Inloggen
ZWALUW - ID 7526


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1910-00-00 / 1918-03-11 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht
Onder Nederlandse Vlag tussen:1920-08-30 / 1928-04-00

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7506 GRON 1910
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Aak
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1910-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 107.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 81.00 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 26.74 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.56 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.06 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1917
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: 1917 verbouwd tot tweemast schoener.

Datum 00-00-1929
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1929 gemotoriseerd: 4tew 4 cil (6 3/16 x 9 7/16) 72 Pk MWM.

Datum 00-00-1938
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1938 nieuwe hoofdmotor: 4tew 4 cil Pk MWM Type (160x245)

Ship History Data

Date/Name Ship 1910-09-26 ZWALUW
Manager: Derk Schothorst (1872), Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Schothorst (1872), Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: QDTF

Date/Name Ship 1917-04-13 ZWALUW
Manager: Engel Beck en Hendrik Schuur, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Engel Beck en Hendrik Schuur, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QDTF
Additional info: Aankoopprijs HFl. 17.000,-- (elk 50 %)

Date/Name Ship 1917-10-29 ZWALUW
Manager: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Westers Fzn, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QDTF
Additional info: Aankoopprijs HFl. 24.150,--

Date/Name Ship 1918-03-11 BRIS
Manager: F.H. Muller (Maribo), Copenhagen, Denmark
Eigenaar: F.H. Muller (Maribo), Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Copenhagen / Denmark
Callsign: NWCT
Additional info: Capt. A.P. Koch

Date/Name Ship 1919-00-00 BRIS
Manager: A.C. Rasmussen, Svendborg, Denmark
Eigenaar: A.C. Rasmussen, Svendborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: NWCT
Additional info: Capt. J.A. Petersen

Date/Name Ship 1920-08-30 GEERTJE
Manager: Pieter Hendrik Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Hendrik Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMSQ
Additional info: Aankoopprijs DKr. 45.000,-- (Ze krijgt/behoudt hetzelfde brandmerk.)

Date/Name Ship 1924-09-00 RENOVATIE
Manager: Gerrit de Boer Rzn., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerrit de Boer Rzn., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PRFW

Date/Name Ship 1928-04-00 KURT
Manager: Jacob Koskowski, Tolkemit, Germany
Eigenaar: Jacob Koskowski, Tolkemit, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Tolkemit / Germany
Callsign: HJLT
Additional info: In 1934 call sign: DAIB

Ship Events Data

1910-00-00: Meting te Hoogezand Meetnummer: Hz1527N. Eigenaar: Derk Schothorst, domicilie Zuidbroek.
1910-09-26: Dagregister deel 18 nummer 860 den acht en twintigsten September 1900tien. De ondergeteekende Derk Schothorst, schipper gedomicilieerd te Zuidbroek, verklaart de eenige eigenaar van het ijzeren zeilschoener(schip) aakschip genaamd “ Zwaluw”, hebbende een dek en een mast zijnde groot een en tachtig zeven en zestig honderdste tonnen van twee drie en tachtig honderdste kubiek meter gebouwd te Hoogezand aan de werf van den scheepsbouwer G.J. van der Werff, thans aldaaar liggende en gevoerd wordende door hem, ondergeteekende als schipper. Geteekend 26 September 1910, D. Schothorst (In de kantlijn staat bijgeschreven 7506 en Blijkens verklaring overgeschreven heden deel 38/8988 is nevensvermeld schip buitenlands thans aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 11 Maart 1918. De Bewaarder.)
1916-06-00: Onderweg met een lading oud ijzer van Amsterdam naar Gefle op 23.06.1916 in de Kalmarsund aan de grond gelopen. Nadat de bemanning 3 ton lading had geworpen kwam het schip weer vrij. Na gelost te zijn in Gefle kreeg de kapitein van Bureau Veritas een nieuw certificaat van deuglijkheid,waarna het schip haar aangenomen lading hout voor Nederland kon gaan laden. De bodem had wel enige schade opgelopen maar deze mocht later worden gerepareed.
1917-11-00: Op 23.11.1917, onderweg van Rotterdam naar Gothenburg, gestrand ten gevolge van slecht zicht en de aanwezigheid van mijnen die de navagatie belemmerden, bij Husby Klit. (Bij Ringkobing, West Jutland.) Het schip werd in 03.1918, na toestemming van de Nederlandse Regering, als wrak naar Denemarken verkocht. Het wrak werd door een Deense berger geborgen en weer in de vaart gebracht.
1923-11-00: Op 1 oktober 1923 vertrokken uit Kuusiluoto met bestemming Gilleleje (Sjealland) Als gevolg van tegenwind had het schip veel vertraging vertrok op 8 november uit Dalerö (zuid van Stockholm) om de reis voort te zetten. In stormweer op 9 november s`middags nabij Öland was het schip niet meer te manoeuvreren en is later in sneeuwbuien op de kust gelopen . De volgende ochtend op 10 november konden allen met behulp van een wipper toestel aan land worden gebracht.De lading hout is geborgen. In dezelfde storm windkracht 10-11 beaufort waren die nacht 2 Zweedse schepen met man en muis vergaan.
Op 09-11-1923, onderweg met een lading hout van Kuusiluoto (Finland) naar Gilleleje (Denemarken), in zeer slecht weer met sneeuwstormen gestrand ter hoogte van Oland op de Zweedse kust. Aan boord waren negen personen, (Kapitein Fekkes, een stuurman, twee matrozen, de vrouw van de schipper en hun vier kinderen) die de volgende dag met een vuurpeiltoestel werden gered. (zie foto) Het schip is in een zware storm totaal wrak geslagen. Toch geborgen en verkocht.

1923: Iemand zond mij een uittreksel uit het SSRS jaarboek 1923 (Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutna – de Zweedse reddingmaatschappij). Het gebeurde aan de uiterste noord-westelijke kust van Öland. Het jaarboek 1923 zegt hierover:
Station Björnnabben: Op 9 november, tijdens een noordoostelijke storm met regen, werden kapitein Fekkes, zijn vrouw en vier zonen, waarvan de jongste net 4 jaar oud was, twee matrozen en de stuurman van de Nederlandse galjas GEERTJE gered door middel van het vuurpijltoestel.
Het schip was net ten zuiden van Björnnabben op ongeveer een mijl ten westen van Ölands Norra landtong vuurtoren op de kust gestrand. Het was erg slecht weer, windkracht 11 Beaufort / 28-32 meter per seconde, met sneeuw. Het schip was onderweg geweest van Kuusiluoto (een eiland ter hoogte van Torneå) naar Gilleleje in Denemarken met een lading hout. De opvarenden werden de volgende dag gered. Het schip werd zwaar beschadigd, maar werd geborgen en verkocht.
(opm: verslag van een onbekende, vertaald uit het Zweeds.)
1925-02-00: Blijkens acte van 27-02-1925 overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Groningen 27-05-1925 deel 46 nr 11276 is het vaartuig in eigendom overgegaan aan G. de Boer, schipper gedom. te Delfzijl,
1930-01-29: Algemeen Handelsblad 29-01-1930: De in 1910 op de werf van de fa. G.J. van der Werff te Hoogezand gebouwde stalen schoeneraak RENOVATIE (106 bruto reg.tons) van kapitein G. de Boer te Delfzijl is onderhands verkocht aan kapitein J. Koskowski te Tolkemit. (Duitschland)
1945-05-00: Final Fate:
Schiffe aus Ostpreussen, Strandgut 53, sid 139; R Schmelzkopf/S Fornaçon: 1928 kam ein Schiff nach Tolkemit, das zu dieser Zeit von den Seeleuten als ‘Heckschiff’ bezeichnet wurde. Es gehörte Jakob & Therese Koskowski und hiess KURT. … Es sollte bei der Einregistrierung in Tolkemit das grösste Schiff werden, das je in dem kleinen Schifferstädchen am Frischen Haff zu Hause war. … Es besass zu dieser Zeit bereits einen MWM.Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor vom 72 PSe, führte aber noch 205 m³ Segel. Es war zuletzt mit 103 BRT, 79 NRT, 120 tdw vermessen… Anscheinend ist es während der Zweiten Weltkrieges durchaus in Fahrt gewesen, den Jakob Koskowski trat im Mai 1945 von Hela aus die grosse Reise nach Westen an. Das Schiff lief aber auf der Höhe von Oxhöft auf eine Mine und ging verloren. In der Liste der Schiffe, die am ‘Unternehmen Rettung’ beteiligt waren, fehlt es. Dazu war es wohl zu klein und zu unbedeutend. Otto Gehrmann aus Heiligenbeil-Rosenburg, einer der besten Kenner der Schiffe vom Frischen Haff, schrieb 1966 in einem Brief an S Fornaçon: ‘… es ist mir neu, dass Jakob Koskowski den Kurt auf solche Art verloren hat, womöglich auch sein Leben. … Jakobs Kurt war wohl ein ‘Pechschiff’. Er hat mit dem Holländer mehrfach auf Strand gelegen. Das weiss angestrichene Schiff lag lange Zeit am Blauen Turm in Königsberg zum Verkauf…’.

Afbeeldingen


Omschrijving: ZWALUW 1910 gestrand Husby Klit 23-11-1917.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: GEERTJE 1910 ex Bris ex Zwaluw gestrand in 11.1923.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: GEERTJE 1910 ex Bris ex Zwaluw gestrand in 11.1923.
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: GEERTJE 1910 ex Bris ex Zwaluw gestrand in 11-1923
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Verzoek tot uitschrijving d.d. 08-06-1928.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Schuldbekentenis Pieter Hendrik Fekkes 09-1920. (1)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Schuldbekentenis Pieter Hendrik Fekkes 09-1920. (2)
Gemaakt door: Unknown