Inloggen
WILLEM KOERTS - ID 7321


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1964
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 6417061
Nat. Official Number: 671 Z LEEUW 1964
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: Two masts
Rig: 3 winches, 3 derricks
Lift Capacity: 5 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Hoogezand N.V. Jac. Bodewes, Bergum, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 119
Launch Date: 1964-07-03
Delivery Date: 1964-10-07
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 16
Power: 1200
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 15807 Type 16GV (220x380)
Speed in knots: 12.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 275.00 Net tonnage
Deadweight: 1090.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 85000 Cubic Feet
Bale: 78000 Cubic Feet
 
Length 1: 73.05 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 67.77 Meters Registered
Beam: 10.32 Meters Registered
Depth: 6.05 Meters Depth, moulded
Draught: 3.87 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-03-1965
Type: Rebuilt
Omschrijving: Vijf maanden na de oplevering werd geconstateerd dat het tussendek was 'doorgezakt'. De reparatie, een zwaardere constructie van de spanten, werd door de bouwwerf uitgevoerd.

Datum 00-11-1977
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Bij Scheepswerf Sander te Delfzijl een nieuwe hoofdmotor ingebouwd : 2tew 12 cil 1500 Pk Brons Nr. 15684 Type 12GV-HD (220x380) 13 Kn. (Proefvaart op 3 jan. 1978)

Ship History Data

Date/Name Ship 1964-10-07 WILLEM KOERTS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: V.o.F. Rederij W. Koerts & Zn. (Willem en Hendrik Koerts), Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: PIQK

Date/Name Ship 1974-12-04 WILLEM KOERTS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Koerts, Scheemda, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Scheemda / Netherlands
Callsign: PIQK

Date/Name Ship 1982-11-00 WILLEM KOERTS
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Scheepvaartmaatschappij Daan B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Nederlandsche Scheepshypotheekbank N.V.
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIQK

Date/Name Ship 1983-03-04 WILLEMSTAD
Manager: Bilderbeek & Bulten
Eigenaar: Rotto Shipping Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands
Callsign: ZGXM

Ship Events Data

1964-02-11: Als schip zonder naam, bouwnummer 119 van van scheepswerf Hoogezand N.V. te Bergum, zijnde een motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Bergum, door C.J. Manneke, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien, door het inbeitelen van 671 Z LEEUW 1964 op het achterschip in de tanktop op hart schip spant 42.
1964-07-04: Friese koerier 04-07-1964: In Bergum liep het tweeëntwintigste schip van stapel. Bergum — Vrijdagmiddag om twintig minuten over drie is voor de twee en twintigste maal een schip van de helling van Scheepswerf „Hoogezand NV" té Bergum gegleden. Het was dit keer de 1070 ton d.w. metende shelterdekcoaster „WILLEM KOERTS" die gebouwd wordt voor rekening van de heer W. Koerts te Zuidbroek. Van de Bergumer werf zijn nu sedert zijn oprichting, negen jaar geleden, te water gelaten 11 coasters, 1 zeeschip en 10 binnenschepen. Voordat de „Willem Koerts'' gistermiddag in „zijn element" kwam werd het schip gedoopt. Mevrouw W. Koerts, de echtgenote van de reder liet de traditionele fles champagne tegen de boeg uiteenspatten en wenste de coaster een behouden vaart. De zevenjarige Guusje Oosterop, het dochtertje van de bedrijfsleider van de werf, bood mevrouw Koerts bloemen aan. De „Willem Koerts" is een snel schip, dat 13 mijl kan varen. De coaster is speciaal bestemd voor fruitvervoer. Er is een mechanische ventilatie in de ruimen, die 20 verversingen per uur kan uitvoeren. Het schip is 73,10 meter lang 10.30 meter breed en het heeft een diepgang van 386 meter. Het is uitgerust met een 1200 pk Bronsmotor, heeft 2 ongestaagde stalen masten en 3 laadbomen van 3—5 ton. Er zijn drie hulpmotoren aan boord, twee van 90 pk en een van 24 pk.
1964-10-10: NvhN 10-10-1964: Proefvaart WILLEM KOERTS. Vanuit Harlingen heeft op de Waddenzee de proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Willem Koerts, dat bij de Scheepswerf Hoogezand N.V. te Bergum (Fr.) werd gebouwd voor de rederij W. Koerts en Zn. te Zuidbroek. De Willem Koerts is een speciaal voor het vervoer van fruit gebouwd open shelterdekschip met een draagvermogen van circa 1075 ton.
De voortstuwing geschiedt door een 1200 pk brons dieselmotor.
1964-11-03: Als WILLEM KOERTS, zijnde een motorschip, metende 1413.69 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 13345 d.d. 30-09-1964, liggende te Harlingen, door T. van 't Hof, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien, door het inbeitelen van 671 Z LEEUW 1964 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van het brughuis op het shelterdek, 8.40 m. uit hekplaat, 2.45 m. uit lengteas en 1.42 m. uit dek.
1965-03-05: NvhN 05-03-1965: Deskundigen zagen niet dat coaster verkeerd gebouwd werd. (Van onze redactie te Delfzijl) Nauwelijks vijf maanden nadat de Groninger kustvaarder WILLEM KOERTS in de vaart kwam, ontdekte men door het doorzakken van het tussendek, dat de constructie van het schip niet aan de eisen voldeed. Zelfs de deskundigen van Lloyd's Register of Shipping en van de Scheepvaartinspectie, onder wiens toezicht de bouw op de scheepswerf Hoogezand te Bergum geschiedde, hebben dit niet opgemerkt. Schip is nu uit de vaart. De Willem Koerts van de reder W. Koerts te Zuidbroek is een shelterdeckkustvaarder van 1100 ton d.w. Het schip maakte op 7 oktober van het vorige jaar zijn proefvaart en heeft nadien ondermeer regelmatig aardappelen naar Spanje vervoerd, waarbij op de terugreis fruit werd meegenomen. Tijdens de laatste tocht, dat wil zeggen toen het doorzakken van het dek werd geconstateerd, had de coaster een lading plastic in balen. De experts waren het er over eens dat dit een homogene lading was en dat het schip niet verkeerd was geladen. De reder, die volkomen op de bouwers en de toezichthoudende instanties vertrouwde, is niet tegen bedrijfsschade verzekerd. De Willem Koerts, die een flinke schade heeft, wordt thans onder handen genomen. De spanten onder het dek worden versterkt. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag nemen.
NvhN 20-05-1965: Vragen over Willem Koerts Vaart Scheepvaartinspectie op Lloyd? (Van een onzer verslaggevers) Het socialistische Tweede Kamerlid R. Laan heeft minister Suurhoff van Verkeer en Waterstaat gevraagd of de Scheepvaartinspectie afgaat op goedkeuringen van Lloyd's Register of Shipping en zelf geen nakeuring meer houdt wanneer een schip een proefvaart heeft gemaakt. De heer Laan stelt de minister deze vraag naar aanleiding van het feit dat de bij de Friese werf Hoogezand te Bergum gebouwde 1100 dw ton metende coaster Willem Koerts van de heer W. Koerts te Zuidbroek begin maart van dit jaar in volle zee in de spanten van het tussendek plotseling doorboog. De constructie bleek, zoals we op 5 maart reeds meldden, een lading van 520 ton niet te kunnen verdragen, terwijl er volgens de berekeningen nog een overcapaciteit van 420 had moeten zijn. Het schip dat op 7 oktober 1964 zijn proefvaart maakte zou door Lloyd's Register of Shipping zonder meer zijn goedgekeurd.
NvhN 18-06-1965: Na constructiefout bij m.s. „Willem Koerts”. Minister Suurhoff: „Onmogelijk alle schepen na te keuren”
De minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Suurhoff, heeft in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid de heer R. Laan (PvdA) over een constructiefout bij het ms „Willem Koerts" geantwoord dat het de scheepvaartinspectie onmogelijk is alle schepen na te keuren. Zij dient naast,haar eigen keuringsactiviteiten ook te kunnen vertrouwen op de controle, die wordt uitgeoefend door de op grond van hun betrouwbaarheid erkende bureaus. Het gebeurde moet, aldus de minister als een „zeer grote uitzondering" worden beschouwd. De bootsman van dit schip ontdekte op 16 februari 1965 in de haven Rochester gedurende de lossing van een lading plastics,,,dat. de merkers van luik 1 in het tussendek niet meer verschuifbaar waren. De kapitein heeft daarop vastgesteld, dat dit te wijten was aan het aan één zijde doorbuigen van enige webbalken, waarop het tussendek was aangebracht, ten gevolge waarvan dit dek ter plaatse was verzakt, maximaal 8 cm. Het schip is op de scheepswerf Hoogezand van J. Bodewes te Bergum gebouwd. Het is juist, dat de werf de bouw grotendeels in overeenstemming met de tekeningen heeft uitgevoerd. Ten aanzien van de web-balken werd evenwel afgeweken van de door de scheepvaartinspectie gecorrigeerde tekeningen door een daarop aangegeven versterking over een kortere afstand dan was aangeduid aan te brengen.
1966-02-18: Het Vrije Volk 18-02-1966: Nederlands schip voer vlak bij plek waar vliegtuig met bommen neerstortte. Van een onzer verslaggevers)
Kapitein R. Hartman van de Nederlandse kustvaarder WILLEM KOERTS is op 17 januari met zijn schip heel dicht bij de plek geweest waar het Amerikaanse vliegtuig met de atoombommen neerstortte. De opvarenden van de Willem Koerts pikten uit het water voorwerpen op, waaronder persoonlijke bezittingen van de bemanning van het verongelukte toestel. Deze voorwerpen zijn door kapitein Hartman overgedragen aan de Spaanse autoriteiten in Malaga. Tevens heeft hij verzocht het schip op radioactiviteit te laten onderzoeken. Er zijn echter geen sporen van radioactiviteit aan boord van de Willem Koerts gevonden.
1982-05-18: Te Delfzijl opgelegd en in november executoriaal verkocht.
1982-11-23: NvhN 12-11-1982: Openbare verkoop van m.s. „CALYPSO" en ms. „WILLEM KOERTS". Krachtens Art. 1223 B.W. Op dinsdag 23 november 1982, des namiddags om 14.00 uur zal in het Restaurant „De Bolder" te Delfzijl, Molenberg 13, worden geveild: Het Nederlandse zeemotorvrachtschip, genaamd: „CALYPSO", gemerkt: 4808-Z-Gron-1977, gebouwd in 1977 te Hoogezand, metende 2.831,72 m3 bruto, laadvermogen ± 1564 ton dw. gladdek coaster, waarin geplaatst een 8 cll. Nohab-Polar dieselmotor van 1320 PK bij 825 omw./min., type F 26 R-D 825. Het Nederlandse zeemotorvrachtschip, genaamd „WILLEM KOERTS", gemerkt 671-Z-Leeuw-1964, gebouwd in 1964 te Bergum, metende 1.413.69 m3 bruto, laadvermogen 1090 ton dw., open shelterdek coaster, voorzien van een 2-takt diesel met 16 cll. Brons motor, type 16 GV, 1200 PK bij 320 omw./min. Zonder enige aansprakelijkheid voor de juistheid van de omschrijving. De schepen liggen te Delfzijl resp. in het Oosterhornkanaal en in de Farmsumerhaven. Inlichtingen verkrijgbaar bij de Nederlandse & Scheepshypotheekbank N.V. Kantoor Sappemeer, tel. 05980-97838. Bezichtiging kan worden aangevraagd eveneens bij de Nederlandse Scheepshypotheekbank N.V., kantoor Sappemeer. H.J. Cock, deurwaarder Appingedam. Tel. 05960-22929.
1983-03-19: NvhN 19-03-1983: WILLEM KOERTS verkocht. Het m.s. Willem Koerts werd verkocht aan een rederij op de Cayman Islands. Het is inmiddels onder Britse vlag met de naam Willemstad in de vaart gebracht. De Willem Koerts werd in 1964 gebouwd door scheepswerf Hoogezand te Bergum. De coaster is 73,06 m. lang, 10.52 m. breed en meet 499 brt. Zij heeft een Brons Dieselmotor van 1500 pk, waarmee een snelheid van 13 mijl wordt bereikt. Bij de verkoop van de coaster bemiddelde Amasus Shipping B.V. te Delfzijl.
1985-05-09: Final Fate:
Onderweg van St. Maarten naar Tortola met een lading cement na brand in de machinekamer aan de grond gezet op Dead Chest Island in pos. 18.22. N. - 64.34. W. Vlotgebracht maar op 16 mei nogmaals aan de grond. Op 19 mei aangekomen in San Juan, Porto Rico. Verkocht aan San Juan Shipyard, vervolgens doorverkocht aan het sloopbedrijf van Metaldome C. por A., Santo Domingo, Dominica en in oktober 1986 met de sloop begonnen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1964
Kapitein: Hartman, H.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Willem Koerts tijdens de bouw
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf

Omschrijving: WILLEM KOERTS op proefvaart
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: De WILLEM KOERTS
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: WILLEM KOERTS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Eurotop foto / JMO

Omschrijving: WILLEM KOERTS
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WILLEM KOERTS in Contimar-charter
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: WILLEM KOERTS in Contimar-charter
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: WILLEM KOERTS
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: WILLEM KOERTS Bilbao
Collectie: -
Vervaardiger: Melchers, Capt. Jan
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WILLEM KOERTS
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WILLEM KOERTS in 1978
Collectie: -
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WILLEM KOERTS opgelegd, 30.6.1982
Collectie: -
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WILLEMSTAD op 01-03-1983 in Delfzijl.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)