Inloggen
EDORA - ID 772


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1912-09-28 / 1937-02-24

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 2351 ZWOLLE 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: C. Appelo, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Delivery Date: 1910-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 111.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 94.00 Net tonnage
Deadweight: 165.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 30.15 Meters Registered
Beam: 5.06 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.95 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1912
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Gebouwd in 1910 als 2 mast stalen klipperaak met zijzwaarden als binnenvaartschip 'Edora'. In 1912 in de zeevaart.

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Gemotoriseerd: 2tew 2 cil 72 Pk Bolnes (gloeikop) Type (11¾x11¾) 6 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1912-09-28 EDORA
Manager: Poppe Zuidema (schipper/scheepsbevrachter), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Poppe Zuidema (schipper/scheepsbevrachter), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSW

Date/Name Ship 1918-06-05 EDORA
Manager: Maria Anthonia Theresia Wilhelmina Münninghoff, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Maria Anthonia Theresia Wilhelmina Münninghoff, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NMSW
Additional info: Aankoopprijs HFl. 40.000,--

Date/Name Ship 1920-06-21 EDORA
Manager: Harm Blaauw, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Blaauw, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: NMSW
Additional info: Aankoopprijs HFl. 30.000,--

Date/Name Ship 1921-11-10 BALTIC
Manager: Rijnder Brinkman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rijnder Brinkman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NGJT
Additional info: Aankkoopprijs HFl. 14.000,-- In de zeevaart. 1934 callsign PCYC

Date/Name Ship 1936-08-21 BALTIC
Manager: Gerrit de Ruiter, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Gerrit de Ruiter, Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alblasserdam / Netherlands
Callsign: PCYC

Ship Events Data

1910-00-00: Gebouwd als EDORA voor P. Zuidema, Groningen voor de binnenvaart. In 1912 in de Wad- en Sontvaart. (Poppe Zuidema was getrouwd met Edora Boontjes, zodoende ook weer gelinkt aan de PIETERDINA (ID 5154).( Aanvulling: Poppe Zuidema was geboren in Vlagtwedde en woonde eerst in Groningen later in Appingedam waar ook het graf is Poppe Zuidema en Edora Zuidema-Boontjes.)
1910-09-21: Eerste meting op 21-09-1910 te Zwartsluis. Meetnummer: Zs237N. Lengte:31 m 18 cm, breedte: 5 m 05 cm, waterverplaatsing: 190,603 ton. Eigenaar: Poppe Zuidema, domicilie: Groningen.
1910-09-28: Dagregister deel 14, nummer 273, acht en twintig September 1910. De ondergeteekende Poppo Zuidema, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart de eenige eigenaar te zijn van het stalen schoeneraakschip genaamd “Edora”, hebbende een dek en twee masten, groot ongeveer twee honderd tien ton, gebouwd te Zwartsluis aan de werf van scheepsbouwer Appelo, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door hem ondergeteekende als schipper. Getekend September 1910. P. Zuidema. In de kantlijn staat bijgeschreven 2351 en Het getuigschrift van inbranding van nevens vermeld vaartuig afgegeven door den scheepsmeter L. Pronk te Zwartsluis den 29 September 1910 is den 29 September 1910 ingebrand en den 30. d.m. naar ’s Hage afgezonden en thans groot 204 ton volgens meetbrief.
1918-12-04: Op 04-12-1918, op de reis van Rotterdam naar Malmø (stukgoed) nabij Villingebæk Hage (Sjællands N.-Kust)om 02.00 uur aan de grond gelopen en dezelfde dag zonder noemenswaardige schade met behulp van een sleepboot (Svitzers Bjergnings-Entreprise) vlotgebracht. De oorzaak van de stranding werd mede veroorzaakt door mist en weggezet door stroom.
1921-09-02: Het schip wordt op 02-09-1921 door de Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, gevestigd te Sappemeer, in beslag genomen en op 10-11-1921 voor HFl. 14.000,-- verkocht aan Reinder Brinkman, schipper gedomicilieerd te Groningen die het schip hernoemd in BALTIC.
1928-01-12: Op 12-01-1928 meting te Jutphaas. Meetnummer: U559N. Lengte: 31 m 48 cm, breedte: 5 m 21 cm, waterverplaatsing: 162,707 ton. Eigenaar:
R. Brinkman, domicilie: Groningen.
1928-09-29: Op 29-09-1928 als BALTIC, zijnde een stalen motorschoener, groot 321.71 m3, liggende te Vlissingen, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van R. Brinkman, scheepskapitein te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 5 Z ZWOLLE 1926 aan de buitenzijde van de stuurkap op het achterschip aan stuurboordzijde. (Opm.: Merken van vorige branding zijnde 2351 ZWOLLE 1910 zijn onvindbaar.) Omschrijving: motorschoener van staal gebouwd, een dek en twee masten. gedreven door een Bolnes-motor van 72-80 PK. Gebouwd te Zwartsluis in 1910.
1937-02-24: Final Fate:
Van Vlissingen tijdens goed weer vertrokken naar Strood en Londen en sindsdien vermist. 5 slachtoffers. De lading bestond uit 100 ton poederstijfsel, die in Koog aan de Zaan, en 700 balen gort die in Wormerveer waren geladen. De teboekstelling in het Kadaster wordt op 27.07.1936 doorgehaald.)
Het Vaderland 10.03.1937: Tot vanmiddag half een zijn nog steeds geen berichten omtrent het Nederlandse motorvaartuig BALTIC ontvangen. Het scheepje, dat 24 februari van Vlissingen naar Londen en Shoreham, komende van Zaandam, is vertrokken, onderhield een wekelijkse dienst op Engeland. Het had dus al zes dagen geleden teruggekeerd moeten zijn. Nader wordt nog gemeld dat het motorscheepje BALTIC thuisbehorende te Groningen, op 24 februari om 14.45 uur van Vlissingen naar Stroud (bij Londen) is vertrokken. Het scheepje kwam van Zaandam en was geladen met steenen (blijkt onjuist te zijn). De bemanning, die op 23 januari voor de waterschout te Vlissingen werd gemonsterd bestaat uit de kapitein G. de Ruyter, 39 jaar en afkomstig uit Alblasserdam, diens vrouw G. de Ruyter-Hoogvliet, oud 29 jaar, de 28 jarige stuurman J. Nieman uit Groningen, de 22 jarige matroos C. Geisterfer uit Amsterdam en de 14 jarige kok B.J. Höfels uit Rotterdam. (zie uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart d.d. 28.07.1937 nr. 73 in de Staatscourant van 16.08.1937 nr. 156)
Schuttevaer 20.03.1937: Het bericht omtrent de vermissing van het Nederlandse motorvaartuig BALTIC, dat op 24 februari van Vlissingen naar Rochester in Engeland is vertrokken, doch er niet is aangekomen, heeft te Maassluis diepe indruk gemaakt. Hoewel er aanvankelijk werd gedacht, dat het 114 ton bruto metend schip eigendom was van de heer R. Brinkman uit Groningen, blijkt dit niet het geval te zijn. Het vaartuig is in augustus van het vorig jaar gekocht door de heer G. de Ruyter, die steeds te Maassluis woonachtig is geweest. De nieuwe eigenaar was voordien als stuurman in dienst bij L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst, en heeft verschillende reizen op sleepboten gemaakt. De vorig jaar heersende slapte in het sleepbedrijf had hem zonder werk gebracht, en nadat hij enige tijd werkloos was geweest, heeft hij zijn woning te Maassluis opgezegd om zich met zijn 29-jarige vrouw aan boord van de BALTIC te vestigen.

Afbeeldingen


Omschrijving: BALTIC ex EDORA. (Achter op de foto staat geschreven: m/s BALTIC. Groot 162 ton, laad door zee 140 ton. Klasse Scheepvaart Inspectie letter D. Bolnes motor 72-80 pk.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: BALTIC ex EDORA.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: De BALTIC , reeds met motor, liggende in een Twentse haven. (tekst op bord huisje H. van Wezel Fzn., agent voor Twente. Rotterdam - N.V. Gebr. van den Boom's Stoombootreederij - Amsterdam)
Onderwerp: Havenopname