Inloggen
ZEEMEEUW - ID 7468


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5072096
Nat. Official Number: 535 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Rig: 1 derrick.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 52
Delivery Date: 1927-10-27
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 160
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1522 Type C/D (310x350)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 96.00 Net tonnage
Deadweight: 270.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10200 Cubic Feet
Bale: 9500 Cubic Feet
 
Length 1: 34.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.83 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.87 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.62 Meters Depth, moulded
Draught: 2.46 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1948
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: De Bronsmotor is in 1948 omgebouwd tot 220 PK injectiemotor.

Datum 00-11-1961
Type: Lengthened
Omschrijving: Door de Noord-Nederlandse Scheepswerven te Groningen verlengd. GRT 248 Nrt 145 Dwat 300. Loa 41,37 Ll 39,01.

Ship History Data

Date/Name Ship 1927-10-27 ZEEMEEUW
Manager: Jan Kuipers, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Kuipers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QDCB
Additional info: 1934 callsign PIXL

Date/Name Ship 1935-04-01 ZEEMEEUW
Manager: Freerk Smid, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Freerk Smid, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIXL

Date/Name Ship 1939-07-21 CORMORAN II
Manager: Jan Wijnhold, Haren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Wijnhold, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDLO

Date/Name Ship 1940-02-15 ZEUS
Manager: Gerard Waker, Haren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerard Waker, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIYE

Date/Name Ship 1948-07-13 ZEUS
Manager: Hilco Waker, Haren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hilco Waker, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIYE

Date/Name Ship 1951-10-23 GERD
Manager: W.F. Kampman's Bevrachtings- & Controlebedrijf, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Willem Timmer, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEHX

Date/Name Ship 1954-09-21 GERRIT
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wietze Atze de Vries Gzn., Zwartsluis, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwartsluis / Netherlands
Callsign: PEIB

Date/Name Ship 1956-01-27 WILLEM
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Jan van der Molen, Kampen, Overijssel, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PIPI

Date/Name Ship 1961-11-12 CHRYSANT
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Nijs Deelen, Streefkerk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Streefkerk / Onbekend
Callsign: PDHQ

Date/Name Ship 1970-04-00 CHRYSANT
Manager: Gösta Lindström, Porvoo, Finland
Eigenaar: Gösta Lindström, Porvoo, Finland
Shareholder:
Homeport / Flag: Porvoo / Finland
Callsign: OGXE

Ship Events Data

1927-10-20: Op 20-10-1927 als ZEEMEEUW, zijnde een vrachtmotorschip, groot 565.91 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Kuipers, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 535 Z GRON 1927 op 't achterschip, achterkant erf aan stuurboordzijde.
1927-10-24: NvhN 25-10-1927: Zoutkamp, 24 Oct. Heden vertrok van hier het nieuwe motor-zeilschip „ZEEMEEUW", kapt. Kuipers. Dit schip is gebouwd op de werf Noordster te Groningen en is voorzien van een Brons-motor van pl.m. 160 P.K. Het schip is bestemd door de internationale vrachtvaart en maakt thans zijn eerste reis.
1928-03-12: Voorwaarts 06-04-1928: Op zee lek geraakt. Het ongeval van de „ZEEMEEUW”. Behandeling voor den raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft gisteren een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval, dat op 12 Maart J.l. overkomen is aan het motorschlp „Zeemeeuw", dat onder de reis van Farsund naar het Thyboronkanaal op zee lek is gesprongen. De gezagvoerder, tevens eigenaar van het motorschip, als getuige gehoord, verklaart het schip in November 1927 in de vaart gebracht te hebben. Sedert dien heeft de „Zeemeeuw" zeven reizen gemaakt op de Noordzee. Te Farsund in Noorwegen was een lading kolen gelost en vandaar vertrok het schip met bestemming naar het Thyboronkanaal. Aanvankelijk was 't goed weer met korte knobbelige zee uit het Oosten; de wind was 0.Z.0. Des nachts wakkerde de wind aan tot stijve en harde koelte met moeilijke, kort aanschietenden zee, waardoor het schip zwaar en ongewoon werkte. Om 2 uur 's nachts werd door den stuurman geroepen, dat het schip water maakte. 's Morgens om 7 uur bleef de motor plotseling staan. Na afwisselend geloopen en stilgestaan te hebben, is het motorschip met hulp van twee visschersbooten te Esbjerg binnengekomen. Dit was nog juist intijds, want de lekkage van het schip was met de handpompen niet meer bij te houden. De Raad heeft zich omtrent de oorzaak van dit ongeval door eenige deskundigen laten voorlichten.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 06-04-1928: Raad voor de Scheepvaart: De Raad voor de Scheepvaart stelde gisteren een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval dat op 12 Maart '28 overkomen is aan het motorschip „Zeemeeuw" dat onder de reis van Farsund naar het Thyboronkanaal op zee lek is geworden, Dt gezagvoerder trad als getuige op. Het schip, zoo verklaarde hij, was in 1927 van staal gebouwd te Groningen, onder toezicht van bureau Veritas en de scheepvaart inspectie. Het schip heeft een Bronsmotor van 160 P.K. in het achterschip opgesteld. Het was 11 Maart van Farsund vertrokken naar Thyboronkanaal. Het was leeg en had een balast van 20 ton water in de voorpiek. Het was goed weer, doch in den nacht van 11 op 12 Maart stak meer wind op: een kort aanschietende zee deed het schip zwaar werken. In den nacht om twee uur kwam de stuurman hem wekken en deelde mede dat het schip water maakte. Met de lenspomp kon het schip echter worden drooggehouden. Get. trachtte zoo spoedig mogelijk onder de Deensche kust te komen. In den ochtend begon de motor te haperen en stond af en toe stil. Den geheelen dag is zoo doorgevaren terwijl men het schip voor de zeilen liet drijven. Den ochtend van den 13en heeft een motorviskotter en later een stoomtrailer hulp verleend en de „Zeeumeeuw" in Esbjerg binnen gesleept. Get. Had daar op een werf het schip laten droogzetten: het bleek dat voor in den bodem in een der kielplaten een deuk was en dat klinknagels waren beschadigd. Ook waren er schrammen op de kiel. Verder werden enkele scheepvaartdeskundigen gehoord. Uitspraak later.
Algemeen Handelsblad 06-04-1928: Raad voor de Scheepvaart. Op zee lek geraakt. De Raad,voor de Scheepvaart stelde gisteren een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval, dat overkomen is aan het motorschip „Zeemeeuw" dat op.12 Maart j.l. op de reis van Farsund naar het Thyboronkanaal op zee lek geraakt is. De gezagvoerder van de „Zeemeeuw" werd ter zitting gehoord. Uit zijn verklaring bleek, dat het stalen schip 200 br. reg.ton groot te Groningen gebouwd was onder toezicht van Bureau Veritas en de Scheepvaartinspectie. Sinds November '27, toen het schip in de vaart was gebracht had de gezagvoerder ér zeven-reizen mee op de Noordzee gemaakt. Op 11 Maart was men met een bemanning van vier koppen van Farsund vertrokken; tevens waren vrouw en twee kinderen aan boord. Het schip was toen leeg en had 29 ton waterballast in de voorpiek; de 160 pk Bronsmotor stond in het achterschip. Aanvankelijk was het goed weer, later wakkerde de wind aan en het schip begon zwaar te werken. In den nacht om 2 uur werd gez. door den stuurman gewekt daar het schip water maakte, De motor liep nog goed en gezagvoerder wilde zoo snel mogelijk onder de Deensche kust komen. De lenspomp kon het water bij houden dus de lekking was niet ernstig. In den ochtend bleef, de motor plotseling stil staan, daarna kon hij weer voor een oogenblik op gang gebracht worden. Met afwisselend werkenden en stilstaanden motor werd de reis voortgezet. De lenspomp werkte door den hulpmotor. Met hulp van een motorvischkotter, en een stoomtrailer en met behulp vaa de zeilen is Esbjerg bereikt waar het schip werd droog gezet. Het had den indruk dat de deuk die toen in een der kielplaten voor in het schip werd ontstaan was door het stooten op een volle zee. Op de kiel waren, schrammen. Enkele deskundigen op scheepvaartgebied werden vervolgens gehoord. Uitspraak volgt later.
1928-04-14: 14-04-1928 ZEEMEEUW. Kopenhagen, 13 April. Het Nederlandsche motor-zeilschip “Zeemeeuw”, dat te Westerhavet schade bekomen, heeft te Esbjerg gerepareerd. Het schip is gereed om te vertrekken, doch wacht op orders van den reeder.
1928-07-11: Rotterdamsch Nieuwsblad 11-07-1928: Delfzijl, 9 Juli. Het met ledige flesschen beladen motorschip “ZEEMEEUW”. Kapt. Kuipers, van Zweden naar Londen, liep hier met defecten motor binnen. De motor zal hier worden hersteld.
NvhN 16-07-1928: Delfzijl: Het m.s.”Zeemeeuw”, kapt. Kuipers, op reis van Surte (Zweden) naar Londen met een lading lege flesschen en dat hier den 7en Juli met defecten motor binnenliep, heeft de schade hersteld en is heden naar Londen vertrokken.
1929-03-15: Voorwaarts 18-03-1929: ZEEMEEUW. Londen, 15 Maart. Het Nederl. motorschip “Zeemeeuw” wordt nog wegens het ijs te Thyboron opgehouden.
1929-07-18: NvhN 19-07-1929: Delfzijl. 18 Juli. Het m.s.”ZEEMEEUW”, kapt. Kuipers, met een lading flesschen op reis van Gothenburg naar Londen, kwam hier met een defecten motor binnen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant 26-07-1929: Zeemeeuw. Delfzijl, 25 Juli. Het Nederl. motorschip “Zeemeeuw”, kapitein J.Kuipers, heeft heden de reis van hier naar Londen voortgezet.
1931-02-13: De Telegraaf 14-02-1931: ZEEMEEUW. Delfzijl, 13 Febr. Het m.s.”Zeemeeuw”, kapt. Kuipers, dat alhier met defecten motor op weg van Londen naar Denemarken met een lading cokes binnenliep, heeft alhier gerepareerd en zette de reis voort. Wegens slecht weer ankerde het op de reede.
NvhN 14-02-1931: Delfzijl, 13 Febr. Het m.s.”Zeemeeuw”, kapt. Kuipers, dat gisteren wegens slecht weer op de reede ankerde, alsmede verschillende schepen die wegens slecht weer werden opgehouden, zijn heden naar hun bestemming vertrokken.
1931-05-11: Voorwaarts 13-05-1931: ZEEMEEUW. Delfzijl, 11 Mei. Het Nederlandsche motorschip “Zeemeeuw”, kapitein J.Kuipers, is Zondagmorgen ledigscheeps van Fredriksund alhier aangekomen. Het schip is vanochtend begonnen met het laden van ijzeraarde, bestemd voor Londen; nadat ongeveer 50 ton geladen was, constateerde de kapitein lekkage in den bodem; de ingenomen lading werd weer gelost, te einde het lek te kunnen dichten.
Voorwaarts 22-05-1931: Zeemeeuw. Delfzijl, 20 Mei. De schade aan het motorschip “Zeemeeuw”, kapt.A. Kuipers, is hier hersteld. Het schip is, na geladen te zijn met ijzeraarde, naar Londen vertrokken.
1931-07-07: Voorwaarts 09-07-1931: ZEEMEEUW. Delfzijl, 7 Juli. Het motorschip “Zeemeeuw”, kapt. Kuipers, kwam hier heden op weg van Londen naar Faxe binnen, geladen met cokes. Het schip heeft een defecte koelwaterpomp.
1931-08-25: Voorwaarts 26-08-1931: ZEEMEEUW. Delfzijl, 25 Augustus. Het Nederlandsche motorschip “Zeemeeuw”, kapitein J. Kuipers, met een lading cokes van Londen naar Faxe, is hier vanochtend met motorschade binnengeloopen.
Voorwaarts 04-09-1931: Zeemeeuw. Delfzijl, 2 September. Het motorschip “Zeemeeuw”, kapt. Kuipers, dat alhier binnenkwam om den motor te laten nazien en eenige verandering aan het voorschip aan te brengen heeft heden de reis naar Faxe voortgezet.
1932-01-03: De Tijd 13-01-1932: ZEEMEEUW. Kiel, 12 Januari. Het Nederlandsche m.s.”Zeemeeuw” van Londen naar Faxe, is 9 dezer ter reede van Brunsbuttelkoog in aanvaring geweest met een loodsvaartuig en bekwam lichte schade, doch zette de reis voort.
1932-04-30: De Telegraaf 02-05-1932: ZEEMEEUW. Delfzijl, 30 April. Het motorschip “Zeemeeuw”, kapt. J.Kuipers, kwam hier heden binnen met lichte motorschade. Het schip zal hier repareren.
1933-09-17: Algemeen Handelsblad 29-10-1933: Rival. (Londen, 27 Oct.) Naar aanleiding van een desbetreffende vraag, meldt Lloyd's agent te Aarhus, dat het op 17 Sept.j.l. op Hov Ron gestrande motorschip “Rival” met assistentie van het Nederlandsche motorschip “ZEEMEEUW” is vlot gekomen, door een deel van de lading op dit schip over te brengen. Na de geloste lading weder te hebben ingenomen, zette de “Rival” haar reis voort.
1933-11-28: Algemeen Handelsblad 28-11-1933: ZEEMEEUW ( Kopenhagen, 23 Nov.) Het Nederlandsche motorschip “Zeemeeuw” is bij het verlaten van de haven van Fakse Ladeplads tegen het havenhoofd aangevaren. Het is hier heden aangekomen met schade boven de waterlijn en naar een scheepswerf gegaan om te repareren.
1933-12-26: NvhN 27-12-1933: Delfzijl, 26 Dec. Het motorschip “ZEEMEEUW”, kapt. Kuipers, liep hier heden op weg van Londen naar Faxe, met een lading cokes als bijlegger binnen.
NvhN 04-01-1934: m.s.”Zeemeeuw”. Het motorschip “Zeemeeuw”, kapt. Kuipers, welk schip te Delfzijl op weg van Londen naar Faxe, beladen met cokes als bijlegger binnenliep, is gisteren naar zijn bestemming vertrokken.
1934-09-07: NvhN 07-09-1934: Delfzijl: Het motorschip “ZEEMEEUW”, kapt. Kuipers, liep hier heden als bijlegger binnen om de motor te laten nazien. Het schip is op weg van Londen met bestemming Fakse.
1935-04-04: NvhN 05-04-1935: Delfzijl, 4 April. Het te Groningen thuisbehoorende motorschip ZEEMEEUW, groot 96 reg. ton en bruto 200 reg. ton, gebouwd in 1927 bij de N.V. Noord-Ned. Scheepswerven te Groningen en toebehoorende aan kapt. J. Kuipers te Groningen is onderhands verkocht aan kapt. F. Smid te Groningen. Het schip heeft een laadvermogen van 250 ton en het is voorzien van een 160 pk. Bronsmotor. Heden vertrok het van hier naar Malmö, beladen met kalksalpeter.
De Eemsbode 9 april 1935: Het motorschip 'ZEEMEEUW', vroeger bevaren door kapitein J. Kuipers van Groningen, is onderhands verkocht aan kapitein J. Smid te Groningen. Het schip vertrok vrijdag j.l. naar Zweden. De 'Zeemeeuw' werd gebouwd in 1927 op de werf 'Noordster' te Groningen en is voorzien van een 160 PK Brons motor, terwijl het schip 260 ton dw groot is.
1935-10-08: NvhN 09-10-1935: Delfzijl, 8 October. Het motorschip “Zeemeeuw”, kapt. Smid, liep hier heden met defecten motor binnen. Het schip is op weg van Londen naar Faxe, beladen met cokes. Het zal de schade alhier repareeren.
1936-03-03: De Eemsbode 03-03-1936: Het te Groningen thuisbehorende motorschip 'ZEEMEEUW', kapitein Smit, arriveerde zondagmiddag j.l. te Delfzijl als bijlegger wegens motorschade. De 'Zeemeeuw' is met cokes beladen op weg van Beckton aan de Thames naar Faxe Ladeplads (Denemarken). De schade wordt te Delfzijl hersteld en hedenavond zal het schip vermoedelijk de reis kunnen vervolgen.
NvhN 06-03-1936: Delfzijl, 5 Maart. Het motorschip “Zeemeeuw”, kapt. Smid, dat alhier op weg van Londen met bestemming Faxe, beladen met cokes, met lichte motorschade binnenliep, heeft de schade alhier hersteld en vertrok heden van hier naar zijn bestemming.
De Eemsbode 06-03-1936: m.s ZEEMEEUW zet de reis voort. Het motorschip " Zeemeeuw " kapitein Smit dat te Delfzijl met motorschade arriveerde op weg van de Thames naar Faxe, kon de schade inmiddels herstellen en Woensdagmiddag de reis vervolgen.
1937-01-08: De Telegraaf 08-01-1937: ZEEMEEUW. Delfzijl, 7 Jan. Het motorschip “Zeemeeuw”, kapt. Smid, liep alhier als bijlegger binnen. Het schip is beladen met cokes van Londen naar Faxe.
1937-07-31: NvhN 17-05-1938: Ongediplomeerd stuurman op wacht. Het aan den grond loopen van de „ZEEMEEUW". De Raad voor de Scheepvaart heeft vanmorgen een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het aan den grond loopen van het uit Groningen afkomstige motorschip „Zeemeeuw” op de ondiepte van Bolsax op 31 Juli van het vorige jaar. De eigenaar-kapitein van de „Zeemeeuw", de heer F. Smid uit Groningen, die op schuld gehoord, verklaarde, dat het aan den grond loopen gebeurde tijdens een reis van Londen naar Odense. In de Groote Belt, kort nadat het lichtschip „Halskow Rev" was gepasseerd, had hij de wacht overgedragen aan den stuurman, den heer Roossien uit Delfzijl. De kapitein had den stuurman opdracht gegeven goed uit te kijken naar Lille-Grund boei. Verder moest de stuurman den kapitein waarschuwen wanneer het schip nabij die boei was. Twee uur later was de kapitein uit eigener beweging op de brug gekomen. Hij had den stuurman gevraagd of de bewuste boei nog steeds niet in zicht was. De stuurman antwoordde dat de boei aan bakboord vooruit was. De kapitein had echter dadelijk gezien, dat dit licht niet de Lille-Grund Boei was doch Vestborg. De boei van Lillegrund was het schip reeds geruimen tijd gepasseerd. De kapitein liet den motor onmiddellijk achteruit werken en gaf tegelijkertijd stuurboord-roer. Weliswaar stootte het schip doch het bleef vlot. De motor was echter defect geraakt, terwijl het schip water maakte. Des morgens werd de "Zeeumeeuw" welke geladen was met boomwol-zaadkoeken, binnen Lillegrund aan den grond gezet en daarna naar Odense gesleept. De kapitein verklaarde nog, dat hij geen log had uitgezet, omdat het traject kort was. De stuurman was niet gediplomeerd. De kapitein was over zijn werk anders niet ontevreden. De stuurman, als getuige gehoord, deelde mee, dat hij er van overtuigd was geweest, de goede boei in het oog te hebben gehad. Zoo overtuigd was hij geweest, dat hij zelfs de karakters der vele in dit drukke vaarwater liggenden lichtboeien niet had gecontroleerd. Van een opdracht, welke de kapitein hem had gegeven en welke inhield, dat hij een peiling moest nemen, wanneer het licht van Römso dwars was, wist hij zich niets meer te herlinneren. De Inspecteur-generaal voor de scheepvaart was van meening, dat de kapitein een te groot vertrouwen in den stuurman heeft gehad. Spr. noemde het een ernstige fout, dat de stuurman heeft nagelaten de karakters der onderscheidene vuren vast te stellen. Ook oefende hij critiek uit op het feit, dat de stuurman de orders van den kapitein niet volledig heeft gevolgd. De raad zal later uitspraak doen.
Het Vaderland 19-05-1938: Stranding Zeemeeuw. Te groot vertrouwen van den Kapitein in een ongediplomeerden stuurman, aldus de inspecteur-generaal. De raad voor de Scheepvaart heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het aan den grond loopen van het motorschip “Zeemeeuw” op de ondiepte van Bolsax op 31 Juli 1937. Dit onderzoek liep ook over de vraag, of de stranding te wijten was aan een daad of nalatigheid van den kapitein, tevens eigenaar van het 199 ton metende en te Groningen thulsbehoorends vaartuig. Hij verklaarde, dat hij op reis van Londen naar Odense met een lading boomwolzaadkoeken op 30 Juli te 11 uur des avonds het Ilchtschlp Halskov Rey op korten afstand was gepasseerd. De koers was geteld N.N.W.½ W op Lillegrundboei.Te middernacht heeft de kapitein de wacht aan den stuurman overgegeven. Het licht van Romso was toen op een halve streek aan bakboord in zicht. De stuurman moest den kapitein waarschuwen, voordat het schip bij Lillegrundboei zou zijn. Te 2.15 uur kwam de kapitein uit eigen beweging op brug en vroeg of Lillegrundboei nog niet nabij was, waarop de stuurman antwoordde: Vooruit aan bakboord. Onmiddellijk zag de kapitein, dat de stuurman het licht van Vestborg voor dat van Lillegrundboei aanzag. Hij liet den motor achteruit werken en hard stuurboord roer geven, doch het schip stootte: wel bleef het vlot, maar het maakte water en de motor was onklaar geraakt. Te 7 uur des voormiddags is het schip binnen Lillegrundboei aan den grond gezet, daar een N.N.W. wind kwam opzetten: daarna is het naar Odense gesleept. De stuurman was ongediplomeerd, maar gedurende het jaar, dat hij in dienst van den kapitein-eigenaar geweest was, is deze niet ontevreden over hem geweest. De Inspecteur-generaal schreef de stranding toe aan het niet opvolgen van de orders van den kapitein door den stuurman, en aan een te groot vertrouwen van den kapitein in dezen ongediplomeerden stuurman. Jammer, is dat de kapitein niet onmiddellijk volle kracht achteruit heeft gelagen, dan ware de stranding wellicht nog vermeden. Uitspraak volgt later.
De Banier 26-09-1938: Raad voor de scheepvaart: Uitspraak inzake het aan den grond stooten van het motorschip „Zeemeeuw"' op de Bolsac in de Groote Belt op 31 Juli 1937, is de Raad van oordeel, dat deze ramp in de eerst plaats is veroorzaakt door onbekwame navigatie van den stuurman, die ter zitting den indruk maakte tot eenigszins zelfstandige navigatie niet in staat te zijn. Een en ander neemt niet weg, dat ook den kapitein schuld aan deze ramp heeft. De gegeven orders waren onvoldoende en de kapitein moet geweten hebben, dat deze stuurman voor een eenigszins zelfstandige navigatie de noodige bekwaamheid ten eenenmale miste. De Raad straft den betrokkene door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der Schepenwet, voor den tijd van acht dagen.
1939-07-08: NvhN 08-07-1939: Delfzijl. Het motorschip „ZEEMEEUW", kapt. Smid, thuisbehoorende te Groningen, is verkocht aan kapt. Wijnhold te Delfzijl, die het schip zelf zal bevaren. Het schip, waarin geplaatst is een Bronsmotor van 160 p.k., is groot bruto 565.91 M 3. en netto 270.74 M 3.
1939-07-19: De Eemsbode 19-07-1939: M.S. CORMORANT II ex Zeemeeuw. Het motorschip "Zeemeeuw", kapitein Smid, dat verkocht werd aan kapitein Wijnhold van Delfzijl, ligt bij de Scheepswerf Niestern te repareren en zal onder de nieuwe naam van "Cormorant II" in de vaart gebracht worden.
1940-07-00: 12 mei 1940 vanuit Vlissingen uitgeweken naar Engeland. Op 16 mei 1940 ingeschreven bij The Netherland’s Shipping & Trading Committee, Londen. Nam van 26 mei tot 1 juni 1940 deel aan de evacuatie van Duinkerken (Operatie Dynamo) en redde 601 personen. Heeft dienst gedaan als pomboot te Dungeness. Heeft deelgenomen aan de operatie 'Neptune'. (Invasie van Normandië.)
1954-09-24: NvhN 24-09-1954: GERD wordt GERRIT. Het te Groningen thuisbehorend motorschip Gerd (ex-Zeemeeuw) van de heer W. Timmer te Groningen, is verkocht aan de heer W. A. de Vries te Zwartsluis, die het schip onder de nieuwe naam Gerrit in de vaart zal brengen. Het schip is van het gladdek type en meet ca. 220 ton deadweight. De bouw geschiedde in 1927 bij de Noord Nederlandse Scheepswerven te Groningen. In de machinekamer staat een 160 p.k. motor opgesteld. De bevrachting is opgedragen aan E. Wagenborg's Scheepvaart en Expeditiebedrijf N.V. te Delfzijl
1958-10-16: Op 16-10-1958 assistentie gevraagd van de reddingboot “Insulinde” nadat het in vliegend stormweer op 55 zeemijlen benoorden Schiermonnikoog in moeilijkheden geraakte. Het was de zwaarste tocht van de “Insulinde” op 16/17 Oktober 1958 van dat jaar.
NvhN 17-10-1958: Nederlandse kustvaarder. De reddingboot Insulinde voer gisteravond van Ameland uit op S.O.S.-seinen van de Nederlandse kustvaarder WILLEM uit Kampen, die 65 mijl ten noorden van het Friese Gat met een defect aan het roer in gevaar verkeerde. Tot de komst van de reddingboot zijn het Poolse schip Generaal Bern en de Britse trawler Clanross in de nabijheid van de zo goed als stuurloos geraakte kustvaarder gebleven. Zij hebben nu hun reis vervolgd. De Insulinde, die nu langszij heeft vastgemaakt, hoopt vanmiddag tegen vier uur de Eemsmond te bereiken. De reddingboot is vannacht uit de lucht geweest door een defect aan de radio. De Duitse reddingboot Theodorr Heuss, die ook naar de Willem is uitgevaren, is nog op ongeveer 14 mijl afstand van de kustvaarder.
NvhN 18-10-1958: Kustvaarder Willem klaarde het dank zij schipper Klaas Toxopeus. (Van een onzer verslaggevers). Schipper Klaas Toxopeus van de reddingboot Insulinde heeft gisteren de kustvaarder Willem uit Kampen van de ondergang- gered. Het schip was, zoals bekend, in moeilijkheden gekomen doordat het roer defect raakte. Vanmorgen is de Willem veilig de haven van IJmuiden binnengelopen. De Insulinde verliet Oostmahorn en koerste de rumoerige zee op om de Willem op te zoeken. Kapiten Van der Molen, die met vrouw en twee kinderen aan boord was, durfde niet naar de wal te koersen, omdat hij de enorm hoge zeeën overdwars zou krijgen. Het duurde nog al enige tijd voordat de Insulinde de Willem gevonden had, want, zo zei schipper Toxopeus, het was een hele rit. Vijf en vijftig mijl noord-noordoost van Ameland. De Willem, die geladen was met hout en onderweg was van Abo naar IJmuiden, lag er lelijk bij toen de reddingboot langszij kwam. Tot zolang was er een Pools schip in de buurt gebleven. Geruststelling; Toxopeus begeleidde het schip daarna naar de kust boven Ameland— Schiermonnikoog. Het was voor de kapitein een hele geruststelling, dat de Insulinde in de nabijheid was en door deze rust lukte het zowaar om het roer provisorisch te herstellen. Toen dat gebeurd was, vroeg de kapitein aan schipper Toxopeus om asjeblieft nog niet weg te gaan. „Daar denken we ook niet aan", zei de reddingbootschipper. „Niet eerder of alles moet geklaard zijn". De tocht naar de kust was lang en moeilijk. De Willem viel zo nu en dan in een kuil en hoge golven overspoelden het schip. Toen men bij Ameland was aangekomen, liep de wind naar het noorden om. De kapitein vroeg toen nog assistentie tot boven Terschelling, boven het vuurschip. Schipper Toxopeus ging mee. Het lag eerst in de bedoeling om naar de Eemsmond te gaan, maar doordat de wind omgelopen was, leek dat later toch niet wenselijk, omdat de Willem de zeeën dan nog weer dwarsscheeps zou krijgen. Wind achter; Eenmaal voorbij het vuurschip kreeg de Willem de wind achter. Met het roer kon weer wat worden gemanoeuvreerd. Toen nam schipper Toxopeus afscheid van de kapitein. Hij wenste de Willem goede reis toe naar IJrnuiden. „Toen we daar eenmaal waren", zo vertelde Klaas Toxopeus ons, „hadden we het geklaard. Dat voel je als zeeman. Het was anders een hele rit alles met elkaar " Wat hij niet zei, was, dat de Willem het naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald zou hebben zonder de Insulinde. Door de aanwezigheid van de reddingboot met zijn schipper, die de gronden boven de Waddeneilanden op zijn duimpje kent, keerde de rust op de Willem terug. De rust die nodig was om te kunnen overleggen wat er te doen stond. Al heeft schipper Toxopeus dan geen olie op de golven kunnen gooien, de Willem kreeg hij in het roer terug en daardoor werd het schip van de ondergang gered.
1960-01-19: De Telegraaf 19-01-1960: Zuiden wind keert tij. Schepen vast in pakijs. Van onze correspondent te Stockholm, dinsdag; ruim 30 schepen, die de vorige week in het Vanermeer voor een muur van pakijs waren vastgelopen, hebben gisteravond — behalve de moedige assistentie van een achttal ijsbrekers — de onverwachte hulp van gunstige zuidenwind gekregen. Daardoor konden ook twee Nederlandse kustvararders, de „Jantje Eppiena" uit Delfzijl en de „WILLEM" uit Groningen, naar de haven van Vanerborg worden geloodst, die via het Trollhattekanaal op de Götarivier op de grote kusthaven van Gothenburg aansluit. Beide schepen worden daar vandaag verwacht. Een derde Nederlandse kustvaarder de „Jan", eveneens uit Delfzijl, die voor de haven van Lidköping was gestrand, krijgt vannacht assistentie van een van Zwedens sterkste ijsbrekers, de „Nestor" (1800 pk), die voor het „bevrijdingswerk" op het Vanermeer speciaal vanaf de oostkust is gerequireerd. De „Jan" ligt muurvast , niet ver van een andere, minder krachtige ijsbreker, die donderdag, bij vergeefse pogingen dit schip in veiligheid te brengen, zelf was vastgelopen. Het Vanermeer, na de meren van Ladoga en Omega met een oppervlakte van 5500 km het grootste in Europa, werd verleden week door een plotselinge storm, hevige, vorst en voortdurende sneeuw tot een onherbergzame poolzee gemaakt. Een vierde Nederlands schip, de „Lucas Bols I" uit Amsterdam, dat daardoor in de haven van Kristinehamn was vastgelopen, zou gisteravond eveneens hulp van een ijsbreker krijgen, die deze kustvaarder in gezelschap van drie lotgenoten dwars over het Vanermeer naar Vanerborg zou brengen. De Nederlandse consul te Gothenburg, de heer J. C. Eldering, met wie wij telefonisch contact hebben gehad, zei ons: „Een situatie zoals de huidige heeft zich sinds 1947 niet meer voorgedaan. Thans kunnen wij het dreigende gevaar, dat de vastgelopen schepen de winter in het ijs zouden moeten doorbrengen, echter als geweken beschouwen".
1961-05-19: Op 19-05-1961 als WILLEM, zijnde een motorschip, metende 565.91 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te Groningen no. 2599 d.d. 01-10-1927, liggende te Zwartsluis, door C.J. Manneke, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen, opnieuw van brandmerk 535 Z GRON 1927 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in de achterkant van de trunk op de kampanje, 2.60 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 0.62 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan aangetroffen.)
1961-11-07: NvhN 07-11-1961: Coaster WILLEM verkocht. De kustvaarder Willem van G. v. d. Molen uit Kampen is thans verkocht aan N. Deelen te Groot- Ammers. Het schip werd in 1927 op de Noord Ned.Scheepswerf te Groningen gebouwd en op dezelfde werf dit jaar vergroot tot 320 dw. De nieuwe naam wordt CHRYSANT.
1964-06-24: Het Vrije Volk 24-06-1964: Liggende te IJstad in Zweden met motorschade.
1969-10-08: Nabij Galtaback (Zweden), 6 mijl ten zuiden van Varberg, op weg naar Vejle naar Varberg met een lading 300 ton rollen staaldraad, bij goed weer maar slecht zicht op de rotsen gelopen. In Vejle was nog een deel van de lading gelost. Het schip werd total loss verklaard. Op 15 okt. 1969 vlotgesleept en in november 1969 verkocht aan Alvar Olsson te Varberg (Zweden). Op 15 oktober vlotgebracht, naar Varberg gesleept en hersteld. Op 27 april 1970 naar Finland verkocht.
1969-10-08: De waarheid 29-04-1970: Gezagvoerder tijdelijk geschorst. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 33-jarige N. D. uit IJsselmuiden (Ov.), die volgens de Raad door zijn zeer onzorgvuldige navigatie schuld heeft aan het stoten en daarna verloren gaan van zijn schip, gestraft door hem de bevoegdheid als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van twee maanden te ontnemen. Op 8 oktober vorig jaar strandde het motorschip CHRYSANT op de Zweedse kust circa 6 mijl bezuiden Varberg. Het schip werd later de haven van Varberg binnengesleept en als total loss aan de verzekering overgedragen.
1981-09-22: Final Fate:
Tot zinken gebracht door het sloopbedrijf Hugh Paul Sundstram, Borga in pos. 60.12.30.N - 25.37.E.

Afbeeldingen


Omschrijving: Zeemeeuw 1927.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Zeemeeuw 1927
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Cormoran II ex Zeemeeuw 1927
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Zeus 1927 (ex Zeemeeuw)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Zeus 1927 (ex Zeemeeuw)
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Zeus 1927 (ex Zeemeeuw)
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Gerd 1927 (ex Zeemeeuw)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Gerrit 1927 ex Gerd ex Zeus ex Cormoran II ex Zeemeeuw.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Willem 1927 ex Gerrit ex Gerd ex Zeus ex Cormoran II ex Zeemeeuw.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Willem 1927 ex Gerrit ex Gerd ex Zeus ex Cormoran II ex Zeemeeuw.
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Chrysant 1927 ex Willem ex Gerrit ex Gerd ex Zeus ex Cormoran II ex Zeemeeuw.
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Mol, J. (Han)

Omschrijving: Chrysant 1927 ex. Willem ex. Gerrit ex. Gerd ex. Zeus ex. Cormoran II ex. Zeemeeuw.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Chrysant 1927 (ex Willem ex Gerrit ex Gerd ex Zeus ex Cormoran II ex Zeemeeuw) end 60 turning round to go to Scheepswerf Vuyk at Capelle a/d IJssel.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: Chrysant 1927 ex Willem ex Gerrit ex Gerd ex Zeus ex Cormoran II ex Zeemeeuw grounded in 10-1969.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown