Inloggen
VELOX - ID 6958


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1956
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5377812
Nat. Official Number: 3388 Z GRON 1956
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Bodewes Scheepswerven N.V., Martenshoek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 420
Date Laid Down: 1955-08-23
Launch Date: 1955-11-12
Delivery Date: 1956-01-12
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr.10230 Type 8ED (290x450)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 310.00 Net tonnage
Deadweight: 920.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 39000 Cubic Feet
Bale: 36000 Cubic Feet
 
Length 1: 60.28 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 57.83 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.24 Meters Breadth, moulded
Depth: 4.02 Meters Depth, moulded
Draught: 3.59 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1956-01-12 VELOX
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij Motorkustschip 'Velox', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Gebr. Pieter, Klaas, Jacob en Johannes Beck (sinds 29.12.1956 S.M. Nobecka, Globecka, Tribecka en Vebecka) en Adriaan Jan Verbrugge (tot december 1962)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIFC

Date/Name Ship 1958-00-00 VELOX
Manager: Beck's Scheepvaartkantoor N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij Motorkustschip 'Velox', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Gebr. Pieter, Klaas, Jacob en Johannes Beck (sinds 29.12.1956 S.M. Nobecka, Globecka, Tribecka en Vebecka) en Adriaan Jan Verbrugge (tot december 1962)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIFC

Date/Name Ship 1975-05-22 VELOS
Manager: G. Iconomou & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: G. Iconomou & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SV3921

Date/Name Ship 1984-00-00 VELOS
Manager: Interae Shipping Co. Ltd. , Valletta, Malta
Eigenaar: Interae Shipping Co. Ltd. , Valletta, Malta
Shareholder:
Homeport / Flag: Valletta / Malta
Callsign: 9HYQ

Date/Name Ship 1984-12-00 LINA
Manager: Veniera Navigation Company Ltd., San Lorenzo, Honduras
Eigenaar: Veniera Navigation Company Ltd., San Lorenzo, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: San Lorenzo / Honduras
Callsign: HQRY

Ship Events Data

1955-11-12: NvhN 12-11-1955: Tewaterlating m.s. „VELOX”. Bij Bodewes Scheepswerven N.V. te Martenshoek werd te water gelaten het stalen gladdekschip Velox, groot ca. 940 ton d.w. Dit schip wordt gebouwd voor rekening van de Gebrs Beck te Groningen. De Velox wordt voorzien van een 500 pk motor en wordt gebouwd onder Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart- Inspectie voor de Atlantische vaart. Op de vrijgekomen helling zal de kiel worden gelegd voor eenzelfde type schip groot ca 800 ton d.w. voor rekening van de heren Kiel en Bartels te Delfzijl.
1956-01-05: Bij het Kadaster teboekgesteld als VELOX. Eigenaar Rederij Motorkustschip Velox gev. te Groningen waarvan de leden zijn: Pieter Beck, dir. v/e scheepsmak. ktr. te Groningen, Klaas Beck, reder te Groningen, Jacob Beck, reder te Groningen, Johannes Beck, reder te Groningen en Adriaan Jan Verbrugge, scheepskapitein ged. te Arkel, elk voor 1/5 deel.
1956-01-06: Als VELOX, zijnde een motorschip, metende 1414.81 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief, afgegeven te 's Gravenhage no. 10102 d.d. 03-01-1956, liggende te Martenshoek, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien, door het inbeitelen van 3388 Z GRON 1956 op het achterschip aan B.B zijde in de dekhuis (luchtschacht) op kampanje, 7.85 m. uit hekplaat, 0.50 m. uit lengteas en 1.35 m. uit dek.
1956-01-12: NvhN 12-01-1956: Proefvaart m.s. "VELOX". Op de Eems heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Velox, dat werd gebouwd bij Bodewes Scheepswerven N.V. te Martenshoek voor rekening van Gebrs. Beck te Groningen. De Velox (bouwnummer 420) is van het gladdektype en meet 920 ton d.w. De voortstuwing geschiedt door een 500 pk motor, waarmee tijdens de proefvaart een snelheid werd behaald van 11 mijl. De bouw geschiedde onder hoogste klasse Bureau Veritas met certificaat Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.
1958-12-06: De Tijd 06-12-1958: Week ontzegging vaarbevoegdheid. De Raad voor de scheepvaart heeft een 37-jarige kapitein uit Poortugaal gestraft met het ontnemen van de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van een week. In de nacht van 12 maart van dit jaar is de kapitein met zijn schip „VELOX" op de kust van Mutton-eiland nabij Galway in lerland gelopen. Hoewel het schip op eigen kracht vlot kon komen was het tengevolge van het stoten aanmerkelijk beschadigd. De raad meent dat de kapitein ernstig is tekort geschoten. Hij heeft geen peillingen genomen en steeds op de gis gevaren. Bovendien heeft hij verzuimd tijdig van de radar gebruik te maken.
1959-10-28: NvhN 28-10-1959: Groninger zeeman in Denemarken gedood. De twintigjarige Groninger zeeman Hendrik Schols is gisteravond bij een gevecht in een café te Koege, in Denemarken, gedood. Zijn schip, de VELOX uit Groningen, liep gisteravond laat Koege binnen. Met enkele vrienden ging Schols nog een borrel drinken. In het restaurant Landsbyen zou Schols een meisje hebben lastig gevallen en en haar vriend, de 20-jarige Deen Freddie Poulsen, in het gezicht hebben geslagen. Poulsen sloeg Schols neer verliet met het meisje het restaurant. Een kelner ontdekte dat Schols bewusteloos was en belde een dokter. Deze beoordeelde opname in het ziekenhuis noodzakelijk, maar bij aankomst bleek Schols reeds te zijn overleden. De politie van Koege deelde vanmorgen mee dat Schols dronken was en bijzonder provocerend was opgetreden. Poulsen wordt in afwachting het onderzoek in hechtenis gehouden.
De Tijd-De Maasbode 29-10-1959: Nederlandse zeeman in Denemarken gedood. Een negentienjarige Nederlandse zeeman is bij een gevecht in een café te Koege, Denemarken, gedood. Hij was met het schip VELOX uit Groningen binnengelopen en had een café bezocht waar ruzie over een meisje was ontstaan. De vriend van het meisje die door de Nederlander zou zijn aangevallen schijnt hem een dodelijke klap te hebben gegeven.
1964-02-07: NvhN 07-02-1964: Zand in scheepsmotor van de coaster VELOX gevonden. Verdachte kok vrijgesproken. (Van een onzer verslaggevers) De 31-jarige scheepskok J. W. van S. uit Leiden, gedetineerd sinds 21 oktober van het vorig jaar, is gisteren door de Rechtbank te Groningen vrijgesproken van de beschuldiging dat hij ruim anderhalf jaar geleden de hoofdmotor van de Groninger coaster Velox onbruikbaar zou hebben gemaakt door zand in hel sineerolieapparaat te werpen. De officier van justitie had vrijspraak geëist wegens onvoldoende bewijs en ook de raadsman had tot onmiddellijke invrijheidstelling van Van S. geconcludeerd. De Velox is van Beek's Scheepvaart Mij. te Groningen. Het zand in het smeerolie-apparaat was op 29 juni 1962 daar gevonden door de eerste machinist J. C. de R. (26) uit Vlissingen, toen het schip op de Theems in Engeland, te Greenwich, vlak voor Londen, aan de wal was gelegd. Het zand was afkomstig van een zandbak in de machinekamer. „Als er zand via de olieleidingen in de cilinders komt dan is de schade niet meer te overzien", verklaarde de machinist, die als getuige werd gehoord. De kapitein was gewaarschuwd, Engelse politie was aan boord gekomen en de machinist had de kok aangewezen als mogelijk aanknopingspunt voor het onderzoek. De kok ontkende dat hij de dader was en zei dat hij niet meer in de machinekamer was geweest sinds de machinist het hem een week te voren had verboden. Machinist en kok konden het samen niet erg goed vinden en hadden al verschillende keren woorden met elkaar gehad. Zand in kleren: Maar in de hut en in de kleren die daar gelegen hadden, alsmede onder de nagels van de kok werd hetzelfde zand gevonden als in het smeerolieapparaat. Dat kwam van het aardappelen schillen en groenten schoonmaken, zei de kok. Merkwaardig genoeg, heeft de Engelse politie verzuimd het zand aan de aardappelen en groenten te onderzoeken. Dit laatste was voor de raadsman, mr. Buwalda, een van de vele hiaten in het bewijsmateriaal. Het zand in de kleren kan er best door iemand anders ingebracht zijn, meende hij. Het onderzoek aan boord is wel zeer summier geweest. Men is direct bij de kok begonnen omdat hij met de eerste machinist niet op goede voet stond. Maar lang niet iedereen aan boord is verhoord. Overigens is de motor van het schip niet eens onbruikbaar gemaakt, zo meende mr. Buwalda. Juridisch gezien, zou deze poging met zand trouwens niet strafbaar zijn geweest omdat het middel absoluut ondeugdelijk was: het zand zou door een rooster en een filter de cilinders niet kunnen bereiken, zei hij. Maar dit laatste werd door de machinist ontkend. Het verzoek van de raadsman tot onmiddellijke in vrijheidstelling werd na raadkamer door de Rechtbank ingewilligd. Het college. onmiddellijk uitspraak doende, sprak de kok vrij omdat het bewijs niet was geleverd.
NvhN 19-03-1964: Vrijgesprokene vraagt schadevergoeding. (Van een onzer verslaggevers) De Rechtbank te Groningen zal een verzoek tot schadevergoeding in behandeling nemen van de 31-jarige scheepskok J. W. van Slingerland. De heer Van Slingerland is op 6 februari van dit jaar vrijgesproken van de tenlastelegging dat hij geruime tijd geleden zand zou hebben geworpen in het smeerolieapparaat van de Groninger coaster Velox, toen het schip nabij Londen op de Theems lag. De heer Van Slingerland heeft tweemaal in voorlopige hechtenis gezeten. De tweede keer was het een groot aantal maanden. Hij verklaart, dat men hem nimmer heeft verzocht of hij beschikbaar zou willen blijven in verband met de behandeling van de tegen hem gerichte aanklacht. Als men hem dat had gevraagd, dat hij daar bevestigend op geantwoord, zo heeft de scheepskok gezegd. De heer Van Slingerland vraagt f 3500 smartegeld, f3OOO vergoeding va inkomstenderving (hij is enige keren zijn baan kwijt geraakt) en f 150 aan honorarium voor zijn verdediger.
Het Vrije Volk 19-03-1965: Vrijgesproken van sabotage na 108 dagen hechtenis. Scheepskok vraagt schadevergoeding. (Van een onzer verslaggevers) De scheepskok Jacobus Wilhelmus van Slingerland werd op 21 oktober 1963 in voorlopige hechtenis genomen, verdacht van sabotage aan boord van de Groninger kustvaarder Velox. Op 7 februari 1964, 108 dagen later, werd hij weer vrij man: de Groninger rechtbank achtte het misdrijf niet bewezen. De heer Van Slingerland wil voor de tijd dat hij in hechtenis heeft gezeten een schadevergoeding van ruim f 6500 (gederfd inkomen en smartegeld). De Groninger rechtbank heeft dit verzoek afgewezen; gisteren werd het behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden. . De sabotage waar het hier om gaat werd gepleegd in juni '62, toen de Velox op de Theems lag. Van Slingerland werd ervan verdacht zand in een smeerolieapparaat te hebben gedaan, omdat hij ruzie had met de machinist. De ware schuldige is volgens de kok nooit gevonden omdat het onderzoek dat de Britse politie indertijd instelde slordig en onvolledig was. Zo waren niet alle opvaren, den verhoord en was het zand in Van Slingerlands kleren wel vergeleken met het zand in de machinekamer, maar niet met het zand elders op het schip. Bovendien werden alleen zijn kleren op zand onderzocht. De Groninger rechtbank heeft het verzoek om schadevergoeding afgewezen omdat zij niet overtuigd is van de onschuld van Van Slingerland. (Hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.) De procureur-generaal bij het Hof, baron Van der Feltz, zei gisteren dat hij persoonlijk van de schuld van Van Slingerland overtuigd is en daarom geen termen aanwezig acht om zijn verzoek in te willigen. Mr. Meijeringh, de raadsman van de scheepskok, zei dat zijn cliënt niet de dupe mag worden van de onvolledigheid van het onderzoek. Bovendien zelfs al zou hij schuldig zijn dan was de voorlopige hechtenis nog niet gerechtvaardigd geweest, aldus de raadsman. Hij wees hierbij op de richtlijnen van de minister van Justitie in zijn circulaire van '53, herhaald in de circulaire van februari van dit jaar. Het hof zal zo spoedig mogelijk arrest wijzen.
Het Vrije Volk 31-07-1964: Groninger rechtbank weet het zó wel. Geen schadevergoeding voor 108 dagen zitten. (Van een onzer verslaggevers) De Groninger rechtbank heeft — naar ons eerst nu bekend wordt — op 28 mei in raadkamer. afwijzend beschikt op het verzoek om schadevergoeding van de 31-jarige scheepskok J. W. van Slingerland. Deze werd ervan verdacht sabotage te hebben gepleegd aan boord van de coaster Velox in 1962. Desnoods afmonsteren. Hij werd 108 dagen in voorlopige hechtenis gehouden en daarna vrijgesproken en , onmiddellijk in vrijheid gesteld op 6 februari 1964. Enkele dagen daarna vroeg hij schriftelijk schadevergoeding: ƒ 3500 smartegeld, f 3000 inkomstenderving en f 150 kosten van de verdediging. Op 19 maart besloot de rechtbank zijn verzoek in behandeling te nemen. Men riep hem daarna op om hem te horen. Deze oproep werd geadresseerd aan zijn zuster in Leiden. Deze zond de brief door — de heer Van Slingerland was inmiddels weer gaan varen — maar de brief raakte weg. Op 3 april 1964 schreef de heer Van Slingerland uit Rouaan aan de rechtbank, dat de door zijn zuster doorgezonden brief nooit was aangekomen. Graag zou ik van u weten wat er eigenlijk in de brief staat. Er stond ook iets in van voorkomen. Als dat zo is, dan zal het voor mij moeilijk gaan. Het schip kan onmogelijk zonder kok — of ik moet afmonsteren, wat ik niet graag wil," schreef hij toen. 'Kan het niet schriftelijk gedaan worden? Zo niet, dan is de oplossing: afmonsteren om naar Groningen te komen. Anders weet ik het niet. Op 28 mei heeft de rechtbank — zonder dat hij was gehoord of antwoord op zijn brief had ontvangen — afwijzend beschikt op zijn verzoek. Men wist ter griffie zijn adres niet. Op het scheepsadres, dat hij in zijn laatste brief opgaf, bleek hij onbekend; het adres van zijn zuster werd niet opnieuw gebruikt. Geen antwoord op brief. De heer Van Slingerland vaart op het ogenblik op het motorschip Cornelia B I van de Oost- Atlantic Lijn te Rotterdam. Dit, schip vaart tot oktober met hout van Rusland naar Engeland. In Rusland mag geen post van boord, waarschijnlijk komt er ook geen post aan boord. Op 3 juli schreef hij ons uit Londen: 'Ik heb een brief naar Groningen geschreven, waarin ik vroeg of het niet per brief geregeld kon worden, maar niets terug ontvangen. Ik moet dus maar rustig afwachten en als het te lang duurt, dan schrijf ik nog eens.' Van het door ons aan de griffie verstrekte adres zal de afwijzende beschikking van de rechtbank hem nu worden betekend. Het is de vraag of hij daar zo snel op zal kunnen reageren, dat hij binnen de termijn waarin hoger beroep kan worden aangetekend zal blijven. De motivering van de beschikking wilde men ons niet zeggen. . 'Die mag alleen aan de heer Van Slingerland worden meegedeeld.' De heer Van Slingerland" motiveerde zijn verzoek om schadevergoeding door te stellen dat hij onschuldig en onnodig 108 dagen van zijn vrijheid is beroofd. Hij werd er van verdacht opzettelijk zand in de motor van het motorschip Velox te hebben gedaan. Motief zou onenigheid met de machinist zijn geweest. De heer Van Slingerland wees er in zijn verzoek op, dat het onderzoek door de Engelse politie (het zou in Londen hebben plaats gevonden) zeer slordig is geweest: niet alle bemanningsleden zijn verhoord en onderzocht. Daardoor is de ware schuldige nooit gevonden. De rechter-commissaris, mr. L.H. Smitt, zou hem eens hebben gezegd, dat hij alleen in voorlopige hechtenis werd gehouden om bereikbaar te zijn voor de justitie; een verzoek om voorlopig in Nederland te blijven werd hem nooit gedaan. Hij verklaart in zijn rekuest een dergelijk verzoek zeker te zullen hebben ingewilligd. Ten slotte wees hij erop dat na 108 dagen hechtenis (waarin hij slechts tweemaal werd verhoord) het resultaat was, dat de officier van Justitie, mr. A. H. S. van der Wijck , vrijspraak vroeg en het verzoek van zijn verdediger, mr. H. J. Buwalda om onmiddellijke invrijheidsstelling ondersteunde. De rechtbank deed onmiddellijk uitspraak: hij werd vrijgesproken.
1975-05-30: NvhN 30-05-1975: VELOX verkocht. Het motorkustvaartuig Velox van Becks Scheepvaartkantoor BV te Groningen is naar Griekenland verkocht, waar de nieuwe eigenaar het onder de naam Velos in de vaart zal brengen. De Velox behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van ca. 880 ton. Het schip werd in 1956 aan het Winschoterdiep gebouwd en het is voorzien van een 500 pk dieselmotor.
1985-02-14: Final Fate:
Onderweg met een lading van 720 ton Bentonite, 800 dozen wisky en 70 dozen video’s van Limassol naar Alexandrië met slagzij, ten gevolge van stormweer, door de bemanning verlaten. Zes bemaningsleden kwamen hierbij om het leven. 21-02-1985 aan de kust gedreven en in twee stukken gebroken bij Saframarina (15 mijl noord van Beirut) in pos. 33.40.N. - 34.10.O

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: Proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: VELOX
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Velox 1956
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Sherlock, F.G.

Omschrijving: Velox 1956.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Velox 1956.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Velox 1956 at Shipyard Vuyk, Capelle a/d IJssel.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: VELOX
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: VELOX
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: VELOX
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: VELOX
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: 'Velos'
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Velos'
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Velos'
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown