMARANG, van Java naar Rotterdam, passeerde 3 dezer Gibraltar; BROMO, van Rotterdam naar Java, vertrok 4 dezer van Port Said; BURGEMEESTER DEN TEX, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde te Genua 3 dezer; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 4 dezer te Genua;

 

Leeuwarder Courant 11 oktober 1893114

Leeuwarden, 11 oktober. Het stoomschip VOORWAARTS, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Perim; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 7 dezer Kaap del Armi; …

 

Leeuwarder Courant 13 oktober 1993114

Leeuwarden. Het stoomschip SOERABAYA, van Rotterdam naar Java, arriveerde 11 dezer te Marseille; GEDEH vertrok 11 dezer van Batavia naar Rotterdam; PRINS MAURITS, vertrok 9 dezer van Parimaribo naar Amsterdam; ORANJE NASSAU, arriveerde 10 dezer te van Amsterdam te Parimaribo; SUMATRA, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 dezer van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 11 dezer van Port Said;

 

Leeuwarder Courant 27 oktober 1893114

Leeuwarden, 26 oktober. Het stoomschip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 25 dezer Point de Galle; DRENTHE

 

Leeuwarder Courant 02 november 1893114

Leeuwarden, 1 november. Het stoomschip GEDEH van Java naar Rotterdam, vertrok 31 oktober van Port Said; PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 31 oktober te Genua; VOORWAARTS arriveerde 31 oktober van Amsterdam te Batavia; AMSTERDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam, arriveerde 29 oktober te New York; DUBBELDAM, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 29 oktober Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 31 oktober Lizard; P. CALAND, van de N.A.S.M, vertrok 31 oktober van Rotterdam naar New York; SEMARANG, van Rotterdam naar Java, vertrok 31 oktober van Southampton; CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, is 30 oktober te Padang aangekomen.

 

Leeuwarder Courant 03 november 1893114

Leeuwarden, 2 november. Het stoomschip PRINSES SOPHIE, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 31 oktober van Genua; PRINS ALEXANDER, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 1 dezer te te Genua; PRINS MAURITS, van Suriname, arriveerde 1 dezer te Amsterdam; ARDJOENO, van Rotterdam naar Java, vertrok 1 dezer van Port Said; VEENDAM, van de N.A.S.M, vertrok 1 dezer van Rotterdam naar New York; P. CALAND, van de N.A.S.M, van Rotterdam naar New York, passeerde 1 dezer Wight; ZAANDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Amsterdam, passeerde 1 dezer Dover; SOENDA, van Singapore naar Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Marseille; PRINSES WILHELMINA vertrok 1 dezer van Batavia naar Amsterdam; CONRAD, van Amsterdam, arriveerde 1 dezer te Batavia.

 

Leeuwarder Courant 01 december 1893114

Leeuwarden, 30 november. Het stoomschip AMSTERDAM, van de N.A.S.M, vertrok 29 dezer van Rotterdam naar New York; PRINSES AMALIA, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 28 dezer te Genua; CONRAD, vertrok 29 dezer van Batavia naar Amsterdam;…

 

Leeuwarder Courant 22 deceember 1893114

Leeuwarden, 21 december. Het stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 20 dezer te Suez; …

 

Leeuwarder Courant 23 deceember 1893114

Leeuwarden, 22 december. Het stoomschip BROMO, van Java naar Rotterdam, vertrok 21 dezer van Marseille; EDAM, van de N.A.S.M, van New York naar Rotterdam, passeerde 21 dezer Dover; CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 dezer van Port Said;

 

Provinciale Groninger Courant 30 januari 1894114-

IJmuiden, 28 januari. Het Nederlandse stoomschip YSTROOM, naar Londen bestemd, is gisteren namiddag tijdens stormweder en terwijl er gespuid werd, door het breken der trossen tegen het achterschip van het alhier vastgemeerd liggende Nederlandse stoomschip CONRAD gedreven, waardoor het lek werd, tot het tussendek vol water liep en belangrijk schade aan verschansingen, stutten, reling etc. bekwam. Men begon onmiddellijk de lading in vaartuigen te lossen om te trachten het lek boven water te brengen en te stoppen, waarmede men thans druk bezig is. Het zal daarna, begeleid door een stoompomp, naar Amsterdam worden teruggesleept om te repareren. Een gedeelte der lading is beschadigd. De CONRAD bekwam geen averij.

Later bericht. De YSTROOM is heden morgen ten 11 u. 30 min. naar Amsterdam opgevaren.

 

NRC 17 februari 1894114

Brest, 14 februari. Te Portsall (Finisterre) is een reddingboei aan de kust gevonden, waarop de naam CONRAD, Amsterdam. (Het stoomschip CONRAD vertrok 27 januari van Amsterdam naar Batavia en 15 februari van Suez.)

 

Provinciale Groninger Courant 23 januari 1895114

Amsterdam, 21 januari. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia alhier aangekomen, heeft na het vertrek van Port Said door broeiing van hooi een kleine brand aan boord gehad. Door slecht weer in de Middellandse Zee werd schade aan de verschansing toegebracht.

 

NRC 21 mei 1895114

Londen, 19 mei. De Nederlandse mailstomer CONRAD, van Batavia, laatst van Genua, naar Amsterdam, liep heden te Carthagena binnen met ingestoten bakboordboeg en de voorpiek vol water, doch de lading is vermoedelijk onbeschadigd. Het is bij Carthagena in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea met kolen bestemd naar Marseille, dat daardoor gezonken is. De gezagvoerder van de SULLY en een scheepsjongen zijn verdronken.

 

NRC 21 MEI 1895114

Amsterdam, 20 mei. Ten behoeve van het stoomschip CONRAD, dat na in aanvaring te zijn geweest, met schade aan de boeg en voorpiek Carthagena is binnengelopen, werd het gouvernements droogdok door de Spaanse regering ter beschikking gesteld en zal de CONRAD nu daarin worden gezet om te worden onderzocht.

 

Provinciale Groninger Courant 22 mei 1895114

Londen, 20 mei. De aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD met het Engelse stoomschip SULLY, van Swansea naar Marseille, vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag (opm: van 17 op 18 mei) des nachts te twee uur op 54 mijl van Carthagena. Negentien man van de SULLY konden worden gered, doch de gezagvoerder en een jongen zijn verdronken

 

NRC 25 mei 1895114

Carthagena, 22 mei. Het hier met schade door aanvaring binnengelopen stoomschip CONRAD staat nu in het dok en wordt morgen onderzocht. De admiraal der haven wil niet veroorloven, dat de werkzaamheden aan het stoomschip door particulieren worden verricht. Alleen gouvernementsambtenaren en -materieel zijn toegestaan.

 

NRC 01 juni 1895114

Amsterdam, 30 mei. Het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, dat 19 dezer met door aanvaring bekomen schade te Carthagena is binnengelopen, heeft heden na volbrachte reparatie de reis voortgezet.

 

NRC 01 september 1895114

Amsterdam, 31 augustus. Naar wij vernemen, zal het stoomschip CONRAD, kapt. D.J. Duinker, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat ten gevolge van een aanvaring op de hoogte van Cartagena in mei l.l. enige maanden uit de vaart geweest is, de 19e oktober de reis naar Batavia aanvaarden en daarmede weder in de gewone maildienst worden opgenomen. De schade, door de aanvaring veroorzaakt, is thans geheel hersteld, doch het schip zal nog worden voorzien van een nieuwe bronzen schroef, waardoor de snelheid van de vaart zal worden vermeerderd met een halve mijl per wacht, zodat de gehele duur der reis daardoor met 36 uur wordt bekort. Ook de PRINS ALEXANDER en de BURGEMEESTER DEN TEX zullen van een dergelijke schroef worden voorzien, waarvan de maatschappij de gunstige resultaten reeds enige tijd heeft kunnen waarnemen bij twee andere schepen, n.l. bij de PRINSES WILHELMINA en de PRINSES MARIE.

 

NRC 13 november 1895114

Londen, 11 november. Door het Admiraliteitshof te Londen werd heden behandeld de zaak der aanvaring van het Nederlandse stoomschip CONRAD, van Batavia naar Amsterdam, met een Engels stoomschip (opm: s.s. SULLY,), waardoor laatstgenoemde is gezonken. Bij de aanvang van het onderzoek werd vanwege beide partijen aan het hof te kennen gegeven, dat zij overeengekomen waren, dat beiden schuld hadden aan de aanvaring, waarvan nota werd genomen.

 

NRC 24 november 1896114

Rotterdam, 23 november. Volgens bij Lloyd’s ontvangen telegram ligt het Nederlandse schip CONRAD, van Amsterdam naar Batavia, in de straat van Perim met defecte machine geankerd. Op dit ogenblik wordt geen assistentie verlangd. De gezagvoerder wacht op orders van de reders.

 

Provinciale Groninger Courant 14 januari 1897114

Amsterdam, 10 januari. Volgens telegram uit Perim vertrekt het Nederlandse stoomschip CONRAD morgen vandaar naar Amsterdam, op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, die heden te Perim is aangekomen en aan boord waarvan alles wel is.

 

Provinciale Groninger Courant 01 februari 1897114

Amsterdam, 29 januari. Het stoomschip CONRAD, van Perim naar Amsterdam op sleeptouw van de sleepboot OCEAAN, is heden Malta gepasseerd. Alles wel aan boord.

 

NRC 09 april 1897114

Advertentie. Veiling stoomschip CONRAD. Maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure, in het verkooplokaal Frascati te Amsterdam zullen de makelaars W. de Lorme van Rossem, W.J. Langeveld Jr, J.F. von Glahn en F. Meyerdirck Jr, namens de directie der Stoomvaart Maatschappij Nederland en ten overstaan van de notarissen J.C.G. Pollones en J.P. Smits, presenteren te verkopen aan de meestbiedende of hoogstmijnende het buitengewoon sterke ijzeren driemast schroefstoomschip, genaamd CONRAD, in 1872 gebouwd bij de firma John Elder & Co te Glasgow, varende onder Nederlandse vlag, volgens meetbrief lang 106,50 meter, wijd 12 meter en hol 8,70 meter, en alzo gemeten op bruto 3087,18 ton en netto 2281,81 ton, met de aanwezige kapitale, doch thans in beschadigde toestand verkerende machines en de zich aan boord bevindende inventaris, breder bij biljetten omschreven.

Genoemd stoomschip ligt aan de steiger van het Koninginnedok, overzijde IJ te Amsterdam en is daar dagelijks te bezichtigen.

Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij de makelaar W. de Lorme van Rossem, Binnenkant no.1.

 

Provinciale Groninger Courant 10 april 1897114

Amsterdam, 8 april. Het stoomschip CONRAD van de Stoomvaart Maatschappij Nederland zal op de 3e mei in veiling worden verkocht. (

 

NRC 15 april 1897114

Advertentie. W, de Lorme van Rossem, makelaar te Amsterdam, presenteert als lasthebbende van zijn principalen, ten overstaan van de deurwaarder I.H. Dupont Noordbeek, op maandag de 3e mei 1897, des namiddags ten 3 ure – na afloop der veilling van het stoomschip CONRAD – in het lokaal Frascati te Amsterdam bij opbod en afslag te verkopen het extra ordinair welbezeilde kopervaste en gekoperd barkschip MICHELANGELO DI PIEVE, gemeten op 461,51 tonnen, en zulks met al deszelfs rondhout, opstaand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere gereedschappen, volgens biljetten nader omschreven. Het schip ligt en is dagelijks te bezichtigen aan de werf Vredenhof, Hoogte Kadijk171 te Amsterdam, en is inmiddels uit de hand te koop. Nadere informatiën en biljetten te bekomen bij bovengenoemde makelaar. (opm: dit Italiaanse schip, in 1868 gebouwd, werd door Nederlandse slopers gekocht en te Burgerbrug gesloopt)

 

Provinciale Groninger Courant 06 mei 1897114

Rotterdam, 4 mei. Naar de Scheepvaart verneemt, heeft de heer W. de Lorme van Rossem de CONRAD gisteren aangekocht voor de firma C.H. Sunderman & Co te Dordrecht en zal ook dit mailstoomschip gesloopt worden.

 

Provinciale Groninger Courant 06 oktober 1899114

Rotterdam, 5 oktober. Het stoomschip PRINS ALEXANDER (opm: van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij) is in veiling voor NLG 5000 aan een Chinees verkocht.