Inloggen
BARA - ID 800


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1954
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5118307
Nat. Official Number: 3252 Z GRON 1954
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Grol's Scheepswerven N.V., Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 41
Launch Date: 1954-08-21
Delivery Date: 1954-11-02
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 5
Power: 300
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10069 Type 5ED (290x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 382.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 245.00 Net tonnage
Deadweight: 485.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 27000 Cubic Feet
Bale: 26000 Cubic Feet
 
Length 1: 48.40 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 44.86 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.81 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.15 Meters Depth, moulded
Draught: 2.90 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1970
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew. 12 cil. 454 Pk Gen. Motors.

Ship History Data

Date/Name Ship 1954-11-02 BARA
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Iduna', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Jan Roelof Boerma, Nanno Engelsman (kapitein, Delfzijl), Tjark van Dijk (Delfzijl), Lieuwe Jan Kas (kapitein, Delfzijl), Cornelis Vegt (machinist, Haren), Adrianus Johannes Gerhardus van Hassel (koopman, Delfzijl)
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCYK
Additional info: Aanv. IDUNA

Date/Name Ship 1955-06-09 BARA
Manager: N.V. 'Express', Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. 'Express', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Kamp's Scheepvaart- en Handelmij en 50% Freight Express Ltd (50%)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCYK

Date/Name Ship 1955-06-09 FORT SEVERN
Manager: Hudson's Bay Company, Winnipeg, Canada
Eigenaar: Hudson's Bay Company, Winnipeg, Canada
Shareholder:
Homeport / Flag: Winnipeg / Canada
Callsign: VDKN

Date/Name Ship 1958-00-00 FORT SEVERN
Manager: Rupert's Land Trading Company Ltd, Winnipeg, Canada
Eigenaar: Rupert's Land Trading Company Ltd, Winnipeg, Canada
Shareholder:
Homeport / Flag: Winnipeg / Canada
Callsign: VDKN

Date/Name Ship 1969-00-00 FORT SEVERN
Manager: Transport Desgagnés Inc., Winnipeg, Canada
Eigenaar: Transport Desgagnés Inc., Winnipeg, Canada
Shareholder:
Homeport / Flag: Winnipeg / Canada
Callsign: VDKN

Ship Events Data

1954-01-05: Het Vrije Volk 05-01-1954: De scheepswerven Grol te Zuidbroek ontving van de rederij ïduna i.o. te Groningen opdracht tot de bouw van een gladdekkustvaartuig, groot 840 ton d.w., te voorzien van een 300 p.k. Bronsmotor.
1954-06-29: Als 'IDUNA', schip in aanbouw, bij het Kadaster teboekgesteld voor Henderikus Harmannus Arnoldus Grol, scheepsbouwer te Veendam. Ze werd op 05-07-1954 als 'IDUNA', liggende te Zuidbroek, voorzien van haar brandmerk: 3252 Z GRON 1954. Bij de tewaterlating op 21-08-1954 hernoemd "BARA" en voltooid op 30-10-1954. Het schip had naast de Brons hoofdmotor nog 2 Ruston hulpmotoren van 20 PK elk (nrs. 33561 en 370209) en een Ruston hulpmotor van 9 Pk aan dek. (nr. 340606)
1954-08-23: NvhN 23-08-1954: Tewaterlating m.s. Bara. Bij Grol's Scheepswerven te Zuidbroek werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig Bara, dat wordt gebouwd voor rekening van de rederij „Iduna" te Delfzijl. De Bara is van het gladdektype, meet 480 ton d.w. en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 48.40 m., lengte tussen de loodlijnen 44.40 m., breedte 7.75 m. en holte 3.15 m. De beladen diepgang bedraagt 2.90 m. De voortstuwing geschiedt door een 300 P.K. motor. Het schip heeft twee masten met twee laadbomen met een hijsvermogen van 2 ton. De Bara is een zusterschip van het m.s. Da Costa. De bouw geschiedt onder Klasse Lloyds met certificaat Scheepvaart Inspectie voor de Atlantische vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een coaster van het gladdektype, groot 485 ton d.w, voor rekening van de Gebr. J. en M. Olthuis te Haren.
1954-11-03: NvhN 03-11-1954: Proefvaart m.s. Bara. Op de Eems heeft de goed geslaagde proefvaart plaats gevonden van bet nieuwe motorkustvaartuig Bara, dat bij Grol's Scheepswerven te Zuidbroek werd gebouwd voor de rederij „Iduna" te Delfzijl. De Bara is van het gladdektype, meet 480 ton d.w. en is uitgerust met een 300 p.k. motor, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van plm. 10 mijl. De Bara is een zusterschip van het m.s. Da Costa. De bouw geschiedde onder Kl. Lloyd's met certificaat Scheepvaart Inspectie voor de Atlantische Vaart.
1976-06-03: Information from Hubert Desgagnés in 05-2019: De eerste bron van informatie komt van de scheepseigenaar, de Groupe Desgagnés (Transport Desgagnés is een filiaal gworden van de Groupe Desgagnés rond 1973). De tweede informatiebron ben ik zelf. Ik was officier op het schip SIMON FRASER van de Canadese Kustwacht toen we geïnformeerd werden over de brand. Wij hebben helaas niets kunnen doen omdat het eb was en het schip niet genaderd kon worden. De brandweerlieden op het land zijn erin geslaagd om een houten schoener te redden die aangemeerd lag naast de FORT SEVERN, maar deze laatste was verwoest door de brand. Na verloop van meerdere jaren is de FORT SEVERN uiteindelijk in 1986 gegeven aan een oudijzerhandelaar in Contrecoeur, Quebec, Canada.
1986-06-26: Final Fate:
Lag op 26-05-1986 te Contrecoeur, Québec, Canada, bij een sloperij om gesloopt te worden. (Zie foto.)

Afbeeldingen


Omschrijving: BARA tewaterlating op 21 aug. 1954.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groningen
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving:
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving:
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: Bara 1954.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: FORT SEVERN te Montreal 20 mei 1971
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: FORT SEVERN
Collectie: Andriesse, Jan
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: FORT SEVERN on fire on 06-06-1976 while moored at the Saint-Joseph-de-la-Rive wharf. (Photo taken by Denis Desgagnés)
Collectie: -

Omschrijving: Fort Severn 1954 ex Bara op 26-05-1986 te Contrecoeur, Québec, Canada, liggend bij de sloperij en kort voordat het gesloopt werd.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Beauchamp, Rene