Inloggen
VOLENTE - ID 7075


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1928
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 7829235
Nat. Official Number: 772 Z GRON 1928
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepsbouw- & Reparatiewerf J. Vos & Zoon, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 61
Launch Date: 1928-05-16
Delivery Date: 1928-07-17
Technical Data

Engine Manufacturer: Deutz A.G., Motorenfabrik, Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 100
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (195x300)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 166.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 104.00 Net tonnage
Deadweight: 215.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10500 Cubic Feet
 
Length 2: 33.22 Meters Registered
Beam: 5.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1930
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 105 Pk Oberursel Type (195x300).

Datum 00-00-1947
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Bij Scheepswerf J. Vos in Groningen van een nieuwe hoofdmotor voorzien: 4tew 6 cil 210 Pk Benz/MWM (1944) Nr 1428 Type (215x300) 8 Kn.

Datum 00-00-1974
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 8 cil 365 Pk Caterpiller Type (137x152).

Ship History Data

Date/Name Ship 1928-07-17 VOLENTE
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik van der Werp, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PWQD
Additional info: 1934 callsign PIHV

Date/Name Ship 1939-00-00 VOLENTE
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik van der Werp, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIHV

Date/Name Ship 1942-10-16 HR 33
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Date/Name Ship 1945-09-00 VOLENTE
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik van der Werp, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIHV

Date/Name Ship 1952-10-15 RITA
Manager: V.o.F. A. van Dijk (Tjark van Dijk en Albert van Dijk Jr.), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sikko van der Werp, Terschelling, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Terschelling / Netherlands
Callsign: PHBN

Date/Name Ship 1956-05-03 LOTUS
Manager: Vereenigd Expeditie-, Scheepvaart- & Cargadoorsbedrijf 'Vesca' B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij ms 'Lotus', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Johannes van Lambaart (expediteur), Jan Cornelis Dost, Lambrecht Cornelis Bouwens (expediteur), Harke Poort
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFPJ

Date/Name Ship 1962-03-20 LOTUS
Manager: Johannes van Lambaart, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johannes van Lambaart, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFPJ

Ship Events Data

1928-05-16: NvhN 18-05-1928: Groningen, 16 Mei. Heden is met goed gevolg te water gelaten het op de scheepswerf J. Vos & Zn., gebouwde motorschip „VOLENTE", voor rekening van kapt. H. v. d. Werp van Groningen. Tevens werd de kiel gelegd voor een zelfde motorschip voor rekening van kapt. D. R. Kajuiter van Groningen.
1928-06-29: Als VOLENTE, zijnde een motorschip, groot 471.20 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hendrik van der Werp, schipper te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 772 Z GRON 1928 op 't achterschip in het midden voor tegen de roef.
1928-07-20: Algemeen Handelsblad 20-07-1928: Nieuwe schepen. Een voor rekening van den heer H. van der Werp te Groningen op de scheepswerf der firma J. Vos & Zoon aldaar nieuwgebouwde motorschoener, groot 166 bruto- en 104 netto Reg. tons, zal onder den naam "VOLENTE" in de vaart komen en door den reeder zelf als kapitein bevaren worden. Het vaartuig is voorzien van een motor uit de Köln-Deutz-motorenfabriek.
1935-12-27: NvhN 27-12-1935: Delfzijl, 27 Dec. Het motorschip “VOLENTE” , kapt. Van der Werp, kwam hier met lichte motorschade binnen. Het schip is beladen met cementplaten van Neuwit naar Neustadt en zal de schade alhier herstellen.
1936-12-20: NvhN 20-12-1936: Delfzijl: Motorschip “VOLENTE”, kapt. Van der Werp, alhier, op weg van Wollin naar Mannheim, als bijlegger binnengeloopen.
1939-07-15: Leeuwarder courant 15-07-1939: Met averij binnengeloopen. Harlingen. 14 Juli. Het Nederlandsche m.s. VOLENTE arriveeerde dezer dagen met belangrijke schade aan het voorschip, als gevolg van aanvaring met een Duitsche boot. Onmiddellijk na aankomst werd het schip, hetwelk geladen was met 220 ton steen, op de werf der N.V. „Welgelegen" opgenomen. Hier bleek, dat de voorsteven op drie plaatsen gebroken was, terwijl de aangrenzende huidplaten aan S.B. en B.B.zijde waren ingedeukt. Het schip zal van een geheel nieuwen steven worden voorzien, terwijl 8 huidplaten vernieuwd zullen worden. Na gereed komen der reparaties, welke ca. 10 dagen zullen vorderen, zal de Volente de reis naar Kiel voortzetten.
1939-12-27: De Banier 28-12-1939: Aanvaring tusschen de „VOLENTE" en de „Adler". Amsterdam, 27 Dec. — Door het onoordeelkundig spelevaren van een aantal militairen op den Gelderschen IJssel was er op 9 Juli van dit jaar een aanvaring ontstaan tusschen het Nederlandsche schip „VOLENTE", dat stroomafwaarts voer en het Duitsche schip „Adler", dat naar Duitschland koerste. De kapitein van de „Volente" werd hedenmiddag door den Raad voor de Scheepvaart gehoord. Uit zijn verklaringen kwam vast te staan, dat geen der kapiteins aan de aanvaring schuld kan hebben, aangezien de omstandigheden zoo waren, dat een botsing niet was te voorkomen, beide schepen probeerden n.l. de roeibootjes met militairen te vermijden met gevolg dat zij elkaar raakten. De schepen liepen op den wal. De raad zal later uitspraak doen.
De Tijd 12-06-1940: Aanvaring op den IJssel. Tenslotte volgde de uitspraak inzake de aanvaring van het Nederlandsche motorzeilschip „VOLENTE" met het Duitsche motorschip „Adler" op den Gelderschen IJssel op 9 Juli 1939. De raad is van oordeel, dat uit het in deze zaak gehouden onderzoek is gebleken, dat op de navigatie van de „Volente" geen aanmerking valt te maken. Dit schip zag op korten afstand de „Adler" die stroomopwaarts voer, bakboord uitgaan en voor den boeg van de „Volente" komen, waardoor een aanvaring onvermijdelijk was. Wat de navigatie betreft van het Duitsche motorschip „Adler", waarvan geen opvarenden door den raad konden worden gehoord, moet de raad zich bepalen tot het constateeren, dat de van die zijde gegeven lezing in zooverre door de van militaire zijde verkregen gegevens wordt bevestigd, dat inderdaad het schip, om een overvaring van een in de rivier drijvend roeibootje, waarin zich een militair zonder roeiriemen bevond, te voorkomen, bakboord uit heeft moeten gaan, waardoor het in den weg kwam van het motorzeilschip „Volente". Aan de „Volente" kan geenszins net verwijt worden gemaakt, dat het schip niet getracht heeft, door bakboord uit te gaan. een aanvaring met de „Adler" te vermijden. Het is zeer twijfelachtig, of dit zou zijn gelukt. De „Volente" maakte de juiste manoeuvre door, toen de „Adler" voor haar boeg kwam en bakboord uit bleef gaan, dadelijk achteruit te slaan.
1940-00-00: Opgelegd. In 1941 in beslag genomen door de Duitsers en in dienst als bevoorradingsschip op de Duitse Noordzee waddeneilanden Helgoland en Sylt. 16.10.1942 als "HR 33" in dienst bij de Kriegsmarine. 05.1945 in slechte conditie teruggevonden in Bremen en door de sleepboot "Hector" naar Harlingen gesleept voor reparatie en weer terug aan H. v.d. Werp, Groningen.
1946-03-29: Als VOLENTE, zijnde een stalen motorschip, groot 471.79 m3 bruto inhoud volgens meetbrief d.d. 16-03-1946 afgegeven te 's Gravenhage nr. 6701, liggende te Krimpen a/d IJssel, door A. van der Velden, scheepsmeter te Rotterdam, opnieuw voorzien van brandmerk 772 Z GRON 1928 door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde achter tegen de roef, 4.30 m. uit hekplaat, 1.75 m. uit lengteas en 1.10 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek zijn geen vroegere merken betreffende teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1951-01-18: NvhN 18-01-1951: Harlingen. Het m.s. VOLENTE dat, gelijk gemeld, vorige week op de Oostelijke havendam van Terschelling liep, en dientengevolge de schroef verspeelde is aan de scheepswerf „Welgelegen" te Harlingen hersteld. Overigens had het schip, dat met een lading kali van Hamburg naar Yarmouth onderweg was geen schade opgelopen. Gisteren heeft het de reis voortgezet.
1951-08-17: NvhN 17-08-1951: M.s. Wega had motorschade. Het m.s. Wega, dat met een lading suiker op weg was van Londen naar Hamburg, werd ter hoogte van Borkum aangetroffen met motorschade. Het m.s. VOLENTE, dat juist op weg was van Delfzijl naar Engeland met een lading stukgoederen, heeft het schip de haven van Delfzijl binnengesleept, waar de schade hersteld zal worden.
1952-10-15: NvhN 15-10-1952: M.s. VOLENTE verkocht. Het 245 ton d.w. metende motorschip Volente, gedomicilieerd te Groningen en eigendom van kapitein H. v. d. Werf te Terschelling is overgedragen aan diens zoon, kapitein S. v. d. Werf. eveneens te Terschelling, die het schip in de vaart brengt onder de naam RITA. Het schip zal in Terschelling worden gedomicilieerd. De bevrachting is opgedragen aan de fa. A. van Dijk te Delfzijl. Het m.s. Rita vertrekt dezer dagen met een lading dakpannen van Zwammerdam naar Halmstadt. (Opm. JS: De naam moet zijn: van der Werp.)
1963-05-21: Uit de zeevaart. Op 29-05-1963 als LOTUS, zijnde een motorschip, metende 212.667 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no.10350 d.d. 23-11-1939, liggende te Amsterdam, door G. Reurich, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 3906 B GRON 1963 op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand roef 4.35 m. uit hekplaat, 1.85 m. uit lengteas en 1.10 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 772 Z GRON 1928 zijn vernietigd.) Ze wordt op 21-05-1963 bij het Kadaster teboekgesteld als LOTUS, zijnde een motorschip, hebbende 1 dek, 1 mast, 1 vooronder ingericht voor volkslogies, 1 laadruim, 1 achterpiektank en aan dek 1 woonroef en 1 stuurhuis, 1 machinekamer waarin geplaatst een 6 cyl. Benz Dieselmotor, type R.H. 230 S.U., sterk 210 P.K. bouwjr. 1944 nummer 1428, aangebracht op het motorblok vliegwielzijde ter hoogte van de vliegwiel as. Ze is dan eigendom van Johannes van Lambaart, expediteur te Rotterdam. Op 31-05-1963 eigendom van Scheep-Sleepvaart- en Expeditiebedrijf P. van Rijk & Zoon, te Amsterdam, waarvan de enige firmanten zijn: Piet van Rijk en Gerrit van Rijk. Op 27-12-1966 eigendom van de N.V. Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband, gevestigd te Sappemeer. Op 16-06-1967 wordt de teboekstelling doorgehaald wegens verkoop aan Christen Christensen te Hovedgraden (Denemarken.)

Daarna groot aantal eigenaarswisselingen: 8/1967 LOTUS, Kristian Kristiansen, Roskilde, 8/1968 Roland J. Piczec, Sakskobing, 9/1968 E. Houman Christiansen, Nakskov, 8/1972 SANDPILEN, Hans Jacob Svendsen, Abenraa, 2/1973 Tom Jacobsen, Also, 1977 HENRIETTE SAND, H. & H.N. Nybroe, Svendborg, 1980 Finn Holmsted Thomsen, Svendborg, 1982 John Brejnbjerg Staaling, idem, 1982 Svend Arne Witthoft Jorgensen, idem, 3/1992 Kjeld Magnus Olesen, idem en 2000 Abyskov So-Enterprise, Svendborg.
1993-03-06: Vijfenzestig jaar oude coaster brengt nog half miljoen op. Svendborg. De zandzuiger “Henriette Sand “ uit het Deense Svendborg is begin februari verkocht voor anderhalf miljoen kronen, ongeveer een half miljoen gulden. Gezien het bouwjaar 1928- en de grootte van dit schip 125 kubieke meter beun een opmerkelijk hoog bedrag. De Henriette Sand liep in 1928 van stapel bij de Groningse scheepswerf Jan Vos & Zn als motor-zeilschip voor de kleine kustvaart onder de naam “VOLENTE“ voor opdrachtgever H. van der Werp.Tot 1961 voer zij in de Nederlandse kustvaart op de Oostzee en Engeland, na 1952 respetievelijk als Rita en Lotus. Eind jaren zestig werd het inmiddels alleen nog in de binnenvaart aktieve schip naar Denemarken verkocht, waar het werd verbouwd tot zandzuiger. Vanaf 1977 hoorde het thuis in Svendborg onder de naam Henriette Sand. Laatste eigenaar S.A. Jorgensen investeerde in 1991 ondanks de hoge leeftijd van het nooit gemotoriseerde kasko, nog in een nieuwe zuiginstallatie, kraan en spudpalen. De schipper van de Henriette Sand, Kjeld Kristensen, heeft de zuiger nu van zijn baas gekocht. Het schip blijft werkzaam in de aanleg en het onderhoud van havens en het op diepte houden van de vaargeul van de bij Nederderlandse Denemarken-Vaarders bekende Boge Strom.
2022-06-09: Final Fate:
Gekapseisd in de haven van Bønnerup, een kustplaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Norddjurs. Het schip ligt nu op de bodem met stuurboordzijde boven water. De bemanning van twee personen had het schip enkele uren eerder verlaten, dus er zijn geen gewonden. 15 juni 2022 verkocht voor sloop te Grenaa, Denemarken. 23 juni 2022 gearriveerd bij sloopwerf te Grenaa en aanvang sloop.

Afbeeldingen


Omschrijving: VOLENTE
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: VOLENTE
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: VOLENTE
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: RITA
Collectie: Plokker, Hugo
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: LOTUS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: LOTUS
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SANDPILEN STF 1675, stenenvisser foto: june 1973 by Horsens, Dk.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: HENRIETTE SAND Hvide Sande (DK) 17 januari 2004.
Collectie: -
Vervaardiger: Christensen, Ole
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: HENRIETTE SAND at Svendborg on 08-1989.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: HENRIETTE SAND at Sønderborg on 14.03.2010
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Staal, Lars

Omschrijving: HENRIETTE SAND at Svendborg on 08-1989.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: HENRIETTE SAND on 20-07-2016 at Vestvaerftet Hvide Sande.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Mikkelsen, Bent

Omschrijving: HENRIETTE SAND
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto