Inloggen
VERWISSELING - ID 6996


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1905-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1905
Nat. Official Number: 1061 APPING 1924
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1905-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 49.00 Gross tonnage
Deadweight: 87.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.00 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.64 Meters Breadth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-00-00 VERWISSELING
Manager: Berent van der Laan, Slochteren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Berent van der Laan, Slochteren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Slochteren / Netherlands

Ship Events Data

1905-00-00: Onzeker of dit schip wel een zeebrief of roepsein heeft gehad.
1905-05-26: Eerste meting op 26-05-1905 te Hoogezand. Meetnummer: Hz912N. Lengte: 22 m 00 cm, breedte: 4 m 64 cm, waterverplaatsing: 87,269 ton. Eigenaar: B. van der Laan, domicilie: Winsum.
1924-08-02: Dagregister deel 16 nummer 147 den vijfden Augustus negentienhonderd vier en twintig. Ik, ondergeteekende, Berent van der Laan, gedomicilieerd te Slochteren, verklaar bij deze eigenaar te zijn van het tjalkschip genaamd “VERWISSELING”, hoofdzakelijk gebouwd van staal, van welk schip, volgens meetbrief van den scheepsmeter Pieters te Hoogezand in dato 11 September 1909, het laadvermogen bij de grootste toegelaten diepgang bedraagt negen en veertig duizend drie honderd drie Kilogram of ruim 49 ton en welk schip tot heden niet aan eenig hypotheekkantoor is ingeschreven of te boek gesteld. Geteekend 2 Augustus 1924. B. van der Laan. (In de kantlijn staat bijgeschreven 1061)
2021-00-00: Final Fate:
Verder onbekend.