Inloggen
ZEEHOND - ID 7446


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1930
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5169514
Nat. Official Number: 1354 Z GRON 1930
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Firma J. Smit & Zoon, Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 72
Launch Date: 1930-05-19
Delivery Date: 1930-07-21
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz nr. 234470/72 Type SVMD145 (280x450)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 250.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 162.00 Net tonnage
Deadweight: 340.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 16700 Cubic Feet
Bale: 15500 Cubic Feet
 
Length 1: 42.10 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 37.42 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.19 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.53 Meters Depth, moulded
Draught: 2.44 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1964
Type: Lengthened
Omschrijving: 1964 door Martin Jansen in Leer verlengd: Brt 291, Nrt 173, Dwat 440. Loa 48,42, Ll 43,74.

Datum 00-00-1964
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1964 nieuwe hoofmotor: 4tew 6 cil 250 Pk Deutz Type (220x280)

Ship History Data

Date/Name Ship 1930-07-21 ZEEHOND
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Nooitgedagt, Jochem Frans van Dijk, Abraham van Dijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QCWN
Additional info: Elk 1/3 deel.

Date/Name Ship 1933-01-18 ZEEHOND
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Nooitgedagt, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QCWN
Additional info: Call sign 1934: PIWK

Date/Name Ship 1954-08-21 ZEEHOND
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Klinkenberg, Heeko Kuipers, Hilko Mietus, Albert Pieter Mietus, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIWK
Additional info: Resp. 1/3, 1/3, 1/6 en 1/6 deel.

Date/Name Ship 1955-08-19 JAN GERDES
Manager: Johann Gerdes, Haren/Ems, German Federal Republic
Eigenaar: Johann Gerdes, Haren/Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / German Federal Republic
Callsign: DCEQ

Ship Events Data

1930-05-28: Voorwaarts 28-05-1930: Scheepsbouw. Van de scheepswerf van de firma J. Smit en Zonen te Foxholsterbosch is met goed gevolg te water gelaten de motorzeeboot ZEEHOND, groot 350 ton, gebouwd voor de heeren v. Dijk en Nooitgedacht te Groningen, onder toezicht van den Germ. Lloyd, Groote Kustvaart. Het schip wordt voorzien van een compressorlooze Deutz Dieselmotor, twee motorlieren en electrisch licht. De kiel is gelegd voor een motorzeeboot van 600 ton voor rekening van de N.V. Transport-maatschappij te Terneuzen.
1930-07-14: Als ZEEHOND, zijnde een motorschip, groot 707.31 m3, liggende te Foxhol, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Abraham van Dijk, Jochem van Dijk en Willem Nooitgedacht, allen te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1354 Z GRON 1930 op het achterschip op de luchtkap motorkamer, stuurboordzijde.
1930-07-22: NvhN 22-07-1930: Delfzijl, 22 Juli. Gisteren heeft met goed gevolg op de Eems proefgestoomd de motorzeeboot „ZEEHOND". Het schip met afmetingen van 37 X 7.15 x 2.70 M. heeft een laadvermogen van ca. 350 ton en is gebouwd onder klasse Germ. Lloyd voor de groote kustvaart op de werf van de fa. J. Smit en Zn. te Foxhol voor rekening van de heeren J. en E. van Dijk en W. Nooitgedacht te Groningen. In de machinekamer is voor de voortstuwing een 150 P.K. compressorlooze Deutz Dieselmotor opgesteld, waarmee het schip op de proefvaart een snelheid van 8i mijl behaalde. Verder is in de machinekamer nog een hulpmotor opgesteld voor aandrijving van een hulp lenspomp en compressor, alsmede voor de aandrijving van een dynamo, die den stroom levert voor de electrische verlichting. Op het voordek bevinden zich voor het laden en lossen twee Utersener motor-deklieren. Het schip voldeed ruim aan de gestelde eischen en werd zeer ten genoegen overgenomen.
1933-01-20: Willem Nooitgedacht neemt de deelname van Abraham (1/3) en Jochem van Dijk (1/3) over.
1936-01-11: Leeuwarder Courant 11-01-1936: De „ZEEHOND" in nood. Het Nederlandsche motorschip „Zeehond" dat te Groningen thuis hoort, heeft voor de Engelsche kust een zwaren nacht doorgemaakt. In verband met het hevige noodweer was kapitein Nooitgedacht Donderdagavond nabij Bolthead Devon voor anker gegaan. De storm was echter sterker dan de ankerkettingen en men verspeelde twee ankers. Het grootste gevaar dreigde nu, dat de Zeehond op de rotsen zou worden geworpen, doch dit hebben de opvarenden weten te voorkomen. De hulp van de reddingboot uit Plymouth, welke ter assistentie was uitgevaren, kon men zelfs ontberen, toch gelukte het niet de kust te bereiken voor het dag geworden was; toen echter slaagde men er in behouden in Salcombe Haven binnen te loopen. Alle zes opvarenden, die den ganschen nacht in touw waren geweest, waren totaal uitgeput. Eén hunner, zekere J. van Dijk had een erstige verwonding aan het oog opgeloopen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De stuurman van de „Zeehond" verklaarde dat bij in de 35 jaar, dat hij voer, nog nooit zoo'n nacht had meegemaakt.
Leeuwarder nieuwsblad 11-01-1936: Groningsch schip in nood. De „Zeehond” behouden in de haven gekomen. Het motorschip „Zeehond" van Groningen, metende 366 ton, onder kapitein Nooitgedacht, is behouden Salcombe's haven binnen geloopen, na in een gevaarlijke positie voor anker te hebben gelegen nabij Bolthead Devon. Het schip liep gevaar op de rotsen te worden geworpen en verloor twee ankers. De reddingsboot uit Plymouth was uitgevaren, doch de kapitein weigerde hulp. De matroos Van Dijk is met een ernstige wonde aan het oog naar het ziekenhuis vervoerd. De geheele bemanning is uitgeput, na de geheele nacht te hebben gewaakt. Het mag een wonder worden genoemd, dat het schip werd gered.
1941-08-04: Door de Duitsers in beslag genomen voor de vaart in Noorse wateren. Bij de bevrijding van Noorwegen (09.05.1945) teruggevonden in Skibotn. In 08.1945 terug in Nederland.
1949-01-10: NvhN 10-01-1949: Het 249 ton metende Groninger motorschip „ZEEHOND" (volgens „Loyd's Register" eigendom van de fa. Nooitgedacht) is na een aanvaring met een onbekend schip, met averij aan bakboordzijde, de haven van Bridlington (Yorkshire) binnengelopen. Het schip, dat op weg was van Amsterdam naar Middlesborough, werd beneden en boven de waterlijn beschadigd en enige van de stalen platen van het schip zijn ingedeukt. Het ongeval geschiedde toen het schip in de baai van Bridlington beschutting zocht tegen de zware zeeën.
1954-12-17: Klaas Albert Mietus neemt deel. Het aandeel wordt dan: Hindrik Klinkenberg, brugwachter te Groningen, 1/3, Heeko Kuipers, schipper, ged. te Meppel, 1/3, Hilko Mietus, scheepskapitein gedom. Delfzijl, 1/9, Albert Pieter Mietus, stuurman ged. te Menaldum, 1/9 en Klaas Albert Mietus, schipper, ged. te Menaldum, 1/9 deel.
1955-05-13: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding op 13 mei 1955 van het motorschip Zeehond op de Goodwin Sands tijdens reis van Duinkerken naar Londen, beladen met ijzer. Om 13.30 uur op 13 mei vertrok de Zeehond na belading van Duinkerken. De kapitein liet zich om 20.00 uur aflossen door de bestman, die een broer was van de kapitein, en gaf hem opdracht niet binnen de boei van de Ruytingen te komen. Het schip liep volle kracht, ongeveer 4 mijl. De kapitein wilde om 0.00 uur van de 14e mei weer op wacht komen, hij nam aan dat het schip dan ongeveer dwars van East Goodwin zou zijn. Te 23.00 nam het zicht af tot 2 à 3 mijl. Hoewel volgens de gis het vuur van de East Goodwin toe te zien moest zijn, zag de bestman dit nog niet. Te 23.30 uur zag de bestman achterkijker dan dwars aan stuurboord de blink van een vuur, het regende toen. Zonder eerst het karakter van het vuur vast te stellen, liet de bestman s.b. roer geven en liep naar de hut van de kapitein om deze te wekken. Toen hij daar was stootte het schip. Op 14 mei te 01.30 uur kwam het schip weer vlot en hierna bleek de machine kamer een weinig water te maken. Terug in Rotterdam werd het schip droog gezet en toen bleek het vlak opgezet en een plaat had een kleine scheur. Oordeel van de Raad is dat de kapitein bij het bepalen van de koers een verkeerde stroom in rekening heeft gebracht. De kapitein zegt de stroom te hebben nagegaan in de stroomatlas en de bestman zegt ook zelf de stroom te hebben opgezocht. Beiden moeten dezelfde fout hebben gemaakt. De bestman vertrouwde er ten volle op, dat het schip zou varen, zoals hij zich dat had voorgesteld. Daarom nam hij geen enkele peiling met de richtingzoeker. De kapitein is schuldig aan de stranding door fouten in de algemene leiding der navigatie en de bestman door de minder zorgvuldige wijze waarop hij zijn wacht heeft gedaan.. De Raad straft kapitein H. Mietus, geboren 3 januari 1931, wonende te Delfzijl met het ontnemen van de bevoegdheid om als kapitein te varen voor de tijd van één week. Bestman A.P. Mietus, geboren 18 oktober 1926, wonende te Menaldum, die niet gediplomeerd is, wordt gestraft met een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 7 oktober 1955
1956-04-00: Classed LR until 4/56, thereafter GL.
1971-03-18: Final Fate:
Na een aanvaring met het Griekse m.s. “Dimitrios” te Newcastle on Tyne op 22.03.1971 vertrokken naar Dordrecht en later te Haren/Ems opgelegd. In 10.1971 naar Leer gesleept en daar gesloopt door Evert Heeren.

Afbeeldingen


Omschrijving: De proefvaart van de ZEEHOND op 21 juli 1930
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Foto Schepel, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: De ZEEHOND tijdens de proefvaart.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Foto Schepel, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Zeehond 1930 tijdens de proefvaart.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: De ZEEHOND op de Eems.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De ZEEHOND in 1936 tijdens stormweer in het Engels Kanaal in de problemen geraakt.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De ZEEHOND op sleeptouw in de Rotterdamse haven (foto maart 1936)
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ZEEHOND
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Foto Corveleyn, Oostende (B)

Omschrijving: JAN GERDES
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: JAN GERDES
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: JAN GERDES
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname