Inloggen
BALTICBORG - ID 778


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5035256
Nat. Official Number: 3515 Z GRON 1957
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Five masts
Rig: 8 derricks, 8 winches.
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma C. Amels Zoon, Scheepswerf & Machinefabriek 'Welgelegen', Makkum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 201
Date Laid Down: 1956-07-12
Launch Date: 1957-02-09
Delivery Date: 1957-05-03
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 1100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor Nr. 1972 Type TMAS 398 (390x860)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1570.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 854.00 Net tonnage
Deadweight: 2428.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 113845 Cubic Feet
Bale: 105450 Cubic Feet
 
Length 1: 79.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 74.95 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 12.35 Meters Breadth, extreme
Depth: 5.72 Meters Depth, moulded
Draught: 5.00 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1957-05-03 BALTICBORG
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCXO
Additional info: Aanv. PRINSENBORG

Date/Name Ship 1973-03-02 BALTICBORG
Manager: Wagenborg Scheepvaart B.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wagenborg Scheepvaart B.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCXO

Date/Name Ship 1979-03-23 CHRISTINE I
Manager: Transocean Transit Inc., Piraeus, Greece
Eigenaar: Transocean Transit Inc., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO5996

Date/Name Ship 1982-05-00 MUKAIRISH ALRABEE
Manager: Nasser Al Mohamed Almukairish, Djeddah, Saudi Arabia
Eigenaar: Nasser Al Mohamed Almukairish, Djeddah, Saudi Arabia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djeddah / Saudi Arabia

Date/Name Ship 1982-09-00 BANKO I
Manager: Nasser Al Mohamed Almukairish, Djeddah, Saudi Arabia
Eigenaar: Nasser Al Mohamed Almukairish, Djeddah, Saudi Arabia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djeddah / Saudi Arabia

Date/Name Ship 1984-00-00 GEM TRADER
Manager: General Marine Services, Sharjah, United Arab Emirates
Eigenaar: General Marine Services, Sharjah, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Sharjah / United Arab Emirates

Date/Name Ship 1987-00-00 SEBNA
Manager: General Marine Services, Sharjah, United Arab Emirates
Eigenaar: General Marine Services, Sharjah, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Sharjah / United Arab Emirates

Date/Name Ship 1987-00-00 ALSEEF
Manager: General Marine Services, Sharjah, United Arab Emirates
Eigenaar: General Marine Services, Sharjah, United Arab Emirates
Shareholder:
Homeport / Flag: Sharjah / United Arab Emirates

Ship Events Data

1957-00-00: Aanvankelijke naam 'Prinsenborg '
1957-02-09: Tewaterlating van de coaster m.s. 'BALTICBORG' van E. Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf N.V. te Delfzijl op de werf van C. Amels en Zn. te Makkum. Wagenborg, maakt met dit schip de overstap van kustvaart naar grote vaart. De 'BALTICBORG' (2.350 brt) heeft de kenmerken van een coaster en is een enkeldeksvrachtschip.
Leeuwarder Courant 04-02-1957: Makkum laat 2300-tonner te water. Zaterdag wordt in Makkum het grootste op een noordelijke werf gebouwde schip te water gelaten: het 2300 ton metende vrachtschip „Balticborg", op de werf Amels in aanbouw voor het expeditiebedrijf Wagenborg te Delfzijl. Het wordt het grootste schip, dat in Nederland ooit van een dwarshelling te water is gelaten. De „Balticborg" zal worden voortgestuwd door een 1100 pk Werkspoormotor, terwijl bovendien twee hulpmotoren, elk van een kleine 200 pk, zullen worden opgesteld. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor een kustvaartuig van 490 ton d.w., dat gebouwd wordt voor rekening van een Groningse combinatie. Het schip is gedoopt op 09-02-1957 door de echtgenote van de werfdirecteur Mevr. G.Amels-De Boer.
Leeuwarder Courant 11-02-1957: „Baltieborg", grootste in noorden gebouwde schip, vlot te water in Makkum. Einde dit jaar opening van coasterschool te Harlingen? (Van een onzer verslaggevers) Mannen zwoegen onder de zwarte romp van het schip op de Makkumer werf en slaan de laatste blokken weg. Een dame op het bordesje, dat zich langzaam met autoriteiten heeft gevuld, houdt de champagnefles gereed. Twee lange rijen werfarbeiders hebben de staalkabel gepakt om de betonnen remblokken tegen te houden. Vier mannen slaan de hand aan de handles, die de kettingen nog gespannen houden. Duizenden mensen rondom de haven wachten ademloos af. Daar zwaait scheepsbouwer Wiebe Amels met zijn hoed: zijn echtgenote laat de fles los en terwijl die kapot slaat op de boeg en de champagne er schuimend afdruipt, wordt de naam van het schip onthuld de Balticborg", Ien-twa-trije-los'schreeuwt Amels. De vier mannen halen de handles over en meteen gaat de zware romp glijden over de met zeep ingesmeerdebalken. Steeds meer vaart krijgt hij en dan met een plof hupt hij op 'n zij in de Makkumer haven, waarin het water gelukkig hoog is. Balken en stukken hout vliegen in het rond als de „Balticborg" in z'n element duikt en een hoge golf gaat dwars over de haven en loopt tegen het talud aan de overzij op, terwijl de toeschouwers — nu juichend en joelend — een droog heenkomen proberen te zoeken. De „Balticborg" richt zich weer op en wil verder de haven in, de betonnen remblokken op de wal met zich meetrekkend. Maar de werf arbeiders hangen aan de kabel en na vijf minuten heeft men het schip in bedwang. Het eerste moderne zeeschip voor de grote vaart, ooit in het noorden des lands gebouwd, is van stapel gelopen. Op een Friese werf: de werf van de firma C. Amels en Zoon in Makkum. De werf, die voor 1952 alleen nog maar kleine scheepjes en viskotters bouwde en sindsdien al elf grote schepen te water liet van 500 ton tot deze „Balticborg" van 2350 ton deadweight (dat is rond 1500 bruto register ton). En die nu de kiel legt voor twee coasters van 500 ton elk en opdracht heeft voor een 2500 tonner! Coasterschool; einde van dit jaar? Wij zijn er trots op, dat dit in Makkum kon gebeuren, zei de Commissaris der Koningin, mr. H. P. Linthorst Homan, die met de Gedeputeerden Van Abbema en Gerbrandy het provinciaal bestuur bij deze stapelloop vertegenwoordigde. Wij zijn blij, dat het — dank zij het lichtende Groninger voorbeeld — in Friesland zo goed gaat met de scheepsbouw. Blij zijn we ook met deze Makkumer werf, die wat aandurft en ik zou willen voorstellen, zei de Commissaris, dat we — nu we niet meer van „üs Abc" kunnen spreken — voortaan spreken van „üs Amels". Belangrijk is ook, zei mr. H. P, Linthorst Homan, dat er naast vorderingen in de scheepsbouw ook een toenemende belangstelling voor de scheepvaart is waar te nemen. Hij zei te verwachten, dat de door de Gedeputeerden benoemde commissie inzake de opleidingsschool voor de kleine vaart dit jaar met haar werk gereed zou komen en dat het mogelijk zou zijn, aan het eind van dit jaar in Harlingen te starten met de school, die voor het diploma kleine vaart opleidt. Er hebben zich al 48 jongelui aangemeld. Het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart is bereid de school te „runnen" en we hebben, aldus de Commissaris, goede hoop, dat het rijk de onontbeerlijke steun zal willen geven. Een echte „sjouwer". De „Balticborg" is gebouwd voor het scheepvaart- en expeditiebedrijf E. Wagenborg te Delfzijl, waarvan de directie wordt gevormd door de heren G. Warenborg en L. Vuursteen. De heer Vuursteen zei, dat wel eens beweerd wordt, dat sohepen van zon 2000 ton geen toekomst meer hebben. Dat geldt inderdaad voor de stoomvaart: die scheepjes moeten zulk een grote bunkerruimte hebben, dat het nuttig rendement ervan veel te klein is. Maar wij hebben gemeend, dat wij toch schepen van dit type nodig hebben. Weliswaar is het verzadigingspunt in de coastervaart nog niet bereikt, maar het lijkt ons veilig, dat wij schepen hebben van alle typen.
Wij eisten nog al wat: een schip, dat een grote deklast hout zou kunnen vervoeren en tegelijk een flinke buik-last. Massa-vervoer dus, bijvoorbeeld van erts. Dat kon geen coaster zijn en dat hield meteen in, dat wij niet in Groningen terecht konden, want de sluis in Delfzijl laat geen grotere breedte toe dan 10½ meter (de „Balticborg' is 12.30 m breed). We zijn weer in Makkum terecht gekomen en het dient gezegd: we zijn enthousiast over wat Amels ervan heeft gemaakt. De „Balticborg" is een stevig schip, een moderne tramper en een echte „sjouwer". Zó tevreden zijn we, aldus de heer Vuursteen, dat we niet alleen mevrouw Amels hebben uitgenodigd om de doop te verrichten, maar dat we de werf meteen opdracht hebben gegeven tot de bouw van een tweede zeeschip. Dat wordt een tramper van een kleine 2500 ton. De Amelsen zijn geboren scheepsbouwers, zei de heer Vuursteen en zij verdienen, dat zij aller steun krijgen. Óok en vooral van de Hoogovens, zei hij tot de vertegenwoordiger van dit bedrijf: zorg, dat ze niet te kampen krijgen met materiaalschaarste, met een gebrek aan staal. Zij bouwen schepen, die weer deviezen opleveren en die deviezen kunnen we heus wel gebruiken op dit ogenblik. De heer Vuursteen overhandigde tenslotte mevrouw G. Amels-De Boer een hanger als aandenken aan deze stapelloop. Het woord werd tenslotte nog gevoerd door mevrouw Amels, die het medeleven van de scheepsbouwersvrouwen met de bouw van de schepen schetste en door burgemeester A. Oosterhoff van Wonseradeel, die er zich over verheugde, dat dank zij de werf de bevolking van Makkum niet achteruit, maar vooruit ging (het vorige jaar met 92 zielen). Hij sprak de hoop uit, dat de rederij Wagenborg nog eens voor de noodzaak zou komen te staan om vlak bij de werf een filiaal in te richten. Welnu: het terrein ervoor wacht op u, aldus de burgemeester.
1957-04-29: Als BALTICBORG, zijnde een motorschip, metende 4446.35 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 10578 d.d. 17-04-1957, liggende te Harlingen, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3515 Z GRON 1957 op het achterschip aan S.B. zijde in achterschot van het dekhuis op kampanje, 4.55 m. uit hekplaat, 1.40 m. uit lengteas en 1.47 m. uit dek.
1957-05-02: NvhN 02-05-1957: Proefvaart m.s. BALTICBORG. Op de Noordzee werd de goed geslaagde proefvaart gehouden van het grootste tot dusver in het noorden des lands gebouwde motorvrachtschip Balticborg, dat bij de fa. C. Amels en Zn., Scheepswerf Welgelegen te Makkum (Fr.) werd gebouwd voor E. Wagenborg's Scheepvaart- en Expeditiebedrijf te Delfzijl. De Balticborg meet 2400 ton d.w. De voortstuwing geschiedt door een 1150 pk motor (snelheid ca. 11 knoop), terwijl voorts in de machinekamer twee hulpmotoren van 132 pk zijn opgesteld. De ballastcapaciteit 498.8 ton. Het schip werd speciaal gebouwd voor het vervoer van gestorte ladingen en hout. De bouw geschiedde onder toezicht van het Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.
Friese Koerier 03-05-1957: Bouwer en reder tevreden; De telegraaf rinkelde weer, volle kracht vooruit. Met een vaart van elf mijl ongeveer ging het daarna terug naar de Harlinger haven. Scheepsbouwer Amels stond glunderend op de brug, blij dat de experts niets, dat het noemen waard is, op zijn schip hadden aan te merken. De heren Wagenborg en Vuursteen van de Delfzijlse rederij toonden zich ook best in hun nopjes met de nieuwe, forse vrachtvaarder, die de technische proeftocht zo glansrijk had doorstaan. En ook de kapitein, de heer J. W. Uilenberg uit Apeldoorn, bleek best in zijn schik te zijn. Deze sympathieke zeeman had het kennelijk niet zo erg begrepen op al die officiële drukte en was maar blij, dat dit dagje in elk geval weer voorbij was. Als het aan hem lag zou hij wellicht die proefvaarten van vandaag en morgen — in één keer kan men alle genodigden niet een plaatsje op het schip bezorgen overslaan en zo gauw mogelijk laden en zee kiezen. Want deze kapitein heeft het varen lief, al heeft hij dan het grootste deel van zijn leven op zee gezwalkt. Eerst voer hij bij de K.P.M., waarbij hij werd gepensioneerd, en daarna maakte hij nog enkele reizen met emigrantenschepen en bracht hij schepen uit voor Bureau Wijsmuller N.V. „Ik voel mij nog te jong om niks te doen", zo zei de kapitein, en daarom monsterde hij nu weer aan op de Balticborg. Deze bevaren zeeman zal nu binnenkort met deze nieuwe vrachtvaarder, deze moderne versie van de oude 2000--ton schepen, die vroeger in groten getale de Noord- en Oostzee bevoeren, zee gaan kiezen en de Balticborg met behulp van zijn twintig bemanningsleden naar vreemde havens voeren. En zo zal dit forse pronkstuk van Makkum en Delfzijl de naam van de Friese scheepsbouwers verder in de wereld helpen verbreiden. Behouden vaart Balticborg.
NvhN 03-05-1957: Balticborg met 325 gasten voor de eerste maal op zee. (Van een onzer redacteuren). De heer J. W. Uilenberg, kapitein van het nieuwe vlaggeschip van de rederij Wagenborg te Delfzijl, zal in de toekomst wel niet weer zoveel mensen aan boord krijgen als vandaag, toen ruim 325 passagiers de eerste proefvaart van de Balticborg meemaakten. Het m.s. Balticborg is de rechtstreekse opvolger van de 2000--tons stoomschepen, die het hout- en kolenvervoer in noord-west Europa tientallen jaren hebben verzorgd. Het type stoomschip is vrijwel geheel door de moderne kustvaart verdrongen. De Balticborg moet nu bewijzen, dat een moderne 2000-tonner wel bestaansrecht heeft naast de coaster. Vlaggeschip van Wagenborg: De totale accomodatie is berekend op 23 personen in een- en tweepersoons hutten, waarboven nog een hospitaal en een eigenaarshut aanwezig zijn. In de proviandkamer zijn koel- en vriesruimten aangebracht. Ten behoeve van de bemanning zijn in de waskamer een wasmachine en een centrifuge geplaatst. Op deze eerste proefvaart liep de directeur van de scheepswerf Welgelegen te Makkum, de heer W. Amels, glunderend rond. Geen wonder, want allen die deze proefvaart meemaken, zijn enthousiast over het mooie schip. In de top waait naast de Groninger ook de Friese vlag. Halverwege op de terugweg van Borkum, ongeveer tegen half vier vanmiddag, vond de overdracht plaats. Over en weer spraken de heer W. Amels en de heer L. Vuursteen, van de rederij E. Wagenborg, vriendelijke woorden en intussen werden de vlaggen verwisseld. De rederij heeft vandaag slechts op halve kracht kunnen werken, want ook het personeel deelde in de vreugde van deze proefvaart. Morgen mag de andere helft mee op reis. Het lid van de Friese Gedeputeerde Staten, de heer S. van Abbema, en mr. Woltjer, griffier der Friese Staten, maakten de proefvaart ook mee. Verder waren er veel Hollandse relaties en tal van houtimporteurs aan boord.Maandag vaart de Balticborg naar Amsterdam om zout te laden en dan gaat de eerste reis naar Zweden, alwaar hout weer wordt meegenomen.
Leeuwarder Courant 04-05-1957: „Balticborg" maakte gisteren z'n proefvaart op de Eems. Tussen de 300 en 400 personen hebben gisteren op de Eems de officiële proefvaart bijgewoond van de nieuwste aanwinst der Groninger vloot, tegelijkertijd het grootste tot nu toe in het noorden van het land gebouwde schip; de „Balticborg", een product van de bloeiende firma C. Amels en Zn. te Makkum, en bestemd voor het niet minder bloeiende E. Wagenborg's Scheepvaart en Expeditie Bedrijf te Delfzijl.Vermoedelijk hadden al deze mensen vijf maanden later deze tocht meegemaakt, indien de mannen van Amels er niet in waren geslaagd, de bouwtijd van dit schip met vijf maanden te bekorten.
De „Balticborg" is een volslagen schip voor de grote vaart, een schip echter met de kenmerken van een coaster. In feite is het schip een rechtstreekse opvolger van de 2000-3000 toni stoomschepen, die het hout- en kolenvervoer in Noordwest-Europa tientallen jaren hebben verzorgd. Het is echter een volkomen nieuwe uitgave, die naar de mening van de opdrachtgevers er zeker in zal slagen, haar bestaansrecht naast de vertrouwde coaster te bewijzen. Tal van Friese autoriteiten maakten de proeftocht van dit staal van Fries kunnen mee, o.a. Gedeputeerde S. van Abbema, de griffier der Staten, mr. J. Woltjer en natuurlijk ook burgemeester A. Oosterhoff van Wonseradeel. De „Balticborg' behoort tot het zgn. drie-eilandentype, een enkeldeksvrachtschip met achterin de machinekamer en midscheepse opbouw. De grootte van het vaartuig bedraagt ruim 2400 ton dw. Met een 1100 pk Werkspoormotor wordt een snelheid verkregen van ongeveer 11 mijl. De bruto-register tonnage bedraagt 1570, de nrt. 854. De ruiminhoud is voor graan 114.000 kubieke voet, voor balen 105.500 kubieke voet.
1959-01-07: NvhN 07-01-1959; Kerkdienst voor Groninger coasters in Botnische Golf. Enthousiast waren op Kerstavond de reacties van de opvarenden van vele Groninger kustvaarders in de Botnische Golf, nadat men een Nederlandse kerkdienst goed had ontvangen. Om negen uur begon de heer B. Louis uit Rotterdam aan boord van de Balticborg, die zich boven in de Botnische Golf bevond, de kerkdienst. Via de sterke zender van dit schip van de rederij Wagenborg te Delfzijl was deze dienst in een groot gebied te horen. Zelfs in Delfzijl en Rotterdam werd er geluisterd. De heer Louis, die te Rotterdam studeert voor maatschappelijk werker, doet praktisch werk voor de Zeevarende Gemeente van de Ned. Herv. Kerk. Van hem was het initiatief om tijdens de Kerstdagen voor de kustvaarders enkele uitzendingen te verzorgen. Hij offerde bereidwillig zijn feestdagen op. Onmiddellijk nadat de dienst afgelopen was kwamen er vele meldingen van schepen, die de dienst goed ontvangen hadden. Voor de heer Louis en ds. J. W. Schokking van de Zeevarende Gemeente, die de dienst mee had voorbereid, was dit een bewijs, dat hun initiatief zeer gewaardeerd werd. Ook op de beide Kerstdagen werden er uitzendingen verzorgd. Er werden op de band opgenomen koorliederen ten gehore gebracht.
1959-07-04: NvhN 04-07-1959: Vier uur gewacht. Balticborg (2330 ton) lag voor Paapsand Süd. (Van onze redacteur te Delfzijl) Het begint langzamerhand een eentonig verhaal te worden, maar het vaarwater naar Delfzijl laat nog altijd veel te wensen over. Schepen van 10.000 ton kunnen de haven niet bereiken, tenzij ze voor de helft of minder geladen zijn. Zelfs heeft dezer dagen een schip van veel geringer afmetingen moeilijkheden gehad de beruchte drempel bij Paapsand Süd te passeren. Dit schip, de Balticborg, meet ongeveer 2330 ton. Het m.s. Balticborg, dat in Delfzijl zout had geladen voor Finland, was op weg naar zee en moest de oversteek bij Paapsand Süd passeren. Bij de oversteek aangekomen achtte men het niet verantwoord verder te varen. Het schip heeft daarna ongeveer vier uur ter hoogte van Termunterzijl liggen wachten voor het water hoog genoeg was om de geul zonder moeilijkheden te kunnen passeren. Er was een loods aan boord. De Balticborg is het vlaggeschip van de in Delfzijl thuisbehorende vloot van de rederij N.V. E. Wagenborg. Het is tot nu toe het grootste zeeschip en het eerste grote vaartschip, dat bij de zoutfabriek heeft geladen. Ook was de Balticborg het grootste schip, dat sedert de openstelling de nieuwe zeesluizen is gepasseerd. Het schip is gedeeltelijk voor de fabriek en gedeeltelijk in de haven geladen.
1962-06-04: NvhN 04-06-1962: Balticborg liep vast bij Paapsand Süd. Een van de grootste schepen van de Delfzijlster vloot, het motorschip Balticborg van de rederij Wagenborg is gistermorgen op weg naar de thuishaven op de oversteek Paapsand Süd aan de grond gelopen. Het schip kon na enkele uren weer vlot getrokken worden. De Balticborg, die 2427 ton d.w. meet, was geladen met balken en had een diepgang van ongeveer 52 d.m. De kapitein wilde het schip korte tijd na laag water de beruchte drempel bij Paapsand laten passeren. Er bleek echter niet voldoende water te staan. Enige uren later, toen het water inmiddels gestegen was, slaagden sleepboten er in het vastgelopen schip weer vlot te trekken. Dit aan de grond lopen van de Balticborg vestigt er nogmaals de aandacht op dat het in de kwestie van de toegankelijkheid van de Delfzijlse haven niet alleen gaat om de vraag of schepen van 10.000 ton bij hoog water de drempel kunnen passeren. Wanneer de diepte was zoals men te Delfzijl graag zou zien, namelijk 7 m. bij laag-laag-water-spring, dan zouden schepen als de Balticborg ook kort na laag water niet vast hoeven te lopen.
1963-01-30: NvhN 30-01-1963: Ondanks drijfijs toch veel vaart op Delfzijl. (Van onze redacteur voor Noord-Groningen) Ondanks het vele drijfijs, dat op de Eems voorkomt, is er een drukke vaart op Delfzijl. Gisteren liepen een vrachtschip van 10.000 ton en een groot konvooi binnen. Dit alles bezorgde de Delfzijlster sleepboten-ijsbrekers veel werk. Het 10.000 ton metende m.s. Hombelt bereikte de Delfzijlster haven met assistentie van de sleepboten Waterman en Waterpoort uit Delfzijl en van twee Emder sleepboten. Het ijs in de haven leverde bij het afmeren van het Duitse schip enig extra werk op. Toen het schip ongeveer tien meter van de kade lag bleek namelijk, dat de ijsschotsen het verder afmeren onmogelijk maakten. Daarom ging de Waterpoort tussen het schip en de kade liggen en „draaide" het ijs weg. De Hombelt bracht ongeveer 2000 ton chilisalpeter naar Delfzijl. Het konvooi, dat gistermiddag arriveerde bestond uit de sleepboot Waterman en de schepen Balticborg, Berkelborg, Dintelborg, Frans van Seumeren, Carifjord, Advent en Aqueity. De Waterman was gistermorgen omstreeks zeven uur uit Delfzijl vertrokken met aan boord een aantal loodsen. Op de loodsboot voor de Eemsmonding bevonden zich niet voldoende loodsen voor het gehele konvooi. In de Delfzijlster haven is maandagmiddag de Duitse tanker Mandan (1000 ton) op de kop tegen de kade gevaren. De kade werd beschadigd en de tanker kreeg een deuk in de voorsteven.
1966-04-05: Leeuwarder Courant 05-04-1966: Zeeschip in Zuiderhaven. Bij de werf „Welgelegen" te Harlingen is het grootste schip, dat er ooit heeft afgemeerd, aangekomen voor een hellingbeurt. Het is tevens het grootste schip, dat ooit in de Zuiderhaven heeft gelegen. De doorvaartbreedte van 9.85 meter van de oude keersluis (Zuiderhavenbrug) liet het voorheen namelijk niet toe, dat zeer grote schepen in de Zuiderhaven konden komen. In verband met de bouw van de nieuwe brede brug terplaatse is de doorvaartwijdte nu 16 meter, zodat zelfs zeeschepen er kunnen binnenlopen. Het onderhavige vaartuig, de 2400 ton deadweight metende „Balticborg" van Rederij Wagenborg te Delfzijl, is een zeeschip. Het werd eertijds bij Amels in Makkum gebouwd. De „Balticborg", die 82 meter lang en 12.50 meter breed is, ligt ongeveer op dezelfde plaats, waar eertijds een paar oorlogsschepen van de Friese Admiraliteit, toen die nog in Harlingen gevestigd was, namelijk sinds 1645, hun ligplaats hadden. Het waren voor die tijd reusachtige schepen. Toen ze afgebouwd waren bleek, dat ze de Zuiderhaven niet konden verlaten door de smalle sluis. Ze werden daarna afgebroken. Op de foto de balticborg" bij de zogenaamde Kleine Sluis, niet te verwarren met de toegang tot de Zuiderhaven.
1967-04-10: NvhN 10-04-1967: M.s. Balticborg ramde zeesluis in Delfzijl. Bij het invaren van de zeesluis in Delfzijl is de kustvaarder Balticborg (Wagenborg N.V., Delfzijl) tengevolge van de sterke stroming enigszins uit het roer gelopen en nogal zwaar tegen het remmingswerk in de buiten-voorhaven gevaren. Zowel het schip, dat van zee kwam, als het buitenhoofd liepen schade op. De Balticborg is met averij aan de voorsteven en enkele deuken voor herstelwerkzaamheden doorgevaren naar de werf. De aard van de schade aan het remmingswerk is nog moeilijk te overzien, omdat deze voornamelijk onder water is aangebracht De palen zullen zo spoedig mogelijk getrokken worden.
1987-05-11: Final Fate:
Na verschillende schade's te hebben opgelopen in de loop van 1986/87 werd het schip door de verzekering CTL verklaard. Op 11 mei 1987 te Gadani-Beach (Pakistan) aangekomen om gesloopt te worden door Bux Ltd, Sheikh Miran Bux Karam.

Afbeeldingen


Omschrijving: BALTICBORG voor de tewaterlating
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Meulen, C. van der
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: BALTICBORG tewaterlating
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: BALTICBORG interieur stuurhuis.
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: BALTICBORG op proefvaart
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: BALTICBORG
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: BALTICBORG
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: BALTICBORG
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: BALTICBORG
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Kade

Omschrijving: BALTICBORG met vlaggen in het Zeehavenkanaal in begin 1979
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: BALTICBORG met vlaggen in het Zeehavenkanaal in begin 1979
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: BALTICBORG
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: BALTICBORG
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: CHRISTINE I in 1979
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: CHRISTINE I komt aan in Goole
Collectie: PWR, Goole (UK)
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: CHRISTINE I aangekomen in Goole
Collectie: PWR, Goole (UK)
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: GEM TRADER op 11-11-1985
Collectie: Meuleman, R. (Reinier)
Vervaardiger: Meuleman, Reinier
Onderwerp: Kade