Inloggen
SUNETTA - ID 6312


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1935
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5608255
Nat. Official Number: 604 Z 'S HAGE 1935
Categorie: Tanker
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Tanker, ruwe olie
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 186
Launch Date: 1934-11-06
Delivery Date: 1935-02-07
Technical Data

Engine Manufacturer: Gebr. Stork & Co., Hengelo, Overijssel, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 3500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 25 1/2-55
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 7987.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 4764.00 Net tonnage
Deadweight: 12248.00 Net tonnage
Liquid: 616100 Cubic Feet
 
Length 1: 147.22 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 141.12 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 18.09 Meters Registered
Depth: 10.32 Meters Registered
Draught: 8.36 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1935-02-07 SUNETTA
Manager: N.V. Petroleum Maatschappij 'La Corona', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Petroleum Maatschappij 'La Corona', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PHUW
Additional info: Van 1941 tot 11/12-1946 thuishaven: Willemstad, roepsein PJDR. In 1946 PHUW

Date/Name Ship 1955-00-00 SUNETTA
Manager: Shell Tankers N.V., The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Petroleum Maatschappij 'La Corona', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PHUW

Date/Name Ship 1959-12-31 SUNETTA
Manager: Shell Tankers N.V., The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Shell Tankers N.V., The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PHUW

Ship Events Data

1944-08-29: In de Rode Zee opvarenden gered van de getorpedeerde JOHN BARRY (Master Joseph Ellerwald). Deze voer zonder escorte in de Rode Zee tijdens een reis van Philadelphia naar Aden (26-08-1944 vertrokken),Ras at Tanura en Perzische Golf, geladen met 8.200 ton stukgoed en 2.000 ton zilver. De zigzag varende JOHN BARRY voer met een snelheid van 12 mijl op 125 mijl uit de kust van Saudi Arabia en werd 28 augustus 1944 om 22:00 uur getroffen door 2 torpedo's afgevuurd door de Duitse onderzeeboot U-859 (Johann Jebsen). De 31 bemanningsleden en 27 gunners (het schip was uitgerust met 1x 4in, 1x 3in en 8x 20mm kanonnen) verlieten het schip waarna de U-859 om 22:30 uur een coup de grâce afvuurde, daarop brak het liberty schip in tweeën en zonk. 31 man zijn aan boord genomen door de SUNETTA en op 2 september te Aden aan wal gezet. De overige overlevenden zijn opgenomen aan boord van de Amerikaanse BENJAMIN BOURN en op 6 september te Khorramshar, Iran aan wal gezet. De lading ter waarde van $ 26 M is in 1994 geborgen.
1947-07-30: Binnen de pieren van Hoek van Holland op een zeemijn gelopen. Twee opvarenden kwamen hierbij om het leven; vijftien man raakten gewond. Tankboot SUNETTA liep op mijn. Buiten de pier van Hoek van Holland lieten vannacht twee Chinezen het leven — Zestien zwaar en vier licht gewonden
Algemeen Handelsblad 31-07-1947: Schip naar Schiedam gesleept. - (Van onze correspondent) - Rotterdam, 31 Juli. Omstreeks half twee vannacht is het 7987 ton metende Nederlandse tankschip "Sunetta" van de Bataafse Petroleum Mij. buiten de pier te Hoek van Holland op een mijn gelopen. Er ontstond een groot gat ln het voorschip onder de waterlijn. Het schip maakte zware slagzij over stuurboord. Doordat het water in de tanks stroomde begon het voorschip te zinken, doch het bleef uiteindelijk toch drijven. Het voorschip stak toen nog slechts een meter boven water uit. De gevolgen van de explosie, die zeer hevig was en zelfs op de wal te Hoek van Holland werd gehoord, waren ontzettend. Op de plaats, waar het schip door de mijn werd getroffen, bevond zich het logies van de Chinese bemanning. Twee Chinezen, die op de voorplecht de wacht bij het ankerspil hadden, werden op slag gedood; zestien Chinezen, die in het foksel lagen te slapen, werden zwaar gewond. Vier Nederlandse leden van de bemanning, die zich midscheeps bevonden, liepen lichte wonden op. Kort na de ramp verschenen een marinevaartuig en twee sleepboten van L. Smit & Co.'s Intern. Sleepdienst ter plaatse om assistentie te verlenen. Men slaagde erin een verbinding tot stand te brengen en het schip de Waterweg binnen te slepen. Vandaar is de sleep naar Schiedam gevaren, waar de "Sunetta" thans ligplaats heeft genomen aan de Doelen. Kort na aankomst zijn de zestien zwaar gewonden naar de wal gebracht. Van verscheidene zeelieden is de toestand zeer ernstig. Ze zijn in een ziekenhuis opgenomen. De licht gewonden zijn aan boord verbonden. Toen wij hedenmorgen in de vroegte aan boord van de "Sunetta" kwamen, stak de voorsteven van het schip een meter boven water uit en pompboten waren voortdurend bezig het water uit de tanks te pompen, ten einde het schip drijvende te houden. Aan dek had de explosie vele sporen achtergelaten. Vooral het logies van de Chinese bemanning was zwaar gehavend. "Een ongeluksreis" De "Sunetta" is op 26 Juli j.l. met een lading stookolie uit Aruba te Pernis aangekomen. Nadat de tanks waren geledigd, is het schip Woensdag om half drie naar zee vertrokken voor een reis naar Las Padras. "Het is een ongeluksreis geworden," vertelde ons de gezagvoerder, de heer T.H. Kroon, een ervaren zeekapitein, die reeds meer dan 26 jaren in dienst van de B.P.M. vaart. Even voor het vertrek van het schip ontving hij een telegram, dat zijn moeder, die op het eiland Vlieland woont, zwaar ziek is, en dat zijn overkomst dringend was gewenkt. De plicht gebood hem echter zee te kiezen. Ter hoogte van de sluis gekomen, dat was gistermiddag drie uur, raakte de machine onklaar, zodat men genoodzaakt was de ankers te laten vieren. Bij het ankeren brak de stuurboordankerketting, zodat men over bakboord ten anker moest gaan. Toen het anker was uitgeworpen, geraakte de "Sunetta" op drift. Gelukkig bleef het schip, nadat 75 vamen ketting was gevierd, liggen. De kapitein heeft toen sleepbootassistentie moeten vragen om te voorkomen dat zijn schip het scheepvaartverkeer in de Nieuwe Waterweg zou versperren. Nadat het personeel van de machinekamer acht uren hard had gewerkt aan de machine en nadat het reserveanker aan de gebroken ankerketting was bevestigd, werd het bakboordsanker gelicht en de reis voortgezet. Omstreeks 1 uur in de nacht passeerde de "Sunetta" Hoek van Holland. Om tijd te winnen heeft de kapitein de loods reeds bij de pieren van boord laten zetten, waartoe hij was gerechtigd. Het schip was op dat moment volkomen zeewaardig. Men volgde de lichtenlijn. Juist toen men de witte boei was gepasseerd weerklonk het geluid van een hevige explosie, gepaard gaande met een ontzettende luchtdruk, welke zo zwaar was, dat de kapitein op de brug, welke op het middenschip is gelegen, tegen de grond werd gesmakt. Chinezen sprongen over boord. Kapitein B.H. Kroon begreep onmiddellijk dat zijn schip op een mijn was gelopen en aangezien het voorschip begon te zinken, maakte hij alarm. Hij gaf bevel de boten te strijken. Er ontstond onder de Chinese bemanning een paniek. Enige Chinezen sprongen over boord. Men heeft de drenkelingen later met behulp van reddingboeien weer aan boord kunnen hijsen. Zodra de kapitein had bemerkt, dat het voorschip niet verder zonk, heeft hij de Chinezen tot kalmte gemaand en de bemanning last gegeven aan boord te blijven. Via de radio en met behulp van lampen werden S.O.S.-seinen uitgezonden. Te Hoek van Holland had men echter een vuurzuil waargenomen en het geluid der explosie gehoord. Een marinevaartuig en de sleepboten Maas en Argus van L. Smit & Co's Int. Sleepdienst voeren onmiddellijk ter assistentie uit. Onmiddellijk na het ongeluk heeft men de pompinstallatie in werking gesteld om te voorkomen, dat het voorschip nog dieper zou zinken. Helaas drong het water ook de pompkamer binnen, zodat het pompen moest worden gestaakt. Gelukkig bleef het voorschip op de intact zijnde tanks drijven. De kapiteins van de sleepboten zagen de toestand van het schip echter somber in. Men durfde het aanvankelijk niet te wagen de "Sunetta" onder deze omstandigheden naar Hoek van Holland te slepen en men stelde de kapitein voor het schip bij de kust aan de grond te zetten. "Ik stond er op", zo vertelde ons de kapitein, "dat men de "Sunetta" naar Hoek van Holland zou slepen. Ik bestelde direct radiografisch sleepboten ter assistentie tijdens de vaart in de Nieuwe Waterweg naar Schiedam. De autoriteiten te Hoek van Holland wilden ons bij aankomst aldaar ook al aan de grond laten zetten. "Doorvaren", zei ik. Nabij Maassluis heeft men mij opnieuw willen overhalen maar ik ben een oude Friese stijfkop. "Doorvaren", gebood ik en nu liggen wij hier. De maatschappij is daardoor voor zeer grote kosten gespaard gebleven. Breuk in de romp. "De schade aan het schip is echter nog zeer aanzienlijk. Onderweg hebben wij nml. geconstateerd, dat er een breuk in de romp is ontstaan ter hoogte van het middenschip. De machine is nog volkomen intact. Zij heeft tijdens de moeilijke sleeptocht gedraaid. Onmiddellijk na aankomst te Schiedam, te omstreeks half vijf vanmorgen, zijn de doden en gewonden van boord gehaald. Gedood werden de Chinese timmerman Ho Siew en de Chinese matroos Tan Ah Chwee. De vier lichtgewonde Nederlanders konden allen aan boord blijven. De oorzaak Wij vernamen nader, dat deskundigen nog niet direct aannemen dat de "Sunetta" inderdaad op een mijn is
gelopen. Dit kan eerst worden vastgesteld wanneer het tankschip in het dok is opgenomen. Men acht de mogelijkheid niet geheel uitgesloten, dat er in een der tanks in het voorschip gassen tot explosie zijn geraakt.
1947-09-15: Algemeen Dagblad 15-09-1947: Magnetische mijn. Rotterdam 15. 9 (Aneta) - De autoriteiten hebben bekend gemaakt dat de mijn welke tegen de boeg van de Sunetta ontplofte een magnetische mijn is geweest van een ander type dan de Duitsers tijdens de oorlog gebruikten. Deskundigen verklaarden dat het gebruikte type zijn doeltreffendheid binnen 2 jaar verliest, waaruit men afleidt dat het na de oorlog in het water is geplaatst. Ook werd de aandacht erop gevestigd dat een Soviet trawler die reeds enkele weken in de haven gestationeerd was vlak voor de ontploffing was weg gestoomd. Ook werd vernomen dat de politie enkele dagen na de ontploffing een "kikkerman" aanhield, die was toegerust met masker en rubbervinnen van het soort dat de saboteurs in de oorlog gebruikten. Hij zwom in de havenbuurt. Bij onderzoek bleek het een gewezen SS-man te zijn, die lid was geweest van de valscherm eenheid die Mussolini bevrijdde. Hij erkende in de oorlog mijnen te hebben gelegd voor geallieerde schepen en deelde aan de politie mee dat hij Holland op illegale was binnengekomen uit Duitsland. De Nederlandse autoriteiten zijn er nog niet zeker van wat voor verband er tussen al deze feiten en de ontploffing is. Het onderzoek wordt voortgezet en verwacht wordt dat er over enkele dagen bijzonderheden zullen worden bekend gemaakt.
1948-09-08: Het Vrije Volk 09-09-1948: De "SUNETTA" weer in de vaart -Woensdag heeft het herstelde m.s. "Sunetta," toebehorend aan de N.V. Petroleum Maatschappij "La Corona" van de Koninklijke Shell-groep zijn proeftocht gehouden. De "Sunetta" werd op 31 Juli van het vorig jaar getroffen door een hevige explosie op het moment dat het schip op uitreis naar Venezuela zich nog juist binnen de havenhoofden van Hoek van Holland bevond.
1960-12-07: Het Vrije Volk 07-12-1960 Engels en Nederlands schip te hulp. Eenentwintig Zuidslaven in vliegende storm gered (Van onze Zweedse correspondent) - SOS-SOS. We maken slagzij. Kunnen ieder moment kapseizen. Hebben onmiddellijk assistentie nodig. Ook medische hulp. Tweede stuurman gewond. Dreigt dood te bloeden. SOS-SOS. Dit waren de noodsignalen die gistermorgen door het vóór, het Oostzee-eiland Öland in gevaar verkerende Zuidslavische vrachtschip Nis werden uitgezonden en die nadat zij door het- Zweedse kuststation Karlskrona waren opgevangen, een dramatische reddingsactie in de Oostzee ontketenden. Het radiostation Karlskrona dirigeerde onmiddellijk het Nederlandse vaartuig SUNETTA van de Shell in Den Haag en het Engelse schip Baltic Exporter, die zich in de nabijheid bevonden, naar de plaats van het onheil. Twee Zweedse torpedojagers, op manoeuvres, begaven zich op weg en Stockholm zond een vliegtuig en twee helikopters. Ondanks een kokende zee en een windkracht (7) van 15 meter per seconde slaagde de Sunetta erin, eerst tien en daarna vijf bemanningsleden van de Nis aan boord te nemen. Via een reddingsboot van de Baltic Exporter, die zeven man aan boord nam, kon de gewonde stuurman door een helikopter worden opgepikt en naar het ziekenhuis in de dichtstbijzijnde havenstad Kalmar worden overgebracht. De verwondingen bleken zo ernstig, dat een hand van de 32-jarige Zuidslavische stuurman moest worden geamputeerd.
NvhN 10-05-1962: Groninger kapitein kreeg horloge voor redden Joegoslaven. De ambassadeur van Joegoslavië, de heer Zdenko Stambuk, heeft vanmorgen in zijn ambtswoning in Den Haag aan de 44-jarige kapitein B. van Bon uit Groningen een gouden horloge met inscriptie aangeboden als beloning van de Joegoslavische minister van verkeer, voor de moedige redding van veertien opvarenden van een in nood verkerend Joegoslavisch vrachtschip in de Oostzee. Het vrachtschip, de Nis, maakte op een stormachtige nacht in november 1960 zware slagzij nadat de deklading hout was gaan schuiven. De bemanning van de Nis zond noodsignalen uit, die werden opgevangen door de in de nabijheid varende Nederlandse Shell-tanker SUNETTA, die onder commando van kapitein Van Bon op weg was van Norrköping in Zweden naar Rotterdam. De bemanning van de Sunetta zette een reddingboot uit, die veertien opvarenden van de Nis aan boord nam. Later nam een Brits vrachtschip nog acht opvarenden van het in nood verkerende vaartuig aan boord. Een Zweedse sleepboot wist de Nis Oskarshamn binnen te slepen. Het horloge, dat kapitein Van Bon werd uitgereikt draagt in het Joegoslavisch de inscriptie "aan kapitein B. van Bon voor het redden van de bemanning van het Joegoslavische schip Nis in 1960".
1961-12-06: Friese Koerier 06-12-1961: Het Nederlandse vrachtschip SUNETTA (7.965 ton) werd tegen een der sluizen geworpen en beschadigde de sluismuren. De Nederlandse coaster Michel Swenden is in de storm op de rotsen gelopen ter hoogte van het eiland Mutton, in de baai van Galway (Ierland). Volgens de eerste berichten bestaat geen gevaar voor zinken. De Michel Swenden kwam uit Antwerpen met een lading kunstmest.
1962-01-25: Final Fate:
Verkocht voor de sloop aan Frans Rijsdijk, H.I. Ambacht.
Het Vrije Volk 31-01-1962: SUNETTA onder slopershamer. Shell Tankers heeft een van haar oude motortankers, de in 1935 gebouwde Sunetta voor de sloop verkocht aan Frank Rijsdijks Indusitrieële onderneming te. Hendrik Ido Ambacht. Het schip meet 7.956 bruto register ton, het draagvermogen is 12.248 ton dw. De Sunetta begon op 21 januari aan zijn laatste reis van Norrköping naar Rotterdam, waar zij op 25 januari arriveerde. Op het ogenblik ligt het schip bij de N.V. Tankercleaning te Schiedam.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1947
Kapitein: Kroon, T.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1960
Kapitein: Bon, B.van
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Sunetta 1935
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SUNETTA
Collectie: Pilkes, D.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: SUNETTA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SUNETTA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SUNETTA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SUNETTA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SUNETTA in Rotterdam
Collectie: Lous, C.
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SUNETTA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SUNETTA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname