Inloggen
ZWARTEWATER - ID 7536


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1937
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5253810
Nat. Official Number: 5801 Z ROTT 1937
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: One mast
Rig: 4 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. C. van der Giessen & Zonen's Scheepswerven, Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 664
Launch Date: 1937-02-06
Delivery Date: 1937-03-13
Technical Data

Engine Manufacturer: Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V., Hengelo, Overijssel, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 750
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Stork Type (350x600)
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 383.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 196.00 NRT (open)
Deadweight: 572.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 49858 Cubic Feet
Bale: 46244 Cubic Feet
Refrigerated: 8000 Cubic Feet
 
Length 1: 62.74 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 60.20 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 5.41 Meters Depth, moulded
Draught: 3.33 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1937-03-13 ZWARTEWATER
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederlandsche Lloyd', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIZM

Date/Name Ship 1939-01-00 HASKERLAND
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEOH

Date/Name Ship 1940-00-00 RO 18
Manager: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Eigenaar: Deutsche Kriegsmarine, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Germany

Date/Name Ship 1941-01-02 STEINTOR
Manager: Vereinigte Flensburg-Ekensunder & Sonderburger Dampfschiffahrtsgesellschaft, Flensburg, Germany
Eigenaar: Deutsches Reich, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Flensburg / Germany

Date/Name Ship 1941-05-01 STEINTOR
Manager: Reederei Warnholtz, Schmidt & Co., Hamburg, Germany
Eigenaar: Deutsches Reich, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1945-09-29 HASKERLAND
Manager: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart- & Steenkolen Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEOH

Date/Name Ship 1962-07-31 NISSOS SKYROS
Manager: Fotis C. Georgopoulos & Alexandros N. Athanassiades, Piraeus, Greece
Eigenaar: Fotis C. Georgopoulos & Alexandros N. Athanassiades, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SWZC

Date/Name Ship 1964-00-00 ANNA MARIA II
Manager: K. Mavridis, Piraeus, Greece
Eigenaar: K. Mavridis, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SWZC

Date/Name Ship 1967-00-00 ANNA MARIA II
Manager: S. Glykas, Piraeus, Greece
Eigenaar: S. Glykas, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SWZC

Date/Name Ship 1968-00-00 DIMITRIS M
Manager: S. Glykas, Piraeus, Greece
Eigenaar: S. Glykas, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1970-00-00 TITICA
Manager: Agrimpex Maritime S.A., Piraeus, Greece
Eigenaar: Agrimpex Maritime S.A., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1973-00-00 SAINT NICOLAS
Manager: Emm. Saliagopoulos, Piraeus, Greece
Eigenaar: Emm. Saliagopoulos, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Ship Events Data

1937-02-08: RN 080237 Zaterdag (Opm. 6 februari) is van een der hellingen van C. van der Giessen & Zonen’s Scheepswerven te Krimpen a/d IJssel het motorschip ZWARTEWATER met goed gevolg te water gelaten.
Dit schip is in aanbouw voor de Stoomvaart Mij. Nederlandsche Lloyd te Rotterdam en heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte 207’ 0”, breedte 29’ 6”, holte 17’ 9” met een draagvermogen van ca. 600 ton.
Het is gebouwd als open shelterdek schip volgens Lloyd’s voorschriften met twee grote laadhoofden, één mast met 4 laadbomen, welke bediend worden door electrische laadlieren en is voorzien van electrisch ankerspil, electrische kaapstand en hand-electrische stuurinrichting. De ruime en geriefelijk ingerichte verblijven van de bemanning bevinden zich in het achterschip, dat voorzien is van electrische verlichting en centrale verwarming. De voortstuwing geschiedt door een 6 cilinder tweetakt Stork Dieselmotor van 800 apk, geleverd door de machinefabriek Gebr. Stork te Hengelo, die het schip een snelheid in beladen toestand van 12 knopen zal geven. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd van het motorschip STRABO met een draagvermogen van ca. 600 ton, in aanbouw voor de Kon. Ned. Stoomboot Mij. te Amsterdam. De voorstuwing zal geschieden door een Stork Dieselmotor van 570 apk.
1937-03-10: Als ZWARTEWATER, zijnde een motorschip, metende 374.32 ton, liggende te Krimpen a/d IJssel, door P. Overgaauw, aspirant scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de Stoomvaart Maatschappij Nederlandsche Lloyd N.V. te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5801 Z ROTT 1937 op het achterschip aan SB zijde achter tegen het dekhuis bij ingang bemanning.
1937-03-13: De Banier van 15-03-1937. Proeftocht motorschip ZWARTEWATER. Zaterdag j.l. heeft op de Noordzee de proeftocht plaats gehad met het motorschip „Zwartewater” gebouwd door C. van der Giessen en Zonen’s Scheepswerven, voor rekening van de Stoomvaart Maatschappij Nederl. Lloyd te Rotterdam. Het schip heeft een draagvermogen van zeshonderd ton. Het is gebouwd als open shelterdek schip, volgens Lloyds voorschriften, met twee groote laadhoofden, een mast met vier laadboomen, welke bediend worden door electrische laadlieren, voorzien van electrisch ankerspil, electrischen kaapstand en hand-electr. stuurinrichting. De voortstuwing geschiedt door een zes cylinder tweetak dieselmotor van achthonderd p.k., geleverd door de machinefabriek Gebrs. Stork en Co. te Hengelo. Het schip voldeed aan alle eischen.
1937-08-02: Nieuwsblad van Friesland 02-08-1937: Harlingen. Zaterdagmorgen is het m.s. „Zwartewater", metende 800 ton en toebehoorende aan de Scheepvaart- en Steenkolen Mij. (SSM.), welke dienst doet als weekboot op de lijn Harlingen—Goole, bij het vertrek in aanvaring gekomen met het remmingswerk der Zuiderpier. Enkele palen zijn radicaal uit den bodem gerukt, waardoor het looppas onbruikbaar is geworden. Hieruit mag men concludeeren dat de „Zwartewater" in den mond der haven niet zachtaardig tegen deze remming is opgebotst. De schade is zeer belangrijk. Het schip zelf heeft oogenschijnlijk geen schade bekomen, daar het de reis naar Engeland reeds vervolgde. Omtrent de oorzaak ie ons nog niets bekend.
Nieuwsblad van Friesland 09-08-1937: Aanvaring. Harlingen, 7 Aug. Omtrent de oorzaak der aanvaring, die het m.s. „Zwartewater", der Scheepvaart- en Steenkolenmijn met het remmingswerk der Zuiderpier heeft gehad, kan nog medegedeeld worden, dat zeer waarschijnlijk het roer van het schip tijdens den lagen waterstand met het bodemvlak in aanraking is geweest, toen werd het schip onbestuurbaar en de gevolgen zijn bekend. Daar o.a. de „Groenhout”-palen zeer kostbaar zijn, taxeerde een deskundige de schade op circa f 10.000, een niet onbelangrijke schadepost dus.
1937-09-27: De Telegraaf 27-09-1937: Belangrijke besluiten voor Harlingens haven. Harlingen. 27 Sept. — Dat men in Harlingen niet bij de pakken neerzit blijkt eens te meer uit twee, in een tijdsverloop van twee weken, besluiten, die voor de Harlinger haven van veel belang zullen zijn. Eerst besloot de Scheepvaart en Steenkolen Mij tot invoering van een halfwekelijkschen dienst op de lijn Hull—Goole en dezer dagen volgde het tweede besluit, n.l. het inleggen van een nieuwen lijndienst op Schotland. Deze nieuwe Leith-dienst zal worden bevaren met het nieuwe motorschip „Zwartewater", welk schip o.a. voorzien is van moderne koelruimten voor de bederfelijke goederen. Dit mag voor Harlingen als zeer verheugend worden genoemd. Ook in handelskringen interesseert men zich sterk voor deze lijn, daar veel zuivelproducten door gebrek aan koelruimten over R'dam en Adam verscheept werden. Voortaan behoeft dit dus niet meer voor te komen. Harlingen bestrijkt nu door zijn diensten op Londen. Hull, Goole en Schotland geheel Engeland. Algemeen wordt verwacht, dat deze nieuwe lijnen zullen bijdragen tot verbetering van Harlingens welvaart.
1939-01-09: NvhN 09-01-1939: Naam-verandering van motorschepen.Door de Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij te Rotterdam zijn de op Harlingen varende motorschepen, de „Oudewater" en de „ZWARTEWATER" overgenomen van de Nederl. Lloyd te Rotterdam. Thans zijn deze m.s. omgedoopt in resp. „Opsterand" en „HASKERLAND".
1939-10-27: Nieuwsblad van Friesland: 27-10-1939 m.s. ”Haskerland” opgelegd. Harlingen, 25 Oct. Het Nederlandsche motorschip “HASKERLAND” van de Ned Lloyd. Gevestigd te Rotterdam, is in verband met de tijdsomstandigheden opgelegd. Zooals men zich wellicht zal herinneren, werden voor enkele jaren terug een tweetal moderne motorschepen, t.w. De “Zwartewater” en de “Oudewater” in de vaart gebracht, om geregele week-diensten op Engeland en Schotland te onderhouden. Daar de export voornamelijk van Harlingen door zuivelproducten in beslag wordt genomen, werden deze schepen voorzien van kostbare vriesinstallaties, alsmede ruimen. Nog niet zoo heel lang geleden werden genoemde schepen omgedoopt tot “Haskerland” en “Opsterland”. Thans is de “Haskerland uit de vaart genomen, terwijl het niet tot de onmogelijkheden behoort, dat ook binnenkort de “Opsterland” eenzelfde lot zal ondergaan. De hooge verzekeringspremies voor deze kostbare schepen zullen ongetwijfeld van invloed zijn op dezen maatregel. Evenwel wordt de export hierdoor niet geschaad, ofschoon het, meerendeel Harlinger, personeel vanzelfsprekend gedupeerd is, dar thans een Groninger kustvaarder is gecharterd, nl. de “Arizona”, terwijl de “Immimgham” en de “Birmingham” in de vaart blijven. De “Haskerland” heeft nu ligplaats gekregen in de Nieuwe Willemshaven, naast het vuurschip “Terschellinger Bank”, dat destijds bij het uitbreken van den oorlog eveneens te Harlingen arriveerde, om te wachten op betere tijden. Dat deze spoedig mogen aanbreken!
1940-05-14: In Rotterdam en vastgehouden. Op 26 juli 1940 door de Duitsers gevorderd en in de reserve vloot voor de operatie 'Seelöwe'. In dienst bij de Deutsche Kriegmarine en vanaf 12 aug. 1943 als transportschip voor het Sperwaffenambt te Emden. Op 19 mei 1945 teruggevonden in Cuxhaven en in sept. 1945 naar Rotterdam gebracht voor reparatie.
1954-12-28: NvhN 28-12-1954: Haskerland heeft ernstige motorschade. Maandagmiddag is de lijnboot Haskerland van de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij, welke 's morgens met stukgoederen uit Harlingen met bestemming Goole was vertrokken, door de sleepboten Alcyon en Johanna van rederij Kooyman de haven van Harlingen binnengebracht. In de Blauwe Slenk kreeg het schip ernstige motorschade. Naar verluidt zal het herstel enige tijd in beslag nemen.
1955-07-19: Leeuwarder courant 19-07-1955: „Haskerland" door mist opgehouden. De lijnboot „Haskerland" van de Scheepvaart en Steenkolen Mij te Harlingen werd Zaterdag dwars van Texel overvallen door een dichte mist. Eerst Zondagmorgen liep de „Haskerland", die Zaterdag naar Leith moest vertrekken, de haven van Harlingen binnen. Ofschoon 't schip onmiddellijk werd bevracht, vertrok het eerst Maandagmorgen naar Schotland.
1956-07-24: NvhN 24-07-1956: Zeelieden ingesloten. Verdacht van diefstal. Door de politie te Harlingen is een tweetal zeelieden, de Harlinger J. K. en de Amsterdammer K. A., behorende tot de equipage van het m.s. “Haskerland” van de Scheepvaart- en Steenkolen-maatschappij, aangehouden en ingesloten. Tegen het tweetal zijn verdenkingen gerezen met betrekking tot de ontvreemding van blikken levensmiddelen uit de pantry van hun schip. De hoeveelheid moet van grote omvang zijn, want sinds geruime tijd mist men steeds levensmiddelen. De blikken zouden aan de wal zijn verkocht.
1957-04-25: NvhN 25-04-1957: Coaster en sleepboot in moeilijkheden. (Van onze Rotterdamse correspondent.) Vanmorgen is de sleepboot Nestor uit IJmuiden, die zou vastmaken aan de coaster Haskerland, welke voor Hoek van Holland door een machinedefect in moeilijkheden kwam, zelf in de narigheid geraakt. De Nestor kreeg namelijk tijdens het vastmaken de lijn in de schroef, waardoor het schip hulpeloos werd. Daarna is de Hector achter de Nestor aangestuurd met de opdracht om eerst de coaster Haskerland in Rotterdam binnen te brengen en daarna de Nestor te assisteren.
1959-12-04: Friese koerier 04-12-1959: Schepen in aanvaring op Nieuwe Maas. Rotterdam (ANP) — Voor de monding van de Merwehaven zijn woensdagavond twee schepen met elkaar in botsing gekomen, te weten de Nederlandse kustvaarder Haskerland en het binnenschip Avontuur. Het laatste schip zou vrij ernstige schade aan bakboord hebben opgelopen. De Haskerland was met kolen geladen en kwam uit de richting Schiedam met bestemming de Merwehaven. De Avontuur was met zand geladen en voer langs de Noordelijke oever van de Nieuwe Maas met bestemming de Eemhaven. Om de aanvaring te voorkomen week het binnenschip naar stuurboord uit, maar het werd desondanks aan bakboord geraakt door de steven van het kustvaartuig. Een pompboot moest de Avontuur drijvende houden en naar de Merwehaven begeleiden, waar een deel van de lading werd gelost. De Haskerland liep geen schade op.
1960-11-15: Leeuwarder courant 15-11-1960: Kapitein van „Haskerland" voor Raad van Scheepvaart. De inspecteur voor de scheepvaart acht kapitein T. C. K. van de „Haskerland" schuldig aan de aanvaring met het binnenvaartuig „Avontuur" in de Rotterdamse haven. Hij stelde voor, de kapitein gedurende een week zijn bevoegdheid om als kapitein te varen te ontnemen.
Het Vrije Volk 24-12-1960: Haskerland botste: straf voor kapitein die foute koers voer. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 53-jarige kapitein T. C. K. uit Harlingen schuldig verklaard aan de aanvaring tussen zijn schip, het m.s. “Haskerland” en het' binnenschip “Avontuur” voor de Merwehaven te Rotterdam op 2 december 1959. De raad heeft hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen ontnomen voor de tijd van twee weken.
De raad heeft geconcludeerd dat de van zee komende “Haskerland “bij de nadering van de Merwehaven naar bakboord de rivier is gaan oversteken en in strijd met de reglementen de koerslijn van de “Avontuur” heeft gekruist. Toen de kapitein — die alleen op de brug was en zelf het roer bediende — de “Avontuur” zag aankomen, gaf hij twee korte stoten, waarna hij nog sterker naar bakboord koersend de. rivier overstak met: de bedoeling voor langs de “Avontuur” de Merwehaven in te varen. De Raad voor de Scheepvaart is van mening dat de manoevre van de “Haskerland” die in strijd is met het binnenaanvaringsreglement, de directe oorzaak is geweest van de aanvaring. De “Avontuur” werd ernstig beschadigd en maakte veel water.
1962-01-08: Friese koerier 08-01-1962: Beurtschip op Waddenzee in moeilijkheden. Harlingen — Schipper D. Borsch die met zijn beurtschip „Marianne" onderweg was van Terschelling naar Harlingen kreeg vannacht moeilijkheden met zijn motor. Schipper Borsch stak om de aandacht te trekken enkele kledingstukken in brand, hetgeen werd opgemerkt door de loods J. Grotjohan die het schip „Haskerland" naar buiten bracht. De loods nam via de mobilofoon contact op met schipper D. Koning van de reddingboot Twenthe. Deze sleepte de „Marianne" naar de haven van Harlingen.
1982-10-00: Final Fate:
Gesloopt door Cantiere Navale Nettuno te Baia (Napels) Italië.


Afbeeldingen


Omschrijving: ZWARTEWATER, kort na oplevering
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De hoofdmotor van de ZWARTEWATER.
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Zwartewater (bj 1937)
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Haskerland
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: Haskerland
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Haskerland
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Haskerland
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: collectie D. Pilkes

Omschrijving: SAINT NICOLAS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SAINT NICOLAS
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown