Inloggen
TYGER - ID 6759


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 103 Z APPING 1938
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 155
Launch Date: 1938-10-06
Delivery Date: 1938-11-17
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5729 Type (9 7/16-14 3/16)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 199.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 97.00 Net tonnage
Deadweight: 275.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 12700 Cubic Feet
Bale: 12000 Cubic Feet
 
Length 1: 37.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 36.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.49 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.64 Meters Depth, moulded
Draught: 2.44 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1938-11-18 TYGER
Manager: Hendrik Pepping, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Pepping, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIBW

Ship Events Data

1938-10-07: NvhN 07-10-1938: Delfzijl. Bij de N. V. Scheepswerf „Delfzijl" v/h. Gebr Sander, scheepsbouwers te Delfzijl, werd met goed gevolg een motorschip te water gelaten. Dit schip, in aanbouw voor rekening van kapt. H. Pepping te Nieuw Buinen, werd gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart. Het heeft afmetingen van 37.60 X 6.50 X 2.70 M. met een d.w. van 275 ton en wordt voorzien van een Brons motor van 150 pk.
1938-11-14: Op 14-11-1938 als TYGER, zijnde een stalen motorvrachtschip, groot 563.95 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 03-11-1938 no. 5825, liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 103 Z APPING 1938 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant lichtkap motorkamer.
1938-11-17: NvhN 17-11-1938: Delfzijl. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. TYGER, gebouwd bij de N. V. Scheepswerf „Delfzijl" v/h. Gebr., Sander te Delfzijl voor rekening van kapt. H. Pepping te Delfzijl, onder klasse Bureau, Veritas en Scheepvaartinspectie, groote kustvaart. Het schip is voorzien van een dubbele bodem en het heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 37.60 M. breedte op het spant 6.50 M. en holte in de zijde 2.70 M. Het meet bruto 199 en netto 97 Reg. ton, terwijl het d.w. 280 ton bedraagt,. Het is voorzien van een Brons motor van 150 p.k., waarmede het schip in ballasttoestand een snelheid van 8 1/2 mijl behaalde. Als hulpmotor bevindt zich in de motorkamer een Deutz motor van 7 8 p.k. voor het aandrijven van de pompen en de dynamo. Op het mastdek zijn twee motorlieren geplaatst, die elk door een Deutz motor van 7—8 p.k. aangedreven worden. Het hijschgerei voldoet aan de voorschriften van de Inspectie van Havenarbeid.
1940-05-00: Tijdens de oorlog in bezet gebied. Op 2 juli 1943 door de Duitsers gevorderd. 30 Juni 1945 teruggevonden in Bergen.
1941-04-29: De Tijd 29-04-1941: Geen eerste machinist aan boord: De Raad voor de Scheepvaart deed uitspraak in zake de klacht van den inspecteur-generaal voor de scheepvaart tegen de voormalige kapitein van het m.s. “TYGER”. Hij werd door de raad gestraft door hem voor de tijd van 14 dagen de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen, omdat hij zijn schip buitengaats gebracht had zonder dat een bevoegde eerste machinist aan boord was.
1946-02-15: Final Fate:
Onderweg met een lading chinaclay (poseleinaarde) van Par (13 februari vertrokken) naar Amsterdam in dichte mist ten zuiden van Goodwin Sands op 6 mijl van South Foreland ten gevolge van een aanvaring met het Amerikaanse oorlogsschip USS 'Edward R. Squibb' gezonken. De bemanning werd gered.
NvhN 16-02-1946: Na de aanvaring van de TYGER. Over het vergaan van de kustvaarder Tijger, welke door het Amerikaansche vrachtschip Etw. R. Squibb is overvaren wordt nader uit Londen gemeld: De gezagvoerder van de „Tijger" is H. Pepping. Hij verklaarde, dat hij zijn zoontje Johan met één arm boven water hield en met den anderen arm zwemmend, uitkeek naar zijn vrouw Elisa Maria, die hij door den zwaren mist niet kon vinden. Op een gegeven oogenblik zag hij een reddingsgordel drijven, waarin hij het kind plaatste. Eerst na ruim een uur in het ijskoude water te hebben doorgebracht vond hij zijn echtgenoote, die reeds door een der booten van het Amerikaansche vrachtschip was opgepikt. „Toen de Amerikaan ons midscheeps trof" zei een der schipbreukelingen, de stuurman Johan Schailoo, „klom ik in de mast, welk voorbeeld door een ander lid der bemanning, Joost Kuiper, werd gevolgd. Ik zag dat Kuiper verward raakte in de touwen en kon hem daaruit bevrijden. Daarna sprong ik overboord naar den Amerikaan, dien ik juist nog te pakken kon krijgen. Kuiper kroop over mijn lichaam heen aan boord en wij beiden kwamen behouden aan dek, waarop ik den kapitein mededeelde wat er gebeurd was. Hij liet twee booten strijken om de overige schipbreukelingen te redden. De tweede boot is negen uur later opgepikt door de Ben Machree, die verlofgangers aan boord had. Reuter meldt nog als namen van de overige leden der bemanning: Huub Vester, Evert den Hertog en Mathijs van der Marel.
De Tijd 16-02-1946: Het Ned. kustvaartuig „Tijger" is na een aanvaring met een Amerikaansch vrachtschip gezonken. De zeven opvarenden werden gered. Bij de reddingspogingen heeft een der sloepen van het Am. schip in den dichten mist het contact verloren. Er wordt naar gezocht.
De Graafschap-bode 19-02-1946: Het Ned. schip TYGER is onder de Engelsche kust na een aanvaring gezonken. De zeven opvarenden, waaronder een vrouw met haar baby van een jaar, konden worden gered.
Heerenveensche Koerier 18-02-1946: De Nederlandsche kustvaarder „TYGER" geladen met porseleinaarde, is op de Engelsche kust door een groot Amerlkaansch vrachtschip aangevaren en gezonken. De opvarenden werden gered, een vrouw en kind pas nadat zij anderhalf, uur op zee hadden rondgedreven.

Afbeeldingen


Omschrijving: Tyger 1938.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Tyger' (bj 1938)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown