Inloggen
ARTIBONITE - ID 635


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1955
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5174870
Nat. Official Number: 3314 Z GRON 1955
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck open
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 275
Launch Date: 1954-12-30
Delivery Date: 1955-03-08
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenbau Kiel A.G., Kiel, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 750
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAK Nr. 10668 Type MSU581 (290x420)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 496.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 248.00 Net tonnage
Deadweight: 1040.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 62299 Cubic Feet
Bale: 58429 Cubic Feet
 
Length 1: 59.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 57.09 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.79 Meters Breadth, extreme
Depth: 6.10 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1968
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew 3 cil 750 PK Wichmann Type (280x420) 10 mijl.

Ship History Data

Date/Name Ship 1955-03-08 ARTIBONITE
Manager: C. Holscher's Scheepvaartbedrijf (Holscher Shipping) N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik van Nood, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (N.Br.) / Netherlands
Callsign: PCUV

Date/Name Ship 1955-11-10 JOMA
Manager: C. Holscher's Scheepvaartbedrijf (Holscher Shipping) N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik van Nood, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (N.Br.) / Netherlands
Callsign: PFEJ

Date/Name Ship 1970-07-06 JOMA
Manager: Kersten Shipping Agency Inc., New York (N.Y.), U.S.A.
Eigenaar: Leendert van Nood, New York (N.Y.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (N.Br.) / Netherlands
Callsign: PFEJ

Date/Name Ship 1973-02-06 JOMAL
Manager: Kersten Shipping Agency Inc., New York (N.Y.), U.S.A.
Eigenaar: Kimberley Navigation Company Ltd., Georgetown, Demerara, Cayman Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown, Demerara / Cayman Islands

Date/Name Ship 1979-11-00 CARIGULF WARRIOR
Manager: Carigulf Lines Inc., Mobile (Ala.), U.S.A.
Eigenaar: Carigulf Ltd., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO4461

Ship Events Data

1955-00-00: Aanvankelijk PORT AU PRINCE, aanvankelijk JOMA. De brandbrief van het Kadaster zegt het volgende: 03.03.1955 als ARTOBONITE, gebrand 3314 Z GRON 1955, van Hendrik van Nood, reder te Port of Spain, 38 Marine Square, Trinidad, gedomicilieerd te Groningen. 10.11.1955 naamswijziging van ARTIBONITE in JOMA. 06.07.1970 verkocht aan Leendert van Nood, i.a.g.v.g.g.m. Grietje Wilhelmina de Wijer, dedomicilieerd New York, USA, per adres Kersten Shipping Agency, 52 Broadway 10004, New York. Verkoopprijs Fl. 600.000,-- Het schip heeft, volgens het Kadaster, tot de doorhaling steeds de zelfde motor gehad n.l. 4tew 8 cil 750 Pk MAK Nr. 10668 Type MSU581 (290x420) 10,5 Kn. De doorhaling van de teboekstelling is van 06.02.1973 wegens verkoop naar het buitenland. Het schip heeft dus van 03.03.1955 tot 06.02.1973 als Nederlands schip in het kadaster teboek gestaan.
1955-03-04: Als ARTIBONITE, zijnde een motorschip, metende 1403.92 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 9753 d.d. 28-02-1955, liggende te Groningen, door A. Kraaijema, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3314 Z GRON 1955 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op het shelterdek, 3.65 m. uit hekplaat, 2.35 m. uit lengteas en 1.48 m. uit dek.
1956-06-00: In 1956 kwam het schip in het nieuws doordat het de Amazone opvoer tot aan de stad Iquitos in Peru.
Algemeen Handelsblad 22-06-1956: Prestatie van Groninger kustvaarder. 1500 mijl de Amazone op naar Peru. Met vergiftigde pijlen beschoten. Groningen, 21 juni (Van onze correspondent) In de stad Iquitos aan de Amazonerivier in de binnenlanden van de Zuidamerikaanse staat Peru, 1500 zeemijlen (2800 km.) landinwaarts, ligt thans een Groninger kustvaarder stukgoederen te lossen. Het is het 1048 ton d.w. (bij 495 b.r.t.) metende m.s. Joma, een shelterdekker, welke in 1955 werd gebouwd bij de Noordnederlandse Scheepswerven N.V. aan het Winschoterdiep in Groningen en de kapitein-eigenaar, de heer H. van Nood, die zelf met zijn gezin aan boord is, is niet voor een kleintje vervaard. Hij bewees dit reeds met zijn eerste reis, n.l. een oversteek van Rotterdam naar de Caribische Zee. Met zijn reis van New York naar Iquitos heeft de heer Van Nood thans stellig weer een bijzondere prestatie geleverd. Kapitein Van Nood voer de Amazone-rivier op via Belem aan de Rio Para in de Amazone-delta. Op de 3de juni passeerde hij de Braziliaanse stad Manaos, welke reeds zeer ver in het binnenland ligt. De 12de juni j.l. bereikte de Joma, na een avontuurlijke tocht langs ondoordringbare tropische oerwouden de Peruviaanse stad Iquitos. Niettemin is kapitein Van Nood niet de eerste kustvaart-kapitein, die met zijn schip naar Iquitos is gevaren, Voor hem hebben in de laatste maanden reeds enkele andere coasterkapiteins deze prestatie geleverd. Dat de reis niet ongevaarlijk is blijkt uit het feit, dat de Groningse kustvaarder hier en daar langs de oevers van de Amazone door inboorlingen met vergiftigde pijlen werd beschoten. De vreemdste ontmoetingen komen voor. Eén der collega's van kapitein van Nood ruilde b.v. met inboorlingen een zaklantaarn tegen een kano. Uit het gedrag van het primitieve volkje was op te maken, dat ze van mening waren, dat er een geest in de zaklantaarn zat. Anders was het immers niet mogelijk, dat deze een fel licht uitstraalde. Korte tijd later kwamen dezelfde inboorlingen wederom aan boord om de kapitein te beduiden, dat de geest weg was. De zaklantaarn brandde namelijk niet meer. De coaster-kapitein toonde zich toen een machtig man. Hij zette een nieuwe battery in de lantaarn en de verheugde inboorlingen waren hem uitermate dankbaar voor deze nieuwe geest.
Leeuwarder courant 12-07-1956: Groninger trok over de oceaan. Coaster onder een hagel van giftige pijlen op Amazone. Binnendoor naar Peru. In de stad Iquitos aan de Amazonerivier in de binnenlanden van de Zuid- Amerikaanse staat Peru, 1500 zeemijlen (ongeveer 2800 km) landinwaarts, ligt momenteel een Groninger coaster stukgoederen te lossen. Het is het 1048 ton d.w. (bij 495 brt) metende m.s. „Joma", een shelter dekker, welke in 1955 werd gebouwd bij de Noord-Nederlandse Scheepswerven N.V. aan het Winschoterdiep in Groningen en de kapiteineigenaar, de heer H. van Nood, die zelf met zijn gezin aan boord is, is niet voor een kleintje vervaard, zo vertelt het schippersblad „Schuttevaer". Hij bewees dit reeds met zijn eerste reis, nl. een oversteek van Rotterdam naar de Caribische zee. Met zijn reis van New Vork naar Iquitos heeft de heer Van Nood thans stellig weer een bijzondere prestatie geleverd, daar de Amazonerivier hoogstens tot Iquitos, aan de voet van de machtige Cordilleras de los Andes, bevaarbaar is. Kapitein van Nood voer de Amazone-rivier op via Belem aan de Rio Para in de Amazone-delta. Op de 3de juni passeeerde hij de Braziliaanse stad Manaos, welke reeds zeer ver in het binnenland ligt. De 12de juni bereikte de „Joma", na een avontuurlijke tocht langs ondoordringbare tropische oerwouden de Peruaanse stad Iquitos. Niettemin is kapitein Van Nood niet de eerste kustvaartkapitein, die met zijn schip naar Iquitos is gevaren. Voor hem hebben in de laatste maanden reeds enkele andere coasterkapiteins deze prestatie geleverd, die op zichzelf uniek is in de scheepvaartwereld en een bewijs levert van de grote mogelijkheden van de moderne coasters en de bewonderenswaardige capaciteiten van de bemanningen, n.l. het maker van een lange zeereis, gekoppeld met een reis zeer ver landinwaarts onder de moeilijkst denkbare omstandigheden! Kapitein Van Nood zal in de naaste toekomst met de „Joma" regelmatig met stukgoederen tussen New Vork en Iquitos gaan varen. Als retourlading neemt hij vlees in blik, huiden en apevellen mee. Dat de reis niet ongevaarlijk is blijkt o.rn. uit het feit, dat de Groningse coasters hier en daar langs de Amazoneoevers door inboorlingen met vergiftigde pijlen werden beschoten. De vreemdste ontmoetingen komen voor. Eén der collega's van kapitein Van Nood ruilde b.v. met inboorlingen een zaklantaarn tegen een kano. Uit het gedrag van het primitieve volkje was op te maken, dat ze van mening waren, dat er een geest in de zaklantaarn zat. Anders was het immers niet mogelijk, dat deze een fel licht uitstraalde. Korte tijd later kwamen dezelfde inboorlingen wederom aan boord om de kapitein te beduiden, dat de geest weg was. De zaklantaarn brandde namelijk niet meer. De coasterkapitein toonde zich toen een machtig man. Hij zette een nieuwe batterij in de lantaarn en de verheugde inboorlingen waren hem uitermate dankbaar voor deze nieuwe geest.
1963-02-21: Gereformeerd gezinsblad 21-02-1963: Experimentele reddingboot. Kan duik in het water doorstaan. Dezer dagen heeft de bij de IJsselwerf aan het Kralingseveer gebouwde kustvaarder „San José" met succes zijn technische proefvaart gemaakt. De reden dat de inspecteur-generaal van de scheepvaart, de heer C. Moolenburgh, deze proefvaart meemaakte lag in het feit, dat dit schip een zeer bijzonder
reddingsschip aan boord heeft. Kapitein Van Noot, die voortgekomen is uit de binnenvaart en al vele jaren de kustvaart in de Amerikaanse wateren bedrijft, heeft graag zijn familie bij zich. Dit eist bijzondere reddingsmiddelen, te meer omdat onze jongste zeegeschiedenis vele drama's telt van kustvaarders met de normale open reddingsboten. Drama's, omdat deze boten bij zeer slecht weer óf niet gestreken konden worden óf tegen de hellende scheepswand aan splinters sloegen. Ongeveer een jaar geleden besteld.' kapitein Van Noot bij de jachtwerf Verhoeven in Aalsmeer een gesloten aluminium lanceer-reddingboot voor zijn coaster „Joma" die de Caribische wateren bevaart. Op zijn nieuwe schip ~de San José" wilde hij een dergelijke boot hebben, maar ditmaal van staal gebouwd. De scheepswerf van G revenstein in Krimpen aan de Lek kreeg de opdracht, en tijdens de technische pt vaart van de coaster, is ook dit reddingsmiddel beproefd. Lanceerboot: Het is een stalen boot. die plaats biedt aan zeventien mensen. De boot is geheel gesloten en voorzien van een twaalf PK motor, die tweemaal vierentwintig uur kan draaien op de aanwezige brandstofvoorraad. De opvarenden kunnen door vier waterdichte luiken in en uit het scheepje komen. Het staat op een speciaal gecontrueerde slee op het achterschip en kan van binnen uit door het wegtrekken van een pal gelanceerd worden. Wordt deze pal weggetrokken, dan gaat de boot door zijn gewicht glijden. De slee glijdt mee en dumpt de boot door zijn gewicht na enkele seconden over de achtersteven van de coaster in zee. De boot, die uitgerust is met stabilisatievinnen, verdraagt een stevige slagzij ener beide boorden en een dumping over de voorpiek. Omdat het scheepje geheel gesloten is, kan het een duik in het water doorstaan. Met gedraagt zich als de moderne reddingsboten van de Noord- en Zuidhollandse Reddingsmaatschappij. Om de du'k te weerstaan moeten de opvarenden met riemen, zoals in een vliegtuig, op hun plaatsen vastgebonden worden. Geen luchtkasten. Hoewel de autoriteiten van de scheep vaart inspectie die de demonstratie bijwoonden enthousiast waren, verkreeg de boot niet het certificaat “reddingsboot". De constructie van staal, die in een totaal gewicht van drie ton resulteerde, maakte het niet mogelijk inwendig drijfvenmogen aan te brengen. De internationale voorschriften eisen namelijk, dat een reddingsbevot voorzien is van luchtkasten of andere drijfmiddelen, zodat na het lekstoten voldoende drijfvermogen overblijft. Wilde men in dit geval de drie ton gewicht opheffen, dan zou nauwelijks een ruimte voor de opvarenden zijn overgebleven Kapitein Van Noot meende echter, dat een zeer hechte constructie luchtkasten overbodig maakt. Geen certificaat dus, maar een predikaat ..man over boord" boot en dus toestemming om het schip als reddingsmiddel te gebruiken. mits voldoende rubber reddingsvlotten eveneens aan boord zijn, aldus zei inspecteur generaal Moolcnburgh. die meent dat de boot als zodanig voor de kustvaarder veel veiliger is dan de gebruikelijke open reddingsboten.
1972-09-28: Amigoe di Curacao 28-09-1972: Willemstad – Bij het binnenloodsen van het Nederlandse motorschip „Joma" viel vanmorgen plotseling de motor uit waardoor het schip strandde op het rif tegenover de politiepost te Otrabanda. Met behulp van de boot van de loodsdienst werd het vrachtscheepje losgetrokken, waarna de „Schelde" het sleepwerk overnam. De schade viel op het eerste gezicht wel mee.
1982-12-26: Final Fate:
Onderweg van Puerto Cortes naar Tampa met een lading hout in zwaar weer in tweeën gebroken en gezonken in pos. 16.20. N - 87.50 W. (12 mijl van Queen Cay, voor de kust van Honduras)


Afbeeldingen


Omschrijving: De ARTIBONITE langs de kade in een winters Delfzijl, voor aanvang van de proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: ARTIBONITE op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: JOMA - de eigenaar is al The Kimberley Navigation Co. Ltd. at Georgetown (Cayman Islands.)
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Kade

Omschrijving: JOMA
Collectie: Fotoflite
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: JOMA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: JOMA
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Kade

Omschrijving: als JOMAL in januari 1977 te New Orleans
Collectie: Schell, W.A
Vervaardiger: Johnson, Eric (coll. Wm A. Schell)
Onderwerp: Havenopname