Inloggen
BLOEMGRACHT - ID 6205


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1954
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5340340
Nat. Official Number: 3185 Z GRON 1954
Categorie: Tanker
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Tanker, bitumen
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 273
Launch Date: 1954-04-03
Delivery Date: 1954-05-21
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 500
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10183 Type 8ED (290x450)
Speed in knots: 9.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 280.00 Net tonnage
Deadweight: 719.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Liquid: 33000 Cubic Feet
 
Length 1: 56.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 52.88 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.43 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.61 Meters Depth, moulded
Draught: 3.37 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1962
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 8 cil 600 Pk Brons Nr. 15420 Type 8GV (220x380), 10 mijl

Ship History Data

Date/Name Ship 1954-05-21 STELLA MARIS
Manager: N.V. Teerbedrijf Uithoorn (TEBU), Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Reederij Theodora, Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Uithoorn / Netherlands
Callsign: PHSW
Additional info: Vanaf 1966 thuishaven: Rotterdam.

Date/Name Ship 1970-02-23 STELLA MARIS
Manager: N.V. Rederij Theodora & N.V. Rederij Frans, Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rederij Theodora & N.V. Rederij Frans, Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHSW
Additional info: Elk 1/2 deel.

Date/Name Ship 1971-07-22 CONSTANCE
Manager: Tanker Transport Services N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Tanker Transport Services N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDKJ
Additional info: 20-03-1975: Tanker Transport Services B.V.

Date/Name Ship 1975-03-21 CONSTANCE
Manager: Crestar Shipping Company B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Crestar Shipping Company B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDKJ

Date/Name Ship 1977-05-02 THRUSCROSS
Manager: Effluents Services Ltd., Liverpool, Great Britain
Eigenaar: Effluents Services Ltd., Liverpool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Liverpool / Great Britain
Callsign: GXED

Ship Events Data

1954-05-04: Op 04-05-1954 als STELLA MARIS, zijnde een tankschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Groningen, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 3185 Z GRON 1954 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op kampanje, 3.65 m. uit hekplaat, 1.80 m. uit lengteas en 1.44 m. uit dek.
1954-05-22: NvhN 22-05-1954: Proefvaart m.s. STELLA MARIS. Op de Eems heeft de goed geslaagde proefvaart plaats gevonden van het motortankschip „Stella-Maris", dat bij de Noord Nederlandse Scheepswerven te Groningen werd gebouwd voor de rederij Theodora te Uithoorn. De Stella-Maris meet 700 ton d.w. (499 r.t.b.) en is uitgerust met een 500 P.K. 8 cyl. motor, waarmede een snelheid werd behaald van ruim 10 mijl. Het schip is weer geheel electrisch gelast. De bouw geschiedde onder Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie (KI) voor de Atlantische vaart.
1954-08-22: NvhN 23-08-1954: Jupiter en STELLA MARIS in aanvaring. Het motorkustvaartuig Jupiter van de rederij J. Wiltens te Delfzijl en de tanker Stella Maris van het Teerbedrijf te Uithoorn zijn gistermiddag op klaarlichte dag bij Terschelling met elkaar in aanvaring gekomen. De Jupiter liep belangrijke schade op en kon na aankomst in Delfzijl niet laden. Het schip is naar de werf gebracht. Ook de nieuwe tanker Stella Maris kreeg belangrijke schade en wel aan het voorschip. Persoonlijke ongevallen kwamen echter niet voor.
1963-09-15: Tijdens een reis van Aviles naar Londen ter hoogte van Puerta de la Facada (Spanje) op de rotsen gelopen. Schade aan het voorschip, maar kon op eigen kracht loskomen en terugkeren naar Aviles voor noodreparaties.

Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het op de rotsen lopen van het motorschip Stella Maris nabij Pta de la Forcada aan de noordkust van Spanje. Het schip voer in ballast na gelost te zijn in Aviles. Het was goed weer, wind noordoost 3 met goed zicht. Bij het verlaten van de haven voer de Stella Maris dicht onder de stuurboordwal en verder op zicht van de vuren van de wal en op de radar. Ter hoogte van Pta. Del Castillo werd stuurboord roer gecommandeerd. Het schip begon naar stuurboord te draaien maar toen de kapitein “recht zo” aangaf bleek het stuurrad vast te zitten. Even later kwam het roer weer los maar het schip liep met een vaart van 8 mijl toch met de kop in de wal. De voorpiek maakte veel water. Het schip keerde daarop terug naar de haven en daar bleek de voorsteven en de voorpiek zwaar beschadigd te zijn.

Oordeel van de Raad is dat kapitein v.d.W. schuld heeft aan het op de rotsen lopen van zijn schip. Hij heeft onvoorzichtig genavigeerd door bij het ronden van Pta. de la Forcada slechts circa 15 meter uit de stuurboordwal te blijven. Hiertoe bestond geen aanleiding omdat ter plaatse ruimte genoeg was om meer bakboord uit te sturen. De Raad straft kapitein v.d.W. door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van twee weken.

Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 8 december 1964
1971-07-22: Leeuwarder Courant 22-07-1971: STELLA MARIS kon niet bunkeren op Far Oer. Bewoners van Torshavn op de Far Oereilanden hebben gisteravond verhinderd dat de „Stella Maris", die geladen is met 600 ton dichloorethaan, een giftig afvalprodukt van Akzo Zout Chemie, in de haven kon bunkeren. De Nederlandse kustvaarder zou zijn lading voor de Noorse kust in de Atlantische Oceaan storten, maar na felle protesten zette het koers naar een plaats duizend kilometer ten zuiden van IJsland en even ver ten westen van lerland. Ruim driehonderd demonstranten hadden gisteravond in Thorshavn alle plaatsen aan de kaden in beslag genomen met boten en bootjes. Kikvorsmannen hielden in het water borden omhoog met „Stella Maris go home". De eilandbewoners voeren met kleine boten tussen de kade en de „Stella Maris'* om op deze manier het Nederlandse schip te beletten aan de kade te meren. Toen de kapitein van de „Stella Maris" toch kans zag: tussen de vloot door te varen en de kade te bereiken, stak niemand een hand uit om de tros te grijpen. Kort hierna draaide het schip onverrichterzake de haven uit. In een radio-telefoongesprek met de KRO-radiorubriek „Echo", heeft de stuurman van de „Stella Maris" vanmorgen verklaard, dat de kustvaarder nu op weg is naar een geheim gehouden lerse bunkerhaven. Het schip heeft niet meer voldoende brandstof aan boord om naar de dumpplaats in de Atlantische Oceaan te varen en evenmin om naar Nederland terug te gaan. Wat er zou moeten gebeuren, als de „Stella Maris" ook in lerland niet kan bunkeren, wist de stuurman ook niet. Azko-directeur Dijkema heeft verklaard, dat het lozen van giftig dichloorethaan in de Atlantische Oceaan ten zuiden van IJsland normaal zal warden voortgezet. „Zolang niemand ons met redelijke argumenten kan overtuigen, dat we fout zijn, zien we geen reden om van deze lozing af te zien, ook al zouden er commerciële belangen op het spel staan." De heer Dijkema zei dit gisteravond naar aanleiding van de protesten van Engeland. IJsland en de Far Oereilanden tegen de lozing van 600 ton giftig bichloorethaan. De raad voor milieudefensie hoopt dat de Nederlandse regering het initiatief zal nemen tot een regeling die het dumpen vam gevaarlijke afvalstoffen buiten de terri tonale wateren verbiedt. Dit heeft de raad voor milieudefensie getelegrafeerd, aan de minrister-presiderot en de ministers van buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, volksgezondheid en milieubeheer, justitie, verkeer en waterstaat, alsmede van landbouw en visserij. De raad heeft begrepen dat het in het geval van de „Stella Maris" gaat om teerachtige, chloorbevattende gepolymeriseerde residuen, die in zee kunnen worden afgebroken. De raad wijst de ministers erop, dat de in het algemeen hieraan verwante gechloreerde parafinen en diphenylen stoffen zijn die ernstige schade toebrengen aan visetende vogels en zoogdieren zoals zeehonden. Naar het oordeel van de raad zijn de uitlatingen van het RIZA, dat deze produkten per se niet schadelijk zijn voor het leven in zee, wetenschappelijk allerminst overtuigend. Volgens de raad moet de Nederlandse regering ondanks het ontbreken van juridische gronden, verhinderen dat Nederlandse schepen dergelijke stoffen op zee lozen. Na protesten van Noorwegen, Denemarken en IJsland heeft ook Engeland verklaard, het te betreuren, dat afvalstoffen die moeilijk afbreekbaar zijn en de neiging hebben in voedsel te accumuleren, in zee worden gestort. De lerse minister van buitenlandse zaken heeft verklaard dat het dumpen van de afvalstoffen in de Atlantische Oceaan geen ernstige bedreiging voor de lerse belangen vormt, maar hij hoopte wel, dat het afval in geschikte containers zou worden verpakt. lerland heeft niet bij de Nederlandse regering geprotesteerd, maar wel heeft de lerse ambassadeur dr. Eoin MacWhite de bezorgdheid van de lerse regering aan de Nederlandse overgebracht.
1971-07-23: De Tijd 23-07-1971: Lozing afval afgelast. STELLA MARIS terug naar Rotterdam. Akzo zwicht voor verzoek regering. Van onze verslaggeefster Rotterdam, 23 juli. In het weekeinde keert Nederlands meest besproken schip, de Stella Maris, terug in Rotterdam. De directie van AKZO Zout Chemie is gezwicht voor het verzoek van de Nederlandse regering om de lading chemische afvalstoffen die de Stella Maris aan boord heeft, niet in zee te storten. De 600 ton dichloorethaan zal voorlopig in tanks worden opgesloten. Hetzelfde zal gebeuren met afvalstoffen die in de eerstvolgende maanden zullen vrijkomen. De directie van AKZO blijft op bet standpunt staan dat lozing van de afvalstoffen als tijdelijke maatregel en op de manier zoals overeengekomen met Nederlandse deskundige overheidsinstanties aanvaardbaar was. Men beeft echter geboor gegeven aan bet verzoek van de regering na deze internationale politieke verwikkelingen vreesde. De regering heeft enkele dagen intensief overleg op het hoogste nivean «ver deze kwestie gepleegd. Zij heeft AKZO meegedeeld alles in het werk te stellen om spoedig tot een algemeen bindende' internationale regeling te komen over de lozing van industriële afvalstoffen in zee. Eigenaar van het „spookschip" is Tanker Transport Services in Rotterdam dat een contract van een jaar met AKZO had afgesloten voor het storten van chemisch afval uit de Botlek in zee. Dat zou neerkomen op één reis per anderhalve maand. Deze reis van de Stella Maris was, zo deelde een woordvoerster van het Rotterdamse bedrijf mee, de eerste volgens dit contract. Wat er nu met dit contract gebeurt is nog niet bekend. Volgens Tanker Transport Services is de samenwerking met AKZO rond deze reis „bijzonder plezierig" verlopen. Aan boord van de Stella Maris hebben zich, zo deelde men mee geen moeilijkheden voorgedaan en het schip kan, zonder nog ergens brandstof te hoeven innemen, naar de thuishaven terugkeren. Mocht er voor de „Stella Maris" voorlopig geen emplooi zijn voor wat betreft het vervoeren van chemische afvalstoffen, dan zal het schip voldoende werk hebben aan ziin normale bezigheden: het verj/oer van ruwe teer en creosootolie. Nergens welkom. In de afgelopen week spraken de regeringen van Noorwegen, Zweden, Denemarken, IJsland, Engeland en lerland hun verontrusting uit over de dumping van de chemische afvalstoffen. Aanvankelijk zou de lading overboord worden gezet in een gebied voor de Noorse kust. Na protesten vanuit Scandinavië werd een andere plaats gekozen: in de oceaan tussen lerland en IJsland. Ook dit stuitte op bezwaren van de betreffende regeringen met als uiteindelijk resultaat dat de Stella Maris nergens welkom was. Nadat in Thorshavn (Far Oer) het schip geweigerd was voor het innemen van brandstof voer het naar de haven Stornoway op de Nieuwe Hebriden. Ook daar moest men weinig van het Nederlandse schip hebben. 'Zeerover' Kapitein Vogel en de bemanning de Stella Maris zouden zeer verrast zijn geweest door de ontvangst in Thorshavn. Volgens de woordvoerdster van de Tanker Transport Service zou de kapitein van de Stella Maris zich hebben gevoeld als „een zeerover". „Hij zei ons dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt. Dat de protesten de bevolking zich richtten tegen de voorgenomen lozing van afvalprodukknn hij zich voorstellen, maar dat duidelijk een vijandige houding tegenover de bemanning van het betreffende schip werd aangenomen, achtte hij onvoorstelbaar," aldus de woordoerdster. Kapitein, stuurman en machinist van de Stella Maris zijn Nederlanders. De verdere bemanning bestaat uit Spanjaarden. Het is de eerste reis van kapitein Vogel met dit schip, dat voor 19 juli eigendom was van rederij Theodora te Uithoorn.
De Waarheid 03-08-1971: Nu vanuit Amsterdam en onder een andere naam: Stella Maris gaat rustig door met lozen van afval. (Van een verslaggever) Het fel omstreden schip Stella Maris gaat rustig door met het lozen van chemische afvalstoffen in volle zee. Nauwelijks zes dagen nadat de tanker in Rotterdam met 600 ton AKZO-afvalstoffen terugkeerde in Rotterdam zette het schip vanuit de Amsterdamse Petroleumhaven met chemisch afvalwater koers naar Engeland. Om vijf minuten over vier 's nachts van de 31e juli verliet de tanker Constance de Petroleumhaven. Deze Constance is echter hetzelfde schip als de Stella Maris. De dag tevoren namelijk liep de Stella Maris de Petroleumhaven binnen en één dag later was er met nieuwe verf een andere naam op de boeg geschilderd. Niettemin: de letters van Stella Maris waren nog duidelijk te lezen. Om vier uur 's middags vond zelfs met enig ceremonieel vertoon de officiële omdoping plaats. Het vervoer van de chemische afvalstoffen begon onmiddellijk nadat de Stella Maris een andere „status" had gekregen. Tankerschip Constance voer twaalf uur later met een hoeveelheid chemisch afvalwater uit naar de Engelse plaats Middlesbrough, loosde die lading in volle zee en keerde gisteravond om hali acht 's avonds weer terug in Amsterdam met aan boord een lading creosoot, een teerprodukt.
1971-10-16: Verslag uit de Reddingsboot. Diensten 3976 en 3978 d.d. 16 oktober 1971. CONSTANCE op drift. Te 15.00 uur vertrok de mrb. Gebroeders Luden (Lauwersoog) naar zee , daar de Nederlandse kusttanker Constance (ex Stella Maris) , 1½ à 2 mijl ten zuidoosten van de routeboei TE 14 (ca.15° benoorden Ameland) water maakte en zware slagzij had. Zes van de negen bemanningsleden waren overgestapt op de Duitse coaster Ilse Mathiesen
De reddingsboot zette koers naar de opgegeven positie, maar in de nabijheid van de boei gekomen, constateerde de reddingsbootbemanning op de radar dat de tanker door de krachtige zuidoostelijke wind ca. 5 mijl om de noordwest was gezet. Tegelijk met de Gebroeders Luden arriveerde ook een Duitse sleepboot bij de Constance, een kwartier later gevolgd door de sleepboot Holland. Het noodverkeer werd toen opgeheven. De Gebroeders Luden werd verzocht de tankerbemanning weer op hun eigenschip over te brengen. Twee van hen weigerden echter en bleven op de reddingsboot. Er werd stand-by gehouden totdat de Holland de tanker achterstevoren tot voor de Eems had gesleept, waarna de Gebroeders Luden bedankt werd voor de verleende assistentie. Te middernacht werden de beide opvarenden op Lauwersoog aan land gezet. Ook de Carlot van Terschelling is voor de Constance uigevaren, maar werd teruggeroepen toen vastgesteld was dat de Gebroeders Luden eerder ter plaatse zou zijn.
1971-10-18: NvhN 18-10-1971: Havenmeester van Delfzijl: Er zit 650 ton afval in “Stella Maris” een schip vol geheimen. (Van een onzer verslaggevers)
Waaruit bestaat de lading van de voormalige Stella Maris, nu CONSTANCE geheten, die zondagmorgen met zware slagzij de haven van Delfzijl is binnengesleept? Volgens de Rotterdamse bevrachter-eigenaar „Tanker Transport Service" bestaat de lading van de ex-Stella Maris, die begin dit jaar bekendheid kreeg als gifschip, uit meervoudige onverzadigde vetzuren. Deze zijn volgens hem ongevaarlijk. De scheepsbevrachter weigerde ons vanmorgen te vertellen van welke industrie deze stoffen afkomstig zijn. Maar de havenmeester van Delfzijl zegt, dat het schip „650 ton afval" bevat. Sinds gistermorgen half twaalf ligt de Constance afgemeerd langs de Kademuur in Delfzijl. Zatermiddag was het schip tussen Texel en Terschelling in ernstige moeilijkheden geraakt, doordat het op een scherp voorwerp was gevaren en daardoor zware slagzij aan stuurboord maakte. Zes bemanningsleden, die met een opblaasbare reddingssloep het schip hadden verlaten, werden opgepikt door de Duitse kustvaarder Ilse Mattiesen. De kapitein, de eerste en de tweede machinist bleven aan boord. Omstreeks half acht werd de Constance op sleep genomen door de sleepboot “Holland” van rederij Doeksen op Terschelling. Aanvankelijk dacht men het lekke schip in de loop van zaterdagavond Delfzijl binnen te loodsen, maar dat bleek niet te lukken. Het slepen leverde nogal wat moeilijkheden op, omdat de voormalige Stella Maris zwaar slagzij maakte. Pas zondag- morgen lukte het de haven van Delfzijl binnen te komen. Deskundigen onderzoeken de tank, waarin het lek is ontslaan. 'Ballast' De kapitein van de Constance had in zijn eerste radiografische noodmelding niet gezegd, dat hij lading aan boord had. Hij sprak van „ballast". Later had de kapitein het over „afvalwater" en in een gesprek met rederij Doeksen, zei hij, dat in zijn schip twee tanks nog half vol zaten met „dat spul". Gifschip; De Constance kwam begifï dit jaar als Stella Maris in het nieuws, toen bekend werd, dat het schip van plan was een lading giftige afvalstoffen van de AKZO uit Rotterdam in de Noordzee te lozen, dicht onder de Noorse kust. Een en ander leidde toen tot heftige protesten van tal van Europese regeringen. Na een dagenlange zwerftocht op zee, besloot de opdrachtgever (AKZO) na overleg met de reder de Stella Maris naar Rotterdam terug te roepen. Volgens een woordvoerder van het Havenschap Delfzijl zal de 650 ton „afval" vandaag in binnenvaarttankers worden overgepompt, waarna het lekgeslagen schip in Delfzijl bij scheepswerf Sander zal worden gerepareerd.
De Telegraaf 18-10-1971: Ex-„Stella Maris” sloeg lek. Den Helder, maandag. De tanker „Constance“, die onder de naam „Stella Maris" begin dit jaar een internationaal schandaal veroorzaakte, stootte zaterdagmiddag tussen Texel en Terschelling lek. Terwijl de sleepboot- „Holland" uit Terschelling het zwaar slagzij makende schip te hulp spoedde, brachten zes bemanningsleden zich met een rubberbootje in veiligheid. De „Constance" was met een lading ballastwater onderweg van Rotterdam naar Hamburg. De „Stella Maris" haalde indertijd de voorpagina van iedere krant toen de tanker uit Rotterdam afkomstige giftige afvalstoffen onder de Noorse kust in de Noordzee wilde lozen.
Het Vrije Volk 28-10-1971: Gifschip zwaar beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) Delfzijl. De Constance, die als gifschip Stella Maris wereldfaam verwierf, blijkt zwaarder beschadigd dan men dacht. Er zit een forse winkelhaak, die de eerste vier tanks overlapt, in de bodem. Het schip moet veel van zijn lading hebben verloren, toen het na een aanvaring met een obstakel onder water, naar Delfzijl werd gesleept. Volgens reder Van Tol bestond die lading uit water gemengd met natriumzouten en onverzadigde vetzuren, afkomstig van de DSM. Het is nog steeds onduidelijk waarom de Constance zich buiten de gebruikelijke vaarweg bevond. De reder ontkent dat men de lading daar in zee wilde storten.
Leeuwarder Courant 04-11-1971: Constance-affaire voor Raad voor Scheepvaart? (Van onze regionale parlementsredacteur) De „Constance-affaire" (alias Stella Maris) zal waarschijnlijk voor de Raad voor de Scheepvaart komen. Dat vertelde setaatssecretaris Kruisinga (Verkeer en Waterstaat) woensdagavond aan de Tweede Kamer. De afvaltanker „Constance" was op 15 oktober in Amsterdam geladen met een lading zuren van DSM, die op 60 zeemijlen ten noordoosten van de Engelse kust moest worden geloosd. Het schip vertrok op 16 oktober, maar sloeg lek en voer door naar Delfzijl. De lading werd overgepompt in een binnenvaarttanker en teruggebracht naar Amsterdam. Eerder was gemeld dat de „Constance" een deel van de lading ten noorden van Terschelling overboord had gezet. De heer Oele (PvdA) herinnerde er de staatssecretaris aan, dat DSM een methode heeft ontwikkeld deze zuren bij de fabriek af te breken. De staatssecretaris beloofde dat met DSM te zullen bespreken.
1988-11-00: Final Fate:
Gesloopt door K. &. M. Davies te Milford Haven, Wales.

Afbeeldingen


Omschrijving: STELLA MARIS
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Tewaterlating

Omschrijving: STELLA MARIS
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Werf

Omschrijving: STELLA MARIS
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: STELLA MARIS
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Stella Maris 1954.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: STELLA MARIS
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Monteny, G.

Omschrijving: STELLA MARIS
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: STALLA MARIS te Krimpen aan de IJssel in 1968. (Het schip is aan het draaien om bij de teerfabriek af te meren. Op de achtergrond is de reparatiewerf van Vuijk nog te enigszins te zien.)
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: STELLA MARIS te Hoogezand in 1968
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Houwerzijl, E.

Omschrijving: CONTANCE .
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Clarkson, John

Omschrijving: CONSTANCE
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: CONSTANCE
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: CONSTANCE te Rotterdam.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: THRUSCROSS
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: THRUSCROSS
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Onbekend *