Inloggen
VULCANUS - ID 7139


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1910
Categorie: Tanker
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Tanker, ruwe olie
Type Dek: Trunk deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Werfnummer: 109
Date Laid Down: 1910-07-15
Launch Date: 1910-10-29
Delivery Date: 1910-12-30
Technical Data

Engine Manufacturer: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen & Spoorwegmaterieel N.V, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor diesel engine 15 3/4 x 23 5/8.
Speed in knots: 7.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1179.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 707.00 Net tonnage
Deadweight: 1194.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 195.7 Feet (British) Registered
Beam: 37.7 Feet (British) Registered
Depth: 12.3 Feet (British) Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1910-12-30 VULCANUS
Manager: N.V. Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: QBMT
Additional info: Since 1913: Homeport Batavia, Neth.East Ind.

Ship Events Data

1910-11-01: Van helling No. 4 van de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij is met goed gevolg te water gelaten de motor zeetanklichter VULCANUS, ingericht tot vervoer in Ned.-Indië van 1.000 ton petroleum of benzine, op een diepgang van 11 Eng. voeten. Als middel van voortstuwing wordt in dit vaartuig geplaatst een door de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel vervaardigde omzetbare 4-takt 6-cilinder Dieselmotor van 450 epk, direct gekoppeld aan de schroefas, waarop een vierbladige schroef, waarmee het beladen schip een snelheid van minstens 8 Eng. mijl per uur zal kunnen bereiken. Het schip zal voorzien worden van complete elektrische verlichting.
1911-11-30: De motortanker 'Vulcanus' (1910) van de Nederlandsch Indische Tankstoomboot Maatschappij te Den Haag loopt, tussen de lichtschepen 'Noord' en 'Oost Goodwin' Lichtschip tijdens laag water aan de grond. Na lozing van een deel van de lading benzine kan het schip weer vlot worden gebracht. Bron: 'De Zee' (1912)
1912-08-14: Ernstig ongeluk aan boord van de VULCANUS. Een ernstig ongeluk heeft hedenmorgen, door tot nu toe onopgehelderde oorzaak, plaats gehad aan boord van de Vulcanus, het met Dieselmotoren uitgeruste schip van de Nederlandsch Indische Tankstoomboot Maatschappij. De Vulcanus, die zoals men weet reeds verschillende reizen maakte, zou hedenavond opnieuw vertrekken. Het schip lag bij de werf van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij en had verschillende herstellingen ondergaan. Plotseling sprong vanmorgen omstreeks half twaalf met een geweldigen knal de luchtkast van de motor uiteen, met het noodlottig gevolg, dat een vijftal personen, die zich aan boord bevonden, meer of minder ernstig werden gewond. De 27-jarige tweede machinist Roodekerke werd het onderste gedeelte van de linkerarm totaal weggeslagen, terwijl de bovenarm gedeeltelijk verbrijzeld werd. De bankwerker Van Aggelen van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel werd inwendig gekneusd, vermoedelijk breuk van het bekken, terwijl hij een dijbeenbreuk bekwam. De derde machinist Lehman *1) werd aan de schouder gewond; een van de oren werd hem afgeslagen. Twee andere opvarenden, een Engelsman en een Hollander, werden niet ernstig gewond. Per motorboot van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij werden de beide ernstig gewonden naar het Binnen-Gasthuis vervoerd. De drie overigen werden er per autoziekenwagen heen gebracht. Bij informatie aan het gasthuis deelde men ons mede, dat het verbrijzelde deel van de linkerarm van de 2e machinist vermoedelijk zou moeten geamputeerd worden. De toestand van de overige gewonden liet zich gunstig aanzien
1912-09-27: Volgens een telegram uit Kustendje is de Nederlandse Dieselmotorboot VULCANUS bij het invaren van het dok tegen de kop van de pier gelopen en werd daardoor beneden de waterlijn beschadigd. Het schip is een weinig lek. Twee tankplaten en een hoekijzer van de Nederlandse motorboot VULCANUS zijn resp. gebogen en gekraakt. Een expertise zal worden gehouden.
1912-11-30: Raad voor de Scheepvaart. In zijn gisteren gehouden zitting heeft de Raad een onderzoek ingesteld in zake het uit elkaar springen van het inblaasvat van de hoofdmotor van het motorschip VULCANUS, op 14 augustus jl. in de haven van Amsterdam. Rederij van de VULCANUS is de Nederlandsch Indische Tankstoomboot Mij. in Den Haag. Bij het ongeluk heeft een machinist een arm verloren en zijn verschillende personen verwond.
Gehoord werd de heer C. Kloos, ingenieur, technisch leider van de machineafdeling van de Nederl. Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam. Het schip is in 1910 gebouwd, de machines heeft getuige ontworpen. Er waren twee motoren, over welker werking getuige inlichtingen gaf. Ze zijn door Lloyds onderzocht. Het inblaasvat dient om de olie te verstuiven. De ervaring, met deze vaten opgedaan, is goed. Zij moeten 100 atmosfeer druk kunnen verdragen, maar niet meer dan 60 à 65 werd ervan gevergd. Aangaande hetgeen aan het ongeval was voorafgegaan, deelt getuige mee, dat de kruk en bout waren gebroken; het stuk kwam op de plaat neer. De as van de motor was verwrongen; de kleppenstand wat slecht geworden. In de afgelopen zomer is de VULCANUS aan de fabriek ter reparatie geweest; de motor was er toen uit. Aan de details was niets gedaan. Na de reparatie ging men aan boord proef draaien. De avond voor het ongeval liet men de motor op lucht draaien. Toen na het ongeval een onderzoek naar de mogelijke oorzaak werd ingesteld, bleek getuige, dat het buisje aan de motor, dat ook dient om lucht In te persen, gescheurd was. Getuige gelooft, dat er te hoge druk was opgeperst, en het vat in de laatste tijd wat verzwakt was. Gehoord werden ook de kapitein en de machinisten A.A. Rooderkerk, van Rotterdam en S. Glastra van ’s-Gravenhage. De Raad zal later uitspraak doen.
1912-12-05: Raad voor de Scheepvaart. Gistermiddag deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak betreffende het springen van het inblaasvat van de hoofdmotor van het motorschip VULCANUS op 14 augustus in de haven van Amsterdam. Kapitein H.J. van Hall te Rotterdam; rederij Nederlandsch-Indische Tankstoomboot. Mij. te 's-Gravenhage.
De Raad is in dezen van oordeel, dat de scheepsramp de wenselijkheid heeft aangewezen van het aanbrengen van een wijziging in de inrichting van de inblaasvaten in de geest als thans reeds aangebracht. De toestand, waarin de kop van het gesprongen inblaasvat is aangetroffen, duidt op de ondeugdelijke toestand daarvan, immers op onvoldoende verbinding van het metaal van de kop met dat van de wand van het vat. De spanning, waaronder dergelijke vaten steeds moeten staan, om hun taak te kunnen vervullen, kan aanleiding gegeven hebben tot vervorming van de cilinderwand en, in verband met de minder deugdelijke lassing van de kop, tot de plaats gehad hebbende ontploffing. Het onderzoek heeft geen tekortkomingen aan het licht gebracht, zo min van de personen belast met het toezicht op de werktuigen van de VULCANUS, als van die, belast met de bediening daarvan.
1931-10-00: Final Fate:
De VULCANUS is in oktober 1931 voor GBP 1.000 voor sloop naar Japan verkocht.

Afbeeldingen


Omschrijving: VULCANUS
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Werf

Omschrijving: VULCANUS
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: VULCANUS
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: Vulcanus 1910
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: VULCANUS
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: VULCANUS
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname