Inloggen
TUKO - ID 6725


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1955
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5370400
Nat. Official Number: 3333 Z GRON 1955
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 2 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: G.J. van der Werff, Westerbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 273
Launch Date: 1955-05-04
Delivery Date: 1955-06-27
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10222 Type 4ED (290x450)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 384.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 205.00 Net tonnage
Deadweight: 484.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 26400 Cubic Feet
Bale: 24500 Cubic Feet
 
Length 1: 48.73 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 46.33 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.78 Meters Depth, moulded
Depth: 3.15 Meters Depth, moulded
Draught: 2.896 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1955-05-03 TUKO
Manager: Germ Tuil, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Germ Tuil, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIBC

Date/Name Ship 1964-02-28 GOLINA
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gerrit Duiker, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PEJE

Date/Name Ship 1976-01-23 HELENA VII
Manager: Raatjes Scheepvaart- & Handelmaatschappij B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Amara International Corporation B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: J. Raatjes, W.E.J. de Vries, Groningen en W.J. Haageman, Groningen.
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEPM

Date/Name Ship 1976-02-21 HELENA VII
Manager: Raatjes Scheepvaart- & Handelmaatschappij B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Amara International Corporation B.V., Panama, Panama R.P.
Shareholder: J. Raatjes, W.E.J. de Vries, Groningen en W.J. Haageman, Groningen.
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HP3446

Date/Name Ship 1982-00-00 HELENA VII
Manager: East West Shipping Co. Inc., Panama, Panama R.P.
Eigenaar: East West Shipping Co. Inc., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HP3446

Ship Events Data

1955-00-00: De naam TUKO is een acroniem van de achternaam van de eigenaar (Germ Tuil) en van die van zijn vrouw Alberdina Koopmans. (Alberdina Koopmans is op 19 maart 1900 geboren. Germ Tuil op 29 juni 1891. Zij trouwden op 19 februari 1920 in Groningen.)
1955-05-06: Op 06-05-1955 als TUKO, zijnde een motorschip in aanbouw (bouwnummer 273), nog niet gemeten, liggende te Westerbroek, door J.D.J. Postma, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3333 Z GRON 1955 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op kampanje, 5.40 m. uit hekplaat, 2.30 m. uit lengteas en 1.58 m. uit dek.
1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.
1960-01-26: Leeuwarder Courant 26-01-1960: Delfzijlster coaster op rotsen aan de Noorse kust. De Nederlandse kustvaarder „TUKO" is gisteravond omstreeks half elf gestrand op de rotsen twee mijl van Arendal aan de zuidoostkust van Noorwegen. De 384 ton metende in 1955 gebouwde kustvaarder, die thuis hoort in Delfzijl, is eigendom van de heer G. Tuil en vaart in charter voor Wijnne en Barends te Delfzijl.
1964-02-25: NvhN 25-02-1964: Coaster TUKO verkocht. Het te Delfzijl thuishorende motorkustvaartuig “Tuko” is door de heer G. Tuil aldaar verkocht aan de heer G. Duiker te Delfzijl. Het schip behoort tot het gladdek type en heeft een draagvermogen van ongeveer 485 ton. De Tuko werd in 1955 gebouwd bij Van der Werff's Scheepsbouw te Westerbroek (Gron.) en is voorzien van een 220 pk Brons dieselmotor. De nieuwe naam van de kustvaarder is nog niet bekend, de thuishaven blijft ongewijzigd.
1965-11-15: NvhN 15-11-1965: Geen hulp nodig. GOLINA uit Delfzijl in nood voor lerse kust. Het 384 ton metende schip „Golina" uit Delfzijl meldde zaterdagnacht voor de Zuidierse kust, dertig mijl ten zuidoosten van Cork, in nood te verkeren. De boot maakte zware slagzij doordat de lading was gaan schuiven. Later meldde de „Golina" geen hulp meer nodig te hebben. Een groot deel van de lading was overboord gezet en het schip had zich weer opgericht. Gistermorgen arriveerde de „Golina" veilig in Cork, waarheen zij ook op weg was.
1967-01-18: NvhN 18-01-1967: Groninger moet na ruzie van kustvaarder af. De kapitein van de kustvaarder GOLINA verleende in Harlingen op staande voet ontslag aan de 23-jarige opvarende K. W. uit Spijk (Gr.) wegens dronkenschap en handtastelijkheden. De jongeman verzette zich tegen dit ontslag en wilde het schip niet verlaten. De politie werd daarom gewaarschuwd. De jongeman werd meegenomen en als lifter meegegeven aan een Groninger autobestuurder, die naar Groningen moest.
1973-08-17: De Waarheid 17-08-1973: Nederlands schip in Britse haven doorzocht. De Britse politie is donderdag in Great Yarmouth in Norfolk aan boord gegaan van het Nederlandse vrachtschip GOLINA uit Delfzijl, op zoek naar illegale emigranten. Toen het schip afmeerde werd het op de kade opgewacht door drie politieauto's. De agenten waren drie kwartier aan boord, maar ze vonden alleen een lading kolen. De Golina was woensdag uit Rotterdam vertrokken. De Britse politie handelde waarschijnlijk op een tip uit Nederland. De kapitein van het 384 ton metende schip, H. van Vliet, zei: 'De Britse politie ziet blijkbaar iedereen dezer dagen voor smokkelaar aan. Ik werd over illegale emigranten ondervraagd, maar ik heb ze niets wijzer kunnen maken.
1976-01-09: NvhN 09-01-1976: Schip verkocht: de 480 ton d.w. metende gladdekker GOLINA van G. Duiker te Delfzijl verkocht aan een Panamese rederij, die het schip de naam HELENA gaf. Deze transactie kwam tot stand door bemiddeling van Amara International Corporation te Groningen in samenwerking met Wijnne en Barends te Delfzijl.
1992-00-00: Lloyd's Register 1992 laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is. (Heeft als laatste bericht van 09.09.1989 gevaren in de Banjul Area in Gambia.)

Afbeeldingen


Omschrijving: TUKO
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: TUKO
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: GOLINA
Collectie: Oostmeijer, Jan
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Kade

Omschrijving: Golina inbound Delfzijl in 1967.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Golina inbound Delfzijl in 1967.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: GOLINA in 07-1973
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Helena VII 1955 ex Golina ex Tuko.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: HELENA VII op 21-02-1976 te Groningen.
Collectie: Strojenga, Martin
Vervaardiger: Strojenga, M. (Martin)

Omschrijving: HELENA VII op 21-02-1976 te Groningen.
Collectie: Strojenga, Martin
Vervaardiger: Strojenga, M. (Martin)