Inloggen
ZUIDERZEE - ID 7507


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 569 B GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 135
Launch Date: 1927-10-28
Delivery Date: 1927-12-16
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 60
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1518 Type D (270x340)
Speed in knots: 6.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 137.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 91.00 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 9800 Cubic Feet
Bale: 9400 Cubic Feet
 
Length 1: 30.33 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.45 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.38 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.44 Meters Depth, moulded
Draught: 2.10 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1927-12-16 ZUIDERZEE
Manager: Reijer Galenkamp, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Eigenaar: Reijer Galenkamp, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwolle / Netherlands
Callsign: QDLC
Additional info: Eerst binnenvaart, in 09-1930 in de zeevaart. Callsign 1934: PIYX.

Date/Name Ship 1937-01-21 VERWISSELING
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wolter Jansen, Zwolle, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwolle / Netherlands
Callsign: PIFT

Ship Events Data

1927-10-28: NvhN 29-10-1927: Waterhuizen, 28 Oct. Van de werf van de firma J. J. Pattje en Zonen, alhier, is met gunstig gevolg te water gelaten een staalijzeren motorboot, groot ruim 200 ton voor binnenlandsche rekening, waarin een 60 P.K. Appingedammer Brons-motor zal worden geplaatst. De kiel werd gelegd voor eenzelfde schip voor Duitsche rekening, dat van een 100 P.K. Climax motor zal worden voorzien.
1927-12-10: Op 10-12-1927 als ZUIDERZEE, zijnde een motorvrachtschip, groot 203.548 ton, liggende te Waterhuizen, door J. Gerrits, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoek van Reijer Galenkamp, schipper te Zwolle, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 569 B GRON 1927 op 't achterschip, achterkant erf aan bakboordzijde.
1927-12-18: Algemeen Handelsblad 18-12-1927: Scheepsbouw. Van de werf der firma J. J. Pattje & Zonen, te Waterhuizen, is vertrokken het nieuwgebouwde motorschip „ZUIDERZEE", groot 204 ton, gebouwd voor rekening van kapitein R. Galenkamp, te Zwolle. Het schip is uitgerust met een 2 cyl. 60 P.K Appingedammer Bronsmotor.
1930-09-18: Op 18-09-1930 als ZUIDERZEE, zijnde een motorschip, groot 388.97 m3, liggende te Waterhuizen door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Reijer Galenkamp, schipper te Zwolle, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 1377 Z GRON 1930 op het achterschip in het achtererf stuurboordzijde. (Opm.: De aanwezige merken 569 B GRON 1927 zijn vernietigd.) Omschrijving: motorvrachtschip met 1 dek, 1 mast, voor volkslogies, 1 laadruim, 1 machinekamer waarin een 60-72 P.K. Bronsmotor, 1 achterpiek, op het achterdek 1 salonroef, daarvoor een stuurhuis (motorschip met hulpzeiltuig)
1931-07-15: NvhN 15-07-1931: Delfzijl, 14 Juli. Het m.s.”ZUIDERZEE”, kapt. Galenkamp, kwam hier van Wormerveer naar Holbeck met zemelen met defecten Voorwaarts 22-07-1931: Zuiderzee. Delfzijl, 20 Juli. Het motorschip “Zuiderzee”, kapt. Galenkamp, dat hier binnenkwam met defecten motor, heeft de schade hersteld en vertrok heden naar de bestemming Holbeck.
1932-07-00: NvhN 11-07-1932:
Delfzijl, 09-jul. Het motorschip “ZUIDERZEE”, kapt. Galenkamp kwam hier heden op weg van Wormerveer naar Flensburg, beladen met veevoeder met defecten motor binnen, welke schade alhier wordt gerepareerd.
NvhN 18-07-1932: Delfzijl, 16 Juli. Het motorschip “Zuiderzee” kapt. Galenkamp, dat alhier met defecten motor binnenliep op weg van Wormerveer naar Flensburg beladen met veevoeder, heeft de schade hersteld en zette heden de reis voort.
1934-08-00: NvhN 21-08-1934: Delfzijl, 20 Aug. Het motorschip “ZUIDERZEE”, kapt. Galenkamp, liep hier met defecten motor binnen. Het is beladen met hout op weg van Kronsforde met bestemming IJlst en zal de schade alhier herstellen.
NvhN 27-08-1934: Delfzijl, 25 Aug. Het motorschip Zuiderzee, kapt. Galenkamp, dat alhier op weg van Kronsforde met bestemming IJlst met motorschade binnenliep, heeft de schade hersteld en zette heden de reis naar zijn bestemming voort.
1937-01-19: Eemsbode 19-01-1937: M/S Zuiderzee verandert van eigenaar. Het motorschip “Zuiderzee“ toebehoorende aan kapitein R. Galenkamp is onderhands verkocht aan kapitein W. Jansen van Zwolle, die het schip zelf in de vaart zal brengen onder de naam “Verwisseling“. De “Zuiderzee“ is 180 ton dw. werd in 1927 gebouwd bij de Scheepswerf Pattje en Zn. te Waterhuizen en is van een 60 P.K Bronsmotor voorzien. Het schip ligt momenteel in Delfzijl en wordt door den nieuwen kapitein overgenomen.
NvhN 20-01-1937: Het motorschip “ZUIDERZEE”, groot ca.160 ton dwt en gebouwd in 1927, welk schip werd bevaren door kapt. Galenkamp, is verkocht aan kapt. W. Jansen te Zwolle. Het schip meet netto 91 en bruto 137 Reg.ton en het is voorzien van een Brons motor van 60 PK.
1937-10-12: NvhN 12-10-1937 Delfzijl. Het m.s.”VERWISSELING”, kapt.Jansen, beladen met lood en paier van Bonn naar Berlijn, is op de Paap drooggezet om een andere schroef aan te brengen. Dit gelukte evenwel niet, zoodat het schip thans in de haven op het droge gezet is om van een andere schroef te worden voorzien.
1941-00-00: Van 1941 tot october 1944 gevaren onder Duits toezicht. Nadien tot mei 1945 voor anker te Zwolle.
1958-12-22: Final Fate:
Naar de binnenvaart. Op 15-01-1959 als VERWISSELING, zijnde een stalen motorschip, metende 203.281 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no. A 17729 d.d. 02-06-1958, liggende te Amsterdam door E. Konijn, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 3635 B GRON 1958 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant herft, 9.52 m. uit de hekplaat, 0.90 m. uit de lengteas en 0.63 M. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 1377 Z GRON 1930 aan S.B. zijde in achterkant herft zijn vernietigd.) Op 25-10-1965 COURAGE, eigendom van Tjalling Hoekstra, schipper, gedomicilieerd te Oosterbierum. Op 28-01-1980 eigendom van Dirk Jan Bonte, binnenvaartschipper te Zwolle. Op 17-12-1983 als COURAGE, zijnde een cementtanker, metende 273.091 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen no. GN 893 d.d. 21-09-1983, liggende te Zwolle door J. Spakman, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw voorzien van een hetzelfde brandmerk door het inbeitelen van 3635 B GRON 1958 op het achterschip aan S.B. zijde in achterwand roef, 0.75 m. uit de hekplaat, 0.85 m. uit de lengteas en 1.08 M. uit dek. Op 02-01-1990 eigendom van de B.V. Scheepvaartbedrijf Gebr. Bonte B.V. De omschrijving is dan: Stalen motortankschip voor poedervormige stoffen, hebbende een dek, een laadruim voorzien van 6 drukketels met een inhoud van 42 m3, compressor en laad- en losleiding, een stuurhut, een woonroef en een motorkamer, voortbewogen door een 3 cyl. 2 tact Appingedam dieselmotor van 190 P.K. motornummer 14345* aangebracht op het motorblok. Het schip is gebouwd te Waterhuizen in het jaar 1927. (* Deze Bronsmotor, gebouwd in 1969, een 2 tew 3 cil 190 Pk Brons Nr. 14345 Type GB-C (220x380) kwam uit het m.s. Vamos ex Buizerd ex Trio ex Democraat, bouwjaar 1929.) In 2005/2006 te Zwartsluis omgebouwd tot woonschip. Op 18-01-2006 door Scheepvaartbedrijf Gebr. Bonte B.V. voor € 107.100,-- verkocht aan E.J. Smit & Zn. B.V. te Lobith en hernoemd "EMMA". (02203635) Omschrijving: Stalen motorschip (was: motortankschip) genaamd "COURAGE" te noemen "EMMA", gemerkt 3635 B GRON 1958 gebouwd te Waterhuizen in 1927 bestemd voor poedervormige stoffen, hebbende een dek, een laadruim (was: voorzien van 6 drukketels met een inhoud van 42 m3, compressor en laad- en losleiding), een stuurhut, een woonroef en een motorkamer, voortbewogen door een 3 cyl. 2 tact Appingedam motor, type onbekend, sterk eenhonderd negentig paardekrachten, motornummer 14345 aangebracht op het motorblok met een verplaatsing van tweehonderd drie en zeventig en een en zeventig/duizendste kubieke meter.

Afbeeldingen


Omschrijving: Zuiderzee 1927.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Zuiderzee 1927 van Wolter Jansen in de vijftiger jaren.
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Courage 1927 ex Verwisseling ex Zuiderzee te Zwartsluis in 2005.
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de

Omschrijving: Courage 1927 ex Verwisseling ex Zuiderzee te Zwartsluis in 2005.
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de