Inloggen
ADMIRALENGRACHT - ID 70


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1952
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 2631 Z GRON 1951
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bodewes Scheepswerven N.V., Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 392
Date Laid Down: 1951-09-10
Launch Date: 1951-12-29
Delivery Date: 1952-02-16
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor Type TMAS278 (270x500)
Speed in knots: 11
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 335.00 Net tonnage
Deadweight: 850.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 37000 Cubic Feet
Bale: 34500 Cubic Feet
 
Length 1: 58.20 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 53.25 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.27 Meters Depth, moulded
Draught: 2.83 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1951-05-31 ADMIRALENGRACHT
Manager: Spliethoff's Bevrachtingskantoor N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: C.V. 'Grachtenreederij', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PCDS

Ship Events Data

1951-09-21: Als schip, nog zonder naam (bouwno. 392), zijnde een stalen motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Martenshoek, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, voorlopig van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2631 Z GRON 1951 op het achterschip in bovenkant kielplaat tussen spant 22 en 23.
1952-02-06: Als schip, nog zonder naam (bouwnummer 392), zijnde een stalen motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Martenshoek, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, definiteif van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2631 Z GRON 1951 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 4.18 m. uit hekplaat, 0.65 m. uit lengteas en 1.52 m. bovendek.
1952-02-18: NvhN 18-02-1952: Proefvaart m.s. ADMIRALENGRACHT. Op de Eems heeft de goedgeslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Admiralengracht, dat bij Bodewes Scheepswerven N.V. te Martenshoek werd gebouwd voor Spliethoff's Bevrachtingskantoor te Amsterdam. De Admiralengracht is van het gladdeck type, meet circa 900 ton d.w. en is uitgerust met een 500 p.k. motor, waarmee tijdens de proefvaart een snelheid werd behaald van 10.9 mijl. Het is een zusterschip van de motorschepen Noordland en Brouwersgracht en gebouwd onder hoogste klasse Lloyds met certificaat Scheepvaartinspectie voor de onbeperkte vaart. Het schip gaat in ballast naar Rotterdam, om daar te laden voor Londen. De volgende reis gaat naar Helsinki.
1953-02-23: NvhN 23-02-1953: Coaster brak ijsblokkade bij Helsinki. Door de strenge vorst heeft zich op de zee rondom Helsinki, de belangrijkste Finse aanvoerhaven, zeer veel ijs gevormd. 14 dagen geleden bleek het zelfs met behulp van Finse ijsbrekers niet mogelijk de haven open te houden. Het Nederlandse motorschip “ADMIRALENGRACHT “ is er echter in geslaagd zonder ijsbrekerhulp Zaterdagmiddag volkomen onverwacht de haven van Helsinki binnen te lopen. Ten einde te voorkomen, dat bij gewijzigde wind het schip zou worden ingesloten, werd de lading Zondag gelost. De „Admiralengracht" vertrok gisteravond van Helsinki naar Abo om het resterende gedeelte der lading te lossen en de thuislading in te nemen. Het m.s. Admiralengracht werd in 1950 te Groningen gebouwd. Het schip vaart in de „Suomi Lijn", Amsterdam.
1956-03-16: Final Fate:
Onderweg van Antwerpen naar Londen met lading constructie-ijzer, lood en stukgoed gezonken ten gevolge een aanvaring met het Brits m.s. 'Dewsbury' in pos. 51.22.20. N. - 03.11.30. O. (Noord van Zeebrugge). De Admiralengracht was ten anker gegaan wegens dichte mist. De bemanning werd gered. Mei 1958 gelicht, naar H.I. Ambacht gesleept en gesloopt.

Provinciale Zeeuwse Courant 17-03-1956: Alle opvarenden gered! Nederlands schip bij Zeebrugge gezonken. Bemanning van "ADMIRALENGRACHT" te Vlissingen aan land gezet. Zoals vrijdag reeds in het kort werd gemeld, is de Nederlandse kustvaarder “Admiralengracht” in de nacht van donderdag op vrijdag ter hoogte van Zeebrugge aangevaren en gezonken. De “Admiralengracht” was in dichte mist ten anker gegaan nabij de boei “de bol van Heijst” en werd om vijf voor half drie ongeveer midscheeps – juist achter luik 1 – geraakt door het Britse stoomschip “Dewsbury” (1910 - 1686 ton). De kustvaarder maakte onmiddellijk slagzij naar stuurboord en zonk snel. Binnen vijf minuten na de aanvaring was de stuurboordsloep gestreken en konden de uit elf koppen bestaande bemanning en de Nederlandse loods in veiligheid gebracht worden. De opvarenden werden aan boord genomen door de “Dewsbury”, die daarna ten anker ging. Vrijdagmiddag om half drie werden de bemanningsleden van de “Admiralengracht” en de loods in Vlissingen aan wal gebracht. Naar wij vernemen is de “Admiralengracht” gezonken buiten het vaarwater. De geredden van de kustvaarder zijn de kapitein J. van Hoven, eerste stuurman M. van der Swan, tweede stuurman W. J. Pieterse, eerste machinist H. J. de Bie, tweede machinist J. F. Smit, derde machinist F. J. von Huben, kok H. W. Vingerhoets, de matrozen S. Out en W. L. Lodder, de matroos onder gage F. Pieterse, de lichtmatroos J. Lammers, en de Nederlandse loods R. J. Burgmeijer. Terwijl kapitein Van Hoven in het kantoor van cargadoors De Groof en Co. vrijdagmiddag direct na aankomst telefonisch verslag bracht aan zijn rederij Spliethoff’s Bevrachtingskantoor te Amsterdam, vonden overige leden van de bemanning onderdak in de Nederlandse Loodsensociëteit, waar wij met enkelen hunner een gesprek mochten hebben. Onvermijdelijk. Ongeveer de helft van de bemanning lag donderdagnacht, toen de “Admiralengracht” ten anker was, te ruste. De eerste stuurman, die zich aan dek bevond, zag plotseling het licht van de voormast van het Engelse schip voor zich opdoemen. Hij voorzag dat een aanvaring onvermijdelijk was en wekte de slapenden. Terwijl hij daarmee bezig was boorde de boeg van de “Dewsbury” zich aan stuurboordszijde in de Nederlandse coaster. De stemming aan boord was en bleef rustig. De mannen begaven zich naar de sloep, die binnen vijfminuten gestreken was, en stelden zich in veiligheid. Om tien voor drie werden zij door de Engelsman aan boord genomen. Over de activiteiten van de ontvangst op de “Dewsbury” waren de mannen niet bijster goed te spreken. In tegenstelling tot de verwachting had het schip niet onmiddellijk een sloep gestreken en ook de verzorging aan boord liet veel te wensen over. Het duurde ongeveer tot kwart voor vier eer de schipbreukelingen een kop thee kregen. Een der mannen, die zich had moeten haasten en niet meer in de gelegenheid was geweest zich behoorlijk – of althans zo goed mogelijk- te kleden, moest door de Nederlandse loods, de heer Burgmeijer, van sokken worden voorzien. De belangstelling van de Engelsen was dus wel zeer summier. In geen drie jaar….? Over het niet strijken van een sloep, deelde een matroos van de “Dewsbury” nog mede, dat de sloepen aan boord van dit schip naar zijn weten de laatste drie jaren niet uit de davits geweest waren ! De Engelse matrozen organiseerden echter ogenblikkelijk een collecte aan boord om de Nederlanders, die van al hun bezittingen beroofd waren, van sigaretten te voorzien. In de Nederlandse Loodsensociëteit maakten de mannen druk gebruik van de telefoon om vrouwen, familieleden of verloofden van hun behouden aankomst mededeling te doen. De stemming was overigens uitstekend. Zij zullen vermoedelijk vandaag naar hun woonplaatsen worden vervoerd. Het Engelse schip, dat de bemanning van de “Admiralengracht” op de rede van Vlissingen overgaf aan een loodsboot, heeft gistermiddag de reis naar Antwerpen voorgezet.
1956-03-17: NvhN 17-03-1956: De ondergang, van de ADMIRALENGRACHT. Over de ondergang van de Nederlandse kustvaarder ADMIRALENGRACHT wordt van de opvarenden, die vrijdagmiddag in Vlissingen aan wal zijn gezet, nog vernomen, dat het schip in de nacht van donderdag op vrijdag ter hoogte van Zeebrugge is aangevaren en gezonken. De ADMIRALENGRACHT was in de mist ten anker gegaan nabij de boei „De bol van Heijst". Hij werd omstreeks half drie midscheeps geraakt door het Britse stoomschip Dewsbury. De kustvaarder maakte onmiddellijk slagzij naar stuurboord en zonk snel. Er ontstond evenwel geen paniek. De sloep was binnen vijf minuten gestreken en de elf koppen plus de Nederlandse loods gingen aan boord van de Dewsbury, die vrijdagmiddag in Vlissingen arriveerde.
Leeuwarder courant 16-03-1956: Nederlandse coaster zonk bij Vlissingen. De Nederlandse kustvaarder „Admiralengracht" (499 ton) is vannacht op de Wielingen bij Vlissingen in aanvaring geweest met het Britse schip „Dewsbury" (1686 ton). De „Admiralengracht" is gezonken. De bemanning en de loods zijn gered door de „Dewsbury". Het Engelse schip zal de geredde bemanning in Antwerpen aan wal zetten. De rederij van de „Admiralengracht" is Spliethoffs Bevrachtingskantoor te Amsterdam.
Het Vrije Volk 16-03-1956: Nederlandse kustvaarder gezonken. Donderdagnacht om één uur is de Nederlandse kustvaarder „Admiralengracht" anderhalve mijl ten westen van Zeebrugge aangevaren door het Engelse „Dewsbury". De „Admiralengracht" is na de aanvaring gezonken.De twaalf opvarenden, onder wie een Belgische loods, konden zich met de sloep redden. Later zijn zij aan boord genomen door de „Dewsbury". De „Dewsbury" meldde vannacht dat het een aanvaring had gehad met een onbekend schip. Kort daarvoor was al een SOS-sein opgevangen van de „Admiralengracht". Zowel de „Dewsbury" als de toevallig in de omgeving, zijnde tender van het Belgische loodswezen gingen onmiddellijk naar overlevenden zoeken. Al spoedig vonden zij de reddingsloep van de „Admiralengracht" waarmee de gehele bemanning en de Belgische loods zich hadden kunnen redden. De „Dewsbury" heeft tot het daglicht voor anker gelegen voor Zeebrugge. Thans stoomt het schip in een vrij zware mist op naar Vlissingen, waar de bemanning van de „Admiralengracht" aan wal zal gaan. Het wrak van de „Admiralengracht" ligt voor Zeebrugge, precies aan de rand van de vaargeul. De kustvaarder vervoerde stukgoed van Antwerpen naar Londen. De „Dewsbury" was onderweg van Harwich naar Antwerpen. Over de oorzaak en de toedracht van de aanvaring is nog niets bekend.
Het Vrije Volk 15-05-1956: Vergaan Admiralengracht. Kapitein had geen schuld. In de nacht van 15 op 16 maart is de Nederlandse kustvaarder „Admiralengracht", toen hij anderhalve mijl ten westen van Zeebrugge voor anker lag, door het Engelse s.s. „Dewsbury" overvaren en gezonken. De„Admiralengracht" was op weg van Antwerpen naar Londen, maar zware mist had de kapitein genoodzaakt het anker te laten vallen. De elf opvarenden, onder wie een Belgische loods, zijn allen gered. Vanmorgen deed de kapitein van de ,Admiralengracht", de heer J. van Hoven, zijn relaas voor de Raad van de Scheepvaart. Hoewel het overvaren zich razend snel voltrok, had hij nog kans gezien een SOS sein uit te zenden. De inspecteur voor de Raad voor de Scheepvaart, de heer J. Metz, vond het „op z'n zachtst uitgedrukt", verwonderlijk, dat de „Dewsbury", met radar aan boord, een stalen schip van 500 ton niet opmerkte. Hij wilde er verder niets van zeggen, omdat er geen getuigen van de „Dewsbury" door de raad zijn gehoord. In elk geval is er z.i. van enige schuld bij de kapitein van de „Admiralengracht" niet gebleken. De raad zal later uitspraak doen.
Friese koerier 15-05-1956: Engelsen behandelden drenkelingen slecht. Amsterdam (ANP) De Raad voor de Scheepvaart heeft de aanvaring in de Wielingen in de nacht van 15 op 16 maart tussen de „Admiralengracht" en het Engelse stoomschip „Dewsbury" behandeld. De „Admiralengracht" die voor anker lag, zonk snel en de elf bemanningsleden en een Belgische loods konden zich ternauwernood redden. De inspecteur-generaal voor de scheepvaart, de heer J. Metz sprak, evenals de leden van de Raad, zijn verwondering uit over de wijze van ontvangst der drenkelingen aan boord van het Engelse schip. Men heeft niets gedaan om een sloep te strijken en toen de bemanning aan boord was genomen was volgens de kapitein van de „Admiralengracht" de verzorging van de 12 mannen beneden alle peil gebleven."
Leeuwarder courant 20-06-1956: Engelsman boorde tijdens mist schip in de grond. De Raad voor de Scheepvaart is tot de conclusie gekomen, dat de aanvaring in de Wielingen op 16 maart tussen het Engelse schip „Dewsbury" (1686 ton) en het Nederlandse schip „Admiralengracht" (499 ton) geheel te wijten is aan verkeerde navigatie van de Engelsman. De Engelsman ramde die nacht in dichte mist de „Admiralengracht", die voor anker lag, waardoor dit schip binnen enkele minuten zonk. Alle opvarenden konden zich redden. De Engelse kapitein — die niet meer zei dan „'t spijt me", toen de Nederlanders aan boord van zijn schip klauterden — en de Belgische loods hadden op het radarscherm wel een obstakel verkend, maar zij meenden dat het de zandboei was. Onbegrijpelijk is, zei de raad, dat ze er recht op aan zijn gevaren — zelfs een boei vaart men bij voorkeur niet aan.
De Tijd 20-06-1956: Twee aanvaringen voor de Raad van Scheepvaart. Engels schip maakte van kostbare radar-installatie slecht gebruik. Een bijzonder onaangename ervaring heeft de uit 11 leden bestaande bemanning van het kleine 499 brt metende m.s. „Admiralengracht" van de N.V. Grachtenrederij te Amsterdam op 16 maart j.l. ondergaan, toen dit schip 's nachts, omdat bet plotseling in dichte mist liep (op reis van Antwerpen naar Londen, beladen met constructie ijzer, in de monding van de Schelde door de Wielingen varende bij de zandboei ten anker was gegaan. Men luidde geregeld de klok, die blijkbaar niet gehoord werd door het veel grotere, 1686 brt metende Engelse stoomschip „Dewsbury". Stuurman en matrozen op het Nederlandse scheepje hoorden geruis van boegwater. Plotseling zag men op 3 streken aan stuurboord eerst een toplicht, daarna ook het rode zijlicht van de naderende Engelsman. De stuurman begreep, dat een aanvaring moest volgen en gaf order iedereen te porren. Hij riep zelf de kapitein en de loods. Onmiddellijk daarna voer de „Dewsbury" met vrij grote vaart tegen het voor anker liggende schip aan. Zeer snel daarna verdween de „Admiralengracht" in de golven. Het Britse vaartuig drong aan stuurboordzijde diep in het kleine scheepje door, maar kwam door achteruitslaan spoedig vrij. De „Admiralengracht" maakte direct slagzij over stuurboord. Order werd gegeven zwemvesten aan te doen en de reddingboot klaar te maker. De boot werd gestreken, over de noodgolf werd nog drie maal omgeroepen, dat het schip zinkende was en daarna gaf de kapitein de order in de boot te gaan. De opvarender konden tengevolge van de grote slagzij van dek in de boot stappen. Men hoorde toen de lading verschuiven. De vanglijn werd losgegooid en daarna dreef de boot door de stroom weg. Het laatste, dat men van de „Admiralengracht" zag, was het ankerlicht. De schipbreukelingen werden door de „Dewsbury" aan boord genomen. Volgens de stuurman stonden op de „Dewsbury" de boten alle nog in de klampen en was er niets gedaan om hulp te verlenen. Ook over de verzorging was men niet te spreken. Eerst enige uren later, nadat de hofmeester was gewekt, werden de opvarenden verzorgd. De raad voor de scheepvaart, heeft deze aanvaring beoordeeld en is tot de slotsom gekomen, dat van de kostbare radar-installatie aan boord van het Engelse schip een bijzonder slecht gebruik is gemaakt. De raad heeft geen enkele fout geconstateerd bij de “Admiralengracht" en spreekt zijn waardering uit voor de goede leiding, waaronder een bekwame bemanning er onder moeilijke omstandigheden in slaagde in zeer korte tijd een boot te water te brengen, waardoor alle opvarenden konden worden gered.

Afbeeldingen


Omschrijving: ADMIRALENGRACHT
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ADMIRALENGRACHT
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ADMIRALENGRACHT
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ADMIRALENGRACHT
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: ADMIRALENGRACHT op het Noordzeekanaal bij Buitenhuizen
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Bunschoten, G.

Omschrijving: ADMIRALENGRACHT Zaandam
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: ADMIRALENGRACHT
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Onbekend *