Inloggen
TIM - ID 6560


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1941
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5361447
Nat. Official Number: 120 Z APPING 1941
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 166
Delivery Date: 1941-05-00
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Nr. 3179 Type (280x400)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 94.00 Net tonnage
Deadweight: 275.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 14000 Cubic Feet
Bale: 13000 Cubic Feet
 
Length 1: 37.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 35.44 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.54 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.48 Meters Depth, moulded
Draught: 2.47 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1941-02-26 TIM
Manager: Willem Boll, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: V.o.F. 'Motorschip Tim', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Willem Boll, Jacob Sander (tot 7.5.1957), Harmannus Johannes, Josephus Wijnandus en Gerardus Josephus Bodewes en Gerhardus Luitje Sander
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHZU

Date/Name Ship 1941-05-00 WALCHEREN
Manager: Deutsches Reich, Hamburg, Germany
Eigenaar: Deutsches Reich, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Additional info: Mutatie niet geheel zeker.

Date/Name Ship 1945-08-00 WALCHEREN
Manager: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PILS
Additional info: Mutatie niet geheel zeker

Date/Name Ship 1945-12-00 TIM
Manager: Willem Boll, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: V.o.F. 'Motorschip Tim', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Willem Boll, Jacob Sander (tot 7.5.1957), Harmannus Johannes, Josephus Wijnandus en Gerardus Josephus Bodewes en Gerhardus Luitje Sander
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHZU

Date/Name Ship 1967-08-15 TAIRLAW
Manager: Thames Services (Marine) Ltd., Tilbury, Great Britain
Eigenaar: Thames Services (Marine) Ltd., Tilbury, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Tilbury / Great Britain
Callsign: GYDG

Date/Name Ship 1973-00-00 TAIRLAW
Manager: Universal Welding & Construction Co. Ltd, Gravesend, Great Britain
Eigenaar: Universal Welding & Construction Co. Ltd, Gravesend, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Gravesend / Great Britain
Callsign: GYDG

Date/Name Ship 1975-00-00 TAIRLAW
Manager: J.J. McKenna, London, Great Britain
Eigenaar: J.J. McKenna, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: GYDG

Date/Name Ship 1977-00-00 TAIRLAW
Manager: A.H. Joseph & B.A. Avril, London, Great Britain
Eigenaar: A.H. Joseph & B.A. Avril, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign: GYDG

Ship Events Data

1941-00-00: Besteld door J. Aaldringh, Delfzijl. Tijdens de bouw verkocht.
1941-02-26: Het schip wordt 26 februari 1941 bij het Kadaster teboekgesteld met als eigenaar: Vennootschap onder Firma: Motorschip 'Tim', gevestigd te Delfzijl, met als boekhouder Willem Boll, makelaar te Delfzijl.
1941-03-04: Liggende te Delfzijl, door J.H. Kleijn, scheepsmeter te Groningen, als 'TIM', zijnde een motorvrachtschip, groot 566,52 m3 bruto-inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 28.01.1941 Nr. 6270 definitief van brandmerk 120 Z APPING 1941 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B zijde in achterkant lichtkap motorkamer 5.50 m. van hekplaat, 0.75 m. uit lengteas en 1.50 m. boven dek, zulks in overeenstemming met de daartoe strekkende opgave van den bewaarder der hypotheken te Appingedam, gedagteekend 26 Februari 1941.
1941-05-00: Door de Duitsers gevorderd en als 'Walcheren' ingezet voor de vaart op Noorwegen. In mei 1945 eigendom Staat der Nederlanden.
1955-02-25: Leeuwarder Courant 25-02-1955: Jan zat aan boord van een vreemd schip. Avontuur van driejarige kleuter uit Delfzijl. Jan, het driejarige zoontje van kapitein Brouwer van de Delfzijlster kustvaarder „TIM", die Woensdag een lichte aanvaring had met het lichtschip "Elbe 3" in de Elbemonding, is het onderwerp van het sterke maar ware verhaal, dat de bemanning van het lichtschip gisteren vertelde. Woensdag botste in een dichte mist de „Tim” tegen het lichtschip en nam een stuk van de railing mee. Toen de bemanning van de „Elbe 3" de lichte schade had opgenomen, zag zij tot haar stomme verbazing op het dek een kleuter, blootsvoets en in pyama, zitten. De kleine trilde van kou en angst en antwoordde niet op hun vragen. De lichtschipmannen namen de kleuter mee naar de kajuit, gaven hem warm drinken en snoepjes en stopten hem toen onder de wol. Enige uren na de aanvaring trok de mist op. Het was toen al middag geworden. Opeens verscheen de „Tim". Deze Delfzijlster kustvaarder bleek het schip te zijn geweest, dat met de „Elbe 3" in aanvaring was gekomen. Toen bleek ook, dat de kleuter Jan heette en het zoontje was van kapitein Brouwer van de „Tim". Doodgelukklg namen Brouwer en zijn vrouw hun Jantje weet aan boord. Brouwer en zijn vrouw vertelden de toedracht. Toen een aanvaring met de „Elbe 3" niet meer was te vermijden had mevrouw Brouwer de kleine Jan, die nog lag te slapen, uit zijn bedje gegrist en was met hem in de armen naar het dek gegaan, in haar doodsangst zette zij op het ogenblik van de aanvaring Jan op het dek van het lichtschip. Voor zij zelf ook had kunnen overstappen, was er al weer te veel ruimte tussen beide verschansingen ontstaan. In de uren, die volgden op de aanvaring had de „Tim" wanhopig in de mist gezocht naar het geheimzinnige schip, dat de kleine Jan aan boord moest hebben.
1959-01-19: Leeuwarder Courant 19-01-1959: „TIM" liep aan grond bij Terschelling. Gisteravond kwart voor negen is de 199 ton metende kustvaarder „Tim" van de rederij W. Boll c.s. te Delfzijl tijdens dichte mist in het Vlie tussen Terschelling en Vlieland op de ondiepte westnoordwest van de lichtboei voor het Schuitengat bij de Noordsvaarder gelopen. Het schip liep een lek in de machinekamer op. De reddingboot „Brandaris" van Terschelling voer uit, maar de vijf opvarenden bleven aan boord. Even voor half een vannacht heeft de sleepboot „Stortemelk" van Doeksen op Terschelling de „Tim" vlotgesleept en naar Harlingen gebracht. Met pompen werd het in de machinekamer binnenstromende water weggepompt.
Het Vrije Volk 19-01-1959: Kustvaarder gestrand en weer vlot. Ruim twee uren heeft gisteravond de 199 ton metende kustvaarder Tim van de rederij W. 801 l uit Delfzijl in een bijzonder benarde positie verkeerd tussen Vlieland en Terschelling, dicht bij de branding. Kapitein Hoeksema seinde om kwart voor negen naar radio Scheveningen dat hij in dichte mist aan de grond was gelopen in het Stortemelk. Hjj kon zijn positie toen niet opgeven. Het schip maakte onmiddellijk water in de machinekamer, het binnenstromende water werd met pompen gekeerd. De reddingboot Brandaris van Terschelling koos direct zee, en kwam om half tien langszij. De Tim had toen voor alle zekerheid al een reddingsloep te water gelaten. De sleepboot Stortemelk van de rederij Doeksen te Terschelling, vergezeld van een loodsboot, moest langer zoeken, zij maakte om elf uur vast aan de Tim. Op de kustvaarder had inmiddels een catastrofe gedreigd toen de pompen door het ingezogen zand dienst weigerden, dit euvel was echter binnen een kwartier verholpen. De Stortemelk trachtte de Tim vlot te krijgen, en zou het met Noorse kalk geladen vaartuig (dat op weg was naar Zwolle) naar Harlingen slepen. Nog voor het hoog water werd hebben de pogingen van de Stortemelk succes opgeleverd. Omstreeks half één heeft de sleep koers gezet naar Harlingen.
Leeuwarder Courant 20-01-1959: De stranding van de „Tim" Kapitein: oorzaak was niet brandende boei. De stranding van het 199 ton metende kustvaartuig „Tim", dat in Delfzijl de thuishaven heeft en dat — zoals wij gisteren al hebben bericht — zondagavond ten noordwesten van de brulboei in het Schuitegat bij Terschelling aan de grond liep, is te wijten (zulks althans volgens de kapitein) aan het feit, dat het licht van boei 5 in het Stortemelk niet brandde. Het schip zou daardoor in de dichte mist uit de koers zijn gelopen, aldus de kapitein. Van bevoegde zijde vernamen wij, dat inderdaad lichtboei 5 niet brandde. Door de dichte mist. die de gehele dag heerste, kon men dit niet op Vlieland en Terschelling constateren, anders was vanzelfsprekend het euvel direct verholpen. Het komt vrij dikwijls voor, dat lichtboeien niet branden, omdat bij slecht weer door het schokken en stoten op de golven en het rukken aan de verankering de tere kousjes kapot gaan, waar. door dan dus het licht uitvalt. Met dat feit dienen zeevarenden altoos rekening te houden. Wanneer een baken (waardoor dan ook) niet zichtbaar is, moet men extra voorzichtigheid betrachten, aldus onze zegsman. En zulks in het bijzonder bij mistig weer.
1967-09-15: NvhN 15-09-1967: Delfzijlster coaster naar Engeland verkocht. De Rederij Tim (firma W. Boll) te Delfzijl heeft het motorkustvaartuig TIM naar Engeland verkocht. De nieuwe eigenaars zullen het schip op de Engelse kust gaan inzetten als bevoorradingsschip voor grote tankers. De Tim behoort tot het gladdektype en werd in 1941 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Gebr. Sander te Delfzijl. De kustvaarder heeft een draagvermogen van ongeveer 275 ton en is voorzien van een 150 pk.-dieselmotor. De Tim is reeds eerder in de vaart geweest onder de naam Walcheren.
1984-11-07: Final Fate:
Tijdens de orkaan Klaus te Portsmouth (Dominica) door een vloedgolf tegen de zeedijk geworpen en vol water gelopen. Total loss verklaard. Komt in 2001 niet meer in Lloyd's voor.


Afbeeldingen


Omschrijving: TIM
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TIM
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: TIM in 1967
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: TIM
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: TIM
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend
Onderwerp: Kade

Omschrijving: TAIRLAW
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TAIRLAW
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TAIRLAW
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TAIRLAW
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TAIRLAW 15 maart 1973 Antwerpen
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: TAIRLAW te Portsmouth op 05-12-1984
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: TAIRLAW
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Perchoc, Yvon

Omschrijving: TAIRLAW
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Sloop