Inloggen
SPES MEA - ID 6085


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1902-04-19 / 1935-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5881 GRON 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1902-03-00
Delivery Date: 1902-04-19
Technical Data

Gross Tonnage: 90.50 Gross tonnage
Net Tonnage: 72.12 Net tonnage
Deadweight: 135.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.56 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.86 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.04 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.19 Meters Depth, moulded
Draught: 1.87 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1955
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1955 gemotoriseerd: 4tew 2 cil 75 PK Deutz Type (x) en verbouwd (luikhoofd verhoogd) en verlengd met 6 meter.

Ship History Data

Date/Name Ship 1902-04-19 SPES MEA
Manager: Harm Roelz Dost, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Roelz Dost, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PSRL

Date/Name Ship 1913-01-30 SPES MEA
Manager: Jan Dost (1947 Erven), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Dost (1947 Erven), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PSRL
Additional info: Aankoopprijs HFl. 8.000,--

Date/Name Ship 1923-07-04 SPES MEA
Manager: Leendert H. Krook, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Leendert H. Krook, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PSRL
Additional info: Later Ulrum

Date/Name Ship 1930-00-00 SPES MEA
Manager: Roelof Krook, Zoutkamp, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelof Krook, Zoutkamp, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zoutkamp / Netherlands
Callsign: PSRL
Additional info: Niet volgens Kadaster

Ship Events Data

1902-04-00: AH 10.04.1902: Rotterdam 9 april. Bij de werf van Gebr. J. & W. Boerma te Martenshoek is te water gelaten de tjalk 'SPES MEA' (85 last) voor H.R. Dost te Groningen. De kielen zijn gelegd voor dito tjalken van 90 last voor Joh. Balk te Groningen en 70 last voor Jac Klugkist te Groningen.
1902-04-19: Dagregister deel 15 nummer 469 den negentienden April 1900twee. Verklaring van eigendom. De ondergetekende Harm Roelf Dost, scheepskapitein, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd “Spesmea”, thans liggende in de Zuiderhaven te Groningen, in 1902 gebouwd en nieuw van de bijl te water gebracht van de werf van den scheepsbouwer Johannes Wijnandus Boerma, te Martenshoek, gemeente Hoogezand, ingevolge meetbrief d.d. Martenshoek 2 April 1902 nr. 284 gemeten bruto op 256.40 kubieke meter of 90.50 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 204.33 kubieke meter of 72.12 tonnen van 2.83 kubieke meter, welk schip nog op geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen te Groningen, dat schip in de registers van zijn kantoor ten name van den ondergetekende te willen stellen. Groningen, den 19 April 1902. H.R. Dost. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5881 en Opnieuw gebrand 1360 Z.)
1902-04-24: Op 24-04-1902 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G318N. Lengte: 24 m 88 cm, breedte: 5 m 05 cm, waterverplaatsing: 164,080 ton. Eigenaar: H.R. Dost, domicilie: Groningen.
1904-05-00: DS 13-05-1902: De nieuwe tjalk ”SPES MEA” (kapitein Dost) is heden van Delfzijl vertrokken naar Arendal.
1923-03-07: Algemeen Handelsblad 13-03-1923: SPES MEA. Kopenhagen. 10 Maart. De Nederl. tjalk „Spes Mea", met 150 ton salpeter van Hamburg naar Kastrup bestemd, is 7 dezer bij het binnenkomen alhier aan den grond raakt, doch kwam den volgenden dag met assistentie van visscherlieden weder vlot. -Schade onbekend.
Rotterdamsch Nieuwsblad 13-03-1923: Kopenhagen, 10 Maart. De Nederl. tjalk Spes Mea, van Hamburg naar Kartrup bestemd, liep 7 Maart bij het binnenkomen hier, haven aan den grond, maar kwam 8 Maart met behulp van visscherslieden weder vlot. De schade is onbekend. De Spes Mea arriv. 8 Maart te Kopenhagen.
1923-07-10: NvhN 10-07-1923: De tjalk “SPES MEA” van 164 ton, eigenaar den heer J. Dost te Groningen is verkocht aan schipper L. Krook, idem te Groningen.
De Telegraaf 12-07-1923: De tjalk “Spes Mea” van 164 ton, eigenaar den heer J. Dost te Groningen is verkocht aan den heer L. Krook aldaar.
1930-08-01: Op 01-08-1930 als SPES MEA, zijnde een zeiltjalkschip, groot 256.40m3, liggende te Delfzijl, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Leendert Krook, schipper te Ulrum, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 1360 Z GRON 1930 op het achterschip in de deklijst van de achtersteven. (Opm.: Het brandmerk 5881 GRON 1902 is vernietigd.)
1935-00-00: 1935 uit de Wad- en Sontvaart.
1937-08-19: Op 19-08-1937 meting te Maastricht. Meetnummer: R10577N. Lengte: 25 m 06 cm, breedte: 5 m 06 cm, waterverplaatsing: 163,932 ton. Eigenaar:
L. Krook, domicilie: Ulrum.
1954-05-07: Uit Kadaster met zeebrief
1955-03-13: Op 13-03-1955 als SPES MEA, zijnde een stalen motorschip, metende 160.804 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Amsterdam no. A16063 d.d. 16-03-1955, liggende te Amsterdam, door J. de Rouwe, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 3219 B GRON 1954 op het achterschip aan B.B. zijde in het dek. 0.60 m. uit hekplaat, 0.70 m. uit lengteas en 0.00 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken, 1360 Z GRON 1930, in deklijst van de achtersteven zijn vernietigd.)
1965-00-00: Final Fate:
Uit de vaart en opgelegd. In 1968 werd Krook brugwachter in Purmerend. Na zijn overlijden werd het op 25.02.1987 verkocht aan C.F. van der Tien in Purmerend. Op 12.12.1989 verkocht aan Jan van Berge te Amsterdam. Weer teruggebracht en verbouwd als in 1902 en in de bruine vloot en de oude Deutz motor is vervangen door een Daf 1160 Nr. 18531 van 160 PK. Op 13.01.1999 verkocht aan Klaas Bosch en Daniel Alexander Munnikes, Harlingen. 03.11.2003 van Vof Spes Mea Charter (Klaas Bosch is nu alleen eigenaar). Staat 11.2010 nog zo bij het Kadaster geregistreerd.

Afbeeldingen


Omschrijving: Spes Mea 1902 on 05-08-1994 Harlingen.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Schmaal, G.J. (Gerrit)

Omschrijving: Spes Mea 1902 on 05-08-1994 Harlingen.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Schmaal, G.J. (Gerrit)

Omschrijving: Spes Mea 1902 on 04-04-2013 near Vlieland.
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de

Omschrijving: Spes Mea 1902 on 04-04-2013 near Vlieland.
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de