Inloggen
ZEEHOND - ID 7444


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1914-00-00 / 1929-06-12 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Onder Nederlandse Vlag tussen:1973-00-00 / 0000-00-00
Onder Nederlands Antilliaanse vlag tussen:1973-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1914
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 5051016
Nat. Official Number: 8075 GRON 1914
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 104
Launch Date: 1914-02-07
Delivery Date: 1914-05-03
Technical Data

Gross Tonnage: 176.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 97.00 Net tonnage
Deadweight: 260.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.91 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 27.89 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.41 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.99 Meters Depth, moulded
Draught: 2.60 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1923
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1923 verbouwd en gemotoriseerd: 4tew 3 cil 90 Pk van Berkel Type (10¾x13¾) Kn.

Datum 00-00-1931
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1931 in Fünfhausen inbouw nieuwe motor: 4tew 4 cil 150 Pk Deutsche Werke Type (x)

Datum 00-00-1932
Type: Rebuilt
Omschrijving: 1932 bij Scheepswerf Holst te Brake omgebouwd.

Datum 00-00-1951
Type: Lengthened
Omschrijving: 07.1951 in Bremen verlengd. Brt 232, Nrt 130 Dwat 306. Ll 36,40 B 7,33 H 2,99.

Datum 00-00-1959
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1957 nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 220 Pk GMC Type (127x142)

Ship History Data

Date/Name Ship 1914-00-00 ZEEHOND
Manager: Sebo van Dijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sebo van Dijk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QCWN

Date/Name Ship 1916-00-00 ZEEHOND
Manager: N.V. Maatschappij Schoenerschip Zeehond, Terneuzen, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Maatschappij Schoenerschip Zeehond, Terneuzen, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Terneuzen / Netherlands

Date/Name Ship 1926-00-00 ZEEHOND
Manager: Jan Jacob Onnes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij Motorschoenerschip Zeehond, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1927-00-00 ZEEHOND
Manager: Willem Nooitgedagt, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Nooitgedagt, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1929-06-12 SEEHUND
Manager: J.R. Schumacher, Brake, Germany
Eigenaar: J.R. Schumacher, Brake, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: DNNV
Additional info: after 1933 call sign NKHJ

Date/Name Ship 1933-12-00 SEEHUND
Manager: Ernst F.W. Nehls, Brake, Germany
Eigenaar: Ernst F.W. Nehls, Brake, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: NKHJ

Date/Name Ship 1955-01-06 LAILA
Manager: Olaf Alex Möller, Donsö, Sweden
Eigenaar: Olaf Alex Möller, Donsö, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Donsö / Sweden
Callsign: SGLX

Date/Name Ship 1957-00-00 BREDSKÄR
Manager: Joel Larsson Partrederi, Klädesholmen, Sweden
Eigenaar: Joel Larsson Partrederi, Klädesholmen, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Klädesholmen / Sweden
Callsign: SGLX

Date/Name Ship 1961-00-00 BREDSKÄR
Manager: Nils Nilsson, Hamborgersund, Sweden
Eigenaar: Nils Nilsson, Hamborgersund, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamborgersund / Sweden

Date/Name Ship 1971-00-00 WANDERLUST
Manager: G.C. March, U.S.A.
Eigenaar: G.C. March, U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / U.S.A.

Date/Name Ship 1973-00-00 WANDERLUST
Manager: St. Maarten Wanderlust N.V., St. Maarten (NA), Netherlands Antilles
Eigenaar: St. Maarten Wanderlust N.V., St. Maarten (NA), Netherlands Antilles
Shareholder:
Homeport / Flag: St. Maarten (NA) / Netherlands Antilles
Callsign: PJRN

Ship Events Data

1923-12-00: Leeuwarder Courant 11.12.1923:
Het Nederlandsche consulaat te New York heeft twee juristen aangewezen om een onderzoek in te stellen in zake de inbeslagname van “De Zeehond”. Het lag geenzins in de bedoeling alcoholische dranken binnen het verboden gebied te smokkelen, meldt men thans, maar het schip schijnt door het verlies van ankers en kettingen als gevolg van den storm, waardoor ook de motor defect is geraakt, al drijvende in de nabijheid van de drie mijls grens te zijn gekomen. Bij de betrokken reederij hier te lande zijn nog geen bijzonderheden omtrent de in beslagneming ingekomen.

Leeuwarder Courant 12.12.1923.
De bemanning van de Zaterdag j.l. wegens dranksmokkelarij opgebracht Hollandsche schoener “Zeehond”, bestaande uit den kapitein H.J. Krans en acht man, is gisteren, zoo wordt uit New York aan de “Tel.” gemeld, ondanks de pogingen van den Nederlandschen consul, naar de gevangenis in Brooklyn overgebracht. Het schip, dat 100 netto ton meet en onder Hollandsche vlag voer, behoort toe aan den reeder G. Rompu in Terneuzen. De aan boord gevonden champagne was verzonden door de firma Bias en Co. in Brussel en geadresseerd aan Gooiens, New York. Een manifest was niet aan boord, alleen een vrachtbrief geadresseerd aan de Canadian Bank Commerce te Halifax. Ook de Nederlandsche gezant, de heer de Graeff, heeft krachtig tegen de gevangenhouding geprotesteerd, daar de schoener op een afstand van 3.8 mijl van de kust werd aangehouden en de kapitein bovendien van plan was de haven binnen te loopen, daar het schip wegens een defect aan de motor in nood verkeerde. De drankambtenaren namen wederrechtelijk alle papieren, die aan boord waren, in beslag. Ook hiertegen is door onzen gezant geprotesteerd.

Leeuwarder Courant 14.12.1923:
Naar de “Tel.” verneemt is er weinig hoop, dat een protest van den Nederlandschen gezant, den heer De Graaf te Washington, tegen de gevangenhouding van den kaiptein en de bemanning van den Hollandschen schoener “Zeehond”resultaat zal hebben. Tot op dit oogenblik was er geen Nederlandsh protest op het Staatsdepartement, noch op het departement van Financiën te Washington ontvangen.

Leeuwarder Courant 17.12.1923:
De bemaning van den Nederlandschen schoener “Zeehond”, die met een lading alcoholische dranken aan boord, door de Amerikaansche drankwetambtenaren in de nabijheid van de drie-mijlszône in beslag werd genomen, is door de federale rechtbank te Brooklyn op grond van de “Volstead Act.”veroordeeld, meldt de “Tel.”. Kapitein Kraus werd veroordeeld tot 10.000 dollar boete en de overige leden der bemanning ieder tot 5000 dollar boete. De kustwacht beweerde den schoener binnen de driemijlszône te hebben aangehouden.

Leeuwarder Courant 09.01.1924:
De kapitein van den Nederlandschen schoener “Zeehond”, welk schip op 8 December ter hoogte van Long Island is beslag werd genomen door de kustpolitie, is door de jury van het Bondsgerechtshof vrijgesproken van de beschuldiging van ontduiking en overtreding van de Drankverbodswet. Ook de stuurman en acht andere leden der bemanning werden van diezelfde beschuldiging vrijgesproken. Schip en lading keeren thans automatisch in het bezit der eigenaren terug.

Leeuwarder Courant 26.06.1924:
Op 8 December 1923 werd de Nederlandsche motorschoener “Zeehond”, toebehoorend aan de reeder G. Rompu uit Terneuzen, door de Amerikaansche alcohol-politie ingepikt onder beschuldiging van poging tot binnensmokkelarij van wijn op Amerikaansch gebied. Op 8 Januari daaraanvolgens werden de gezagvoerder, Krans, en de bemanning tegen wie een crimineele actie was ingesteld, door de jury vrijgesproken. Schip en lading maakten evenwel nog het onderwerp uit van civiele vervolging. Wat het schip betreft die is nu eveneens vrijgekomen, terwijl over de lading nog wordt geprocedeerd. Intusschen heeft, volgens den New Yorksche correspondent van het “Hbld.” de reeder, Rompu, den schoener aan een Amerikaansche petroleummaatschappij verkocht voor de, in deze dagen van schepenovervloed in Amerika aanzienlijke som van netto 16.000 dollar.

Opm ML: Deze verkoop blijkt achteraf niet te zijn doorgegaan.
1924-04-14: NvhN 14-04-1924: Men herinnert zich waarschijnlijk, dat in December 1923 de motorschoener „ZEEHOND"; metende 100 ton, kapitein de heer H. J. Kraus en reeder de heer G. Rompu, uit Terneuzen, wegens vermeende overtreding van de Amerikaansche Drankwet-bepalingcn in de haven van New York in beslag genomen werd. Thans is de schoener vrij gegeven, na borgstelling door den gezagvoerder van een som van 500 dollar. Het beslag op de lading champagne en likeuren is voorlopig ook opgeheven, doch de rechterlijke beslissing over een en ander moet nog genomen worden, vermoedelijk zal het nog wel drie maanden duren eer de einduitspraak bekend is.
1927-04-27: Op 27.04.1927 als ZEEHOND, zijnde een motorschoenerschip, metende 530.04 m3, liggende te Rotterdam, door C. van Silfhout, scheepsmeter te Rottersam, ten verzoeke van Willen Nooitgedacht, scheepskapitein te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 299 Z GRON 1927 op het achterschip aan S.B. zijde achter tegen de kajuit. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde 8075 GRON 1914 zijn verwijderd.)
1940-00-00: 21.08.1940 in dienst bij de Kriegsmarine voor de operatie "Seelöwe". 19.11.1940 terug aan de eigenaar.
1971-00-00: In 1971 in gebruik voor de chartervaart.
1982-04-00: 22.04.1982 laatste report was onderweg door het Panama kanaal naar de Pacific. Lloyd's 1994 laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Gezagvoerders

Familiegegevens

 

Hendrik Jan werd geboren op 11.08.1892 te Kampen als z.v. Henrik Krans (koopman) en Mechielda Jansje Doijer. 

Hendrik Jan (27) trouwde op 11.03.1920 te Rotterdam met Neeltje Tollig (23) – geb. 21.06.1896 te Rotterdam – d.v. Hendrik Johannes Tollig en Neeltje van Helden.  

Hendrik Jan overleed op 17.04.1947 te Hillegersberg (54). 

 

Kinderen

-    Hendrik – geb. 09.06.1922 te Rotterdam.

-    Neeltje – geb. 07.06.1925 te Rotterdam.

-    Mechielda Jansje – geb. 13.08.1927 te Rotterdam.

-    Hendrika Gerardina – geb. 22.01.1929 te Rotterdam.

-    Jacoba Zwaantiena – geb. 29.09.1930 te Rotterdam.

 

Opleiding

 

Behaalde het diploma 3e stuurman Grote Stoomvaart op 08.12.1911 te ’s-Gravenhage.

Behaalde het diploma 2e stuurman Grote Stoomvaart op 28.07.1915 te ’s-Gravenhage.

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart op ??

 

 

De schepen van de kapitein

 

*   1923 – 19.. van de m.schoener ZEEHOND

*   1925 – 1935 van het s.s. MERWEDE

 

Overige bijzonderheden

 

NvhN 14-04-1924: Men herinnert zich waarschijnlijk, dat in December 1923 de motorschoener „ZEEHOND"; metende 100 ton, kapitein de heer H. J. Krans en reder de heer G. Rompu, uit Terneuzen, wegens vermeende overtreding van de Amerikaanse Drankwet-bepalingen in de haven van New York in beslag genomen werd. Thans is de schoener vrijgegeven, na borgstelling door den gezagvoerder van een som van 500 dollar. Het beslag op de lading champagne en likeuren is voorlopig ook opgeheven, doch de rechterlijke beslissing over een en ander moet nog genomen worden, vermoedelijk zal het nog wel drie maanden duren eer de einduitspraak bekend is.

 

Zie verslag RvdS 1930 – nr. 23 – Stranding s.s. MERWEDE op zuidkust Engeland op 06.12.1929

Zie verslag RvdS 1930 – nr. 102 – Aanv. VREDENBURG met MERWEDE in mond Nwe W.weg.05.06.1930.

Zie verslag RvdS 1930 – nr. 103 – Aan de grond lopen op de Belg. Kust op 18.04.1930.

Zie verslag RvdS 1931 – nr. 99 – Aanv. met het Britse s.s. FLASHLIGHT op Theems op 04.07.1930.

Zie verslag RvdS 1933 – nr. 64 – Aanv. van het s.s. MERWEDE met lichters in Antwerpen op 30.10.1932.

 

 

Datum vanaf: 1923
Kapitein: Krans, Hendrik Jan

Afbeeldingen


Omschrijving: ZEEHOND
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ZEEHOND
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: ZEEHOND te Quimper
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: BREDSKÄR
Collectie: Gernaat, Ben Th.
Vervaardiger: Nyström, G.G. (Helsingborg)

Omschrijving: BREDSKÄR te Uppsala.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Boman, Dr. Robert