Inloggen
ZEEMEEUW - ID 7462


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1906-04-25 / 1910-01-20 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1906
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 764 APPING 1906
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma B. Niestern & Zonen, Scheepswerf 'De Concurrent', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 9
Launch Date: 1906-04-00
Delivery Date: 1906-04-00
Technical Data

Gross Tonnage: 70.32 Gross tonnage
Net Tonnage: 49.62 Net tonnage
Deadweight: 105.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.15 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.65 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.00 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.05 Meters Depth, moulded
Draught: 1.76 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1926 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 44 Pk Deutsche Kromhout Explosiemotor Type (x)

Ship History Data

Date/Name Ship 1906-04-25 ZEEMEEUW
Manager: Febo Voordewind, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Febo Voordewind, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: QDCN

Date/Name Ship 1910-01-20 GERTJE
Manager: Kapt. Ernst O. de Buhr, Westrhauderfehn, Germany
Eigenaar: Kapt. Ernst O. de Buhr, Westrhauderfehn, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Westrhauderfehn / Germany
Callsign: KJWL

Date/Name Ship 1926-00-00 GERTJE
Manager: Johan Hoffmann, Barsselermoor, Germany
Eigenaar: Johan Hoffmann, Barsselermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Barssel / Germany
Callsign: KJWL

Date/Name Ship 1934-00-00 GEERTJE
Manager: Johan Hoffmann, Barsselermoor, Germany
Eigenaar: Johan Hoffmann, Barsselermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Barssel / Germany
Callsign: DNWU

Ship Events Data

1906-04-18: Algemeen Handelsblad 18-04-1906: Van de werf "Concurrent" van Gebrs. Niestern te Delfzijl is te water gelaten de tjalk „ZEEMEEUW", 70 tons, gebouwd voor rekening van schipper F. Voordewind. Daarna is de kiel gelegd voor een 2/m. gaffelschoener van 100 tons voor rekening van den heer W. de Vries te Rotterdam.
1906-04-25: Dagregister deel 13, nummer 48. Den vijfentwintigsten April 1900 en zes. Ondergeteekende, Febo Voordewind, van beroep schipper, woonende aan boord, gedomicilieerd te Delfzijl, verklaart bij dezen met uitzondering van alle anderen eenig en alleen eigenaar te zijn van zeiltjalkschip genaamd “Zeemeeuw”, groot volgens meetbrief bruto een honderd negen en negentig en vier en twintig honderdste (199,24) Kub. Meter of zeventig en twee en dertig honderdste (70,32) tonnen van 2.83 Kub. Meter en netto op een honderd veertig en vijf en vijftig honderdste (140,55) Kub. Meter of negen en veertig en twee en zestig honderdste (49,62) tonnen van 2.83 Kub. Meter, in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende en thans liggende te Delfzijl en nog aan geen ander hypotheekkantoor te boek gesteld. Geetekend te Delfzijl, den 25 April 1906. F. Voordewind. In de kantlijn staat bijgeschreven: 764 en blijkens verklaring overgeschreven 20 Januari 1910 deel 5 no. 812 is nevensvermeld schip in het buitenland aan een buitenlander verkocht. De Bewaarder.
1906-05-00: PGC 22-05-1906: Delfzijl, 21 mei. Hedennamiddag vertrok van hier voor de eerste reis de tjalk “ZEEMEEUW”, gebouwd op de werf van de heren Niestern en Zoon alhier, kapitein Voordewind, terwijl de koftjalk “Heika Harmanna ”, gebouwd op de werf van de heer Lanting te Farmsum alhier (opm: Farmsum ligt in de gemeente Delfzijl), voor rekening van schipper J. Houwerzijl alhier, binnen een paar dagen gereed zal zijn om te vertrekken.
1939-00-00: Ze stond nog in Germ. Lloyd Register 1939. Daarna ?