Inloggen
VOORWAARTS - ID 7100


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1909-00-00 / 1935-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1909
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 3441 WINSCH 1913
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 76.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 61.00 Net tonnage
Deadweight: 120.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.64 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 21.33 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.96 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.99 Meters Depth, moulded
Draught: 1.78 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-00-00 VOORWAARTS
Manager: Henderik Heidema, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Henderik Heidema, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: PWSM

Ship Events Data

1913-03-28: Dagregister deel 15, nummer 600, den achtentwintigsten Maart 1900 en dertien. De ondergeteekende Henderik Heidema, schipper gedomicilieerd te Wildervank, verklaar te zijn de eenige eigenaar van het in den Nederlanden tehuis behoorende overdekte stalen tjalkschip genaamd “Voorwaarts”, in het jaar negentienhonderd negen te Martenshoek volbouwd en te water gelaten, thans liggende in het Schuitendiep te Groningen bij de Poelebrug, groot honderd een en vijftig, zeven en twintig duizendste tonnen gemeten op een laadvermogen van een honderd en een en vijftig duizend en zeven en twintig kilogram, hebbende een dek en een mast welk schip nog ten geenen hypotheekkantore is te boek gesteld en bevaren zal worden door den ondergeteekende als schipper. Wildervank 27 Maart 1913. Geteekend H. Heidema. In de kantlijn staat bijgeschreven: 3441 en Blijkens verklaring van den beëdigden scheepmeter A. Smit te Groningen d.d. 31 Maart 1913 is nevenstaand vaartuig gebrand als volgt: 3441 WINSCH 1913. De Bewaarder.
1935-00-00: Final Fate:
In 1935 uit de Wad- en Sontvaart. Op 10-02-1947 als "Voorwaarts", zijnde een ijzeren tjalkschip, hebbende 1 dek, 1 ruim, 1 kajuit, met mast en zeilen, voortbewogen door de wind, eigendom van Bauke Eier (of Eijer) schipper te Amsterdam bij het Kadaster teboekgesteld met brandmerk 905 B WINSCH 1947. Op 25-02-1947 eigendom van Brune Bilder, schipper te Stadskanaal, later Groningen.) In 1948 voorzien van een 55 PK Industriemotor. Deze wijziging op 02-10-1948 bij het Kadaster geregistreerd en hernoemd "Eben Haezer".Op 16-07-1953 voorzien van een 6 cyl. 4 tact Mercedes-Benz dieselmotor van 116 PK. bouwjaar 1952 met nummer 976-86-7. Op 05-04-1949 meting te Zaandam. Meetnummer: A13821N. District: Amsterdam. Lengte: 23 m 76 cm, Breedte: 4 m 94 cm, Inzinking: 2 m 05 cm, Waterverplaatsing: 147,285 ton. Eigenaar: B. Bilder, Domicilie: Stadskanaal. Op 23-07-1953 als "Eben Haezer", zijnde een motorschip, metende 147.285 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no. A13821 d.d. 06-04-1949, liggende te Groningen, door C.J.A. Matthijssen, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdient te Groningen, van brandmerk 905 B WINSCH 1947 voorzien, door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in zijwand stuurhut. 1,30 m. uit de hekplaat, 1.32 m. uit de lengteas en 1.22 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoekt zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.) Op 12-04-1966 wijzing in de verplaatsing en voortbeweging: een 6 cyl. 4 takt Klockner-Deutz dieselmotor van 150 Pk motornummer 1495983/58 aangebracht op het motorblok aan stuurboordzijde. Op 25-05-1961 eigendom van scheepsmakelaar Harm Snitjer te Groningen. Op 16-06-1961 hernoemd "Lija" eigendom van Gerbren Duinkerken, schipper gedomicilieerd te Weesperkarspel, later Meppel. De teboekstelling in het Kadaster wordt op 06-04-1973 doorgehaald.