Inloggen
UTRECHT - ID 6836


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1949
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5615478
Nat. Official Number: 608 Z HAARL 1949
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: C.V. G. J. van der Werff's Scheepsbouw, Westerbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 257
Launch Date: 1949-09-08
Delivery Date: 1949-12-06
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10038 Type 8ED (290x450)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 306.00 Net tonnage
Deadweight: 740.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 35317 Cubic Feet
Bale: 33198 Cubic Feet
 
Length 1: 52.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 49.19 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.67 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.91 Meters Depth, moulded
Draught: 2.01 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1949-12-00 UTRECHT
Manager: N.V. Visscherij Onderneming 'De Vem', IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Visscherij Onderneming 'De Vem', IJmuiden, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder: Ir. F. Thiel
Homeport / Flag: IJmuiden / Netherlands
Callsign: PICU

Date/Name Ship 1951-05-07 SPOLANDA
Manager: Dammers & Van der Heide's Scheepvaart- & Handelsbedrijf N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Spoorhout N.V. & Draadindustrie 'Neerlandia', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PHQL

Date/Name Ship 1956-02-17 CORALE
Manager: W.H. James & Co's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Ale Couperus, Hilversum, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hilversum / Netherlands
Callsign: PDLK

Date/Name Ship 1957-00-00 CORALE
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Ale Couperus, Hilversum, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hilversum / Netherlands
Callsign: PDLK

Ship Events Data

1949-12-01: Op 01-12-1949 als UTRECHT, zijnde een stalen motorschip, metende 1415.06 m3 bruto inhoud volgens meetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 7907 d.d. 22-11-1949, liggende te Westerbroek, door A. Jonkers, scheepsmeter te Groningen, van haar bandmerk voorzien door het inbeitelen van 608 Z HAARL 1949 op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op het verhoogd achterdek, 3.46 m. uit hekplaat, 0.70 m. uit lengteas en 1.25 m. boven dek.
1956-02-18: NvhN 18-02-1956: Spolanda wordt Corale. Het motorschip Spolanda (ex-Utrecht) van de rederij Spoorhout en Draad-Ind. „Neerlandia" te 's- Gravenhage is verkocht aan de heer A. Coeperus te Hilversum, die het schip onder de nieuwe naam Corale in de vaart zal brengen. De Spolanda behoort tot het raised quarterdektype en werd in 1949 gebouwd bij de scheepswerf G. J. van der Werff C.V. te Westerbroek. Het schip heeft een draagvermogen van plm. 740 ton en is voorzien van een 500 pk. motor.
1957-11-05: Final Fate:
Onderweg van Partington naar Gent met een lading slag (hoogovenprodukt) ter hoogte van Vlissingen gezonken na een aanvaring met het Russisch m.s 'Nicolai Bauman'. De bemanning werd gered. Later geborgen en gesloopt. De hoofdmotor (Brons type 8ED nr. 10038) is na het bergen uit het schip verwijderd en later (1963) in de sleepboot "Limburgia" ex "Matthäus" bouwjaar 1942 geplaatst. (Brandmerk 11541B ROTT 1963) De gezagvoerder kreeg twee weken ontzegging.
1957-11-05: NvhN 05-11-1957: Na aanvaring bij Vlissingen - Kustvaarder CORALE gezonken. Opvarenden tijdig gered. De Nederlandse kustvaarder CORALE, 500 brt, die onderweg was van Paddington naar Antwerpen, is vanmorgen omstreeks kwart voor vijf voor de Boulevard van Vlissingen gezonken, na in aanvaring te zijn geweest met het Russische vrachtschip NICOLAI BAUMANN, 1.780 brt, dat van Antwerpen op weg was naar zee. De CORALE zonk vrijwel onmiddellijk, maar de bemanning van tien koppen kon zich tijdig aan boord van een Belgische loodsboot in veiligheid brengen. De kustvaarder ligt op minder dan veertig meter afstand van de kust in de vaargeul. Omtrent de oorzaak van de aanvaring is niets bekend.
Het Vrije Volk 05-11-1957: Na botsing met Russisch schip: ,Corale' gezonken nabij Vlissingen. (Van een onzer Verslaggevers ) Vanmorgen omstreeks half vijf is opde rede van Vlissingen de 680 ton metende Nederlandse coaster uit Hilversum door het Russische vrachtschip „Nicolai Bauwman'' (1780, b.r.t.) geramd. De coaster zonk binnen:vijf minuten. Alle op varenden konden overstappen op een loodsboot.
De „Corale" kwam van Paddington en wasmet een lading hoogovenslakken onderweg naar Antwerpen. Op de rede van Vlissingen moest het schip wachten op de rivierloods was daartoe vlak voor het roeiershoofd gaan liggen.De 19-jarige roerganger Evert Nuister uit Halfweg vertelde ons in hotel Dekker te Vlissingen, waar alle opvarenden van de „Corale" werden ondergebracht, dat hij van de nadering van het Russische schip niets heeft gemerkt. Pas toen de „Nicolai Bauwman" tot op enkele meters aan stuurboordzij de was genaderd, zag hij het en op dat moment kreeg hij van kapitein Tonen het commando „hard bakboord je roer!" Het was toen echter al te laat. De Rus ramde het coastertje met zoveel kracht, dat het zware slagzij maakte en direct begon te zinken. Nuister porde de slapende opvarenden, waarna hij nog even trachtte een sloep te strijken. De tijd was er echter te kort voor en inmiddels was ook de loodsboot al langszij gekomen, zodat de tien opvarenden konden overstappen. De „Nicolai Bauwman" kwam van Antwerpen. Het schip had een loods aan boord. Voorbijgangers op de Boulevard vertelden, dat ze kort voor de aanvaring stoomfluitsignalen hoorden wisselen tussen de twee schepen. De „Corale" is volkomen onder water verdwenen en ligt half in de Sardijngeul, de toegang tot de Vlissingse rede voor schepen die door het Oostgat binnenkomen.
Het Vrije Volk 06-11-1957: Cautie gestort na aanvaring. (Van een onzer verslaggevers) Onmiddellijk na het zinken van de coaster „Corale" heeft de eigenaar, de heer A. Couperus uit Hilversum, maatregelen genomen opdat het Russische schip, de “Nicolai Bauwman" aan de ketting gelegd werd. Dit is een gebruikelijke procedure bij zulk soort aanvaringen. Van beide partijen hebben de advocaten dinsdag overlegd om het schip naar Rotterdam te doen brengen waar het meer centraal zou liggen. Aan deze besprekingen werd deelgenomen door de Russische consul en een lid van de Russische ambassade. Uiteindelijk werd besloten de gevraagde cautie van 1% miljoen te storten en is het schip 's avonds naar Antwerpen vertrokken. Het zal daar waarschijnlijk ook hersteld worden van een lichte schade welke het schip aan de boeg heeft opgelopen.
1958-02-28: Leeuwarder courant 28-02-1958: In Vlissingen gezonken coaster wordt geborgen. De uit Hilversum afkomstige coaster “Corale", die op 5 november j.l. voor de boulevard van Vlissingen zonk, zal volgende week door een Rotterdams bergingsbedrijf worden opgeruimd. Hierbij zal, zo deelt rijkswaterstaat mee, geen gebruik mogen worden gemaakt van explosieven. Men zal proberen de vrijwel nieuwe kustvaarder met behulp van luchttanks in zijn geheel te bergen. Kan het vaartuig niet op deze manier worden gelicht, dan zal het schip in stukken moeten worden gesneden.
1958-03-11: Het Vrije VolK 11-03-1958: Hoofdinspecteur voor de Scheepvaart: Kapitein ook schuldig aan ondergang 'Corale'. (Van een onzer verslaggevers) Het scheepsdrama op de rede van Vlissingen, waar in de vroege donkere morgen van 5 november 1957 het Nederlandse motorschip „Corale" uit Hilversum na een aanvaring zonk, herleefde gistermiddag voor de Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam. De hoofdinspecteur voor de Scheepvaart, de heer J. J. Metz, achtte de 25-jarige kapitein T.T. uit Utrecht mede schuldig aan de ramp en gaf de raad in overweging hem de bevoegdheid voor twee weken te ontnemen. Het was een ruwe nacht, toen de „Corale" van de Noordzee de Wielingen binnenliep met een lading hoogovenslakken voor Gent. De kapitein voer zonder loods, omdat hij lang zou moeten wachten in verband met het slechte weer. De „Corale" werd door de onstuimige zuidwestenwind steeds meer uit de vaarroute gedreven en vlak voor Vlissingen, ongeveer 150 m uit de wal, kwam het heel onverwacht in botsing met het Russische schip „Nikolai Bouman", die met een loods de Westerschelde afvoer en zich met grote kracht in het Nederlandse schip boorde. De „Corale" zonk binnen tien minuten. De opvarenden konden door een Belgische loodsboot worden gered. De Belgische loods, die gistermiddag werd gehoord, verklaarde dat hij geen schuld had aan de aanvaring. Hij had de „Corale" gezien en was geleidelijk bakboord uitgedraaid, waarvoor een soort waarschuwingsstoot was gegeven. De „Corale", zei hij, was echter hardnekkig de oude koers blijven varen. Daaruit meende hij te moeten afleiden dat men aan boord van dit schip de Russische boot niet heeft opgemerkt. De hoofdinspecteur wilde in aanmerking nemen dat de gezagvoerder van de „Corale" niet alleen verantwoordelijk is. Hij had wel degelijk de plicht gehad uit te wijken, maar aan boord van de „Nikolai Bouman" zijn niet voldoende waarschuwingsseinen gegeven en niet voldoende maatregelen genomen om de aanvaring te voorkomen. De raad zal over veertien dagen uitspraak doen.
1958-05-09: Het Parool 09-05-1958: (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam, vrijdag. — De Raad voor de Scheepvaart heeft de 26-jarige kapitein T. T. uit Utrecht van de kustvaarder Corale, die op 5 november van het vorig jaar op de rede van Vlissingen in aanvaring is gekomen met het Russische s.s. Nikolai Bauman, gestraft door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van twee weken. De Corale is na de aanvaring gezonken. De raad is van oordeel, dat belde schepen een zekere mate van schuld aan de aanvaring hebben, maar die van de Corale is het grootst. Op de brug van dit schip is niet de normale oplettendheid betoond, die verwacht mag worden van een schip, dat tussen vele andere vaart.
1958-08-20: Leeuwarden Courant 20-08-1958: De duiker Moeye van een bergingsbedrijf uit Vlissingen ontdekte deze week toen hij afdaalde in het wrak van de kustvaarder „Corale" die vorig jaar november in de Westerschelde voor de Vlissingse boulevard zonk, een walvis met een gewicht van drie ton en een lengte van acht meter. De duiker heeft het dier. dat zich genesteld had in het ruim van de „Corale" met een groot slagersmes gedood Met een drijvende bok is de butskop naar de buitenhoven te Vlissingen overgebracht. Het nationaal museum voor natuurlijke historie te Leiden zal zich over de kolos ontfermen. Naast het bergingsvaartuig werden gisteren nog twee grote vissen waargenomen.
1958-10-13: Algemeen Handelsblad 13-10-1958: Van onze correspondent) Vlissingen, 13 oktober. Zaterdag is wel gebleken, dat de pogingen van de bergingsmaatschappij J. van den Akker te Vlissingen, om het wrak van de voor de Vlissingse boulevard gezonken coaster Corale in zijn geheel te lichten, zijn mislukt. In de loop van deze week zal men nu beginnen het wrak in gedeelten aan de oppervlakte te brengen. Vermoedelijk is de machinekamer van de gezonken coaster vol zand gelopen. Er was bijzonder veel belangstelling zondag op de boulevard te Vlissingen voor dit werk Zoals bekend is de Corale vorig jaar 5 december gezonken, na in aanvaring te zijn gekomen met het Russische schip Nicolai Bouwmann.

Afbeeldingen


Omschrijving: Proefvaart UTRECHT 6 dec. 1949
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Proefvaart
Gemaakt door: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: UTRECHT
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: SPOLANDA
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: SPOLANDA
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: SPOLANDA
Gemaakt door: Hill, Charlie A.

Omschrijving: CORALE
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Herplaatsing in 1963 van de geborgen Bronsmotor nr. 10038 in de sleepboot "Limburgia".
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

 

NvhN 051157
Na aanvaring bij Vlissingen - Kustvaarder CORALE gezonken.
Opvarenden tijdig gered. De Nederlandse kustvaarder CORALE, 500 brt, die onderweg was van Paddington naar Antwerpen, is vanmorgen omstreeks kwart voor vijf voor de Boulevard van Vlissingen gezonken, na in aanvaring te zijn geweest met het Russische vrachtschip NICOLAI BAUMANN, 1.780 brt, dat van Antwerpen op weg was naar zee. De CORALE zonk vrijwel onmiddellijk, maar de bemanning van tien koppen kon zich tijdig aan boord van een Belgische loodsboot in veiligheid brengen. De kustvaarder ligt op minder dan veertig meter afstand van de kust in de vaargeul. Omtrent de oorzaak van de aanvaring is niets bekend.