Inloggen
BALTIC II - ID 775


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1922
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 10613 GRON 1923
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Kotter
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Schiffswerft & Maschinenfabrik (Vormals Janssen & Schmilinsky) A.G., Hamburg, Germany
Werfnummer: 592
Launch Date: 1922-09-19
Delivery Date: 1922-10-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Kromhout Motoren Fabriek D. Goedkoop Jr., Germany
Number of Cylinders: 1
Power: 45
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutsche Kromhout Type (13¬x13ó)
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 140.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 26.39 Meters Registered
Beam: 6.28 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.84 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-12-1930
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor ingebouwd te Beidenfleth: 4tew 4 cil 80 Pk Bohn & Kähler

Datum 00-00-1939
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 2 cil 120 Pk Deutsche Werke, Kiel.

Datum 00-00-1951
Type: Lengthened
Omschrijving: Verlengd met 6.71 meter (tot 33.10 m.) te Wilhelmshaven: Brt 189 Nrt 104 Dwat 250. Ll 33.10 B 6,28 H 3,28.

Ship History Data

Date/Name Ship 1922-10-00 BALTIC II
Manager: Hendrik Kramer, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Kramer, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NGJS

Date/Name Ship 1922-11-02 BALTIC II
Manager: Nicolaas Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Nicolaas Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NGJS
Additional info: HFl. 17.900,--

Date/Name Ship 1923-03-00 CORRIE
Manager: Nicolaas Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Nicolaas Mulder, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLPD

Date/Name Ship 1930-09-17 EDIT
Manager: Hinrich Kröger, Hamburg, Germany
Eigenaar: Hinrich Kröger, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHSQ

Date/Name Ship 1936-02-05 PROMPT
Manager: Wilhelm Tietjen, Hamburg, Germany
Eigenaar: Wilhelm Tietjen, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DISK

Date/Name Ship 1938-02-25 SIEGFRIED BREY
Manager: Capt. Walter Brey, Hamburg, Germany
Eigenaar: Capt. Walter Brey, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DISK

Ship Events Data

1923-02-00: NRC 04.02.1923: Hamburg, 1 februari: De Nederlandse motorschoener 'BALTIC II', van Zweden naar Groningen is, terwijl het bij Cuxhaven voor anker lag, aangevaren door de Duitse sleepboot 'Enak'. Van de 'Baltic II' is het kluifhout beschadigd. Het schip repareert te Cuxhaven.
NRC11.02.1923: Hamburg, 8 februari: De Nederlandse schoener 'Baltic II' heeft na reparatie de reis voortgezet.
1923-03-02: Hypotheek
Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 2 Maart 1923 no. 288 is het schip gebrand met het merk 10613 GRON 1923 en opnieuw gebrand 580 Z.)
1923-03-15: NvhN 17-03-1923: Delfzijl, 16 Maart. Heden ligt alhier zeilklaar de motorkotter "CORRIE", kapt. N. Mulder, geladen met graan en bestemd naar Nakskov (Den.) Genoemd vaartuig is onlangs voor geheime prijs aangekocht van den heer Kramer te Rotterdam en was genaamd „Baltic II".
1927-12-24: Als CORRIE, zijnde een motorzeilschip, toebehoorende aan Nicolaas Mulder, schipper te Groningen, liggende te Amsterdam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 580 Z GRON 1927 op de rand van de verschansing B.B. op het achterschip. (Opm.: De oude merken zijn verwijderd.)
1929-05-15: Op 15-05-1929 stootte de “CORRIE” (NLPD) om 05.30 aan de grond, terwijl het schip onderweg was van Nykobing Falster (Dk) naar Stavanger. De motor stond op halve kracht, bij peilen bleek het ruim droog te zijn, maar de voorpiek maakte water. Het lek probeerde men te dichten met vet, maar dit mislukte. Na een tijdje pompen wat ook geen goed resultaat gaf, werd besloten de voorpiek vol te laten lopen en door te varen naar Stavanger. Bij binnenkomst in Stavanger maakte het schip nog steeds water, er is daar niet gerepareerd. Provisorisch het lek gedicht dat zich bij leeg schip zich boven de geladen lastlijn bevond. Het schip was van Stavanger vertrokken met lading naar Gothenburg. De voorpiek hield zich goed, lekte maar onbeduidend. De Raad voor de Scheepvaart, was minder gelukkig met dit voorval en het nalaten van reparatie in Stavanger. Het stranden werd verweten aan een combinatie van mist en slordige navigatie. Vooral het niet rapporteren van de schade en deze ook niet door een expert te laten onderzoeken werd hoog opgenomen. Nicolaas werd gestraft met 8 dagen schorsing om als kapitein te varen. Neef Gerrit Jan Kramer loste hem dan ook af in Harlingen tijdens de zomer. Toen de “Corrie”op 14 augustus van Delfzijl naar Harlingen moest kwam Kramer een matroos te kort. Om geen tijd te verliezen stapte Nicolaas aanboord en monsterde hij als matroos op zijn eigen schip.
1930-09-06: Voorwaarts 09-09-1930: Schepenverkoop. Hamburg, 6 September. Het motorschip "CORRIE" (ex Baltic II), van Nic. Mulder te Groningen, 139 ton bruto en 99 ton netto, in 1922 bij de Schiifsw. v. J. & Sch. A. G. te Hamburg gebouwd, is aan kapitein Heinrich Kröger te Hamburg verkocht.
1935-04-01: Wegens financiele problemen ging het eigendom over naar de Schiffsbeleihungsbank A.G. Het schip werd op 01-08-1935 hernoemd in "PROMPT (DISK)
1965-00-00: Final Fate:
Als gevolg van een explosie liep het schip zware schade op. Op 29 november 1965 begonnen met sloop door H. Diedrichsen Howaldtswerke te Kiel. (Zie ook hoofdstuk 29 van het boek 'De schippers Mulder')

Afbeeldingen


Omschrijving: BALTIC II
Collectie: Oostmeijer, Jan
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: Siegfried Brey 1922 ex Prompt ex Edit ex Corrie ex Baltic II.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk