Inloggen
ZIJPE - ID 7488


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5003356
Nat. Official Number: 608 Z ZWOLLE 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks, 1 winch
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Corn. Appelo's Scheepswerf, Electr. Scheepsbouw- & Reparatiewerf, Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Werfnummer: 105
Delivery Date: 1936-11-25
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz nr. 340018/34 Type RVM6M336 (220x360)
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 192.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 96.00 Net tonnage
Deadweight: 250.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 12000 Cubic Feet
Bale: 11200 Cubic Feet
 
Length 1: 37.14 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 30.87 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.29 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.27 Meters Depth, moulded
Draught: 2.17 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-11-25 ZIJPE
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Wolfert Otte, Bruinisse, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bruinisse / Netherlands
Callsign: PIZV

Date/Name Ship 1954-08-23 ZIJPE
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Everhart Fransen, Ruinen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ruinen / Netherlands
Callsign: PIZV

Date/Name Ship 1958-08-11 ADRIANA
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Everhart Fransen, Ruinen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ruinen / Netherlands
Callsign: PCDV

Ship Events Data

1936-11-27: Als ZIJPE, zijnde een motorvrachtschip, metende 544.63 m3, liggende te Zwartsluis, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Wolfert Otte, scheepskapitein te Bruinisse, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 608 Z ZWOLLE 1936, op het achterschip aan bakboordzijde op achterkant lichtkap motorkamer.
1936-12-04: Nieuwsblad van Friesland 04-12-1936: De storm. Schip tegen sluismuur geloopen. Zwartsluis. Het alhier binnenkomende zee-motorvrachtschip „ZIJPE" is tengevolge van den storm en de stroomingen op den muur van de Kolksluis geloopen. Het schip bekwam eenige deuken in het voorschip. De bekomen schade zal aan een der scheepswerven hersteld worden.
1946-09-30: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van de Zijpe nabij het eiland Prästgrund tijdens een reis van Vallvik naar Hudiksvall. Het schip vertrok om 10.45 van Vallvik, was leeg en de bemanning bestond uit 5 personen. Het weer was goed, wind noordwest 3 en het zicht was ook goed. Op zicht van de prikken voer de Zijpe de fjord van Vallvik uit. Het was de bedoeling van kapitein/eigenaar W. Otte om buiten alle ondiepten om te varen maar omdat de Zijpe in de noordoostelijke deining zwaar begon te stampen werd meer noordelijk gestuurd langs de klip Lilljungfrun. Om 12.04 uur was de Zijpe ter hoogte van de witte prik ten zuidwesten van Prästgrund. De kapitein stond aan het roer en stuurman K.J. van der Molen keek uit naar de bakens en de stenen. Om 12.20 liep de Zijpe vast op een niet zichtbare steen. De motor werd onmiddellijk gestopt, het schip bleef vast zitten en stootte herhaaldelijk. Om het lege schip minder stuurlast te geven werd de kettingbak met water gevuld en de met water gevulde boot aan het voorschip opgehesen. Om 13.25 uur kwam de Zijpe weer vlot er werd de reis vervolgd. Aangekomen in Hudiksvall bleek de bodem op enige plaatsen opgezet, werd voorlopig gerepareerd en werd er een bewijs van zeewaardigheid afgegeven. Oordeel van de Raad is dat kapitein/eigenaar W. Otte, die naast een kleine bemanning ook zijn gezin aan boord had, er geen rekening mee heeft gehouden dat de, op de Zweedse kaart aangegeven, boven water uitstekende stenen onder water zich verder konden uitstrekken. Hij zou niet aan de grond zijn gelopen als hij de stenen ruimer gemeden had. Afgezien van de kaart die hij gebruikte had hij doorvarende naar Prästgrund op kompas moeten sturen in plaats van uitsluitend op zicht te varen. De Raad meent dat betrokkene fout heeft gevaren, maar heeft de indruk, dat hij zich dit bewust is en zijn verantwoordelijkheid beseft. Op een eventuele strafmaatregel wordt niet gesproken. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 22 april 1947.
1960-03-00: NvhN 15-03-1960: Vreemdelingenlegioen? Twee jongens liepen weg van Groninger kustvaarder. Naar wij vernemen zijn op woensdag 9 maart te Duinkerken twee jongens weggelopen van de Groninger kustvaarder ADRIANA. De kapitein-eigenaar, de heer J. E. Fransen uit Ruinen, heeft zich onmiddellijk met zijn kantoor te Groningen, Kamps Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., in verbinding gesteld. Er werden twee vervangers gezonden. Vermoed wordt dat de jongens, de 20-jarige Vlaardinger J. van Hulst en de 15-jarige G. Buntinx uit Heerlen, zich hebben gemeld voor het Vreemdelingenlegioen. De ouders van de jongeman Van Hulst zijn naar Parijs vertrokken om te zien wat hun te doen staat om de onberaden stappen van de jongens alsnog te voorkomen. De jongens hebben hun passen meegenomen. Ze hadden weinig geld op zak. Zonder ook maar iemand iets van hun plannen te vertellen zijn ze in Duinkerken verdwenen.
Het Vrije Volk 15-03-1960: Twee man gedrost van schip naar Legioen? (Van een onzer verslaggevers) De twintigjarige Vlaardinger Jacob van Hulst, machinist van de kustvaarder Adriana uit Groningen, is tegelijk met de vijftienjarige zoon van de familie Buntinx uit Heerlen, die op hetzelfde schip voer, op 9 maart in Duinkerken aan wal gegaan en niet teruggekeerd. Men vermoedt, dat het tweetal in het Vreemdelingenlegioen is terechtgekomen. Zij hebben hun passen van boord meegenomen, maar beschikten slechts over weinig geld. Vrijdagavond zijn hun ouders verwittigd van hun verdwijning. De heer en mevrouw Van Hulst zijn onmiddellijk per auto naar Parijs vertrokken, waar zij contact opnamen met het Nederlandse consulaat. Een vertegenwoordiger van het consulaat heeft hun de kazerne gewezen, waar hun zoon zich vermoedelijk zou ophouden. Hij ontraadde hun echter erheen te gaan, omdat dit geen enkel resultaat zou hebben. Ten einde te weten te komen, of de beide jongens inderdaad in Parijs zijn, probeerde men met een legionair in contact te komen. Dat gelukte en de soldaat — een Duitser, die al zes jaar in het legioen dient — beloofde, dat hij navraag zou doen. Hij zou daar echter minstens een dag voor nodig hebben. Vader en moeder Van Hulst konden echter niet langer in Parijs blijven. De vertegenwoordiger van het consulaat zegde toe, dat hij de resultaten, die de legionair zou bereiken, onmiddellijk naar Nederland zou doorgeven. Dinsdag had men in Vlaardingen echter nog niets gehoord. Boze ouders. Volgens het consulaat in Parijs zouden de jongens van plan zijn geweest, om naar Parijs te gaan, zo vertelde mevrouw Van Hulst ons. Zij zouden iets van hun plannen hebben verteld aan de consul in Lille (Noord-Frankrijk). De ouders van Jacob van Hulst zijn zeer verontwaardigd omdat deze consul niets zou hebben gedaan om de knapen tegen te houden. Zij begrijpen ook niet, wat hun zoon ertoe zou hebben gebracht om zijn schip te verlaten. In een brief, die hij op 4 maart verzond, schreef hij nog, dat hij gauw weer thuis zou zijn.
Het Vrije Volk 17-03-1960: Jongeman uit Vlaardingen in Duinkerken? (Van een onzer verslaggevers) Jacob van Hulst, de Vlaardingse jongeman, van wie werd gevreesd, dat hij in het Vreemdelingen- legioen was terechtgekomen, vertoeft waarschijnlijk in Duinkerken. Dit vertelde de vijftienjarige Heerlenaar Buntinx, die woensdag met de Duitse coaster Palma in Vlaardingen arriveerde. Buntinx heeft tegelijk met Van Hulst de Adriana verlaten. Tegenover de politie vertelde hij, dat het hem aan boord van de Groningse kustvaarder niet beviel en dat hij daarom was weggelopen. Van Hulst zou nog in Duinkerken zijn. Woensdag zijn de heer en mevrouw Van Hulst naar Duinkerken vertrokken om te proberen hun zoon te vinden.
Het Vrije Volk 18-03-1960: Gedroste Vlaardinger barman in Duinkerken. Vader en moeder Van Hulst zijn weer gerust. Hun zoon Jacob is veilig thuis. Woensdag vonden zij hem in Duinkerken, waar hij juist een vaste betrekking als barman had gekregen. Ze brachten hem echter tot andere gedachten en nu is het korte avontuur van de 20-jarige zeeman Jacob van Hulst ten einde. Met de vijftienjarige Paul Buntinx uit Heerlen verliet hij op 9 maart de Groningse kustvaarder Adriana, toen het schip Duinkerken aandeed. De knapen waren van plan naar het Vreemdelingenlegioen te gaan. Eerst stapten ze naar de politie om het adres van een wervings-bureau te vragen, maar ze kregen te horen, dat Paul te jong was. De zucht naar avontuur had hen echter te pakken. Ze zochten onderdak in een café en verdienden hun brood door karweitjes te verrichten voor diverse caféhouders. Jacob speelde ook gitaar. Intussen keken ze uit naar een boot, ofschoon aanmonsteren niet eenvoudig zou zijn, want ze hadden hun monsterboekjes aan boord achtergelaten. Na enkele dagen kon de Heerlenaar toch een plaatsje krijgen als ketelbinkie op de Duitse coaster Palma. Dit schip arriveerde in de nacht van dinsdag op woensdag in Vlaardingen. Daar had Paul Buntinx niet op gerekend. De politie ontfermde zich over hem en zond hem naar zijn ouders. Eerst echter hadden de heer en mevrouw Van Hulst een gesprek met hem gehad. Ze kregen na herhaaldelijk aandringen van hem gedaan, dat hij vertelde waar hun zoon Jacob zich vermoedelijk ophield. Ze zijn onmiddellijk naar Duinkerken gereisd en vonden hem daar inderdaad. Donderdagmiddag waren ze in Vlaardingen terug. „Ach", zegt Jacob zelf over zijn avontuur, „ik was het varen zat en wilden eens wat anders. Het Vreemdelingenlegioen trok me aan." Het legioen zal het echter zonder hem moeten stellen. Voorlopig blijft hij aan de wal in Nederland.
1968-10-04: Final Fate:
Verkocht aan N.V. Machinefabriek en Reparatiebedrijf J.H. Keller, Rotterdam, op 18 maart 1969 aan Simon Timotheus Knapen (Terheyden) (tot 14.5.1969), Siebe Elsinga (Capelle) en Bouke Harm Stulp (id.) In de sportvisserij. Vanaf 1971 als ADRIANA van S. Elsinga, Oudorp.
1972-06-29: Het Vrije Volk 29-06-1972: Advertentie: Vissen op de Noordzee met het m.s. ADRIANA vanuit Hellevoetsluis en via zeesluizen Stellendam. Vertrek Hellevoetsluis 8.00 u. aankomst voor zeesluis Stellendam pl.m. 8.20 u. waar ook goede gelegenheid is tot opstappen. Voor boekingen en inl. bij kapt. S. Elsinga. Tel. 010 - 335944.
1976-03-11: Final Fate:
Bij Hoek van Holland gezonken ten gevolge van een aanvaring met de viskotter 'Johanna-OD 18'. Op het moment van de aanvaring lag de 'Adriana' voor anker te vissen toen de 'Johanna-OD18' haar midscheeps ramde. In een poging het schip te redden werd onmiddellijk koers gezet naar de wal. Na een half uur maakte ze zoveel slagzij dat de opvarenden over moesten stappen op de 'Johanna- OD18'. Na nog een half uur zonk de 'Adriana' in pos. 51.56.12. N - 03.50.53. O. Het wrak staat recht op de bodem zo'n 16 meter onder de zeespiegel en steekt ruim 6 meter omhoog.
Het wrak ligt pal ten westen van de Maasvlakte en wordt gedekt door een westcardinale (geel-zwart-geel) met het lichtkarakter V.Qk.Fl (9) 10.s, en draagt de naam “Adriana”. De geografische positie is 51 56 12.Noord en 03.50.54.Oost. Op de zeekaarten 1448 & 1350 wordt het wrak aangeduid.
1976-03-13: Het Vrije Volk 13-03-1976: Aanvaring. Stellendam - Uit het voorlopige onderzoek van de Rijkspolitie te water is gebleken dat de viskotter OD 18 uit Ouddorp het sportvissersvaartuig ADRIANA heeft aangevaren en niet omgekeerd. Na de aanvaring zonk de ADRIANA. De 19 sportvissers die aan boord waren konden ongedeerd overstappen op de viskotter.Afbeeldingen


Omschrijving: Zijpe 1936
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Adriana
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Adriana at Faversham.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Holmes, William

Omschrijving: 'Adriana'
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Adriana' als sportvisser.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown