Inloggen
SYLVIA OMEGA - ID 6371

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1978
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 7703015
Nat. Official Number: 4896 Z GRON 1978
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Masten: Gearless
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Tille Scheepsbouw B.V., Kootstertille, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 208
Launch Date: 1978-03-03
Delivery Date: 1978-04-18
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 12
Power: 2400
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 12014 Type 12TD200 (220x380) 600rpm.
Speed in knots: 12.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1599.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1102.00 Net tonnage
Deadweight: 3214.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 3859 Cubic Meters
Bale: 3534 Cubic Meters
 
Length 1: 81.72 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 74.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 14.08 Meters Breadth, extreme
Depth: 6.61 Meters Depth, moulded
Draught: 5.50 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1998
Type: Remeasurement
Omschrijving: In 1998 hermeten: GT 1951, NRT 1047, DWT 3265.

Ship History Data

Date/Name Ship 1978-04-06 SYLVIA OMEGA
Manager: Sylvia Cargo B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sylvia Cargo B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHVL

Date/Name Ship 1985-04-10 ZOMERHOF
Manager: Heinrich Hanno & Co B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij Combi Trader C.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIYJ

Date/Name Ship 1993-04-00 BENGALEN
Manager: Heinrich Hanno & Co B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Shipping Company Bengalen N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (NA) / Netherlands Antilles
Callsign: PJQA

Date/Name Ship 1998-03-25 BENGALEN
Manager: Heinrich Hanno & Co B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: B.V. Shipping Company Bengalen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFST
Additional info: 08.04.1998 nieuw brandmerk: 19155 Z R 1998

Date/Name Ship 2002-02-06 ANAS J
Manager: Dolphin Shipping & Services Co., Tartous, Syria
Eigenaar: Sea Bird Shipholding S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Phnom Penh / Cambodia
Callsign: XUBF8
Additional info: 02-02-2002 renamed at Rotterdam.

Date/Name Ship 2003-12-00 ANAS J
Manager: B & B Shipping & Trading, Tartous, Syria
Eigenaar: Dolphin Shipping & Services Co., Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Tartous / Syria
Callsign: YKQN

Date/Name Ship 2009-01-15 ANAS J
Manager: B & B Shipping & Trading, Tartous, Syria
Eigenaar: Dolphin Shipping & Services Co., Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Tartous / Syria
Callsign: YKQN

Date/Name Ship 2011-03-00 OLA
Manager: North Sea Co. Ltd., Tartous, Syria
Eigenaar: North Sea Co. Ltd., Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Tartous / Syria
Callsign: YKQN

Date/Name Ship 2011-08-00 OLA
Manager: North Sea Co. Ltd., Tartous, Syria
Eigenaar: North Sea Co. Ltd., Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Basseterre / St. Kitts & Nevis
Callsign: V4IG2

Date/Name Ship 2018-02-23 NOKA
Manager: Safe Sea Services S.A.R.L.
Eigenaar: Medlevante Overseas Ltd.
Shareholder:
Homeport / Flag: Moroni / Comoros
Callsign: D6A2294

Date/Name Ship 2018-06-00 NOKA
Manager: Neptunus Co. Ltd., Lattakia, Syria
Eigenaar: Neptunus Co. Ltd., Lattakia, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Lattakia / Syria
Callsign: YKRY

Ship Events Data

1978-03-06: Leeuwarder Courant 06-03-1978: SYLVIA OMEGA te Kootstertille van stapel gelopen. Kootstertille - Vrijdagmiddag vond op de werf van Tille Scheepsbouw BV te Kootstertille de vlotte tewaterlating plaats van het motorschip Svlvia-Omega. Het schip behoort tot een serie van zes gelijke schepen, die voor de kustvaartrederij Svlvia uit Hoogezand zijn gebouwd. Drie van deze schepen liepen bij Tille Scheepsbouw BV van stapel; de andere drie werden op werven in Groningen gebouwd. Mevrouw G. Offringa-de Boer uit Drachten, aandeelhoudster van de rederij, verrichtte de doop van het schip, dat de volgende maand zal worden opgeleverd. De Sylvia-Omega heeft een lengte over alles van 81,70 meter, een breedte van 14 meter en een diepgang van 5,50 meter in geladen toestand. Het draagvermogen bedraagt 3.170 ton. Het schip kan een snelheid halen van 12,6 knoop als het geladen is. De zes schepen zijn gebouwd volgens een ontwerp van het Conoship ontwerp bureau. Bij Tille Scheepsbouw BV zal nu een bitumentanker van ruim 80 meter worden gebouwd in opdracht van de rederij Theodora-Tankers te Rotterdam.
1978-04-10: Op 10-04-1978 als SYLVIA OMEGA, zijnde een motorschip, metende 4531.69 m3 bruto verplaatsing volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage d.d. 28-03-1978, no. 18561, liggende te Lemmer, door J. Spakman, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4896 Z GRON 1978 op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 4.02 m. uit hekplaat, 1.30 m. uit lengteas en 1.48 m. uit dek.
1985-03-02: NvhN 02-03-1985: Groningen - Mocht de Groninger rechtbank besluiten de faillissementsaanvraag voor de rederij Sylvia Cargo in Hoogezand (voorlopig nog) af te wijzen, dan is het niet uitgesloten dat hypotheekhouder Scheepvaartkrediet nv, een dochter van de ABN, "noodgedwongen tot executie van de zes schepen van het bedrijf moet overgaan" (Deze zes schepen zijn: De Sylvia Alpha, de Sylvia Beta, de Sylvia Delta, de Sylvia Epsilon, de Sylvia Gamma en de Sylvia Omega.) Dat zei gisteren de raadsman van de bank voor de Groninger rechtbank bij de behandeling van de faillissementsaanvraag. Uitvoering van dit dreigement zou evenals bij faillissement het ontslag van de 96 werknemers van Sylvia Cargo bv betekenen, maar dan zonder enige garantie op een baan bij de nieuwe eigenaar van de schepen. 'Kiezen of delen' lijkt dus de houding van de bank in deze kwestie. Zij heeft voor de zes kleine handelsvaartschepen van de rederij kopers gevonden die echter alleen in de markt zijn als het bedrijf failliet is verklaard. Volgens de bank heeft Sylvia Cargo geen toekomst: Er is een negatief eigen vermogen van twee miljoen gulden, terwijl dit voor een gezonde bedrijfsvoering zeven miljoen positief zou moeten zijn. En Scheepvaartkrediet nv is niet bereid om tot een herfinanciering van negen miljoen over te gaan, maar wil wel, bijna anderhalf miljoen en een eigen vordering van nog eens een half miljoen 'vergeten' -als de verkoop van de schepen na een faillissement kan worden rondgebreid. De Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ), een vakbond waarbij 75 van de personeelsleden van Sylvia Cargo zijn aangesloten, verzet zich tegen een faillissement. Volgens de advocaat van de FWZ is een dergelijke oplossing alleen in het belang van de bank. Niet van de overige schuldeisers "en al helemaal niet in het belang van de bemanningen," aldus de raadsman, die de rechtbank er met nadruk op wees dat er weliswaar aanwijzingen zijn dat de potentiële kopers van de schepen een deel van de bemanningen willen overnemen, maar dat er niets concreet zwart op wit staat. Bovendien verweet hij de bewindvoerder van het in staat van surséance van betaling verkerende bedrijf dat eèn "cijfermatige onderbouwing van de stelling dat het bedrijf geen levenskansen heeft tot nu toe ontbreekt. Ook advocaat mr. E. G. IJspeert, optredend namens het voltallige kantoorpersoneel en een aantal in het bedrijf gelovende aandeelhouders, nam stelling tegen een faillissement. Hij voerde aan dat bij een onderhandse verkoop van de schepen alleen de bank haar geld krijgt, maar de overige crediteuren het moeten doen met 50 procent van hun vorderingen. "En na een liquidatie wordt zo over hun hoofden heen de mogelijkheid om alsnog de rest van het geld te innen afgesneden." Bewindvoerder mr. F. Hamminga bracht hier tegen in dat de crediteuren blij mogen zyn als ze na een faillissement nog de helft vah hun geld krijgen. " De rechtbank neemt waarschijnlijk, maandag een beslissing over de faillissementsaanvraag. Dan ook moet de kantonrechter in Zuidbroek een beslissing nemen over ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de rederij.
1985-03-07: Dagblad Scheepvaart 07-03-1985. Rotterdam. De "SYLVIA OMEGA "is een van de twee schepen die door H. Hanno & Co B.V. van Sylvia Cargo in Hoogezand zullen worden overgenomen, als de Groningse rechter tenminste het faillissement over het laatste bedrijf uitspreekt. Dat is nog lang niet zeker, want de zaak die afgelopen vrijdag diende, is aangehouden en de rechter heeft de bewindvoerder van het surseance verkerende opgedragen om voor morgen cijfermatig aan te tonen in hoeverre er overlevingskansen bestaan om zelfstandig door te gaan. De bewindvoerder mr F.Hamminga moet ondermeer gegevens verschaffen over de schuldenpositie, de exploitatie tijdens de surseance en de prognose voor het eerste halfjaar van 1985. Bovendien moet hij duidelijk welke krediten de KHV-rederij nodig heeft op de activiteiten zelfstandig voort te kunnen zetten. Ook in de zaak rond de ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor de 90 man vlootpersoneel van Sylvia Cargo, die afgelopen maandag diende voor de kantonrechter in Zuidbroek, is aangehouden. Woordvoerder E. Sarton van de FWZ zei te verwachten dat er binenkort een tussenvonnis komt naar analogie van de Groningse beslissing. De FWZ is redelijk gelukkig met de gang van zaken, omdat de rechter inzage in dezelfde gegevens wil hebben als de bond. De zaak komt morgen opnieuw voor de rechter in Groningen en verwacht wordt dat er dan een definitieve uitspraak zal volgen.
1985-03-12: Op 12-03-1985 is Sylvia Cargo failliet verklaart. NvhN 22-03-1985: Faillissementen. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Groningen van 12 maart is het faillissement uitgesproken van: Sylvia Cargo BV, Hoofdstraat 63a, 9601 EB Hoogezand, corr.adres: postbus 90, 9600 AB Hoogezand, rechtercomm. mr. G. Bracht, cur. mr. F. Hamminga. (Voor meer informatie zie bij Sylvia Alpha)
1985-03-12: NvhN 12-03-1985: Faillissementsaanvraag voor rechtbank. Heeft rederij Sylvia Cargo nog kans op overleving? Groningen. Heeft de in staat van surséance van betaling verkerende rederij Sylvia Cargo bv in Hoogezand nog overlevingskansen of is de financiële positie van dit 96 werknemers dermate verrot dat een faillissement de enige oplossing is om althans nog iets te redden voor het personeel? Die vraag stond gisteren weer centraal bij de behandeling van de faillissementsaanvraag voor de Groninger rechtbank. En opnieuw bleken er op vele vragen even zovele verschillende antwoorden mogelijk ''. Na de laatste behandeling op 1 maart besloot de rechtbank alvorens tot een beslissing te komen eerst een cijfermatige onderbouwing te eisen van de stelling van hypotheekhouder en bewindvoerder dat de rederij niet te redden zou zijn. Die cijfers kwamen - maar bleken multi-interpretabel. Zo rekende advocaat mr. M.J. Vis namens de Federatie van Werknemers in de Zeevaart uit dat op grond van de overgelegde gegevens zou blijken dat de exploitatie tijdens de surséance, inclusief rente en aflossing aan de bank, een winst opleverde van ruim anderhalve ton. En toekomstperspectief. Bewindvoerder mr. F. Hamminga kwam op basis vandezelfde cijfers echter op een verlies van ruim 650.000 gulden en de stelling dat de rederij geen bestaansrecht meer heeft. Gekibbel over exploitatieresultaten waar de raadsman van hypotheekhouder Scheepvaartkrediet nv overigens geen boodschap aan had: hij meende dat zonneklaar mag worden geacht dat het bedrijf moet failleren omdat de vermogenspositie niet anders toelaat, ongeacht een eventueel te verwachten? Herstel. Inzet van al deze verwikkelingen blijft ondertussen de werkgelegenheid van 96 mensen. De bank wil de zes schepen van de rederij onderhands verkopen aan een aantal verschillende gegadigden, die echter alleen geïnteresseerd zijn na een faillissement. De potentiële kopers hebben laten weten een deel van de bemanningen te willen overnemen, maar garanties zijn er niet. Bovendien leveren de bemanningen als zij een contract tekenen bij de nieuwe eigenaars van de schepen een deel van de bij Sylvia Cargo opgebouwde 'meerjarentoeslag' in. Een inkomensderving die vooral bij de FWZ een belangrijk argument tegen de door de bewindvoerder en bank voorgestane procedure is.
1998-04-08: Op 08-04-1998 nieuw brandmerk: 19155 Z R 1998
2001-08-00: Op 20.08.2001 tijdens de reis van Hamburg naar Nantes met een lading kaliumcarbonaat in aanvaring met vissersvaartuig “Arvag II” in positie 47.51.N 04.47. W. Schade aan stuurboord boeg opgelopen en reis vervolgd.
2018-12-07: Arrested
2018-07-dec Cargo ship was intercepted by Greek Coast Guard and taken to Ierapetra, southeast Crete, on suspicion of carrying illegal cargo or cargoes, drugs and/or arms, in 18 containers. The ship was intercepted on Dec 6 or earlier, name wasn’t revealed, it was said only, that the ship is Syria-flagged with 11 crew, including 10 Syrians and 1 Indian. Search of ship and containers cargo was carried out during Dec 7, results unknown. Rumors are the ship in question is general cargo ship “Noka”. ( source: Fleetmon Newsroom.)
2018-12-09: On 09-12-2018 the "Noka", enroute from Lattakia to Benghazi in laden condition, was withheld from sailing due to allegation of undeclared cargoes of drugs and arms onboard, in Valletta on Dec 6, 2018. An investigation file has been opened by Greek authorities. The vessel's departure permission was cancelled was by local authorities until completion of a detailed search and investigation. On Dec 9 the ship berthed at Heraklion. (source: Vesseltracker.)
Grote drugsvangst op Syrisch vrachtschip 'Noka' voormalige Nederlandse 'Sylvia Omega'
Griekenland heeft een grote partij drugs onderschept van meer dan 100 miljoen euro. De drugs zaten in een Syrisch schip dat onderweg was naar Libië, zei de kustwacht vrijdag. Opsporingsambtenaren vonden ongeveer zes ton verwerkte cannabis en drie miljoen superkrachtige 'Captagon'-amfetaminepillen, die waren verborgen aan boord van de onder de Syrische vlag varende 'Noka'. Het vrachtschip, met een elfkoppige bemanning, was van de Syrische haven Latakia op weg naar Benghazi, toen het op 5 december 2018 werd onderschept door de Griekse autoriteiten voor de zuidoostelijke kust van Kreta. De 'Noka' werd opgebracht naar de haven van Heraklion op het Griekse eiland, waar de autoriteiten de volledige lading losten. De drugs werden gevonden in acht containers, verstopt tussen lagen koffie, specerijen en houtkrullen. (Bron: transportonline.nl, 14-12-2018).

Afbeeldingen


Omschrijving: Sylvia Omega 1978
Gemaakt door: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: Sylvia Omega 1978
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Zomerhof 1978 ex Sylvia Omega
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: De Zomerhof (ex Sylvia Omega) op de Nieuwe Waterweg - foto aug. 1991.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Bengalen 1978 ex Zomerhof ex Sylvia Omega
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Bengalen' (ex 'Sylvia Omega')
Gemaakt door: Koning, R. (Ron)

Omschrijving: Bengalen 1978 ex Zomerhof ex Sylvia Omega on 02-09-1993.
Gemaakt door: Zee, Teun van der

Omschrijving: Anas j 1978 ex Bengalen 1978 ex Zomerhof ex Sylvia Omega
Gemaakt door: Unknown