Inloggen
ZEESTER - ID 7475


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1932
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 6912229
Nat. Official Number: 1537 Z GRON 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 133
Launch Date: 1931-00-00
Delivery Date: 1932-01-29
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 105
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1659 Type C/D (x)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 180.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 117.00 Net tonnage
Deadweight: 205.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 2: 32.50 Meters Registered
Beam: 6.25 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.19 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1962
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Omgebouwd tot zandzuiger.

Datum 00-00-1963
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Twee nieuwe motoren: 2x4tew 2x6 cil 306 PK Scania-Vabis Type (127x145)

Ship History Data

Date/Name Ship 1932-01-29 ZEESTER
Manager: Roelf van Bruggen, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelf van Bruggen, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: QDFG
Additional info: In 1934 call sign: PIXZ

Date/Name Ship 1939-00-00 ZEESTER
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Roelf van Bruggen, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: PIXZ

Date/Name Ship 1950-12-05 ERKALIN
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtingsbedrijf N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Harm Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDYO
Additional info: HFl. 102.000,--

Date/Name Ship 1952-01-19 FLORØ
Manager: Gunnar, Bengt & Åke Jonasson, Tegelstrand, Sweden
Eigenaar: Gunnar, Bengt & Åke Jonasson, Tegelstrand, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Tegelstrand / Sweden
Callsign: SGEZ

