Inloggen
AMBON - ID 8089


In dienst
Onder Nederlands Indische vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Spar deck
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1851-06-03
Launch Date: 1851-11-26
Delivery Date: 1852-04-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Fijenoord, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Number of screws: 1
 
Net Tonnage: 346.00 tons (oude meting)
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1852-04-00 AMBON
Manager: C.V. onder de Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: C.V. onder de Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1866-08-26 SEEWOON
Manager: Syed Ahmed bin Abdulrahman al Sayoff, Singapore, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: Syed Ahmed bin Abdulrahman al Sayoff, Singapore, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Singapore / Great Britain, colonies and settlements
Additional info: Off.no.49398

Ship Events Data

1851-11-26: NRC 271151
Rotterdam, 26 november. Heden liep van de werf van de heer Fop Smit van Nieuw Lekkerland aan de Kinderdijk met goed gevolg van stapel het driemast schroefstoomschip AMBON, zijnde de derde stoomboot, bestemd voor de paketvaart in Indiƫ en toebehorende aan de onderneming onder directie van de heer W. Cores de Vries, gevestigd te Soerabaja. De AMBON zal zo spoedig mogelijk worden gereed gemaakt om in het voorjaar mede naar Indiƫ te vertrekken.
1868-01-23: Final Fate:
Letterlijk uit BT 108/322: Registry closed, certificate received 23rd January 1868, sold to be broken up.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Besier, R.W.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: AMBON
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

 

 

 

 

1851-06-03

Building History

AH 060651. Rotterdam, 4 juni. Gisteren, na het aflopen van het stoomschip MACASSER, is op de werf van de heer Fop Smit aan de Kinderdijk de kiel gelegd van het derde ijzeren stoomschip voor dezelfde rekening. Hetzelve is mede bestemd voor de pakketvaart in de Indische Archipel en zal AMBON genaamd worden.

Edit this record

1851-11-26

Building History

NRC 271151
Rotterdam, 26 november. Heden liep van de werf van de heer Fop Smit van Nieuw Lekkerland aan de Kinderdijk met goed gevolg van stapel het driemast schroefstoomschip AMBON, zijnde de derde stoomboot, bestemd voor de paketvaart in Indië en toebehorende aan de onderneming onder directie van de heer W. Cores de Vries, gevestigd te Soerabaja. De AMBON zal zo spoedig mogelijk worden gereed gemaakt om in het voorjaar mede naar Indië te vertrekken.

Edit this record

1852-02-23

History

NRC 230252
Advertentie. Stoomgelegenheid van Rotterdam naar Batavia via de Kaap de Goede Hoop. Voor passagiers zal in het begin van april derwaarts vertrekken het expresselijk daartoe uitmuntend ingerichte schroefstoomschip AMBON, kapitein. R.W. Besier. Doordien er van de stoomkracht zal worden gebruik gemaakt, stelt men zich voor de overtocht, in betrekkelijk zeer korte tijd, te zullen doen. Adres ten kantore van de cargadoor Wm. Ruys J.Dzn.

Edit this record

1852-04-16

History

NRC 160452
Batavia, 26 februari. Men leest in de Singapore Free Press van 5 maart j.l.: Wij geloven, dat het in de vaart brengen van schroefstoomschepen in deze zeeën voor ons de grote gebeurtenis van 1852 zal zijn. Twee krachtige schroefstoomschepen zijn thans in het zuidelijk gedeelte van de Indische Archipel in de vaart, namelijk de PADANG en de MACASSER, en een derde, de AMBON, wordt weldra te Batavia verwacht. De PADANG vaart tussen Batavia en de Westkust van Sumatra, en, daar dit schip een inhoud heeft van ongeveer 1000 tonnenlast, verwacht men, dat dit vaartuig alleen voldoende zal zijn tot het vervoer van passagiers en goederen tussen Batavia en Padang, met inbegrip van het vervoer der troepen, zodat er niet langer vracht voor inlandse vaartuigen zal zijn te verkrijgen, behalve tussen de grotere en kleinere plaatsen der Westkust.
De MACASSER en, naar wij menen, ook de AMBON zijn bestemd om in de maandelijkse gemeenschap tussen Batavia en de Oostwaarts gelegen Nederlandse bezittingen te voorzien; de ene om op de vaart naar Menado en Ternate, Macasser aan te doen, en de andere om over Soerabaija, Bima en Amboina naar Banda te stomen. De laatste vaart zal dadelijk geopend worden, en dan zal men een geregelde maandelijkse stoomgemeenschap hebben naar een punt, ongeveer 400 mijlen afstands van het naaste gedeelte van Australië en 2600 van de hoofdstad.
Deze maatregel van het Nederlandse gouvernement (red: hier begaat de S.F.P. een dwaling, dewijl dit, gelijk bekend, een particuliere, doch geenszins een gouvernements-onderneming is), waardoor op eens een geregelde maandelijkse stoomvereniging tussen Europa en zijn meestverwijderde en verspreid liggende bezittingen in Oost-Indië is tot stand gebracht (opm: bedoeld zal zijn via de Engelse overland-mail van Singapore naar Engeland) moet beschouwd worden als de schitterendste ´coup de vapeur´, waarvan tot dusverre de jaarboeken der stoomvaart gewag maakten. Wij hebben geen reden om te veronderstellen, dat de Nederlanders voornemens zijn hun stoomliniën van Banda tot Australië uit te strekken, doch wanneer een ondernemende natie eens uit haar slaap ontwaakt, dan is het niet te voorzien, waar de grenzen van haar streven zijn.

Edit this record

1852-04-16

History

NRC 170452
Hellevoetsluis, 16 april. Heden vertrok van hier de stoomboot AMBON, kapt. R.W. Besier, naar Batavia

 

Bronnen

Jaar: 2017
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: National Archives, Kew: BT 108/322 Singapore 24/1866
Mercantile Navy List 1867
Kronieken van Marhisdata