Inloggen
INDUSTRIE - ID 7879


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1847-12-03 / 1854-04-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1847
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1847-06-09
Launch Date: 1847-09-21
Delivery Date: 1847-11-17
Technical Data

Net Tonnage: 211.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 111.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1847
Datum agenda: 1847-12-03
Register nr: 18470732
Scheepsnaam: INDUSTRIE
Type: Schooner
Lasten: 111
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruijs JD zoon, W.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Boer, J.B. de
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1847-11-17 INDUSTRIE
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1847-09-21: NRC 220947- Rotterdam, 21 september. Heden is van de werf van de heer scheepsbouwmeester Fop Smit aan de Kinderdijk te water gelaten het ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, groot ca. 120 roggelasten, gebouwd voor rekening der rederij van de heer Wm. Ruys J.Dzn. alhier.
1847-12-11: NRC 111247 - Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Bordeaux om in het begin van december te vertrekken het nieuw gebouwd Nederlands ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, kapt. J.B. de Boer. Adres ten kantore van Van Ulphen & Ruys.
1849-02-09: NRC 100249 - Rotterdam, 9 februari. Als een bijzonderheid kunnen wij mededelen, dat men hier ter stede het bericht heeft ontvangen van de behouden aankomst te Valparaiso in de aanvang van november Aº.Pº. (opm: anno passato, verleden jaar) na een voorspoedige reis, van het hier te lande door de heer scheepsbouwmeester Fop Smit aan de Kinderdijk vervaardigde ijzeren schoener brikschip, gevoerd door kapt. De Boer, bijna geheel met Nederlandse voortbrengselen beladen en varende voor rekening van de heer W. Ruys J.Dzn, reder alhier. Hetzelve is het eerste Nederlandse vaartuig van dien aard, geheel van ijzer gebouwd, hetwelk Kaap Hoorn rondzeilt en is dubbel der belangstelling waardig, omdat daardoor het problema voor allen is opgelost, of dergelijke vaartuigen geschikt zijn om zonder gevaar voor zulke reizen te worden gebezigd.
1850-02-08: NRC 140250 - Cowes, 8 februari. Het schip INDUSTRIE, kapt. J. de Boer, van Cephalonia naar Hamburg, is alhier met verlies van steng binnengelopen. Twee man zijn door een golf over boord geslagen.
1851-10-16: NRC 171051 - Rotterdam, 16 oktober. Volgens brief van kapitein Thijs Visser, voerende het alhier te huis behorende ijzeren schoenerschip INDUSTRIE, in dato Rio de Janeiro 13 september, was hij aldaar op deszelfs reis van Callao naar Cowes, na op de 29e juni op 57º Z.B. en 62º W.L. in een woedende orkaan zijn masten en tuig verloren te hebben, de 21e augustus binnengelopen om te repareren. Hoewel het schip 49 dagen in deze ontredderde toestand en onder een noodtuig aanhoudend met verschillende rampen en stormen heeft te kampen gehad en bij herhaling op 38º Z.B. door een orkaan belopen werd, die 3 dagen aanhield, waarbij alles wat aan het dek was, verloren is geraakt, en verschansingen en stutten grotendeels werden weggeslagen, was het schip geheel dicht gebleven, zodat de reparatie zonder voorafgaande lossing zou plaats hebben, en dacht kapt. Visser tegen half oktober gereed zijn, om de reis voort te zetten.
1854-04-00: Final Fate: Missing

JB 160854. Melbourne, 21 juni. Men heeft ter plaatse nog niets vernomen van het Nederlandse schip INDUSTRIE, kapt. J. van Dijk, bereids in april van Sydney derwaarts gezeild. Het weder was op zee langs de kusten in de omstreken van Melbourne zeer onstuimig geweest, waardoor vele schepen averij hadden bekomen. (opm. men heeft nooit meer iets van schip of opvarenden vernomen)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jan Berends de Boer werd geboren op 01 september 1802 te Pilsum bij Hannover als zoon van de Nederlands Hervormde Berend Janssen de Boer en Geeske Franse Staal. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Korte Vissersdijk Wijk 2 nr. 364 en aan de Crispijnlaan Wijk 15 nr. 111.

Hij trouwde op 30 juli 1828 te Rotterdam met Anna Catharina het Heuft, geboren 10 maart 1807 te Rotterdam als dochter van de Nederlands Hervormde Johannes het Heuft en Catharina Schreuders.

Hij overleed te Rotterdam aan de Mauritsstraat op 03 juli 1881005.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.B. de Boer was met vlagnummer R25 in de periode 1842 t/m 1881 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1881 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat de oud-gezagvoerder J.B. de Boer in 1881 is overleden.

De schepen van de kapitein

J.B.de Boer was van 1847-1851 de eerste gezagvoerder van de schoenerbrik de “Industrie”, 250 ton o.m., gebouwd in 1846/1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk  voor rederij W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. De maidentrip onder gezag van de Boer ging naar Bordeaux en verdere reizen naar Chili, Brazilië en de Baltic024 en 025.

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein J (B.) de Boer vermeld in de ledenlijsten als gezagvoerder in:

  • 1849 van de schoener “Industrie” 111 last  varend voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam
  • 1851 van de bark “Proteus” 179 last  varend voor de Groot Roelants & Co te Schiedam
  • 1855, 1858, 1859, 1862 t/m 1867, 1874, 1877, 1878 en 1880 geen schepen vermeld

 

Bouma025 vermeldt J.B.de Boer als gezagvoerder gedurende:

  • 1848 t/m 1850 van de ijzeren tweemastsch. “Industrie”, gebouwd in 1847 te Kinderdijk, 224 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

De “Industrie” was het eerste ijzeren zeilschip dat in Nederland was gebouwd door Fop Smit te Kinderdijk. (Bron: “Het scheepsmodel de “Noach””, door LeenSmit. Waarin dit artikeltje is gepubliceerd is me niet bekend.

  • 1852 van de bark “Proteus”, gebouwd in 1838 te Schiedam, 343 ton o.m., varend voor de Groot, Roelants & Co te Schiedam.

 

Overige bijzonderheden

In “Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911”. door H.Hazelhoff Roelfzema. Uitgave Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarder, 2010, 88 pp plus Bijlage met een Chronologisch Register van Reizen van 1616 tot 1911.121

p.50: De late jaren veertig 1847-1849. Loopuyt, Industrie, Diana, Pio Nono.

In 1848 voer de “Industrie” als tweede schip na de “Loopuyt van van Wijk Jurriaanse richting Kaap Hoorn. “De Industrie was het eerste Nederlandse ijzeren grotevaartschip. Het bewees de grote hechtheid van constructie in dit materiaal op de eerste reeis en misschien nog meer op de tweede terugreis, toen tijdens een woedende storm, waarbij het tuig overboord ging, de romp geheel dicht bleef. Hazelhoff maakt nog opmerkingen over het gedrag van het kompas.

 

 

Datum vanaf: 1847
Kapitein: BOER, JAN BERENDS de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.Visser Pz (adres Gemmening & Penning) werd met vlagnummer 399 per 20 maart 1838 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein P.Visser. Als zijn schip is vermeld “de Vrouw Anna”. Toegevoegd is “bedankt” 002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 13/20 maart 1838 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Tijs Visser Pietersz, 25 jaar, voerend de smak “Vrouw Anna”, wonende op Terschelling, met adres Gemmering & Penning te Amsterdam op voordracht van kapitein P.Visser. Hij kreeg vlagnummer 399023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      399                          1838          smak               de Vrouw Anna                                   geen opgave

                                     1839-1849    kof                  Bernard en Eliza                                  J.van Leeuwen te Alkmaar

                                     1850-1852    schoner           Industrie                                               W.Ruys JDz te Rotterdam

                                     1852-1853    bark                Jeannette                                              idem

      143                       1854-1859    bark                Jeannette                                              idem

                                     1860-1861    geen vermelding van schip en boekhouder

                                     1862-1863    stoomsch.      Gouverneur van Ewijck                     Paul van Vlissingen

                             1864      geen vermelding van schip en boekhouder

 

T.Visser Pz. was van 1851-1853 gezagvoerder van de schoenerbrik de "Industrie", 250 ton, als eerste ijzeren zeilschip gebouwd bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "... in 1851 op weg van Callao naar Cowes noodweer, waarbij masten en tuigage verloren gingen; onder noodtuig werd Rio de Janeiro bereikt op 21 augustus 1851, alwaar gerepareerd; ..."024 en 025.

T.Visser was van 1858-1860 gezagvoerde van de bark "Jeannette", 652 ton, in 1841/1842 gebouwd bij Corns.Gips & Zn. te Dordrecht als "Borneo" en overgenomen en herdoopt door rederij W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "In 1859 door noodweer zwaar beschadigd op reis van Java naar Rotterdam; Port Louis, Mauritius, werd aangedaan als noodhaven; na reparatie heeft het schip blijkbaar de reis kunnen voortzetten, daar het in augustus 1860 voor ¦11.350,- werd verkocht aan Fop Smit, Kinderdijk - nieuwe naam: Admiraal Metlin; in 1863 gesloopt"024 en 025.

 

Bouma025 vermeldt T.Pz Visser als gezagvoerder van/in:

*   1839 van de smak “Vrouw Anna”, gebouwd in 1820, bouwplaats niet vermeld, 80 ton, varend voor J. van Leeuwen te Terschelling;

*   1843 t/m 1847 van de kof “Bernhard en Elise”, gebouwd in 1839 te Nieuwendam, 100 ton o.m., varend voor J. van Leeuwen te Alkmaar;

*   1848 t/m 1852 van hetzelfde schip maar nu varend voor F.G. de Weijer te Amsterdam;

*   1851 t/m 1852 van de ijzeren 2/msch. “Industrie”, gebouwd in 1847 te Kinderdijk, 224 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

     Overlap in vaarperioden.

*   1853 van de bark “Jeannette” ex Borneo, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam;

*   1858 t/m 1860 van de bark “Jeannette” ex Borneo, gebouwd in 1842 te Dordrecht, 652 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam. Het schip lag in 1860 voor reparatie te Mauritius en voer in 1861 voor Fop Smit te Kinderdijk, herdoopt in “Admiraal Metlin”;

*   1863 t/m 1864 van de stoomschoener`” Gouverneur van Ewijck”, gebouwd in 1845 in Amsterdam, 321 ton o.m., varend voor de Nederl. Stoomschoenermaatschappij Paul van Vlissingen te Amsterdam;

 

Overige bijzonderheden

Algemeen Handelsblad 11 december 1854 rubriek Binnenland

“Het schip Jeannette, kapt. T.Visser, van Sunderland naar Batavia is, volgens telegrafisch berigt van Londen, op de Theems lek binnengeloopen.”

 

Ik heb enige twijfels over de identiteit van T.Pz Visser, en wel omdat hij de carriërre gemaakt zou hebben van gezagvoerder van een smak tot die van een bark, varend op Indië. Zie ook de overlap in vaarperiode van de “Bernard en Elise” en de “Industrie”. Is er sprake van twee personen met dezelfde initialen? De opsomming in de lijsten van Zeemanshoop001, zoals aan het begin van deze pagina, spreekt mijn twijfel echter tegen.

 

De brigantijn “Industrie” onder kapitein Thijs Visser verliet Deal op 15 oktober 1850 en bereikte via Kaap Hoorn op 11 januari 1851 Valparaiso. Via dezelfde route keerde het op 19 december 1851 terug in Cowes. Voor Rio de Janeiro staat schade genoteerd.121

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Visser, Tijs Pietersz
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Jacob van Dijk was met vlagnummer 369 in de periode 1854 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarveslag 1855 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat zijn weduwe in 1855 een uitkering kreeg f 110,-. In 1858 kreeg zij een uitkering van f 135, 84 en in 1859 f 145,-.

 

De schepen van de kapitein

J.van Dijk was in 1853/1854 gezagvoerder van de 2mSch/schoenerbrik "Industrie", 224 ton o.m., gebouwd als eerste ijzeren zeilschip in 1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor rederij W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. "... in 1853, varend van Hongkong en Batavia naar Port Philip (Australië) het laatst gesignaleerd in Straat Soenda, verder taal noch teken ontvangen"024 en 025.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Dijk, Jacob van
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: INDUSTRIE, was het eerste, in Nederland gebouwde, ijzeren zeilschip
Collectie: Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum
Vervaardiger: Kuipers, Henk
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.137
DVD VIII – 318, 319
BIJLBRIEF
Naam schip: INDUSTRIE

Plaats en datum acte bijlbrief, Kinderdijk, 17 november 1847

Soort schip ijzeren schoener

Bouwwerf / verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Kinderdijk, gemeente
Nieuw Lekkerland

Gevoerd door kapt

Eigenaar / aankoper
(eigenaar wordt niet genoemd, maar Willem Ruys J.Dz. te Rotterdam was boekhouder)

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 111 gemeten lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging 9 juni 1847

Tewaterlating 21 september 1847

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 24 november 1847

Nummer van registratie deel 35, folio 191, verso, case 1

Notaris verklaring voor N.J. Vonk, burgemeester van Nieuw Lekkerland

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/151007

Naam INDUSTRIE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1847
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF : NATIONAAL ARCHIEF Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675-1847-137