Inloggen
VALK - ID 6850


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1927
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 5276202
Nat. Official Number: 414 Z GRON 1927
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 175
Launch Date: 1927-05-19
Delivery Date: 1927-07-05
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1525 Type C/D (270x340)
Speed in knots: 7
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 194.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 113.00 Net tonnage
Deadweight: 240.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 12000 Cubic Feet
 
Length 1: 35.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 33.40 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.51 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.41 Meters Depth, moulded
Draught: 2.15 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1927-07-05 VALK
Manager: N.V. J. Salomons' Scheepvaart- & Expeditiekantoor (J. Salomons Shipping & Forwarding Office), Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Motorschip 'Valk', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PVWN

Date/Name Ship 1932-12-08 KERNIDY
Manager: Guézenec & Cie, Tréguier, France
Eigenaar: Guézenec & Cie, Tréguier, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Tréguier / France

Date/Name Ship 1935-02-00 ZINGARELLA
Manager: Ettore Cesarano, Imperia, Italy
Eigenaar: Ettore Cesarano, Imperia, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Imperia / Italy
Callsign: IVTL

Date/Name Ship 1946-00-00 YANGOS
Manager: Passos Bros., Piraeus, Greece
Eigenaar: Passos Bros., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SZVC

Date/Name Ship 1948-00-00 PETRAKIS
Manager: Passos Bros., Piraeus, Greece
Eigenaar: Passos Bros., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SZVC

Date/Name Ship 1963-00-00 PETRAKIS
Manager: Yannoutsos Bros. & D. Theodossis, Piraeus, Greece
Eigenaar: Yannoutsos Bros. & D. Theodossis, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SZVC

Ship Events Data

1927-05-19: De Telegraaf 20-05-1927: Scheepsbouw. Hoogezand, 19 mei. Heden is van de scheepswerven van den heer G. J. v. d. Werff voor rekening van Salomons Shipping and Forwarding Ltd. te Rotterdam met goed gevolg te water gelaten de motorzeeboot „VALK". Het schip heeft de afmetingen 35x6.50x2.30 M. en bezit een draagvermogen van 240 ton over zee. Het wordt voorzien van een 120 PK vier cylinder Bronsmotor en een 1 1/2 mast hulptuig. Het is gebouwd onder toezicht der Germ. Lloyd en Scheepvaartinspectie voor de groote kustvaart en zal worden bevaren door kapitein T. v. d. Veen van Gasselternijveen.
1927-07-06: Op 06-07-1927 als VALK, zijnde een vrachtschip, groot 548.75 m3, liggende te Appingedam, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van N.V. Motorschip Valk, gevestigd te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 414 Z GRON 1927 op 't achterschip voorkant van het verhoogd achterdek aan stuurboordzijde.
1927-07-10: Algemeen Handelsblad 10-07-1927: Schepsbouw. De motorboot „Valk", groot 240 ton over zee gebouwd op de werf van den heer G. J. v d Werff, te Hoogezand, voor Salomons Shipping and Forwardmg Office Ltd. te Rotterdam, heeft proefgevaren van Delfzijl naar Borkum en terug. Hierbij] bleek, dat het schip, dank zij zijn gunstigen scheepsvorm en zijn uitstekend werkenden 120 pk. 4 cyl. Bronsmotor, een vaart liep van 9 mijl de hoogste snelheid, welke tot dusver met soortgelijke vrachtbooten met evenredige motorkrach, werd bereikt. De bouw geschiedde onder toezicht van den Germ. Lloyd en de Scheepvaart Inspectie voor de groote kustvaart. De boot vertrekt leeg naar Harburg voor een lading lijnkoeken voor de Zaan.
1927-11-30: Op 30-11-1927 varende op de Eems, met bestemming Groningen, in aanvaring met de zandzuiger “Brandinus”.
NvhN 01-12-1927: Het te Rotterdam thuis behorende motorschip “Valk”, kapt. T.v.d. Veen, op reis van Stralsund naar Groningen, met een lading haver, is hedenmorgen op de Eems in aanvaring geweest met een zandzuiger, welke geen seinlichten voer. De “Valk” bekwam averij aan de verschansing.
Algemeen Handelsblad 28-12-1927: Raad voor de Scheepvaart. Aanvaring zeilschip „Valk” en zandzuiger „Brandinus”. De Raad voor da Scheepvaart stelde gisteren een onderzoek in naar de oorzaak van de aanvaring tusschen het motorzeilschip „Valk" en den motorzandzuiger „Brandinus" op 30 November j.l. op de Eems. De loods die a. b. van de „Valk" geweest was verklaarde, terzitting gehoord, dat hij in den ochtend van 30 November de Eems binnen voer met bestemming Groningen. Het was goed, stil weer, vrij goed zicht. Ruim 6 u. in den ochtend in de bocht van Waturn zag get., die aan b.b. zijde van het schip buiten het roerhuis stond, op twee streken aan s.b. een wit licht, dat hij aanzag voor een ten anker liggend schip. De loods liet daarop meer b.b. houden, teneinde aan, de veilige zijde van het vaarwater te komen en de „Valk", die ongeveer 5½ mijl over den grond liep, voer recht op Delfzijl aan. Plots zag get. dat het witte licht was van een varenden zandzuiger, die geen boordlichten brandende had. De zuiger hield s.b.zijde van het vaarwater en wilde daarna voor het zeilschip over, waarbij de aanvaring plaats had. De schipper van den zandzuiger werd daarna gehoord; hij erkende geen brandende boordlichten te hebben gehad. Verder had hij steeds stuurboord gehouden; het zeilschip had hij aan b.b. gezien. Tevens zeide hij dat zandzuigers op de Eems wel meer zonder boordlichten voeren. Uitspraak later.
De Gooi-en Eemlander 28-12-1927: Aanvaring tusschen twee motorschepen. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring, welke op 30 November heeft plaats gehad tusschen het motorzeilschip „Valk" en den motor-zandzuiger „Brandinus". De loods, die tijdens het gebeurde op de „Valk" dienst deed, deelde als getuige gehoord, mede, dat hij des nachts te één uur aan boord was gekomen. Op het schip, dat 25 decimeter diep lag en van Denemarken kwam, waren eert schipper en drie manschappen. In den vroegen morgen van 30 November kwam het schip, dat naar Groningen moest, de Eems binnen. Het weer was zeer goed, ook het zicht liet weinig te wenschen over. De schipper stond in het roerhuis aan het roer; get. had aan bakboordzijde van het schip post gevat. Twee streken aan stuurboordzijde zag men in de bocht van Watum een wit licht, dat aanvankelijk voor een ten anker liggend vaartuig werd gehouden. Op de vaste uren werd doorgevaren en op een gegeven oogenblik zag men dat het andere schip varende was. Get. hield zijn koers. Genoemd schip, dat steeds stuurboord hield, en dat later de zandzuiger „Brandinus" bleek te zijn, wilde voor de „Valk" overgaan. De manoeuvre gelukte niet: eenige seconden later had een aanvaring plaats. De schade aan beide schepen is niet ernstig geweest. Get. verklaarde nog, dat hij, toen hij de „Brandinus" varende zag, bakboordroer heeft gegeven; niet voor dien tijd. De eigen lichten waren goed brandende. De „Brandinus" had geen boordlichten brandende, hoewel dit in het Binnenaanvarings-reglement verplichtend wordt gesteld. Nadat vervolgens de schipper van den zuiger was gehoord, werd het onderzoek gesloten. De Raad zal later uitspraak doen.
