Inloggen
VIDA - ID 7011


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1935
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5275832
Nat. Official Number: 84 Z APPING 1935
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 140
Launch Date: 1935-06-00
Delivery Date: 1935-08-05
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5298 Type T (240x360) 290 rpm.
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 280.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 141.00 Net tonnage
Deadweight: 375.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 18576 Cubic Feet
Bale: 18000 Cubic Feet
 
Length 1: 39.98 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 37.71 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.72 Meters Depth, moulded
Draught: 2.86 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1935-08-05 VIDA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lambertus Davids, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIGB

Date/Name Ship 1954-01-08 VIDA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaartbedrijf L. Davids, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIGB

Date/Name Ship 1954-03-25 HOLLANDIA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gebr. Cornelis en Abel Pleysier (V.o.F. 'Jan Pleysier'), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PESS

Date/Name Ship 1957-12-11 BERND BOLL
Manager: Gerhard Boll, Haren, Groningen, German Federal Republic
Eigenaar: Gerhard Boll, Haren, Groningen, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren / German Federal Republic
Callsign: DCIY

Date/Name Ship 1962-10-00 PETER-K
Manager: Karl Klein, Papenburg-Ems, German Federal Republic
Eigenaar: Karl Klein, Papenburg-Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Papenburg-Ems / German Federal Republic
Callsign: DCIY

Date/Name Ship 1970-05-00 PETER
Manager: Wilhelmine Klein-Bauer, Papenburg-Ems, German Federal Republic
Eigenaar: Wilhelmine Klein-Bauer, Papenburg-Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Ship Events Data