Ship Events Data

1932-01-02: Als ZEESTER, zijnde een motorschip, groot 509.38 m3, liggende te Groningen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen ten verzoeke van Roelf van Bruggen, schipper te Hoogezand van brandmerk 1537 Z GRON 1931 voorzien door het inbeitelen op het achterschip op achterkant ingang motorkamer.
1932-01-30: NvhN 30-01-1932: Scheepsbouw. Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems te Delfzijl proefgestoomd het nieuwe motorschip „ZEESTER", gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie voor de groote kustvaart op de werf van de N. V. Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen voor rekening van kapt. R. van Bruggen te Hoogezand Het schip heeft afmetingen als volgt: lengte over alles 35 M., breedte op buitenkant grootspant 6.30 M., holte in de zijde 2.30 M.; het is groot netto 332 M 3. en bruto 509 M 3. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een vier-tact Brons motor opgesteld, vermogen 105— 120 e.p.k. Verder is in de motorkamer nog een 5 e.pk. Slüter motor als hulpmotor opgesteld. Deze hulpmotor drijft een luchtcompressor en een lenspomp aan. Aan dek op het mastdek staat achter den mast een 8-10 e.p.k Vanern motordeklier opgesteld. Het schip, dat beladen is met aardappelmeel met bestemming Hamburg, voldeed ruim aan alle eischen en werd na de proefvaart met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.
1934-03-21: De Telegraaf 21-03-1934: ZEESTER. Delfzijl, 15 Maart. Het motorschip “Zeester”, kapt. Van Bruggen, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is met een lading boomstemmen op weg van Wismar naar Antwerpen.
1935-02-13: NvhN 13-02-1935: Het motorschip “ZEESTER”, kapt. Van Bruggen liep hier heden als bijlegger binnen. Het is beladen met tarwe op weg van Anklam met bestemming Duisburg.
NvhN 18-02-1935: Delfzijl. Ten gevolge van den sterke Z.W. Storm worden alhier het stoomschip “Gruno” en de motorschepen “Corona”, “ZEESTER”, “Eban”, ”Senang” en de “Soli Deo Gloria”en het zeilschip “De Hoop” opgehouden.
1936-12-14: De Telegraaf 15-12-1936: ZEESTER. Delfzijl, 14 Dec. Het m.s.”Zeester”, kapitein van Bruggen, liep hier als bijlegger binnen. Het schip is beladen met gezaagd hout van Danzig met bestemming Deventer.
1937-05-14: De Telegraaf 15-05-1937: Setas, Zeester. Delfzijl, 14 Mei. De m.s. “Setas”, kapitein Pronk en “ZEESTER”, kapitein van Bruggen, liepen hier heden als bijlegger binnen. De “Setas” is beladen met tarwe van Aalborg met bestemming Hull, terwijl de “Zeester” op weg is van Aalborg naar Rotterdam met een lading hout.
1937-05-28: De Telegraaf 28-05-1937: ZEESTER. Delfzijl, 28 Mei. Het motorschip “Zeester”, kapt. Van Bruggen, liep hier heden als bijlegger binnen en is beladen met rijst van Rotterdam naar Malmö.
1937-06-09: NvhN 09-06-1937: Gevaarlijke laadboomen aan boord van een Groninger schip. De Raad voor de Scheepvaart deed uitspraak in zake het ongeval aan boord van het Groninger motorschip „ZEESTER", waarbij tijdens het lossen van lading te Koningsbergen, een havenarbeider door een laadboom doodelijk werd getroffen. De Raad was van oordeel, dat dit bedrijfsongeval, aan een ongelukkigen samenloop van omstandigheden was toe te schrijven. Toen de winch in werking werd gesteld, juist toen de kapitein meende, dat de last vrij was, terwijl inderdaad de last tegen den onderkant van den wagen stootte, moest gedacht worden aan de niet uit te sluiten mogelijkheid, dat deze dennenhouten laadboom zich ook zou hebben begeven, indien deze zich uiterlijk in goeden staat zou hebben bevonden. Intusschen is na het ongeluk gebleken, dat het materiaal van den laadboom te wenschen overliet. De Raad achtte het te betreuren, dat bescheiden betreffende het laad- en losgerei aan boord van de „Zeester" niet aanwezig waren, zoodat de kapitein van de capaciteit van zijn laad- en losgerei niet voldoende op de hoogte was. Het toezicht op het materiaal voor het laden en lossen aan boord van schepen is helaas onvoldoende geregeld. Het gebruik van dennenhout voor laadboomen verdient, naar het oordeel van den Raad, geen aanbeveling.
1938-02-14: Leeuwarder courant 14-02-1938: Schip binnengebracht. Stavoren, 12 Februari. Het tjalkschip “Friesland”, schipper W. Eier, afkomstig van Bolsward, geladen met mest en op weg naar Amsterdam, kwam hedenmiddag ter hoogte van het Vrouwenzand, doordat ten gevolge van het slechte weer het helmhout van het roer stuk sloeg en de zeilen onklaar werden, in nood te verkeeren en was daardoor een speelbal der golven. Het motorkustvaartuig “ZEESTER”, kapitein van Bruggen, op weg naar Kornwerderzand, die daar juist passeerde, bleef in de nabijheid van het schip en het gelukte na veel moeite een verbinding met de “Friesland” tot stand te brengen. Een Stavorensche visscherboot, welke eveneens ter assistentie was uitgevaren, heeft daarna de vrouw en de kinderen van boord overgenomen en deze behouden te Stavoren aan wal gebracht. Inmiddels stoomde de kustvaarder langzaam met het schip op sleeptouw in de richting van de haven. Daar het onmogelijk bleek om alleen het stuurlooze schip veilig in de haven te kunnen brengen, voer de jol wederom uit om bij het binnenkomen te assisteeren, wat daarna vlot verliep.
1940-05-00: Het schip lag bij het uitbreken van WO II ongeladen in Amsterdam. De kapitein kreeg van de Nederlandse regering de opdracht om naar Zeeland te varen. Het vertrok op 12 mei 1940 uit IJmuiden met bestemming Brielle om daar iemand met een klein koffertje aan boord te nemen en vervolgens naar Engeland te varen. Het schip heeft gedurende de gehele oorlog op de rivier de Clyde gelegen als bevoorradingschip.
1940-12-06: Tijdens een hevige storm, gestrand in de Gourock Bay, later vlotgekomen en zonder schade weer in dienst.
1950-12-00: De naam ERKALIN is een samenvoeging van de drie namen van de kinderen van Harm Westers, Erika, Kars en Eggelina.
1951-11-16: Onderweg van Nyland naar Stocka in een sneeuwstorm bij zwaar weer bij Ingakaersrevet aan de grond gelopen. De bemanning werd gered. Total loss verklaard. Het wrak werd verkocht aan Karl G. Jonasson, Tegelstrand. Op 17 febr. 1952 geborgen en daarna gerepareerd.
NvhN 17-11-1951: Nederlands scheepje bij Zweden in nood. Het Nederlandse motorschip ERKALIN (200 ton), is gisteren ter hoogte van Roennskaer aan de Noordoostkust van Zweden aan de grond gelopen tijdens zware storm. De positie van het scheepje is gevaarlijk. De reddingsboot van Roennskaer heeft tweemaal getracht het schip te bereiken, evenwel zonder succes. Er worden voorbereidingen getroffen de bemanning met een lijn van boord te halen als de toestand gevaarlijker zou worden.
De Telegraaf 19-11-1951: Aan de grond. Het m.s. ERKALIN (180 ton) eigenaar H. Westers, Groningen, raakte reeds vrijdag tijdens een zware storm, ter hoogte van Roennskar, aan de N.O.-kust van Zweden, aan de grond. Na enkele vergeefse pogingen is de uit vijf koppen bestaande bemanning zaterdag gered. Uit Vasa (Finland) is de sleepboot Hermes vertrokken die zal pogen de ERKALIN, in welks ruimen en machinekamer vijf voet water staat, te bergen. De positie van het schip is precair.
NvhN 21-11-1951: De ERKALIN nog niet bereikt. Door de ruwe zee kan de Groninger coaster Erkalin, die Zaterdag bij de Zweedse kust is gestrand, nog niet worden bereikt. Een bergingsvaartuig, dat in de buurt van de Erkalin bleef, is Dinsdag vertrokken om een gestrand Grieks schip bij te staan. Een ander bergingsvaartuig, de Neptun, is op weg naar de Erkalin.
NvhN 04-12-1951: Machine van ERKALIN vrijwel onbeschadigd. Diefstal van meubelstukken. Uit een onderzoek is gebleken, dat de machine van de Erkalin, die op 18 november bij de Zweedse kust aan de grond liep, nagenoeg onbeschadigd is. Men gelooft daarom, dat het schip vrij gemakkelijk verkoopbaar zal zijn. De douane heeft ontdekt, dat enkele meubelstukken en wat beddegoed uit het wrak gestolen zijn. De dieven hebben getracht een verwarmingstoestel te verwijderen doch dit is niet gelukt.
NvhN 19-01-19252: De „ERKALIN” toch geborgen. Twee Zweedse vissers brachten schip aan wal. Het Nederlandse schip „Erkalin", dat twee maanden geleden voor de Zweedse kust ter hoogte van Sundsvall aan de grond liep, is thans geborgen. Daar de reders het onmogelijk achtten het schip te bergen, hebben twee vissers het aan wal gebracht om het te slepen. Het bleek hun echter, dat de Erkalin niet zo zwaar gehavend is als men dacht en zij willen nu proberen het schip te herstellen.
Staatcourant 08-04-1952: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van het motorschip Erkalin in de nabijheid van Stocka op reis van Nyland naar Stocka om aldaar hout te laden. Het schip was leeg, alleen de voorpiek was gevuld. De Erkalin had geen dubbele bodem. Op 15 november werd te Hernösand 4 ton brandstof geladen. Wegens slecht weer bleef het schip daar liggen. De volgende dag was het weer goed en werd de reis voort gezet. Men liep volle kracht, 8 mijl. Te 16.00 uur kwam de Erkalin voor Stocka en voer op voldoende afstand van het land, onderwijl werd geregeld om een loods geseind, de kapitein hield op en neer om op de loods te wachten maar toen deze na een half uur nog niet naar buiten kwam besloot de kapitein , omdat het weer steeds slechter werd, zonder loods naar binnen te gaan. Men voer halve kracht, ondanks achterlijke wind en zee stuurde het schip goed. Even later, toen men bakboord uit moest, viel er een zware bui in, het schip stampte hevig waardoor de schroef vaak boven water sloeg en vaart verloor. De motor werd volle kracht vooruit gezet en hard b.b.-roer gegeven maar dat kon niet voorkomen dat de Erkalin door de harde wind naar stuurboord op de rotsen werd gedreven. Weldra braken roer en achtersteven en raakte het schip lek. De pompen konden het binnenstromende water niet bijhouden en weldra waren ruim en machinekamer vol gelopen. Het schip werd door de stranding als verloren beschouwd. Oordeel van de Raad is dat de Erkalin is gestrand omdat het, bij het opstomen naar de haven van Stocka, in lege toestand, ten gevolge van een harde bui niet naar het roer wilde luisteren en door de van bakboord komende wind op de rotsen werd gezet. De Raad is van oordeel dat de stranding niet te wijten is aan de schuld van de kapitein en beslist kapitein Harm Westers, geboren 14 juni 1910, wonende te Groningen, niet te straffen.1962-08-00: Verkocht aan H.B. Donsö Varv, Slip & Mek. Verkstad (Carl Jacobsson, man.), Donsö (Zweden) en verbouwd tot zandzuiger, herdoopt in SANDA. In april 1975 verkocht aan Grunfeldt Karlsen, Kristiansand en in juni 1984 aan Rolf Tornes, Kristiansund. Herdoopt in SANDA-SUG.
1991-12-23: Final Fate:
Na een lange opligtijd te Vevang, tijdens een zware storm van de trossen geslagen en gestrand op de rotsen bij Seiskjersundet (ten noorden van Vevang) en achtergelaten. Lag er in 2002 nog.

Afbeeldingen


Omschrijving: Zeester (1932)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Zeester' (bj 1932)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De 'Erkalin' gestrand nabij Stocka, Zweden. (16.11.1951)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving: Florø
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Sanda
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Sanda Sug lying abandoned in 1994.
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Gernaat, B. Th. (Ben)

Omschrijving: Sanda Sug abandoned in 1994.
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Gernaat, B. Th. (Ben)

Omschrijving: SANDA SUG op de rotsen langs de Atlanterhavsveien, in storm gestrand 1991, wrak 2020 nog aanwezig
Collectie: Inpijn, Pieter
Vervaardiger: Inpyn, Pieter
Onderwerp: Schade

Omschrijving: SANDA SUG op de rotsen langs de Atlanterhavsveien, in storm gestrand 1991, wrak 2020 nog aanwezig
Collectie: Inpijn, Pieter
Vervaardiger: Aasebo, Alf Kare
Onderwerp: Schade