Algemeen Handelsblad 18-01-1928: Raad voor de Scheepvaart. Uitspraak: Uitspraak betreffende de aanvaring van het motorzeilschip „Valk" met den motorzandzuiger „Brandinus" op de Eems. De Raad is van oordeel, dat de oorzaak van het ongeval is gelegen in de omstandigheid, dat de „Brandinus" geen boordlichten heeft gevoerd, hetgeen een schromelijke nalatigheid van den schipper is. Beide vaartuigen hebben nagelaten geluidseinen te geven; wat de „Valk" betreft, is het echter mogelijk, dat, gelijk de loods verklaarde, daartoe de tijd ontbrak, toen de romp van de „Brandinus" gezien werd, trouwens op de aanvaring zou het geven van een geluidsein op dat oogenblik geen invloed hebben gehad, terwijl er voor de „Valk" geen aanleiding was eerder een sein te geven. De „Brandinus" had echter zeer zeker eerder, namelijk toen zij het groene licht van de „Valk" ziende, steeds naar stuurboord uitweek, een geluidsein hebben moeten doen hooren; zij had bovendien beter gedaan bij het voortdurend zien van het groene licht van de „Valk" hard bakboord te geven.
1928-12-06: Algemeen Handelsblad 06-12-1928: Valk. (Vlissingen, 4 Dec.) Het motorschip “Valk” is nabij Batz aan den grond geraakt, maar zal vermoedelijk met hoog water weder vlot komen.
Rotterdamsch nieuwsblad 07-12-1928: Valk. Antwerpen, 5 Dec. Het Ned. Motorschip “Valk” heeft bij Vinkenisse aan den grond gezeten, doch is met assistentie van een sleepboot vlotgekomen en heeft de reis naar hier voortgezet. Het schip heeft schade aan den bodem bekomen.
1929-09-09: Voorwaarts 09-09-1929: Valk. Londen, 7 Sept. Het opvarende Ned. Motorschip “Valk, agenten Van der Eb, is met het ondereinde van de Hammersmith brug in aanvaring geweest en bekwam schade aan de steven. De brug is ook beschadigd.
1929-12-23: Algemeen Handelsblad 23-12-1929: Valk. ( IJmuiden, 23 Dec.) Het van Londen aangekomen motorschip “Valk” heeft gisteren door den storm schade beloopen aan de zeilen.
1930-04-05: NvhN 05-04-1930: Groningsch schip gestrand. Vlissingen, 5 April. Het Hollandsche motorschip „Valk", komende uit Groningen, is aan de Belgische kust bij Ostende gestrand. Sleepboothulp is derwaarts vertrokken.
Algemeen Handelsblad 05-04-1930: VALK. (Londen, 4 April.) Volgens een telegram uit Ostende is het Nederlandsche motorschip “Valk”, komende van Londen, met cement, nabij Middelkerke, tijdens dikken mist, gestrand. (Later bericht.) — De sleepboot „Hoek v. Holland" is heden van Vlissingen ter assistentie van het motorschip „Valk" vertrokken.
Rotterdamsch nieuwsblad 07-04-1930: VALK. Maassluis, 5 April. Doordat het reeds gemelde Ned. motor schip Valk zeer hoog op het strand zit, kan door de sleepboot Hoek v. Holland geen verbinding verkregen worden. Het bergings vaartuig Meermin is in den afgeloopen nacht uit Maassluis naar de strandingsplaats vertrokken en zal een anker met draad uit brengen. Men zal met laag water over land een gedeelte van de lading cement lossen.
Voorwaarts 07-04-1930: VALK Rotterdam, 7 April. De sleepboot Hoek van Holland heeft het motorschip Valk, dat ter hoogte van Westende is gestrand, Zaterdag j.l. iets verder naar zee gesleept. Het bergingsvaartuig Meermin heeft een anker uitgebracht. Heden wordt begonnen met het lossen van een gedeelte van de lading cement.
Voorwaarts 10-04-1930: Valk. Rotterdam, 10 April. Het ter hoogte van Westende gestrande Nederl. Motorschip “Valk”is door de bergers 17 meter naar zee gebracht. Men hoopt het schip moren vlot te brengen.
Voorwaarts 11-04-1930: Valk. Rotterdam, 11 April. Het Ned. Motorschip “Valk” dat ter hoogte van Westende was gestrand, is hedennacht door de bergers vlotgebracht en begeleid door het bergingsvaartuig “Meermin”, te Ostende aangekomen. Dat gedeelte van de lading, hetwelk ter strandingsplaats was gelost, zal wederom te Ostende worden scheep genomen.
Rotterdamsch nieuwsblad 14-04-1930: Valk. Vlissingen 12 April. Het meergemelde motorschip “Valk” is heden hier aangekomen.
1930-08-12: Rotterdamsch Nieuwsblad 12-08-1930: Valk, Beverwijk, 12 Aug. De met een lading ijzeraarde van Aarhus naar hier bestemde Ned.motorboot “Valk” is na een deel daarvan in een lichter te hebben gelost, aan de fabriek der N.V. Chemica alhier aangekomen.
1931-10-17: 17-10-1931 Valk. Delfzijl, 15 Oct. Het van Amsterdam komende motorschip “Valk” is hier gisteren met defecten motor door de sleepboot “Franziska” binnengesleept.
De Telegraaf 01-11-1931: Valk. Delfzijl. 20 Oct.-Het m.s.”Valk”, kapt. Van der Veen dat alhier met defecten motor door de sleepboot “Franziska” werd binnengesleept heeft gerepareerd en vertrok heden van hier naar Londen met een lading carton. Wegens slecht weer ankerde het in de Bocht van Watum waar meerdere schepen geankerd liggen.
Voorwaarts 03-11-1931: Valk. Delfzijl, 31 Oct. Het motorschip “Valk”, Kapt.v.d.Veen, dat in de bocht van Watum ankerde wegens slecht weer is vertrokken naar Londen.
1932-12-05: NvhN 05-12-1932: Drie schepen verkocht. Het Nederlandsch m.s. „Havik", groot 200 ton bruto, gebouwd in 1928, van Salomon's Shipp. & Forw. Off. te Rotterdam, is verkocht aan kapitein W. van der Veen te Gasselternijveen en verdoopt in „Wea". Het m.s. „VALK", eveneens van Salomon's Shipp. & Forw. Off., groot 194 ton bruto, gebouwd in 1927, is naar Frankrijk verkocht. Het tankstoomschip „Creole Jefe", groot 3126 ton bruto, gebouwd in 1928, van de Standard OU Company of Venezuela, is verkocht aan de Ned. Koloniale Petroleum Mij. te 's Gravenhage en verdoopt in „Djirak".
1978-10-29: Final Fate:
Gezonken tijdens een zware storm bij Ierissos, Khalkidhiki (Noord-oost Griekenland).


Afbeeldingen


Omschrijving: Valk 1927
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown