Inloggen
SYLVIA EPSILON - ID 6365


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1978
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 7702982
Nat. Official Number: 4889 Z GRON 1978
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Gearless
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Ferus Smit B.V., Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 220
Launch Date: 1978-01-20
Delivery Date: 1978-03-09
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 12
Power: 2400
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 12013 Type 12TD200 (220x380) 600 rpm
Speed in knots: 12.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1599.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1102.00 Net tonnage
Deadweight: 3214.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 81.72 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 74.50 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 14.08 Meters Breadth, moulded
Depth: 6.61 Meters Depth, moulded
Draught: 5.50 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1978-02-17 SYLVIA EPSILON
Manager: Sylvia Cargo B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sylvia Cargo B.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHUJ

Date/Name Ship 1985-04-16 SILKE
Manager: Sandfirden B.V., Haren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Silke B.V., Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHMV

Date/Name Ship 1986-10-20 SILKE
Manager: Sandfirden B.V., Haren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Seaflower Transport & Trading Company N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (NA) / Netherlands Antilles
Callsign: PJEI

Date/Name Ship 1992-04-22 BERING SEA
Manager: Sandfirden B.V., Haren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Torungen Transport N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (NA) / Netherlands Antilles
Callsign: PJEI

Date/Name Ship 1994-04-00 GOLD STAR
Manager: C.S.C.M. N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Eigenaar: C.S.C.M. N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (NA) / Netherlands Antilles
Callsign: PJEI
Additional info: J.G.J van Delden.

Date/Name Ship 1994-08-00 SILKE
Manager: Pacstar N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Eigenaar: Seaflower Transport & Trading Company N.V., Willemstad (NA), Netherlands Antilles
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (NA) / Netherlands Antilles
Callsign: PJEI

Date/Name Ship 1996-09-00 SILKY
Manager: Roswell Navigation Corp.
Eigenaar: Silky Shipping Co. Ltd., Valletta, Malta
Shareholder:
Homeport / Flag: Valletta / Malta
Callsign: 9H5496

Date/Name Ship 1998-06-00 OLYMPIA LEADER
Manager: Olympia Abitrans S.r.L.
Eigenaar: Galtur Enterprise, Valletta, Malta
Shareholder:
Homeport / Flag: Valletta / Malta
Callsign: 9H5496

Date/Name Ship 2002-04-00 LADY SARAH
Manager: Nejem Co. Marine Services, Alexandria, Egypt
Eigenaar: Bushra Shipping & Trading, Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Kingstown / St. Vincent (and Grenadines)

Date/Name Ship 2002-12-10 LADY SARAH
Manager: Nejem Co. Marine Services, Alexandria, Egypt
Eigenaar: Bushra Shipping & Trading, Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Wonsan / Korea (North)
Callsign: HMZS4

Date/Name Ship 2005-05-00 LADY SARAH
Manager: Nejem Co. Marine Services, Alexandria, Egypt
Eigenaar: Bushra Shipping & Trading, Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Lattakia / Syria
Callsign: YKQT

Date/Name Ship 2005-06-00 LADY SARAH
Manager: Nejem Co. Marine Services, Alexandria, Egypt
Eigenaar: Bushra Shipping & Trading, Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Lattakia / Syria
Callsign: YKQT

Date/Name Ship 2010-05-00 LADY SARAH
Manager: Nejem Co. Marine Services, Alexandria, Egypt
Eigenaar: Bushra Shipping & Trading, Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Batumi (Batum) / Georgia
Callsign: 4LKS2

Date/Name Ship 2011-12-00 LADY SARAH
Manager: Nejem Co. Marine Services, Alexandria, Egypt
Eigenaar: Star Maritime Shipping Ltd., Tartous, Syria
Shareholder:
Homeport / Flag: Zanzibar / Tanzania
Callsign: 5IM522

Ship Events Data

1978-02-21: Op 21-02-1978 als SYLVIA EPSILON, zijnde een motorschip, metende 4531.69 m3 bruto verplaatsing volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage d.d. 08-02-1978, no. 18503, liggende te Foxhol, door K. Rozema, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4889 Z GRON 1978 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 4.00 m. uit hekplaat, 1.25 m. uit lengteas en 1.45 m. uit dek.
1985-03-02: NvhN 02-03-1985: Groningen - Mocht de Groninger rechtbank besluiten de faillissementsaanvraag voor de rederij Sylvia Cargo in Hoogezand (voorlopig nog) af te wijzen, dan is het niet uitgesloten dat hypotheekhouder Scheepvaartkrediet nv, een dochter van de ABN, "noodgedwongen tot executie van de zes schepen van het bedrijf moet overgaan" (Deze zes schepen zijn: De Sylvia Alpha, de Sylvia Beta, de Sylvia Delta, de Sylvia Epsilon, de Sylvia Gamma en de Sylvia Omega.) Dat zei gisteren de raadsman van de bank voor de Groninger rechtbank bij de behandeling van de faillissementsaanvraag. Uitvoering van dit dreigement zou evenals bij faillissement het ontslag van de 96 werknemers van Sylvia Cargo bv betekenen, maar dan zonder enige garantie op een baan bij de nieuwe eigenaar van de schepen. 'Kiezen of delen' lijkt dus de houding van de bank in deze kwestie. Zij heeft voor de zes kleine handelsvaartschepen van de rederij kopers gevonden die echter alleen in de markt zijn als het bedrijf failliet is verklaard. Volgens de bank heeft Sylvia Cargo geen toekomst: Er is een negatief eigen vermogen van twee miljoen gulden, terwijl dit voor een gezonde bedrijfsvoering zeven miljoen positief zou moeten zijn. En Scheepvaartkrediet nv is niet bereid om tot een herfinanciering van negen miljoen over te gaan, maar wil wel, bijna anderhalf miljoen en een eigen vordering van nog eens een half miljoen 'vergeten' -als de verkoop van de schepen na een faillissement kan worden rondgebreid. De Federatie van Werknemers in de Zeevaart (FWZ), een vakbond waarbij 75 van de personeelsleden van Sylvia Cargo zijn aangesloten, verzet zich tegen een faillissement. Volgens de advocaat van de FWZ is een dergelijke oplossing alleen in het belang van de bank. Niet van de overige schuldeisers "en al helemaal niet in het belang van de bemanningen," aldus de raadsman, die de rechtbank er met nadruk op wees dat er weliswaar aanwijzingen zijn dat de potentiële kopers van de schepen een deel van de bemanningen willen overnemen, maar dat er niets concreet zwart op wit staat. Bovendien verweet hij de bewindvoerder van het in staat van surséance van betaling verkerende bedrijf dat eèn "cijfermatige onderbouwing van de stelling dat het bedrijf geen levenskansen heeft tot nu toe ontbreekt. Ook advocaat mr. E. G. IJspeert, optredend namens het voltallige kantoorpersoneel en een aantal in het bedrijf gelovende aandeelhouders, nam stelling tegen een faillissement. Hij voerde aan dat bij een onderhandse verkoop van de schepen alleen de bank haar geld krijgt, maar de overige crediteuren het moeten doen met 50 procent van hun vorderingen. "En na een liquidatie wordt zo over hun hoofden heen de mogelijkheid om alsnog de rest van het geld te innen afgesneden." Bewindvoerder mr. F. Hamminga bracht hier tegen in dat de crediteuren blij mogen zyn als ze na een faillissement nog de helft vah hun geld krijgen. " De rechtbank neemt waarschijnlijk, maandag een beslissing over de faillissementsaanvraag. Dan ook moet de kantonrechter in Zuidbroek een beslissing nemen over ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de rederij.
1985-03-12: Op 12-03-1985 is Sylvia Cargo failliet verklaart. NvhN 22-03-1985: Faillissementen. Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Groningen van 12 maart is het faillissement uitgesproken van: Sylvia Cargo BV, Hoofdstraat 63a, 9601 EB Hoogezand, corr.adres: postbus 90, 9600 AB Hoogezand, rechtercomm. mr. G. Bracht, cur. mr. F. Hamminga. (Voor meer informatie zie bij Sylvia Alpha)
1985-03-12: NvhN 12-03-1985: Faillissementsaanvraag voor rechtbank. Heeft rederij Sylvia Cargo nog kans op overleving? Groningen. Heeft de in staat van surséance van betaling verkerende rederij Sylvia Cargo bv in Hoogezand nog overlevingskansen of is de financiële positie van dit 96 werknemers dermate verrot dat een faillissement de enige oplossing is om althans nog iets te redden voor het personeel? Die vraag stond gisteren weer centraal bij de behandeling van de faillissementsaanvraag voor de Groninger rechtbank. En opnieuw bleken er op vele vragen even zovele verschillende antwoorden mogelijk ''. Na de laatste behandeling op 1 maart besloot de rechtbank alvorens tot een beslissing te komen eerst een cijfermatige onderbouwing te eisen van de stelling van hypotheekhouder en bewindvoerder dat de rederij niet te redden zou zijn. Die cijfers kwamen - maar bleken multi-interpretabel. Zo rekende advocaat mr. M.J. Vis namens de Federatie van Werknemers in de Zeevaart uit dat op grond van de overgelegde gegevens zou blijken dat de exploitatie tijdens de surséance, inclusief rente en aflossing aan de bank, een winst opleverde van ruim anderhalve ton. En toekomstperspectief. Bewindvoerder mr. F. Hamminga kwam op basis vandezelfde cijfers echter op een verlies van ruim 650.000 gulden en de stelling dat de rederij geen bestaansrecht meer heeft. Gekibbel over exploitatieresultaten waar de raadsman van hypotheekhouder Scheepvaartkrediet nv overigens geen boodschap aan had: hij meende dat zonneklaar mag worden geacht dat het bedrijf moet failleren omdat de vermogenspositie niet anders toelaat, ongeacht een eventueel te verwachten? Herstel. Inzet van al deze verwikkelingen blijft ondertussen de werkgelegenheid van 96 mensen. De bank wil de zes schepen van de rederij onderhands verkopen aan een aantal verschillende gegadigden, die echter alleen geïnteresseerd zijn na een faillissement. De potentiële kopers hebben laten weten een deel van de bemanningen te willen overnemen, maar garanties zijn er niet. Bovendien leveren de bemanningen als zij een contract tekenen bij de nieuwe eigenaars van de schepen een deel van de bij Sylvia Cargo opgebouwde 'meerjarentoeslag' in. Een inkomensderving die vooral bij de FWZ een belangrijk argument tegen de door de bewindvoerder en bank voorgestane procedure is.
1998-00-00: In 1998 Class: RI. (Registro Italiano Navale-RINA)
2008-08-00: Op 06-08-2003 als LADY SARAH, eigendom van Sarah Shipping Inc., Delaware, USA, vlag Noord Korea in Constanta, Roemenie door de autoriteiten vastgehouden. Op 14-08-2003 weer vrijgegeven.
2010-05-14: On 14-05-2010 the 1,961-gt Syrian-flagged cargo M/V LADY SARAH (IMO 7702982) lost part of its deck cargo of timber while berthing at the port of Tartous on May 14. The incident was attributed to a stability problem.
2013-00-00: Final Fate:
In Turkije gesloopt na opgelopen motorschade.

Afbeeldingen


Omschrijving: SYLVIA EPSILON tewaterlating
Collectie: Strojenga, Martin
Vervaardiger: Strojenga, M. (Martin)
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: SYLVIA EPSILON onderweg van de werf Ferus Smit naar Delfzijl om proef te varen
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Groot, Harry de
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SYLVIA EPSILON op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SYLVIA EPSILON op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: SYLVIA EPSILON
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: SILKE
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: SILKE
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: SILKE op de Westerschelde 22 juni1988
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: BERING SEA op de Westerschelde 29 april 1993
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: BERING SEA
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Smallegange, J.W.F.

Omschrijving: SILKY
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: LADY SARAH
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Weijsters, W. (Wil)