Inloggen
VOORWAARTS - ID 7103


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1914-04-21 / 1917-09-01 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1914
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 5027417
Nat. Official Number: 8084 GRON 1914
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1914-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 106.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 85.00 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 29.83 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 27.34 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.64 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.15 Meters Depth, moulded
Draught: 1.85 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1921
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Inbouw van een motor met 42 PK., nu zeilschip met hulpmotor. (Nu Brt 109 / Nrt 58/ Dwt 148.)

Datum 00-00-1932
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1932 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 90 Pk B&W gloeikop.

Datum 00-00-1950
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1950 gehermotoriseerd: 2tew 2 cil 120 Pk Alpha gloeikop. 7 knoop.

Datum 00-00-1959
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: In 1959 verbouwd tot stenenvisser "St. F. 1222.

Datum 00-00-1989
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: In 1989 een nieuwe motor: 250 PK Volvo Penta. 9 koop.

Ship History Data

Date/Name Ship 1914-04-21 VOORWAARTS
Manager: Lucas Meertens, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lucas Meertens, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PWSL

Date/Name Ship 1917-09-01 ASTA
Manager: Nikolay Fr. Stegman, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Nikolay Fr. Stegman, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVPM

Date/Name Ship 1918-08-05 ASTA
Manager: F.L. Knarregaard, Nykobing (Jutland), Denmark
Eigenaar: F.L. Knarregaard, Nykobing (Jutland), Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nykobing (Jutland) / Denmark
Callsign: NVPM
Additional info: Kapt. N. Madsen.

Date/Name Ship 1920-12-20 ASTA
Manager: M. Th. Madsen, Thisted, Denmark
Eigenaar: M. Th. Madsen, Thisted, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVPM
Additional info: Kapt. S. Madsen.

Date/Name Ship 1928-05-18 ASTA
Manager: Valdemar Larsen, Thisted, Denmark
Eigenaar: Valdemar Larsen, Thisted, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVPM

Date/Name Ship 1932-00-00 JAN
Manager: H.F.V. Larsen, Copenhagen, Denmark
Eigenaar: H.F.V. Larsen, Copenhagen, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NVPM

Date/Name Ship 1934-00-00 JAN
Manager: Ole Ingemann P. Larsen, Arhus, Denmark
Eigenaar: Ole Ingemann P. Larsen, Arhus, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Arhus / Denmark
Callsign: OUVH

Date/Name Ship 1959-04-27 ASTA
Manager: Hendrik J.A. Kristensen, Søby, Denmark
Eigenaar: Hendrik J.A. Kristensen, Søby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Søby / Denmark
Callsign: OUVH

Date/Name Ship 1968-05-03 ASTA
Manager: Fru Sigrid Kristensen, Søby, Denmark
Eigenaar: Fru Sigrid Kristensen, Søby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Søby / Denmark
Callsign: OUVH

Date/Name Ship 1972-04-20 ASTA
Manager: A/S Peter Madsens rederi, Horsens, Denmark
Eigenaar: Hans Valentin Kristensen, Søby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Fåborg / Denmark
Callsign: OUVH
Additional info: St. F 1222

Date/Name Ship 2000-00-00 ASTA
Manager: Jan Th. Hansen, Fåborg, Denmark
Eigenaar: Jan Th. Hansen, Fåborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Fåborg / Denmark
Callsign: OUVH

Date/Name Ship 2003-03-28 ASTA
Manager: Part/Red. Jens Larsen Aps, Svendborg, Denmark
Eigenaar: Part/Red. Jens Larsen Aps, Svendborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Svendborg / Denmark
Callsign: OUVH

Ship Events Data

1914-04-20: Dagregister deel 20, nummer 20, den een en twintigsten April 1900 en veertien. Eigendomsverklaring. Ondergeteekende Lucas Meertens, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen zeil schoeneraakschip “Voorwaarts” hebbende een dek en een mast, welk schip een netto inhoud heeft van 241.83 kubieke meter of 85.36 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig en dat genoemd schip, hetwelk is gebouwd op de werf van Johannes Wijnandus Boerma te Martenshoek, gemeente Hoogezand, niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd. Hoogezand, den 20 April 1914. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Hoogezand d.d. 24 April 1914 nr. 77 is nevens vermeld schip gebrand met het merk 8084 GRON 1914 en in de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring alhier overgeschreven 29 December 1917 deel 35. No. 8866 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 29 December 1917. De Bewaarder.
1914-05-08: AH 08-05-1914: Raad voor de Scheepvaart. Door de schipper L. Meertens, eigenaar van het klipperschip de Voorwaarts, is, gebruik makende van het recht tot beroep, hem gegeven in art. 18 van de Schipperswet, bezwaar ingebracht bij de voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart tegen de voor zijn schip door de daarvoor ingestelde commissie, vastgestelde minimum uitwatering. De Voorwaarts, die gebouwd is bij Boerma te Martenshoek, is niet geklasseerd bij een van de door de Nederlandse Regering erkende onderzoekingsbureaus en onder toezicht van de Scheepvaartinspectie gebouwd. De commissie tot vaststelling van de minimum uitwatering, krachtens art. 4f van de Schepenwet, heeft de minimum uitwatering vastgesteld op 34 cm. Het schip meet bruto 105,61, nette 85,36 reg. ton. Schipper Meerten wenst die bepaald te zien op 26 à 28 cm. Gistermiddag heeft de voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart, mr. A.J. Cnoop Koopmans, geassumeerd door de heren M.A. Cornelissen te Amsterdam en J. de Bruyn Kips van Epe, ter plaatse een onderzoek ingesteld. Deze heren hebben de zaak onderzocht, het schip opgenomen en de afmetingen en de bouw van het schip nagegaan. De schipper heeft daarbij zijn bezwaren nader toegelicht. Hij vraagt een andere uitwatering, op grond dat andere schepen van mindere sterkte en groter inhoud eveneens een kleiner uitwatering hebben en tevens omdat zijn schip bestemd is voor de Wadvaart, de Sont en de Belt. De heer L. Visser, technisch adviseur van de bovenbedoelde commissie te Leeuwarden, heeft bij het ingestelde onderzoek de nodige gegevens verstrekt. Door de schipper werden tekeningen en certificaat overgelegd. De zitting is daarop verdaagd tot maandag a.s., ten einde de commissie tot vaststelling van de minimum-uitwatering te horen.
1917-12-29: Dagregister deel 21 nummer 421, den negenen twintigsten December 1900 zeventien. Ondergetekenden de firma J.H. Kuize & Zoon als volmachtigden van Lucas Meertens, schipper te Groningen, eigenaar van het na te melden vaartuig, brengen ter kennis van den hypotheek bewaarder te Groningen, dat het ijzeren zeilaakschip genaamd “Voorwaarts”, gebrand met het merk 8084 GRON 1914, buitenlands aan een buitenlander is verkocht en verzoekt ingevolge art. 12 v/h K.B. van 21 Juni 1836 S.S. Fl. no. 41 den betrokken Heer Hypotheekbewaarder hiervan aantekening te willen doen in zijne registers. Groningen, 29 December 1900 zeventien. J.H. Kruize.
1932-00-00: In 1932 na dwangverkoop eigendom van Stats-Laanefunden te Kopenhagen, thuishaven bleef Aalborg. Daarna verkocht.
1936-03-16: 16-03-1936: Nabij Kåsehufvud, onderweg van Ǻrhus naar Karlshamn, met een lading lege vaten, gestrand. Zelfde dag vlot getrokken.
1941-12-27: Op 27-12-1941, onderweg van Ǻrhus naar Rungsted met een lading bruinkool, gestrand nabij Odden. Door de bemanning verlaten, later vlot getrokken.
1948-12-29: Op 29-12-1948, onderweg van Horsens naar Kopenhagen met een lading bruinkool, gestrand nabij Rågeleje. Na 12 ton lading overboord te hebben gegooid, weer vlot gekomen.
2011-05-08: Final Fate:
Asta 1914 ex Voorwaarts. She was sold to shiprecycler Fornaes ApS in July 2010 and now (08.05.2011) finally broken up. She was in a sorry state when towed to Grenå by DNK-tug Storesund.

Afbeeldingen


Omschrijving: Jan 1914 ex Asta ex Voorwaarts. (Uit het boek: Danmarks Handelsflaade 1939)
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Asta 1914 ex. Voorwaarts on 07.09.1996 at Faaborg-Denmark.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Asta 1914 ex. Voorwaarts on 07.09.1996 at Faaborg-Denmark.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Asta 1914 ex Voorwaarts. A picture taken 08.05.2011 at the breakers yard at Grenå. The bowsection and the last remains of ASTA c/s OUVH, built 1914 by J. W. Boerma at Martenshoek as Voorwaarts. It was sold to shiprecycler Fornaes ApS in July 2010 and now finally broken up. was in a sorry state when towed to Grenå by DNK-tug Storesund.
Collectie: Kruidhof, Bert
Vervaardiger: Mikkelsen, Bent