Inloggen
ZEVENBERGEN - ID 7487


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1955
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5398751
Nat. Official Number: 9254 Z ROTT 1955
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: One mast
Rig: 4 derricks
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerven Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 934
Launch Date: 1955-03-26
Delivery Date: 1955-06-11
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 860
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor nr. 1692 Type TMAS338 (330x600)
Speed in knots: 11.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 274.00 Net tonnage
Deadweight: 1033.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 71046 Cubic Feet
Bale: 66493 Cubic Feet
 
Length 1: 68.57 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 65.79 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 10.13 Meters Breadth, moulded
Depth: 6.15 Meters Depth, moulded
Draught: 3.98 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1955-06-03 ZEVENBERGEN
Manager: Furness' Scheepvaart- & Agentuur Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zuid-Hollandsche Scheepvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIYG

Date/Name Ship 1967-02-20 MATTERA MIMMO
Manager: Luigi Mattera di Baggio, Naples, Italy
Eigenaar: Luigi Mattera di Baggio, Naples, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Naples / Italy
Callsign: IQQT

Date/Name Ship 1981-00-00 MATTERA MIMMO
Manager: Mabi di Domenico Mattera e Compania S.N.C., Naples, Italy
Eigenaar: Mabi di Domenico Mattera e Compania S.N.C., Naples, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Naples / Italy
Callsign: IQQT
Additional info: Aanv. FILIMON?

Ship Events Data

1955-00-00: Eerste schip van een serie van tien, genaamd de 'Bergenklasse'. Zes voor deze rederij , drie voor Spliethoff en een voor R.T. Tammes uit Groningen.
1955-06-06: Op 06-06-1955 als ZEVENBERGEN, zijnde een motorschip, metende 1409.41 m3 bruto inhoud volgens zeemeebrief afgegeven te 's Gravenhage no. 9861 d.d. 23-05-1955, liggende te Waterhuizen, door J.D.J. Postma, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 9254 Z ROTT 1955 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op het shelterdek, 4.45 m. uit hekplaat, 0.80 m. uit lengteas en 1.45 m. uit dek.
1955-06-14: NvhN 14-06-1955: Proefvaart van ms. „ZEVENBERGEN". Op de Eems vond de proefvaart plaats van het kustvaartuig Zevenbergen, gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Gebr. Niestern* te Waterhuizen en bestemd voor de N.V. Zuid-Hollandse Scheepvaart maatschappij te Rotterdam. Het schip behoort tot het shelterdektype en de grootte bedraagt 1000 ton d.w. Met een 860 pk. Werkspoormotor werd een snelheid behaald van elf mijl. Het schip is zeer modern uitgerust. De bouw vond plaats onder toezicht van Lloyds Register of Shlpping : 100 A—1 en Scheepvaartinspectie Onbeperkte Vaart. (* Opm.: moet zijn Gebr. van Diepen.)
1959-07-27: Bij het verlaten van de haven van Dakar, met bestemming Duinkerken, na ca. 2 uur varen gestrand ten oosten van Pointe des Almadies. Later op de dag met behulp van een sleepboot vlotgebracht en naar Dakar teruggevaren voor noodreparatie. Het schip had behoorlijke schade opgelopen en dit is later in Nederland gerepareerd.
Het Vrije Volk 28-07-1959: ZEVENBERGEN op rotsen gelopen. Dakar, Senegal, (AP). Het Nederlandse vrachtschip Zevenbergen van de N.V. Zuidhollandse Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam is maandagmorgen vroeg, 15 km buiten de haven van Dakar, op de rotsen gelopen. Een sleepboot van de Franse marine heeft het schip maandagmiddag losgetrokken en de Zevenbergen is daarop op eigen kracht naar Dakar gevaren. De romp van het schip is beschadigd. Het vrachtschip liep op de rotsen kort nadat het uit Dakar was vertrokken. De havenautoriteiten zijn van oordeel, dat de stuurman een ander licht voor de vuurtoren aan de ingang van de haven heeft aangezien.
Het Vrije Volk 15-01-1960: Stranding Zevenbergen: Half jaar ontzegging bevoegdheid geëist. (Van een onzer verslaggevers) Tot de uitzonderlijk hoge straf van een half jaar ontzegging van de kapiteinsbevoegdheid concludeerde de inspecteur-generaal van de Scheepvaart vanochtend, nadat de Raad voor de Scheepvaart zich geruime tijd had beziggehouden met de zaak tegen een Haagse kapitein, die op 27 juli met de Zevenbergen nabij Dakar op de kust was gelopen. De inspecteur-generaal meende, dat de bij deze 'schandelijke stranding' betrokken stuurman eveneens niet vrijuit ging, doch volstond met het vragen van een berisping omdat hij hem niet het slachtoffer wilde laten worden van de exorbitante fout van zijn kapitein. Het Rotterdamse ms. Zevenbergen was op de dag voor het ongeval tegen half elf 's avonds uit Dakar vertrokken met een lading aardnoten op weg naar Duinkerken. De kapitein had de eerste wacht en zag een vuurtoren voor een andere aan, waardoor hij een totaal verkeerde indruk kreeg van zijn positie. Om twaalf uur droeg hij de wacht over aan zijn stuurman, die de positieopgave en indentificatie van de duidelijk zichtbare vuurtoren voetstoots aannam. Om twee minuten voor half een liep de Zevenbergen aan de grond — onmiddellijk volle kracht achteruit geven mocht niet baten. Via het afschieten van vuurpijlen werd de aandacht getrokken van de kustbewoners, die het gestrande schip met de koplampen van hun auto's konden beschijnen. Kikvorsmannen en een sleepboot van de Franse marine moesten vervolgens helpen het schip los te krijgen, waarna het tot overmaat van ramp in een tornado terechtkwam. De noodreparaties in Dakar vergden tien dagen; pas in Nederland kon men de omvangrijke schade die de Zevenbergen had Opgelopen overzien. Geen der leden van de Raad kon zich voorstellen hoe de kapitein deze fout had gemaakt, omdat de desbetreffende vuurtorens totaal van karakter verschilden, terwijl hij tevens— mochten zijn berekeningen opgaan — een sneltreinvaart van twintig mijl per uur had moeten lopen. Bent U misschien dronken geweest?' vroeg een der leden ten slotte. Vermoeid. De kapitein voerde tot zijn excuus aan dat zijn aandacht voor de navigatie was verslapt, mogelijk als gevolg van de vermoeienissen van het dagenlange laden in de gloeiende hitte, terwijl de muskieten het slapen onmogelijk maakten. Deze verontschuldiging wekte in hoge mate de ergernis op van een der ex-kapiteins, die van de Raad deel uitmaakte. 'Uw schip heeft vlak voor de ramp tien uur ten anker gelegen,' zo hield hij de kapitein voor. 'U heeft uw schip,' zo zei de inspecteur-generaal , 'zonder enige noodzaak bijna verspeeld door het nalaten van de eerste principes van de kustnavigatie. Een stranding onder de rook van een vuurtoren is schandelijk.' Bij zijn conclusie tegen de stuurman hield hij rekening met het feit, dat deze onmiddellijk na het overnemen van de wacht drie telegrammen had moeten overseinen naar Radio- Scheveningen. De kapitein had hem, zo meende hij, een verkeerde suggestie omtrent de vuurtoren ingeprent! Hij had te veel vertrouwen in zijn gezagvoerder, bij wiens fout de zijne in het niet zonk. De Raad zal schriftelijk uitspraak doen.
Het Vrije Volk 03-03-1960: Strenge straf voor kustvaarder-kapitein. (Van een onzer verslaggevers) De raad voor de scheepvaart heeft een strenge straf uitgesproken over de kapitein van de kustvaarder Zevenbergen, omdat het aan zijn schuld te wijten zou zijn, dat het schip in juli van verleden jaar bij de Pointe des Almadies aan de grond liep. Kapitein W. P. W., 36 jaar oud, is vier maanden de bevoegdheid ontnomen om als kapitein op zeeschepen te varen. Naar het oordeel van de, raad heeft W. P. W. de navigatie schandelijk verwaarloosd. Na het passeren van Kaap Manuel is er op de Zevenbergen in feite niet meer genavigeerd. De peilingen waren onvoldoende, de koerslijnen stonden niet in de kaart. Men voer op zicht. De raad strafte de tweede stuurman van de Zevenbergen (eigendom van de N.V, Zuidhollandse Scheepvaart Mij, te Rotterdam) met een berisping. Want ook hij gaat naar de mening van de raad niet geheel vrijuit.
De waarheid 03-03-1960: Raad scheepvaart: Kapitein „Zevenbergen” navigeerde schandelijk. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 36-jarige kapitein van de kustvaarder „Zevenbergen", W. P. W. uit Den Haag, gestraft door hem voor vier maanden de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op zeeschepen. De „Zevenbegen" (eigendom van de N.V. Zuidhollandse Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam) is op 27 juli van het vorig jaar op de reis van Dakar naar Duinkerken gestrand bij Pointe des Almadies. In de eerste en voornaamste plaats heeft, volgens het oordeel van de raad, de kapitein hieraan schuld wegens zijn „schandelijke en ergelijke navigatie". Doch ook de 33-jarige tweede stuurman H. de V. uit Rotterdam gaat niet geheel vrij uit. De raad straft hem met het uitspreken van een berisping. De stranding moet, aldus de raad, worden toegeschreven aan het feit, dat aan boord van het schip na het passeren van Kaap Manuel feitelijk niet meer is genavigeerd. Koerslijnen stonden niet in de kaart„de peilingen waren onvoldoende. Bestek is niet bijgehouden en zonder meer werd op zicht gevaren, waarbij is verzuimd om hetgeen men waarnam te toetsen aan de kaart en de lichtenlijsten.
1963-02-27: Gestrand na vertrek uit Londonderry. Naar Belfast gesleept voor reparatie.
De Telegraaf 28-02-1963: Nederlands schip op Ierse kust. Van onze correspondent. Londen, donderdag. Automobilisten op de kustweg in Ulster nabij „Dogs Nose" zagen gisteren een schip op slechts 5 meter van de weg op de kust liggen. Het was het Nederlandse vrachtschip “ZEVENBERGEN “(1200 ton), dat in de nacht van dinsdag op woensdag op de rotsen is gelopen.
Het Vrije Volk 28-02-1963: Schepen in moeilijkheden. De Nederlandse kustvaarder Zevenbergen (498 brt.), die in de nacht van dinsdag op woensdag aan de grond liep op een halve mijl afstand van Cushendall aan de Noordierse kust heeft zojuist assistentie gekregen van de sleepboot Ebro. De kustvaarder is eigendom van de Zuidhollandse Scheepvaart Mij. in Rotterdam. Het schip was met een lading aardappelen op weg van Londonderrv naar de Canarische Eilanden.
De Waarheid 28-02-1963: De sleepboot “Ebro" van de rederij L. Smit en Co. is op weg naar de bij Noord lerland gestrande Nederlandse kustvaarder „Zevenbergen". De rederij heeft toestemming gekregen het schip op basis van Lloyd's open form vlot te trekken. De „Ebro" werd vannacht bij de "Zevenbergen" verwacht.
De Waarheid 02-03-1963: De „Zevenbergen” weer vlot. Gistermiddag' is het de motorsleepboot Ebro van L. Smit en Co gelukt het in nood verkerende Nederlandse kustvaartuig „Zevenbergen" vlot te brengen. De kustvaarder liep in de nacht van dinsdag op woensdag aan de grond nabij Cushendall in Noord-Ierland. De Ebro brengt het schip nu naar Belfast waar het voor inspectie en reparatie in een dok zal worden opgenomen.
1967-02-22: Het Vrije Volk 22-02-1967: Ms ZEVENBERGEN verkocht. (Van een onzer verslaggevers) Het 1050 ton dwt metende Nederlandse motorkustvaartuig “Zevenbergen” van de Zuid-Hollandse Scheepvaart Mij. N.V. te Rotterdam, is door bemiddeling van Supervision Shipping en Trading, Co. verkocht naar Italië. Het schip is inmiddels overgedragen aan de nieuwe eigenaar, mr. Luigi Mattera te Napels. Onder de naam Mimmo Mattera zal de coaster binnenkort naar Italië vertrekken.
1984-09-00: Final Fate:
Gesloopt door D.N.B. S.r.L. te Baia, Italië.


Afbeeldingen


Omschrijving: ZEVENBERGEN voor de oplevering in mei 1955
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Fotobedrijf Piet Boonstra, Groningen
Onderwerp: Werf

Omschrijving: ZEVENBERGEN
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Overdracht

Omschrijving: ZEVENBERGEN aan de kompaspaal te Delfzijl, juni 1955
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ZEVENBERGEN
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ZEVENBERGEN
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Pieterse, H. (Huug)
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: ZEVENBERGEN 27 februari 1963 op de Noord Ierse kust
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: MATTERA MIMMO
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: MATTERA MIMMO Malta
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Cassar, M.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: MATTERA MIMMO
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: MATTERA MIMMO in de Straat van Messina
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Peditto, Giovanni