Inloggen
CONCURRENT I - ID 7661


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1903
Nat. Official Number: 720 APPING 1903
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Aak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma B. Niestern & Zonen, Scheepswerf 'De Concurrent', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 4
Launch Date: 1903-03-02
Delivery Date: 1903-04-06
Technical Data

Gross Tonnage: 78.82 Gross tonnage
Net Tonnage: 67.71 Net tonnage
 
Length 1: 25.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.40 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 1.58 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1923
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1913 verzien van een motor 2tew 1 cil 36 Pk Deutsche Werke A.G. Friedrichsort. 4,5, Kn. De tweede mast werd hierbij verwjjderd.

Ship History Data

Date/Name Ship 1903-04-06 CONCURRENT I
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NKTR
Additional info: Kapt. F. Arbeider

Date/Name Ship 1908-04-23 CONCURRENT
Manager: Johann Heinrich Asselmann, Hamburg, Germany
Eigenaar: Johann Heinrich Asselmann, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1921-00-00 HERMANN
Manager: Otto Garms, Estebrugge, Germany
Eigenaar: Otto Garms, Estebrugge, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Estebrugge / Germany
Callsign: NKBR

Date/Name Ship 1927-03-16 CLAUS JOHANNES
Manager: Johannes Off, Dornbusch, Germany
Eigenaar: Johannes Off, Dornbusch, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: NKBR
Additional info: In 1934 roepsein: DIYU

Date/Name Ship 1954-10-05 CLAUS JOHANNES
Manager: Assecuranz-Verein Hamburg-Cranz, Hamburg, Germany
Eigenaar: Assecuranz-Verein Hamburg-Cranz, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DGFN

Date/Name Ship 1954-10-11 CLAUS JOHANNES
Manager: Hermann Meyer, Geversdorf, Germany
Eigenaar: Hermann Meyer, Geversdorf, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Geversdorf / Germany
Callsign: DGFN

Ship Events Data

1903-04-14: Dagregister deel 12 no. 54 den veertienden April negentienhonderdendrie. Bouwacte. De ondergeteekende Geert Niestern, van beroep scheepsbouwmeester, wonende te Delfzijl, verklaart bij dezen op de werf te Farmsum, gemeente Delfzijl, nieuw te water gebracht en in 1900 en drie volbouwd te hebben het staalijzeren zeilaakschip genaamd “Concurrent” en in eigendom toekomende aan Egbert Wagenborg en bevaren worden door F. Arbeider, thuis behoorende te Delfzijl, hebbende een dek en twee masten, volgens meetbrief no 1422 gemeten te Delfzijl, afgegeven door den scheepsmeter A. Smit den 21 maart 1903, gemeten op bruto tweehonderden drie en twintig en tweendertig honderdste (223,32) kubieke meter of acht en zeventig twee en tachtig honderste (78,82) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op een honderd acht en negentig acht en zeventig honderdste (198.78) kubieke meter of zeven en zestig een en zeventig honderdste (67,71) tonnen van 2.83 kubieke meter. Delfzijl. 6 April 1900 en drie, geteekend Geert Niestern. In de kantlijn staat bijgeschreven: 720 en in de andere kantlijn staat: Blijkens verklaring overgeschreven 27 April 1908 deel 5 no. 785 is nevens vermeld schip “Concurrent” verkocht naar het buitenland aan buitenlanders. De Bewaarder.
1908-04-03: Nieuws van de Dag, 03-04-1908: Verkochte Schepen. De aak CONCURRENT I, schipper Engelsman, van Gebr. Wagenborg, te Delfzijl, Zondag vandaar naar Brunsbuttel vertrokken is voor geheimen prijs naar Duitschland verkocht.
1955-01-00: Final Fate:
In 01.1955 voor Wismar met een lading salpeter gezonken. Na de berging total-loss verklaart en vervolgens gesloopt en op 02-09-1955 uit het Register verwijderd.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1903
Kapitein: Arbeider, F.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Verzoek tot doorhaling d.d. 23-04-1908.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown