Inloggen
URMAJO - ID 6825


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1937
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5277608
Nat. Official Number: 1809 Z GRON 1937
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Rig: 2 derricks, 2 winches.
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 210
Launch Date: 1937-08-05
Delivery Date: 1937-09-16
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz nr. 437565/68 Type (280x450)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 309.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 142.00 Net tonnage
Deadweight: 405.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 19413 Cubic Feet
Bale: 18300 Cubic Feet
 
Length 1: 41.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.87 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.35 Meters Breadth, extreme
Depth: 3.13 Meters Depth, moulded
Draught: 2.858 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1959
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 4cil 260 Pk Brons Nr. 14426 Type 4GB (220x380) 9 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1937-09-13 URMAJO
Manager: J. Vermaas' Scheepvaart Bedrijf, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Krijn van der Meer, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PICP

Date/Name Ship 1954-08-02 HINK
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Borgers, Appingedam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign: PERV

Date/Name Ship 1961-05-09 PIAL
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Albert Scholten, Hoogeveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign: PGSV

Date/Name Ship 1974-12-11 SYLVIA VIII
Manager: Mayflower Transport & Trading Company N.V., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: Mayflower Transport & Trading Company N.V., Panama, Panama R.P.
Shareholder: Harm Roossien
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.

Date/Name Ship 1976-00-00 BASHCO
Manager: Faisal Hamoud Ali Hussein Bash, Kuwait, Kuwait
Eigenaar: Faisal Hamoud Ali Hussein Bash, Kuwait, Kuwait
Shareholder:
Homeport / Flag: Kuwait / Kuwait

Ship Events Data

1937-08-05: NvhN 06-08-1937: Delfzijl, 5 Aug. Heden werd van de werf van de Gebr. Niestern alhier met goed gevolg een motorschip, genaamd URMAJO, te water gelaten. Het schip heeft een D. W. van plm. 39§. ton en het wordt voorzien van een van 200 P.K. Het is gebouwd onder klasse Bureau Veritas en scheepvaart-inspectie, groote kustvaart voor rekening van kapt. H. K. v. d. Meer te Rotterdam.
Delfzijl, 6 Aug. Gisteren liep met goed gevolg te water het stalen motor-vrachtschip, genaamd „URMAJO", bestemd voor kapitein H. K. van der Meer te Rotterdam en gebouwd bij de scheepswerf Gebr. Niesten, alhier. Het schip is voorzien van dubbele bodem volgens systeem- Niestern en bestemd voor de groote kustvaart. Onmiddelijk werd de kiel gelegd voor een zusterschip, bestemd voor binnenlandsche rekening.
1937-09-14: Op 14-09-1937 als URMAJO, zijnde een motorvrachtschip, metende 874.58 m3, liggende te Delfzijl, door J.L. Kleijn, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Henderik Krijn van der Meer, schipper te Rotterdam, Boergoensche Vliet 40a, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1809 Z GRON 1937 op het achterschip aan S.B zijde in achterhoek dekhuis op verhoogd achterdek.
1937-09-16: NvhN 17-09-1937: Delfzijl, 16 Sept. Heden vond op de Eems de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. URMAJO, gebouwd op de werf van de Gebr. Niestern te Delfzijl voor rekening van kapt. H. K. van der Meer te Rotterdam, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie. Het is gebouwd met plaatvoorsteven en met kruiserhek en het is voorzien van een verlaagde dubbele bodem. Het heeft twee masten en twee laadboomen voor lasten van twee ton. Bij elke mast is een motorlier geplaatst. De voorste wordt gedreven door een Deutz motor van 7 P.K., de achterste door een van 10—12 P.K. De electrische installatie werd geleverd door de fa. J. van Bruggen te Delfzijl. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een Deutz motor van 200 P.K. geplaatst, die voorzien is van een Genie omkeerkoppeling, gefabriceerd door de Gebr. Niestern. De afmetingen zijn 41.50 X 7.30 X 3.08 M. Het D.W. bedraagt 410 ton, de bruto-inhoud 308.71 en netto-inhoud 142.44 Reg. ton. Het is voorzien van een stroomlijnroer en behaalde in ballast een snelheid van 9 ½ mijl.
1938-04-30: NvhN 30-04-1938: Delfzijl. Het motorschip URMAJO, kapt. Van der Meer, liep hier gisteren binnen met lichte motorschade. Het schip komt van Rotterdam en het is geladen met diversen bestemd voor Koningsbergen. Het zal de schade alhier herstellen.
1938-12-27: Algemeen Handelsblad 27-12-1938: URMAJO. (Londen, 24 Dec.) Het Nederlandsche motorschip "Urmajo", van Middlesbro naar Rotterdam, is vanmorgen op de Tees aan den grond geloopen. Het schip kwam later weer vlot en zette de reis voort. Van schade is niets bekend.
1939-05-03: Zaans Volksblad 03-05-1939: Moedige redding in de haven van Aberdeen. Onze stadsgenoot Theo Bestman, wonende in de Planciusstraat, is achttien jaar oud en koksmaat aan boord van het m.s. „Urmajo". Of beter: hij was aan boord van de „Urmajo" want Vrijdagmiddag, in de Engelse havenplaats Aberdeen, zag Theo Bestman een man in het water vallen. De drenkeling verkeerde in nood en zonder zich lang te bedenken nam koksmaat Bestman gekleed en wel een duik. Met een paar fikse slagen zwom Bestman naar den te water geraakte. Nog een duik en hij had hem te pakken. Met de hulp van andere onvarenden van de „Urmajo" zijn redder en geredde met een toegeworpen lijn aan boord gehesen. In het Aberdeense ziekenhuis zijn beiden de nadelige gevolgen van het frisse bad spoedig te boven gekomen. Maar Theo Bestman miste zijn boot en als ridder te voet keerde hij vandaag met een ander schip naar Amsterdam terug. Zijn koksgoed heeft hij er bij ingeschoten. Hopelijk zal via den consul nog een regeling kunnen worden getroffen voor de gederfde gage.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherland’s Shipping & Trading Committee te Londen. In beheer bij Freight Express Ltd. Nam deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië).
1952-12-02: Het Vrije Volk 02-12-1952: De bij Duinkerken op een wrak gelopen Nederlandse kustvaarder „Urmajo", die daarbij een groot gat in de boek kreeg, is te Terneuzen binnengelopen, waar het schip op de scheepswerf gerepareerd zal worden.
1957-10-03: Leeuwarder Courant 03-10-1957: Nederlandse coaster vroeg om assistentie Schip kreeg motorschade. De Nederlandse kustvaarder “HINK" heeft hedenochtend vroeg geseind, dat het motorschade had en zich ongeveer dertig mijl ten zuidwesten van het lichtschip Texel bevond. Het schip heeft twee vrouwen en een kind aan boord. Het vroeg of deze drie personen door een reddingboot van boord konden worden gehaald. De sleepboot „Maas" is ter assistentie uitgevaren en heeft de kustvaarder op sleeptouw naar Den Helder genomen.
1960-12-19: NvhN 19-12-1960: Groninger kustvaarder had geringe machineschade. De kustvaarder HINK van de rederij H. Borgers te Appingedam had zaterdag geringe machine schade. Het schip lag toen elf mijl ten noordwesten van Kaap Bishop aan de westkust van Engeland. Een Engelse kustvaarder en een Nederlandse sleepboot zeiden naar de Hink te gaan. De Hink seinde echter geen hulp nodig te hebben. Er was een koppeling vastgelopen, maar de Damster kustvaarder is op eigen kracht naar Cardiff gevaren, waar hij gelost wordt.
1961-04-07: NvhN 07-04-1961: HINK wordt PIAL. Het motorkustvaartuig Hink is door de rederij H. Borgers te Appingedam verkocht aan de heer A. Scholten te Hoogeveen, die het schip onder de nieuwe naam Pial in de vaart zal brengen. De Hink meet ongeveer 405 ton draagvermogen en heeft reeds eerder gevaren onder de naam Urmajo. Het schip behoort tot het gladdek-type en werd in 1937 gebouwd bij de Scheepswerf Gebr. Niestern & Co. te Delfzijl. In de machinekamer staat een 195 pk motor opgesteld.
1963-06-07: NvhN 07-06-1963: Twee aanvaringen bij Nieuwe Waterweg door dichte mist. Ongeveer twee kilometer buiten het noorderhoofd van de Nieuwe Waterweg hebben zich vanmiddag kort na elkaar twee aanvaringen voorgedaan, zeer waarschijnlijk tengevolge van de op zee hangende mist. Om half een botste de 1000 ton metende kustvaarder Hoop van de gebroeders Damhof uit Delfzijl op het uitgaande Amerikaanse vrachtschip American Archer. De Hoop kreeg een gat in de voorsteven, doch is op eigen kracht de Nieuwe Waterweg binnengelopen. Het schip was op weg van Antwerpen naar Stockholm, maar moest eerst nog even Rotterdam en Amsterdam aandoen. De American Archer is na even voor anker te hebben gelegen naar Boston doorgevaren. Een half uur later kwam de Nederlandse kustvaarder PIAL van A. Scholten uit Terneuzen en bevracht door Kamp's Scheepvaart- en Handelmij. te Groningen, in aanvaring met de Liberiaanse vrachtboot Breeze. Een vrouw en een kind stapten van de Pial (de ex-Hink) over op de Breeze, maar keerden later op hun eigen schip terug. Ook de Pial is de Nieuwe Waterweg binnengelopen. Het zal van het onderzoek van de experts afhangen, of het schip kan doorvaren naar Rotterdam.
1964-09-21: NvhN 21-09-1964: Coaster uit Appingedam bergt Engels jacht. De Nederlandse kustvaarder Pial (309 ton), afkomstig uit Appingedam en onderweg van Amsterdam naar Bristol met een lading superfosfaat heeft het Britse jacht Folaster, dat door storm in moeilijkheden was geraakt, naar de Engelse haven Margate gesleept. Zondagochtend rond tien uur belde de kapitein S. Visser, oud-Groninger via Scheveningen Radio zijn tegenwoordige reder Scholten in Terneuzen op om hem te melden, dat hij het jacht met de vier opvarenden op sleep had genomen. De heer Scholten was op dat moment in de kerk. Thuiskomend trachte hij op zijn beurt contact te maken met de Pial, hetgeen eerst tegen de avond gelukte. Toen hoorde hij dat kapitein Visser het jacht, dat onder meer een mast verspeeld had, veilig had afgeleverd. De Pial kwam door deze hulpverlening en door dezelfde storm die het jacht parten had gespeeld, ongeveer een dag achter op haar tijdschema.
1998-00-00: Final Fate:
Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Afbeeldingen


Omschrijving: URMAJO
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: URMAJO
Collectie: Oostmeijer, Jan
Vervaardiger: Foto Teunissen, Maassluis

Omschrijving: URMAJO
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: World Ship Photo Library
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: HINK
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: HINK
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: PIAL
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: PIAL
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: PIAL
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: PIAL
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: SYLVIA III
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Als BASHCO
Collectie: Heyboer, Ir. L.
Vervaardiger: Unknown