Inloggen
TUBO - ID 6720


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5354949
Nat. Official Number: 1754 Z GRON 1936
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: two derricks
Lift Capacity: 1 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 155
Launch Date: 1936-07-29
Delivery Date: 1936-09-26
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5251 Type T (240x360)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 198.75 Gross tonnage
Net Tonnage: 115.06 Net tonnage
Deadweight: 260.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 14000 Cubic Feet
Bale: 13500 Cubic Feet
 
Length 1: 35.75 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 34.35 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.43 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.49 Meters Draught, maximum
Draught: 2.44 Meters Other
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-09-26 TUBO
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Bootsman, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIBM

Date/Name Ship 1955-06-30 TEMPO-D
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Dijken, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHEX

Date/Name Ship 1966-02-24 ARION
Manager: Maritima Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jurrien Kruidhof, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCUI

Date/Name Ship 1966-12-28 ARION
Manager: Maritima Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jurrien Kruidhof & Hendrik Alje Kuiper, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PCUI

Ship Events Data

1936-09-24: Op 24-09-1936 als TUBO, zijnde een motorvrachtschip, metende 563.02 m3, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Willem Bootsman te Delfzijl van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1754 Z GRON 1936 op het achterschip aan bakboordzijde in achterkant lichtkap motorkamer op verhoogd achterdek.
1936-09-28: NvhN 29-09-1936: Delfzijl, 28 Sept. Heden vond op de Eems de proefvaart plaats van het nieuwe motorschip TUBO, gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie bij de N. V. Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen voor kapt. Bootsman te Delfzijl. Het schip heeft een laadvermogen van ca. 250 ton. Het is van het kruiser hek type met de mast midscheeps. Het heeft twee stalen laadboomen, de voorste met een vermogen van 1½ ton, de achterste met een vermogen van 2 ton. De beide motordeklieren zijn op het mastdek geplaatst. In de motorkamer is een Brons motor van 150 p.k. geplaatst, waarmede het schip op de proefvaart een snelheid van plm. 9 mijl behaalde. Verder is hier nog een hulpmotor geplaatst voor het aandrijven van de diverse hulpwerktuigen. Het schip is van een stroomlijn-balansroer voorzien.
1936-10-31: NvhN 31-10-1936: Het Het motorschip “TUBO”, kapt. Bootsman, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is beladen met steenen en klei van Nykjöbing met bestemming Shoreham.
De Telegraaf 02-11-1936: Delfzijl, 31 Oct. Het m.s.”TUBO” dat als bijlegger te Delfzijl binnenliep, zette heden de reis voort.
1937-02-08: NvhN 08-02-1937: Delfzijl. Het motorschip “TUBO”, kapt. Bootsman, op weg van Bremen naar Exeter met een lading zout, kwam hier als bijlegger binnen.
NvhN 10-02-1937: Delfzijl, 9 Februari. Het motorschip “TUBO”, kapt. Bootsman, dat alhier als bijlegger binnen liep, heeft de reis weer voortgezet. Het schip is op weg van Bremen naar Exeter met een lading zout.
1937-04-10: NvhN 10-04-1937: Delfzijl, 10 April. Het motorschip “TUBO”, kapt. Bootsman, liep alhier als bijlegger binnen. De “Tubo” is beladen met tarwe op weg van Saxkjöbing met bestemming Hull.
1937-10-23: Op weg van Middelharnis naar Engeland met een lading uien in een orkaan terechtgekomen welke zorgde dat de deklast na enige uren overboord spoelde. Het schip arriveerde op 25 oktober in Boston. Na opening van de luiken bleek dat ook de lading in het ruim door het zeewater was aangetast. De lading werd gelost en het schip vertrok naar Rotterdam. Het kreeg onderweg lekkage en met behulp van een sleepboot kon men de werf van Vuyk in Capelle aan de IJssel bereiken. Na droogzetting bleek dat alle bodemplaten waren beschadigd. Na reparatie kwam het schip op 7 december weer in de vaart.
1937-10-27: NvhN 27-10-1937: Delfzijlster schip verliest deklading. Tijdens de storm op de Noordzee. Zooals wij gisteren meldden onder de rubriek Nagekomen Scheepstijdingen, is het m.s. „TUBO" Maandag te Boston aangekomen nadat een gedeelte van de deklading verloren was gegaan. De „Tubo" heeft het Zaterdag tijdens den hevigen storm die op de Noordzee heerschte, hard te verantwoorden gehad. Zij was van Middelhamis vertrokken met een lading uien voor Engeland. Onderweg werd zij door den storm overvallen, die zware zeeën over het dek joeg. Stuk na stuk van de deklading werd meegesleurd, doch de bemanning wist net schip op den kop van de golven te houden en slaagde er tenslotte in de Engelsche kust te bereiken, waar men Maandag in Boston Lincolnshire binnenliep. Ongeveer drie kwart van de deklading was men kwijt.
1938-06-24: NvhN 24-06-1938: Delfzijl, 23 Juni. Het motorschip “TUBO”, kapt. Bootsman, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is beladen met vischkuit van Wesermunde naar Douarnenez.
1940-03-12: De Maasbode: 13-03-1940: Reddingsboot gevonden. Hansweert, 12 Maart. De alhier binnengekomen motorschoener TUBO rapporteerde op de Noordzee 3 mijl N.W. van het vuurschip Newarp te hebben opgevischt een eikenhouten reddingsboot, gemerkt S. I. 111 D No. 517. De boot is van een Nederlandsch schip en is hier afgegeven aan den strandvonder.
1940-03-16: De Maasbode 16-03-1940: Nederlandsche kustvaarders redden schipbreukelingen. Duikboot in actie bij Westhinder? Gisteravond zijn de haven van Brugge binnengeloopen de Nederlandsche motorschepen „Netty" en “Catharina", die elk twee leden aan boord hadden van de bemanning van het Engelsche s.s. „Melrose". Dit schip zou volgens berichten uit Belgische bron Vrijdagmiddag omstreeks een uur in de omgeving van het lichtschip Westhinder op de Noordzee zijn getorpedeerd, toen het op weg was van Antwerpen naar Londen. De "Melrose", die 2500 ton groot was, had een bemanning van 23 koppen. Behalve de bovenbedoelde vier is, voorzoover bekend, slechts één hunner gered en wel door het Nederlandsche ms. “TUBO". De overige achttien worden vermist. Onder de geredden bevindt zich de kapitein. Nader wordt nog gemeld, dat het ongeluk is geschied in de nabijheid van Fairbankboei in de buurt van Westerhinder. De mogelijkheid van een mijnontploffing wordt intusschen niet uitgesloten geacht. De kapitein van de "Melrose" is gered door de "Nettie" van J. Vermaas' Scheepvaartbedrijf Rotterdam. De „Catharina" is eigendom van Solleveld's Scheepvaart- en Agentuur Mij. te Rotterdam; de „Tubo" van W. Bootsman te Delfzijl. Men koestert nog eenige hoop, dat de achttien vermisten zich in twee sloepen hebben weten te redden.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co. te Londen. Bevracht door Freight Express. In de nacht van 1 op 2 juli 1940 in de haven van Plymouth in brand geraakt. Twee bemanningsleden komen hierbij om het leven.
Eemsbode 12.11.1940: Brand aan boord van de 'TUBO' eist twee doden.Droevig bericht van het Roode Kruis. De eigenaar van het m.s. 'Tubo' de heer W. Bootsman te Delfzijl ontving dezer dagen via het Nederlandse Roode Kruis het bericht dat in het begin van Juli aan boord van zijn schip dat in de Londonsche haven lag, brand heeft gewoed waarbij twee leden der bemanning zwaar gewond zijn geraakt en in een ziekenhuis te London zijn overleden. Met behulp van de brandweer werd het schip behouden. De slachtoffers zijn: Stuurman Barend Lindeman uit Siddeburen en matroos, Jac. L. Nagelkerken uit Rotterdam.
Op i juni 1945 weer terug aan de eigenaar.
1948-09-00: Kreeg, op weg met een lading hout van Kotka (Finland) naar Delfzijl, problemen met de hoofdmotor. Werd op sleeptouw genomen door het m.s. 'Hoop' en kwam op 10 september te Delfzijl aan. Bij de Appingedammer Bronsmotorenfabriek te Appingedam werd de schade hersteld werd op 8 november weer in de vaart genomen.
1958-01-31: Het Vrije Volk 01-02-1958: Kustvaarder aan de grond. (Van een onzer verslaggevers) De Groningse kustvaarder „TEMPO D" is gistermiddag op het strand tussen Scheveningen en Monster aan de grond gelopen. De reddingboot uit Scheveningen voer uit en de sleepboot „Maas" van Leen Smit kwam de kustvaarder te hulp. Het schip zat op de Delflandse Hoofden. Tegen de avond wist de Groninger zich op eigen kracht los te werken. De „Tempo D" (198 bruto registerton) was onderweg van Hull naar Rotterdam. Zij is tegen middernacht de Waterweg binnengekomen.
1958-05-20: NvhN 20-05-1958 : Kapitein TEMPO D berispt. De Raad voor de Scheepvaart heeft de 54-jarige kapitein G. P. uit Dordrecht gestraft met het uitspreken van een berisping, omdat hij wegens zijn ondoordachte navigatie schuldig is bevonden aan 't vastlopen van zijn schip Tempo D op 31 januari van dit jaar bij Terheiden. De schade aan schip en zeewering was hierbij gering. De Tempo D, eigendom van de heer H. Dijken te Groningen, was op weg van Hull naar Rotterdam. Bij het aanlopen van de Nieuwe Waterweg maakte de kapitein naar net oordeel van de Raad enige fouten. De richtingzoeker aan boord was niet in orde. Kapitein P. had moeten zorgen, dat die in goede conditie bleef. Voorts verminderde de kapitein te weinig vaart en hield hij geen rekening met de stroom.
1960-01-18: Het Vrije Volk 18-01-1960: TEMPO D kon het zelf redden. (Van een onzer verslaggevers) In de nacht van zaterdag op zondag werd Hoek van Holland voor de tweede maal gealarmeerd voor een kustvaarder, die gevaarlijk slagzij maakte. Het was de 199 ton metende Tempo D van de Groningse rederij Poseidon. Opnieuw gingen de redders in de reddingboot President Jan Leis en ging een sleepboot het zeegat uit. De Tempo D kon echter de moeilijkheden zelf klaren door een deel van de deklast overboord te zetten. Daardoor werd de slagzij ongedaan gemaakt en kon het schip de reis naar Rotterdam op eigen kracht vervolgen.
1962-02-16: Coastal Shipping, februari 1962: Vrijdagnacht 16 februari 1962 kwam de 'TEMPO-D' op de Noordzee in moeilijkheden, toen het schip tijdens een reis van Bornholm naar Dronten met een lading grasmeel, in zwaar weer zijn deklast verspeelde. Eerst zondagmiddag 18 februari zagen de vijf bemanningsleden van de 'Tempo-D' de sleepboot 'Titan' van Wijmuller naderen. Met slagzij naar bakboord werd de 'Tempo-D' naar Delfzijl gesleept.
1962-02-19: De Telegraaf 19-02-1962: Kustvaarder overleefde noodweer. Delfzijl, maandag. De Groningse kustvaarder TEMPO-D, (250 ton) die sinds vrijdagnacht bij een zware storm bij Norderney in nood verkeerd heeft, is gisteren de haven van Delfzijl binnengebracht door zeesleper „Titan". De woedende golven hebben in de neus van de kustvaarder een paar fikse deuken geslagen, een ijzeren trap van gangboord naar achterdek werd finaal vermorzeld door het beukende water en de deklading is weggespoeld. Niemand van de vijf koppen tellende bemanning liep echter letsel op.
1962-02-19: De Waarheid 19-02-1962: Talrijke schepen in nood. Een gezonken,vijf vermist. Talrijke schepen zijn vrijdag en zaterdag ln moeilijkheden gekomen door de orkaan, die vooral in het noordelijke deel van de Noordzee de golven huizenhoog opjoeg. Minstens één schip — de uit Denemarken afkomstige „Lorenz Nielsen" is gezonken. Vijf andere schepen worden vermist, namelijk een Duitse kustvaarder en vier Deense vaartuigen. Onder de schepen die in nood verkeerden, bevond zich de Nederlandse kustvaarder „Tempo D". Het schip liep vrijdagavond machineschade op. „Wij zijn in een zeer slechte toestand en hebben meteen hulp nodig", riep gezagvoerder Hoeksema de ether in. De Duitse en Hollandse sleepboten, die in de havens langs de Duitse bocht gemeerd lagen, lieten de kapitein roepen. Zij waagden het niet de orkaan te trotseren. De IJmuider zeesleper „Titan" durfde het wel aan. Die voer de „Tempo D" tegemoet. Schipper Hoeksema accepteerde uiteraard het aanbod van de „Titan" om de „Tempo D" binnen te brengen, ook al was de sleepboot nog een flink eind verwijderd. Bedankt......De Duitsers, die hier lucht van hadden gekregen, boden zich toen toch aan om de kustvaarder op te pikken. De „Tempo D"-kapitein weigerde dit echter. „Ik neem de Titan", seinde hij. „Die is onmiddellijk voor mij gaan varen. Jullie wordt bedankt". De „Tempo D" is zondagavond behouden in Delfzijl gebracht. De neus van de kustvaarder was door de woedende golven ingedeukt. Voor de Nederlandse kust bevonden zich verder in moeilijkheden de kustvaarder „Zeus 2", de vrachtvaarder „Bari" en de kustvaarder „Antje Oltman", alle afkomstig uit Duitsland. In de monding van de Weser verspeelde vrijdagavond het Pakistaanse vrachtschip „Yousouf Baksh" zijn ankers. Het schip raakte stuurloos en kwam vast te zitten op een zandplaat. Hetzelfde overkwam een Zweeds vrachtschip in de Elbemond. Dit vaartuig werd ook op een zandplaat gespoeld. Zaterdagavond, toen het stormweer nog steeds noordwest windkracht 8 was, strandde het Britse schip „Kindgate" op de rotsen van Farnee-eiland. Tussen Den Helder en Harlingen Is het Engelse motorvrachtschip „Swift" zondagavond nabij het Oude Vlie op een zandbank gelopen.
Het Vrije Volk 19-02-1962: Orkaan brengt vele schepen op Noordzee in moeilijkheden. (Van een onzer verslaggevers.) De orkaan heeft op de Noordzee tussen vrijdag- en zondagavond zeker negentien schepen in moeilijkheden gebracht. De kuststations ontvingen onafgebroken verzoeken om hulp. De marconisten van Norddeich-radio in de Duitse Bocht konden de stroom SOS-seinen nauwelijks verwerken. Daar woedde de orkaan het hevigst. Het hoog opgezweepte zeewater zocht een uitweg naar de Elbe en Weser. De Duitse Antje Oltman (400 brt.) werd op de kust van het Duitse Waddeneiland Spiekeroog geworpen. Het Zweedse. vrachtschip Silona (2261 brt.) strandde in de Wesermonding. De Pakistaanse Yousuf Baksh (5975 brt.) liep in de Wesermonding op de Robbenplaat. Zelfs zondagavond strandde er nog een schip: het Britse weekbootje Swift (800 brt.) bij Vlieland. De reddingboot Insulinde loodste op dat moment de Griekse Gostss (395 brt.) uit de ondiepe Lauwerszee, nadat dit schip over een paar gevaarlijke banken was geslagen; Kapitein W. D. Hoeksema en zijn vierkoppige bemanning van de Groningse kustvaarder “TEMPO D” (250 brt.) konden de grond wel kussen, toen zij na een zware strijd tegen de orkaan zondagmiddag eindelijk in Delfzijl aan wal konden stappen. De gehavende Tempo D. werd daar door Titan van Wijsmuller binnengesleept. De deklading van de Tempo D. was verdwenen. Een dikke ijzeren trap van gangboord naar het achterdek was vernield. Grote deuken zaten in de steven. Van vrijdagnacht tot. zaterdagmiddag, zond kapitein Hoeksema onafgebroken noodseinen uit. Zaterdagmiddag werden zijn smeekbeden verhoord. Toen dook ineens de Titan in zijn omgeving op. Vrijdagnacht ontstond in de orkaan verwarring in het Elbe-Wesergebied. Norddeich-radio deed wat het kon. De marconisten presteerden bijna het onmogelijke. Voortdurend peilden zij de posities van de in nood verkerende schepen: Antje Oltman, Fokke de Jong (die twee man verspeelde), Tempo D. en Yousuf Baksh. Een redding- en bergingsactie bleef echter uit. De Westduitse- zeeslepers Atlas en Seefalke konden Borkum en Cuxhaven niet verlaten. Zij lieten niets van zich horen. De Duitse reddingkruisers Ruhrstahl, Herman Appelt en President Heusz stonden machteloos tegenover de orkaan. De Holland en Doggersbank van Doeksen op Terschelling voeren niet uit. In ons gebied speelde het zich niet af, zei de rederij Doeksen. ons zaterdagmiddag. Wel.vertrokken zeeslepers uit IJmuiden naar. het bij Scheveningen in nood- verkerende Duitse schip Bari (1820 brt). , Toen het na de woeste stormnacht zaterdag eindelijk dag werd en de wind iets afnam, kwam er verandering in deze onbevredigende situatie. Het lijstje van de in nood verkerende schepen werd nog steeds langer. De Heerengracht zag in het Wesergebied een omgeslagen schip drijven maar zondagavond was er omtrent de herkomst van dit schip nog niets bekend. Vele Deense vissers riepen om hulp. De Lorenz Nielsen verging bij Noorwegen. Twee van de vier opvarenden werden gered. De Deense Toeroevig en Karna worden vermist. By Esbjerg kwamen de IJslandse treiler Juni en de Noorse: Eger in nood. Zij werden geholpen. Op de lijst van vermiste schepen stonden toen ook de Deense Majlith en de Duitse Ute Parchmann. Op de rotsen
De Britse Kingsgate liep op de rotsen van het Farn-eiland. Het schip sloeg lek. De luiken van ruim 1 van het Griekse Treis lerarchai (7275 brt.) werden voor de Deense kust ingeslagen. Zaterdagavond had de bemanning het schip zelf weer onder controle. De Griekse Costin (8474) dreigde bij Schiermonnikoog te stranden. Atlas en Holland boden hulp aan. De Costin klaarde het zelf. De Deense schoener Vila, kwam In botsing met de Duitse Jan Suhr en zonk. De kapitein verdronk. De Poolse Slawno (2557 brt.) sloeg tegen de brug tussen Seeland en Masnedö in Denemarken. Het treinverkeer over deze brug stagneerde.
1963-08-08: Leeuwarder Courant 08-08-1963: Groninger coaster bij Stockholm gestrand. Het 199 ton metende Nederlandse vrachtschip „TEMPO D" (N.V. Scheepvaartbedrijven Gruno, Groningen) is vanmorgen by Stockholm in dichte mist aan de grond gelopen. De vijf bemanningsleden verkeren niet in gevaar. De „Tempo-D" was op weg van België naar Turku in Finland. De gezagvoerder werd twee dagen geleden ziek en daar om ging het schip eerst naar Zweden. De Zweedse kustwacht zal hem van boord halen en naar een ziekenhuis ten noorden van Stockholm brengen.
De Telegraaf 09-08-1963: Kustvaarder liep op zandbank. Van een onzer verslaggevers. Delfzijl, vrijdag. De Groninger kustvaarder „Tempo D", die gisterochtend tijdens dichte mist voor de oostkust van Zweden op een zandbank was gelopen, is gistermiddag vlot gekomen en naar Lidingoe gesleept. Een boot van de kustwacht in Soederham heeft, nadat het schip was vastgelopen, de kapitein, F. Majoor, van boord gehaald en naar het ziekenhuis te Norrtaelje, 27 km buiten Stockholm, gebracht. De kapitein was al twee dagen ziek en had koorts ten gevolge van een infectie aan het been.
1964-10-09: NvhN 09-10-1964: Voor Engelse kust. Groninger coaster aan de grond en weer vlot. De Groninger coaster TEMPO D, die voor de Engelse kust aan de grond was gelopen, kon vanmorgen om twintig minuten over zeven weer op eigen kracht koers zetten naar Amsterdam. Het schip van de Groninger rederij H. Dijken, dat vaart voor Kamp's Scheepvaart en Handelsmij. N.V. had om sleepboot hulp en bijstand van een reddingboot gevraagd. De reddingboot van Cromer was daarop uitgevaren maar behoefde verder niet in actie te komen. De 199 ton metende Tempo-D, die vijf bemanningsleden aan boord heeft, liep ter hoogte van Great Yarmouth aan de grond.
1971-11-00: Final Fate:
Verkocht en in gebruik als opslagschip door Frans Rijsdijk te H.I. Ambacht en in oktober 1972 door deze firma gesloopt


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1966
Kapitein: Kuiper, Hendrik Alje

Afbeeldingen


Omschrijving: Akte Kadaster d.d. 05-10-1936.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Tubo 1936
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TUBO
Collectie: Reineking, Klaas
Vervaardiger: Nautical Photo Agency, Suffolk
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Tubo 1936.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Tempo D 1936 ex Tubo
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Duncan, Alex

Omschrijving: Arion 1936 ex Tempo D ex Tubo.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Arion' (ex 'Tubo')
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

NvhN 230158
Machinist met helikopter terug naar schip.
Machinst B. Vaartstra uit Delfzijl is gisteren per hefschroefvliegtuig van de Britse luchtmacht  tijdens een zware sneeuwstorm op zijn bij Hull liggend schip, de Groninger kustvaarder TEMPO D teruggekeerd. De TEMPO D had op weg van Rotterdam naar Hull averij gekregen en de kapitein had voor Hull het anker laten vallen. Vissers brachten de machinist aan wal, waar hij onderdelen wilde halen, die hij bij de reparatie nodig had.
Door de storm echter konden de vissers hem niet terug brengen. De RAF stelde toen een hefschroefvliegtuig beschikbaar, dat het weer trotseerde en Vaartstra in storm en sneeuw  aan een touw op het dek van de TEMPO D liet zakken. De TEMPO D is eigendom van de heer H. Dijken te Groningen.

NvhN 010258
TEMPO D gestrand en weer vlot.
De kustvaarder TEMPO D van de heer H. van Dijken te Groningen is gisteren tussen Scheveningen en Monster, ongeveer ter hoogte van Terheyden, op het strand gelopen. Inmiddels is het schip weer vlot gekomen. De 198 brt metende TEMPO D, die in time-charter vaart op de lijndienst Rotterdam—Hull voor Intership te Rotterdam, was op weg naar de Maasstad, toen het schip vastliep. Uit Scheveningen voer de reddingboot uit en uit Hoek van Holland de sleepboot Maas, die naar de Delflandse Hoofden gingen, waar de kustvaarder bij kalm weer, maar in dichte mist, was vastgelopen. Hulp was echter niet nodig, want de TEMPO D kwam gisteravond om half tien op eigen kracht vlot. Twee uur later was het schip de Nieuwe Waterweg binnengelopen. Voor de bemanning onder kapitein G. Pik heeft geen gevaar bestaan. Zoals men zich zal herinneren lag het schip enige tijd geleden met machineschade aan de Engelse kust. De machinist, die onderdelen had gekocht, kon wegens de sneeuwstorm niet naar de boot terugkeren en is toen aan een touw uit een helikopter op het dek neergelaten.

NvhN 180160
Deklading overboord - Groninger kustvaarder TEMPO D maakte 50 graden slagzij.
(Van onze Rotterdamse correspondent). Zes man — de oudste de 27 jarige kapitein, de jongste het 17-jarige koksmaatje — hebben in de nacht van zaterdag op zondag op de Noordzee gevochten voor het behoud van hun scheepje, de 199 ton metende en 24 jaar oude Groninger kustvaarder TEMPO D. Een tijd lang was hun situatie hopeloos. Vier vuurpijlen brachten de reddingboot KONINGIN WLLHELMINA uit Westkapelle naar de plaats B vlak bij het Goeree, waar de mannen hun strijd niet opgaven. Ook de sleepboot GELE ZEE voer uit. Maar na ruim drie uur hadden zij alle werk zelf geklaard. Op eigen kracht koerste de TEMPO D naar de Waterweg. De coaster ligt nu in de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen.
Zaterdagmiddag voer de TEMPO D van de reder H. Dijken uit Groningen de Waterweg uit  met een in Rotterdam geladen lading hout voor Londen. Het had een flinke deklast.
Toen de kustvaarder al een eindweegs buitengaats was begon zij slagzij te maken. De situatie verslechterde snel. Binnen enkele  ogenblikken bedroeg de slagzij al rond 50 graden. Het water stroomde via de WC binnen, in de roef en hut ontstond een flinke ravage. Gerard Toxopeus uit Leeuwarden, 27  jaar en nog maar kort kapitein, besloot tot de enige maatregel die nog overbleef. Samen met een paar bemanningsleden klom hij op de deklading om een flink deel over boord te zetten. Er stond een flinke grondzee. Het vroor hard en een sneeuwbui striemde hen in het  gezicht. Het was een hopeloos karwei, waarbij de venijnige koude snel doorwerken bijna onmogelijk maakte. Vijfendertig ton hout hebben zij over de reling  gewerkt. Toen kwam het scheepje steeds rechter te liggen en na drie uur en twintig minuten sjouwen lag het weer vrij vast op de golven. De zes man behoefden niet over te stappen op de inmiddels langszij gekomen reddingboot en ook de GELE ZEE behoefde geen assistentie te verlenen.
De TEMPO D zette koers terug naar Vlaardingen, waar zij gistermorgen binnenliep. Er was een flinke scheur in de hut. Aan boord waren behalve de kapitein de 23-jarige stuurman Bart Geverink uit Enschede, de 26-jarige machinist Willem Bakema uit Groningen, de 20-jarige matroos Johannes Groese uit Amsterdam, de 19-jarige matroos onder de gage Frans Kleian uit Amsterdam en de 17-jarige kok Geert Reinders uit Groningen.

NvhN 020164
Groninger coaster op sleep naar Harwich
De Groninger kustvaarder TEMPO D (199 ton) heeft gisteren van circa zes uur 's morgens tot één uur des middags met machineschade rondgedreven op de Noordzee, ongeveer 120 mijl ten westen van Hoek van Holland.
Tegen 1 uur maakte de zeesleepboot GELDERLAND van Bureau Weismuller uit IJmuiden vast aan de coaster, die gisteravond Harwich werd binnengesleept. De TEMPO D, die eigendom is van de heer H. Dijken uit Groningen, was met een lading graan onderweg van Rotterdam naar Ipswich. Kapitein is de heer H. Bos uit Dokkum.