1935-02-00: Het Vaderland 21.02.1935: De scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te Delfzijl heeft van kapitein Davids, eveneens te Delfzijl, order ontvangen voor het bouwen van een motorschip, groot 40 x 7.15 x 2,85 m. welke wordt voorzien van een Brons motor met een capaciteit van 200 Pk.
1935-08-00: Het Vaderland 29.06.1935 (bekort): Het bij de scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te Delfzijl, voor rekening van kapitein L. Davids, eveneens te Delfzijl, in aanbouw zijnde motorschip, werd met goed gevolg te water gelaten.
1935-08-07: Als VIDA, zijnde een motorvrachtschip, metende 793.55 m3, liggende te Delfzijl, ten verzoeke van Lambertus Davids, schipper, gedomicilieerd te Delfzijl, door J.L. Kleijn, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk 84 Z APPING 1935 voorzien door het inbeitelen op het achterschip in achterschot lichtkap motorkamer S.B. zijde.
1935-08-08: NvhN 09-08-1935: Delfzijl 8 Aug. Heden had op de Eems de in ieder opzicht uitstekend geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorzeeschip VIDA. Dit schip dat gebouwd is onder klasse Bureau Scheepvaart-Inspectie voor de groote kustvaart is gebouwd bij de N.V. Scheepswerf "Delfzijl' v/h Gebr. Sander te Delfzijl voor rekening van kapitein L. Davids aldaar. De afmetingen van het schip zijn als volgt: Lengte over alles 40 M., breedte op het grootspant 7.15 m., holte in de zijde 2.85 M. De inhoud bedraagt netto 140 Reg. ton en bruto 280 Reg.ton, terwijl het D.W. 350 ton bedraagt. Het schip is van het kruiserhek type en het is gebouwd met self-trimmmg laadhoofd. Het heeft een dubbele bodem tot het tusschendek, die dient voor waterballast, evenals de voor -en achterpiek. De ballastcapaciteit bedraagt 55 ton, waarmede het schip onder alle omstandigheden als uiterst zeewaardig te beschouwen is. In de motorkamer is voor de voortstuwing een twee-tact Bronsmotor opgesteld. Deze motor is in vier cylinder-uitvoering en ontwikkelt bij 290 omwentelingen per minuut een vermogen van 200 P.K. Behalve de hoofdmotor is hier tevens nog een Lister Diesel motor van 10—12 P.K. geplaatst. Deze motor geeft aandrijving aan de hulp-compressor, de lenspomp, de ballastpomp en de dynamo. Tevens wordt de lier, die aan dek, bij de achterste mast is geplaatst, door deze motor aangedreven. Op het voordek is eveneens een Lister Diesel motor van 10—12 P.K. opgesteld. Deze motor drijft de laadlier en de ankerlier aan. Het schip is voorzien van twee stalen masten en twee stalen laadboorcen. Het laad- en losgerei voldoet aan de voorschriften van de Inspectie van Havenarbeid. De electrische installatie, geïnstalleerd door het technisch Bureau Herman G. Eekels te Hoogezand, omvat alle hutten, de motorkamer en de ruimverlichting, alsmede de navigatie-verlichting. De dynamo kan zoowel door de hoofdmotor als door de hulpmotor worden aangedreven, terwijl de accumulatoren. die geheel automatisch worden geladen, voor de verlichting zorg dragen, Wanneer beide motoren stil staan. Het schip is verder zeer modern en geriefelijk ingericht, terwijl de betimmering zoowel als de afwerking niets te wenschen overlaten. De verwarming van de verblijven geschiedt door middel van een centrale verwarmingsinstallatie. Het schip is voorzien van een stroomlijn-ballans roer, waarmee het op de proefvaart uiterst gemakkelijk bestuurbaar bleek, terwijl het in ieder opzicht uitstekende manoeuvreer-eigenschappen bleek te bezitten. Het behaalde een snelheid van bijna 10 mijl. Na de proefvaart werd het schip met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.
1935-11-02: NvhN 02-11-1935: Delfzijl, 1 Nov. Het motorschip 'VIDA', kapt.Davids, dat alhier als bijlegger binnenliep, beladen met steenkolen van Leith met bestemming Husum, zette heden de reis naar zijn bestemming voort.
1936-01-20: NvhN 20-01-1936: Delfzijl, 20 Jan. Het motorschip 'VIDA', kapt.Davids, liep hier heden als bijlegger binnen.
NvhN 21-01-1936: Delfzijl, 20 Januari. Het motorschip 'VIDA', kapt. Davids, dat alhier beladen met graan, op weg van Eckernforde met bestemming Rotterdam, als bijlegger binnenliep, zette heden de reis naar zijn bestemming voort.
1937-08-18: Algemeen Handelsblad 18-08-1937: Vida. (Londen, 17 Aug.) Het Nederlandsche motorschip 'VIDA' is te Colchester aangevaren door een zeilbarge, waardoor het aan bakboordzijde boven de waterlijn een gat bekwam. De barge bleef blijkbaar onbeschadigd.
1937-08-28: NvhN 28-08-1937: Delfzijl, 27 Augustus. Het motorschip 'VIDA', kapt. Davids, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is beladen met steenkolen op weg van Boston naar Wyk auf Föhr.
NvhN 30-08-1937: Delfzijl, 30 Aug. Het motorschip VIDA, kapt. Davids dat alhier op weg van Boston naar Wijk auf Föhr, beladen met kolen, als bijlegger binnenliep, zette Zaterdag de reis weer voort.
1938-01-14: RN 170138: Delfzijl, 14 januari. Het hier thuisbehorende motorschip VIDA ankerde hier heden op de rede om een ziek lid van de bemanning aan wal te brengen. Het schip is op weg van Denemarken naar Kings Lynn. Het heeft inmiddels de reis vervolgd.
1938-02-23: NvhN 24-02-1938: Delfzijl, 23-febr. Het motorschip 'VIDA' kapt.Engelsman, kwam hier met lichte motorschade binnen. Het schip beladen met eternit van Capella au Bois naar Lomma en het zal de schade alhier herstellen.
1938-11-26: De Eemsbode: .11.1938. Zaterdagmorgen plm. 5 uur geraakte het te Delfzijl thuisbehoorende m.s. 'VIDA', kapitein Engelsman, op een streekdam tussen de pieren van IJmuiden. Met assistentie van twee sleepboten van Bureau Wijsmuller kwam het schip tegen vier uur in de middag weer vlot. De 'VIDA' werd in het Dok te Amsterdam opgenomen en heeft ernstige bodemschade, met de reparatie waarvan men zaterdag a.s. hoopt gereed te komen.
De Tijd 26-11-1938: Schip te IJmuiden gestrand. Het gebeurde binnen de pieren. Het Nederlandsch motorschip „VIDA" van Antwerpen op weg naar Amsterdam, is hedenmorgen ca. vijf uur tijdens den Zuidwester storm op den kop van de Noorder strekdam binnen de pieren van IJmuiden gestrand. Het schip zit niet gevaarlijk. Sleepboot-assistentie is aanwezig en zal trachten het schip vlot te krijgen.
De Tijd 27-11-1938: De “VIDA” weer vlot. Zaterdagmiddag te ongeveer vier uur zijn de sleepboten “Nestor en “Hector” er bij hoog water in geslaagd het bij IJmuiden gestrande motorschip “Vida” weer vlot te brengen.
De banier 25-10-1939: Raad voor de Scheepvaart: Kustvaarder raakte vast op éen binnenpier te IJmuiden. Op den morgen van den 26sten November 1938 is het kustvaartuig „VIDA", afkomstig uit Delfzijl, bij het binnenkomen van de haven van IJmuiden met den voorsteven tegen de Noorderbinnenpier van den zuidelijken haveningang gevaren en vastgeraakt. Aan boord van de „Vida" bevond zich geen loods. De oorzaak van dit ongeluk is dezer dagen door den Raad voor de Scheepvaart onderzocht. De kapitein van 't kustvaartuig en de zeeloods-stuurman van de loodsboot, welke voor IJmuiden in zee lag, werden als getuigen gehoord. De „Vida" was, zooals bleek uit de verklaringen van den kapitein, van Antwerpen op weg naar Amsterdam. Toen het scheepje voor IJmuiden kwam stond er een stormachtigen wind, terwijl de zee ruw was. Er werd met een morselamp om een loods gevraagd aan den loodsboot, welke voor de haven in zee lag. De bedoeling was geweest met de kop in de golven te draaien, om den loods gelegenheid te geven aan boord te komen, doch door stroom en wind was dit niet mogelijk- Daarom werd aan de loodsboot gevraagd voor te stoomen, doch hierop kwam geen antwoord. Besloten werd toen op eigen gelegenheid binnen te varen en binnen de pieren een loods aan boord te nemen, waarom aan 't kuststation werd gevraagd. Deze loods kwam echter niet en tijdens het wachten sloeg het anker los, waardoor de „Vida"' afdreef. Ondanks het feit dat volle kracht achteruit geslagen werd, raakte het schip vast op de pier. De loods verklaarde het verzoek van de „Vida" om binnen geloodst te worden wel begrepen te hebben, doch door de ongunstige positie van het schip en de hooge golven was het verzoek om voorgestoomd te worden, niet begrepen en voor de loodsboot langs zij was, was de „Vida" weggevaren. De kapitein verklaarde op een vraag van den voorzitter, door de weersgesteldheid en doordat slechts ballast aan boord was, niet meer in staat te zijn geweest opnieuw zee te kiezen. De kapitein heeft er, naar hij zelf zeide te veel op gerekend dat in de Buitenhaven spoedif een loods aan boord zou komen, waardoor hij te ver was doorgevaren, voordat hij het anker uit zette. De uitspraak van den Raad volgt later.
De banier 16-12-1939: Het stooten van de „VIDA”. Uitspraak Raad voor de Scheepvaart. De raad voor de scheepvaart heeft uitspraak gedaan inzake het stooten van het motorschip „Vida" op een der binnenpieren in de buitenhaven van IJmuiden op 26 November 1938. De raad was van oordeel, dat dit ongeval in hoofdzaak moet worden toegeschreven aan de weersomstandigheden, welke voor dit platte, leege schip ongunstig waren, mede in verband met den vloedstroom, doch dat hier tevens moet worden betwijfeld, of de kapitein wel volkomen zijn plicht heeft gedaan. Er zijn hier twee phasen te onderscheiden, die vóór en die na het binnenloopen van de buitenpieren. Wat de eerste phase betreft, heeft de kapitein met nadruk verklaard, dat hij geen rondtorn op zee had kunnen maken en het hem, indien hij dit zou hebben gedaan, nimmer gelukt zou zijn boven de pieren te tornen. De raad was van de juistheid van deze zienswijze niet overtuigd, doch meende er den Kapitein geen bepaalde grief van te moeten naken, dat hij, uitgaande van zijn hierover vermelde overtuiging, naar binnen liep. Het blijft echter, achteraf beschouwd jammer, dat de kapitein niet geprobeerd heeft om te draaien, vooral omdat getuige V. heeft verklaard dat van de zijde van de loodsboot geen bezwaar bestond tegen het overgeven van een loods. Toen hij eenmaal besloot naar binnen te gaan geeft hij aan de kustwacht om een loods gevraagd. Hij kon er echter niet op rekenen op deze wijze spoedig een loods te krijgen daar op de kustwacht geen loodsen klaar staan Hij had, in verband met deze omstandigheden in ieder geval moeten zorgen, niet zoo ver naar binnen te verdagen, door dadelijk, toen hij binnen de pieren was, het aan de zuidzijde van de haven gaande te houden of aldaar te ankeren en zoo noodig achter het anker te stoomen. Dit alles wijst op onvoldoende inzicht bij den kapitein.
1940-05-16: Overgenomen door de Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen. 27 Mei 1940 in timecharter bij Ministry of Shipping. Nam als pompboot deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië). 19 November 1945 terug aan L. Davids, Delfzijl.
1951-03-19: NvhN 19-03-1951: Loos alarm. Zaterdag berichtten wij, dat de Insulinde van Oostmahorn was uitgevaren, omdat een groot Amerikaans schip in het Friese Gat zou zijn gestrand. Later op de middag bleek evenwel, dat het loos alarm is geweest. Zaterdagmorgen ontdekte de kustvaarder VIDA, die op weg was naar Delfzijl, dat in de dikke mist een Amerikaans Liberty-schip een gevaarlijke koers voer en recht op de wal dreigde te lopen. De Vida rapporteerde dit aan de loodsboot Pollux voor de Eems, die de waarschuwing schijnt te hebben opgevat als een alarm. In ieder geval, de reddingboten Insulinde van Oostmahorn en Jhr H. J. Ortt van Ameland, de sleepboten Holland en Oceaan van Terschelling en ook een Duitse sleepboot voeren uit. Urenlang hebben deze schepen in de mist rondgevaren zonder echter ook maar een spoor van een Libertyschip te kunnen ontdekken. Men mag aannemen, dat de Amerikaan heel spoedig nadat hij door de Vida was opgemerkt, de goede koers heeft genomen en zijn reis zonder enige moeilijkheden kon vervolgen. Uit dit loos alarm is echter weer eens gebleken, hoe goed de hulpverlening op zee georganiseerd is.
1951-05-10: Liggende te London met ernstige motorschade. Door sslb “Hector” van Bureau Wijsmuller van London naar Delfzijl gesleept; op 12 mei aangekomen bij NV.Scheepswerf “Delfzijl “ v/h Gebr. Sander voor herstel. (Machineschade onstond tijdens het lossen van de lading.)
1951-11-17: Vertrok vanuit Finland met een lading gezaagd hout met bestemming Rotterdam. Spoedig na het vertrek belandde men in een storm die vijf dagen duurde. Men moest zelfs anderhalve dag stil liggen omdat het schip niet meer vooruit kwam. Na een moment van inspectie en rust kon men weer verder varen. Ter hoogte van Terschelling kwam men weer in een zware storm terecht. Op 150 mijl van Hoek van Holland werd het schip door een zware golf overspoeld een kreeg het schip 15 graden slagzij over stuurboord. Met ruim 30 graden slagzij voer men tenslotte de Nieuwe Waterweg op. Een loods durfde niet aan boord en de bemanning verbleef in de stuurhut, omdat de verblijven reeds onder water stonden. Op 4 december kwam men op het nippertje aan de Rijnkade te Rotterdam aan. Het schip had inmiddels 45 graden slagzij en bergers hadden twee dagen nodig het schip weer recht te trekken.
NvhN 05-12-1951: De VIDA had een zware reis. Schip kwam met zware slagzij te Rotterdam aan. (Van een speciale verslaggever) De Vida, een coaster van de heer A. Davids uit Delfzijl, heeft juist een reis achter de boeg, die de bemanning zal blijven heugen. Het schip is heelhuids in Rotterdam aangekomen, maar het scheelde weinig, of ook de naam van deze coaster zou vermeld zijn in de lijst van ongevallen, die de laatste tijd met schepen van de Groninger vloot zijn voorgevallen. Zaterdag een week geleden vertrok de Vida met een lading van 125 standerd gezaagd hout uit Rasche (Finland) met bestemming Rotterdam. Normaal kan de reis in een dag of vijf worden afgelegd, doch de Vida deed er tien dagen over en dat het schip Rotterdam nog bereikte is een dubbeltje op zijn kant geweest. Vier dagen lang woedde een hevige storm en enorme watermassa's beukten het schip. Anderhalve dag moest de Vida stil liggen, omdat zij niet meer tegen het geweld der elementen op kon komen. Op 150 mijl van Hoek van Holland begon de narigheid evenwel pas goed. Door een zware golf is de boot over stuurboord slagzij gevallen, ook al omdat de deklading nat werd. Onmiddellijk ging de bemanning aan het pompen, doch geen vijf minuten later maakte de Vida slagzij over bakboord en wel 10—15 gr. De matrozen moesten een ander verblijf opzoeken, want in hun hutten stond het water 3 decimeter hoog.
Nauwelijks was de zeeloods buitengaats Hoek van Holland aan boord gekomen, of de Vida dreigde te kapseizen. Met een slagzij van 25—30 gr. voer men de Nieuwe Waterweg op. De opvarenden hadden als voorzorgsmaatregelen de reddingsgordel omgedaan. De positie van de Vida was zo precair, dat de binnenloods te Hoek van Holland niet meer aan boord durfde te gaan, zodat de zeeloods het schip naar Rotterdam moest leiden. Een tocht met hindernissen is tot een goed einde gebracht. Want dat een gedeelte van de deklading en een kist met groente verloren ging, kan geen naam hebben, nu bemanning en schip behouden zijn. Hevig slagzij makend arriveerde de kustvaarder Vida te Rotterdam.
1954-03-26: NvhN 26-03-1954: VIDA krijgt andere eigenaar. De fa Gebr. Pleysler te Delfzijl hebben het m.s. Vida gekocht van de heer L. Davids te Delfzijl. De Vida meet ca 340 ton d.w. en werd in 1935 gebouwd bij de scheepswerf Gebr. Sander te Delfzijl. In de machinekamer staat een 195 p.k. motor opgesteld.
1957-12-19: NvhN 20-12-1957: HOLLANDIA verkocht. Het motorkustvaartuig Hollandia van de fa. Gebr. Pleyzier te Delfzijl is verkocht aan de Duitse rederij Gerhard Boll te Duisburg, voorheen te Leer. De Hollandia behoort tot het gladdektype met een deadweight van plm. 375 ton. Het schip werd in 1935 gebouwd bij de scheepswerf Gebr. Sander te Delfzijl
1960-01-22: 22-01-1960 M/S BERND BOLL af Haren am Ems, 284 B.R.T. På rejse fra Bohn til Ålborg med salt. Grundstødt d. 22. jan. ved Jyllands Ø.-kyst. (21)
Strandingsindberetning dat. 26. jan. Kl. 0400 grundstødte B.B. under en frisk SØ.-lig brise med klart vejr og Ø.-gående strøm ved spidstønden på N.-siden af renden over Hals Barre. D. 26. jan. kom skibet flot ved fremmed hjælp. Anm. Årsagen til grundstødningen angives at være strømsætning under afventning af lods.
1963-05-01: 01-05-1963 M/S PETER K. af Papenburg, 284 B.R.T. På rejse fra Duisburg til Marstal med stykgods. Grundstødt d. 1. maj i Farvandet syd for Fyn.
Strandingsindberetning dat. 2. maj. Kl. 1000 grundstødte P.K. under en SV.-lig brise med klart vejr i Klørdyb. D. 2. maj kl. 1000 kom skibet flot v ed egen hjælp, efter at ca. 20 tons af ladningen var blevet lægtret. Anm. Årsagen til grundstødningen angives at være lavvande.
1971-07-23: Aan de ketting gelegd. Verkocht.
1971-10-27: Final Fate:
Machineschade onderweg van Rouen naar Napels met een lading oud ijzer. Ze werd de haven van Vivero (Noord Spanje) binnengesleept en opgelegd. Door een trawler naar Ferrol, gebracht waar de lading werd gelost. 15-12-1971 te Ferrol opgelegd en verkocht aan Don Pedro Rico te Ferrol om te worden gesloopt. In 05-1972 sloopwerkzaamheden voltooid. (Het casco als opslagponton in gebruik.) In 1999 deed het casco nog dienst als lichter te Ferrol voor de opslag van oudijzer.

Afbeeldingen


Omschrijving: proefvaart VIDA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Vida 1935
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: VIDA
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De VIDA met zware slagzij Rotterdam binnengekomen - foto dec. 1951
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Rhijn, J. van
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: VIDA
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: HOLLANDIA
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: HOLLANDIA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: BERND BOLL
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PETER-K
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PETER-K
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown