Inloggen
SOMMELSDYK - ID 6046


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1907
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Shelterdeck closed
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Northumberland Shipbuilding Company (1927) Ltd, Howdon-on-Tyne, Great Britain
Werfnummer: 143
Launch Date: 1907-00-00
Delivery Date: 1907-04-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Richardsons, Westgarth & Co. Ltd., Hartlepool, Great Britain
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 2900
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 28,46 & 77-74
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 6315.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 4026.00 Net tonnage
 
Length 1: 410.00 Feet (British) Registered
Beam: 52.00 Feet (British) Registered
Depth: 36.00 Feet (British) Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1907-04-00 ROTTERDAM
Manager: British Maritime Trust Ltd, West Hartlepool, Great Britain
Eigenaar: British Maritime Trust Ltd, West Hartlepool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: West Hartlepool / Great Britain

Date/Name Ship 1908-00-00 ROTTERDAM
Manager: Furness, Withy & Co. Ltd., West Hartlepool, Great Britain
Eigenaar: Furness, Withy & Co. Ltd., West Hartlepool, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: West Hartlepool / Great Britain

Date/Name Ship 1909-07-17 SOMMELSDYK
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Ship Events Data

1910-04-21: Final Fate:
Het vrachtschip ss. 'Sommelsdyk' (1907) van de Holland-Amerika Lijn, in lading voor Boston (Mass.) en geladen met hars, teer en het brandbare creosoot, liggende aan paal 13 in de Maashaven, brandt tijdens reparatiewerkzaamheden in de haven van Rotterdam geheel uit. Ondanks de grote inzet van diverse blusboten is de brand niet meer te bedwingen. De 40 man bemanning konden allen veilig aan land komen. Het wrak werd later verkocht voor Hfl. 84.500,-- aan de N.V. Holland, Scheepswerf- en machinehandel te Hendrik-Ido-Ambacht. Ze werd op 14.05.1910 door twee sleepboten uit de Maashaven weggesleept naar Hendrik-Ido-Ambacht en daar vervolgens gesloopt.


Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

SWAAN, EDUARD MARTINUS

E. M. werd geboren op 03 juni 1877  in Padang (Indonesië) als z.v. Wilhelmus Cornelis Swaan (geb. 17.08.1845 te Bergen op Zoom) en Jeannette Antoinette Auguste Coelen. (geb. 05.07.1852 te Batavia) 

E. M. was ongetrouwd.

E. M. overleed op 03.02.1912 toen hij overboord viel en verdronk in de Atlantische Oceaan.

Eduard Marinus Swaan behaalde zijn derde stuurman diploma in twee keer. Diploma 3e stuurman A op 14 okt. 1896 en diploma 3e stuurman deel B op 11 dec. 1896.  Hij kwam in dienst bij de H.A.L. op 29 maart 1897 als stuurmansleerling op de MAASDAM en de ROTTERDAM. Na het behalen van het diploma derde stuurman, kwam hij in dienst als 4e stuurman in okt. 1897 op de EDAM. Behaalde op 11 april 1900 het diploma 2e stuurman GHV. Vanaf 1901 kreeg hij tussentijds een opleiding bij de Koninklijke Marine als luitenant tweede klasse bij de Koninklijke Marine Reserve. Zijn eerste schip als kapitein was op 8 nov. 1909 van het s.s. SOMMELSDYK. In 1910 ging hij over op de ANDYK, waarna hij op 5 sept. 1910 het gezag kreeg over het stoomschip SOESTDYK. Helaas kwam een eind aan zijn carrière doordat hij midden op de Atlantische Oceaan overboord viel door onbekende oorzaak, zijn lichaam werd nooit teruggevonden.

 

Kinderen

geen

De schepen van de kapitein

 *   1909 – 1910 van het s.s. SOMMELSDYK – geb. in 1907

*   1910 – 1910 van het s.s. ANDYK – geb. in 1909

*   1910 – 1912 van het s.s. SOESTDYK – geb. in 1901 

 

Overige bijzonderheden

RN 120212
Een gezagvoerder verdronken. Het vracht stoomschip SOESTDYK van de Holland Amerika Lijn arriveerde gisternacht 1 uur in de Nieuwe Waterweg, komende van New York. De eerste stuurman, die het bevel voerde, rapporteerde bij aankomst te Rotterdam, dat de gezagvoerder kapt. C. Zwaan, zaterdag 3 februari jl. in de Atlantische Oceaan, vermoedelijk door een duizeling bevangen, over de reling in zee is gestort en verdronken. De ongelukkige was ongehuwd.

 

HND 160212

Kapitein E.M. Swaan †. — Men schrijft aan de „Nieuwe Rott. Courant.":
Het stoomschip SOESTDYK, van de Holland Amerika Lijn, vertrekt morgen, onder commando van kapitein L. Rijnink, wederom naar zee.
Zoals wij reeds bij binnenkomst van het stoomschip bericht hebben, verloor het schip op de laatste thuisreis haar gezagvoerder, kapitein E.M. Swaan, die in het midden van de oceaan overboord geslagen werd en verdronk. Kapitein Swaan was in maart 1897 als stuurmansleerling bij de Holland Amerika Lijn in dienst getreden, na zijn leerschool aan de Zeevaartschool te Rotterdam te hebben doorgemaakt. Hij diende achtereenvolgens in verschillende rangen op de stoomschepen van de N.A.S.M., verscheidene jaren als eerste officier op de grotere passagiersschepen. In november 1909 werd hij tot kapitein bevorderd en sedert dien voerde hij het bevel over verschillende vrachtschepen van de Maatschappij, die in hem een van haar beste jeugdige krachten verloren heeft. Ook onder zijn vrienden en kennissen in de Marine-Reserve was Swaan algemeen zeer gezien en bemind.

Zie ook : https://www.captainalbert.com/captains-from-the-past/swaan-martinus-eduard/

 

Datum vanaf: 1909
Kapitein: SWAAN, EDUARD MARTINUS

Afbeeldingen


Omschrijving: SOMMELSDYK 21 april 1910 in Rotterdam 17.30 30 minuten nadat de brand ontstond
Gemaakt door: Nieuwland, Cornelis
Onderwerp: Schade

Omschrijving: SOMMELSDYK 21 april 1910 in Rotterdam om 19.00
Gemaakt door: Nieuwland, Cornelis
Onderwerp: Schade

Omschrijving: SOMMELSDYK 21 april 1910 in Rotterdam om 19.10
Gemaakt door: Nieuwland, Cornelis
Onderwerp: Sloop

Omschrijving: SOMMELSDYK 22 april 1910 in Rotterdam deels uitgebrand om 19.20
Gemaakt door: Nieuwland, Cornelis
Onderwerp: Schade

Omschrijving: SOMMELSDYK 22 april 1910 in Rotterdam (foto Lammerse)
Gemaakt door: Nieuwland, Cornelis
Onderwerp: Schade
Algemene informatie

DS 200407
Londen, 19 april. Een der grootste ladingstomers aan de Tyne gebouwd deed gisteren haar proeftocht. Het is de ROTTERDAM gebouwd door de Northumberland Shipping Company en bestemd voor de wekelijkse lijn Rotterdam-Baltimore der Firma Furness, Withy & Co. te West Hartlepool. Het schip kan 13000 ton lading vervoeren en heeft een snelheid van 12 knopen. Het is een fraai exemplaar van een moderne ladingboot, welker grootte voor enkele jaren verbazing zou hebben gewekt doch die thans heel gewoon is. Dit stoomschip is echter niet alleen voor cargavervoer bestemd, maar ook voor landverhuizers. Na de geslaagde proeftocht is het naar West Hartlepool teruggekeerd en vandaar op de 18e vertrokken naar Baltimore om voor Rotterdam te laden. (opm: dit is de latere SOMMELSDYK van de Holland Amerika Lijn)

NRC 220410
Brand aan boord van de SOMMELSDIJK. Het stoomschip SOMMELSDIJK, van de Holland-Amerikalijn is gisterenavond in vlammen opgegaan. Ruim 5¼ uren in de namiddag, was men op het dek van het voorschip van dit stoomschip, dat sedert eergisterenochtend in de Maashaven alhier in lading ligt, bezig met doen van kleine herstellingen. Daartoe stond op dat voorschip een smidse, om klinknagels gloeiend te maken. Door een in de nabijheid zijnde luchtkoker werden de gloeiende nagels overgereikt aan een jongen, die op het tussendek stond en ze met een tang aanpakte. Een van die gloeiende klinknagels is gevallen en terecht gekomen tussen balen teerzout, waarvan er reeds 3.300 in het voorruim geladen waren. Vijf minuten later sloegen de vlammen uit. Tevergeefs trachtte men met het blusmateriaal van het schip het vuur te stuiten. Alle pogen was ijdel, hand over hand nam de brand toe, slag op slag weerklonk, het dek werd witgloeiend, als water stroomde het gloeiende ijzer van het dek in de haven en tegen zeven gelastte de heer Van Helden, de inspecteur van de Holland-Amerika Lijn, dat allen het schip moesten verlaten. Toen was het lot van de SOMMELSDIJK beslist, want zolang mogelijk bleef de heer Van Helden met zijn mannen aan boord. Dit was in hoofdzaak werkvolk. Van de bemanning waren er maar enkelen na vijven met een paar officieren aan boord gebleven. De ketels waren afgeblazen. Scherp stak weldra een geweldige rookkolom tegen de blauwe lucht af. En tussen dit pikzwarte, lekten rode en lichtgele vlammen, nu en dan opslaande tot boven de schoorsteen van het schip. Voortdurend nam de brand in omvang toe. Op het voorruim volgende het grootruim, dan vatten de bunkers vlam en langs en door de machinekamer, sloegen de vlammen over naar het achterschip want onder het opperdek bevindt zich een doorlopend ruim.
Te 11 uren gisterenavond was het een vuurzee van af het voorschip tot aan de achtermast. Witgloeiend was het overal. Van de commandobrug, met kaartenkamer, stuurinrichting, hutten van de commandant en de officieren, benevens de salon, was niets meer over dan een aantal in allerlei bochten verwrongen ijzeren staven. Uit het inwendige van het schip spoot het vuur door de luchtkokers opwaarts, het dek was opengebarsten, niets was tegen een dergelijke felheid van hitte bestand. Aan blussen viel niet te denken. Alleen was men er op uit het voor- en achterschip nat te houden, dit vooral om te trachten de stalen trossen, waarmede het schip gemeerd was, te behouden.
Het stoomschip SOMMELSDIJK werd gisterenmorgen voor de wal aan de Maashaven N.Z., waar het voor de loodsen van de firma Furness en Nephews Ltd. in lading lag, verhaald naar paal 13 in de Maashaven. Toen de brand uitbrak, lag het ongeveer 200 meter uit de wal. Zijn plaats aan de Noordwal was ingenomen door het stoomschip MAARTENSDIJK, eveneens van de Holland-Amerikalijn. Dat stoomschip is tijdens de brand verhaald langs de wal in westelijke richting, om beneden de wind te komen. Ook zijn verhaald een aantal rijnschepen en tjalken, die in de onmiddellijke nabijheid lagen. De SOMMELSDIJK bleef aan de palen. Nauwelijks was het gerucht van de brand bekend, of de brandweer rukte uit. Over rijnschepen en met roeiboten brachten gasten van de spuiten 40, 42, 37 en 39 slangen uit en gaven water, hetgeen weinig baatte. Meer diensten verleenden de stoomboten HAVENDIENST I, II, III en IV, GEMEENTEWERKEN, DOKWERKEN en MAASWERKEN. Bovendien verleenden hulp de sleepboten TITAN, HARRY, BETTY en de stoomboten COLUMBUS, DAM en andere met het verhalen van schepen als anderszins. Dit alles geschiedde onder onmiddellijk bevel van de havenmeester de heer Willingen, die met zijn personeel al zee spoedig ter plaatse was. Over de brandweer had de hoofdman, de heer H.E. van IJsendijk H.Ez., het bevel. Daarvan waren ook nog uitgerukt de handbrandspuiten 41, 46, 38, de stoomspuiten 5, 4 en 1 en de reddingsbrigade.
Reeds waren in het stoomschip SOMMELSDIJK geladen, behalve de genoemde balen teerzout, een grote partij amerilsteen, 750 ton steenkolen voor scheepsgebruik, balen, lompen en touw, vaten wijn en vlas. Heel de lading, naar schatting een paar duizend ton, is totaal verloren.
Omstreeks 10 uren in de avond, toen de bunkers rood gloeiend waren, knalde er eensklaps, vermoedelijk ten gevolge gasontwikkeling aan boord van het brandende schip, een hevige slag. De uitwerking ervan was zo hevig, dat van een op de wal staande loods van de firma Furness en Nephews Ltd. voornoemd, een paar ruiten braken. Een paniekje ontstond onder de toeschouwers, maar was spoedig bezworen. Ook verloor tijdens de brand de stoomboot HAVENDIENST enige leren slangen met straalpijpen, die achtergelaten moesten worden op het brandende schip, toen men daarvan de terugtocht aanvaardde. Groot was de belangstelling die onverflauwd de gehele avond duurde en in het bijzonder de veerdienst Heen en Weer ten goede kwam. Afgaande op de zwarte rookkolommen, van uit de stad zichtbaar, trokken de massa’s naar de Maashaven. Daar waren ook de directie van de Holland-Amerikalijn, de hoofdcommissaris van politie, de afdelingscommissaris, de heer D.A. Caspers en anderen bijeengekomen.
De schade is zeer aanzienlijk, daar het schip vrijwel als totaal verloren beschouwd kan worden. Naar wij vernemen loopt de maatschappij tot een bedrag van NLG 50.000,- eigen risico, de verdere waarde van het stoomschip is op beurspolis verzekerd.
Omstreeks half één in de afgelopen nacht stond de SOMMELSDIJK vanaf het voorschip tot aan de achterpiek in volle vlam. Met onverminderde kracht woedde het vuur en al wat aan dek was is verwrongen, opengebarsten of hangt er in allerlei grillige vormen allerbedroevendst bij. Al dadelijk zijn een aantal foto’s genomen.
Het Nederlandse stoomschip SOMMELSDIJK, kapt. E. Swaan, van de Boston-Philadelphiadienst, werd in 1907 te Newcastle door de Northumberland Steamship Building Co. Ltd. gebouwd. Het is bruto 6.216 en netto 4.026 register tonnen groot. De hoofdafmetingen zijn: lang 410, breed 52, en hol 27,6 Engelse voet. Het zou a.s. zaterdag van hier naar Boston en Philadelphia vertrekken. In 1907, toen het schip van stapel liep, droeg het de naam ROTTERDAM.

NRC 220410
Brand aan boord van de SOMMELSDIJK. Nog steeds woedt de brand voort aan boord van het stoomschip SOMMELSDIJK, zij het dan ook met zichtbaar verminderde kracht. Maar uit het voorruim slaan nog telkens de vlammen op, ter plaatse waar de balen teerzout gestuwd waren.
Even vóór drieën in de afgelopen nacht is de grote schoorsteen vrijwel gelijk met het dek afgebroken, aan stuurboordzijde overboord geslagen en in de Maashaven ondergedompeld. Anderhalf uur later hebben de acht boten van de havendienst, die tot dat ogenblik in werking waren, het watergeven gestopt, omdat maar al te duidelijk bleek, dat al het watergeven het stoomschip van een totale vernieling niet redden kon. Sedert zijn alleen in actie gebleven de stoomboten HAVENDIENST III en MAASWERKEN, die zich uitsluitend bepalen tot het nat houden van de trossen, waarmede het voorschip gemeerd is. Braken deze trossen en raakte het brandende schip op drift, dan waren de gevolgen niet te overzien. Gevaar voor omslaan bestaat er vooralsnog niet. Er zijn ook al enige laadbomen overboord gevallen, alles brandt meer en meer uit, ook het volkslogies is onder de bak geheel uitgebrand.
Heel de toestand, gelijk die hedenmiddag is, duidt er op, dat wat van het grootste stoomschip zal resten, als oud roest is te beschouwen.
Gedurende de grote brand is geen enkel persoonlijk ongeluk voorgevallen. Alleen toen de heer Van Helden, de inspecteur van de Holland-Amerikalijn, gisteravond last gaf tot het ontruimen van het schip en daarvoor nog een kwartier beschikbaar stelde, liet een agent van politie zich langs een tros buiten boord zakken, wat zo snel ging, dat het vel van ’s mans beide handen gedeeltelijk werd afgestroopt. Hij is buiten dienst gesteld.
Thans zit het achterschip van de SOMMELSDIJK aan de grond, terwijl aan bakboordzijde zware ijzeren kettingen zijn aangebracht om het omkantelen te voorkomen. Gisterenavond heeft ook de wethouder jhr. F. van Citters, waarnemend burgemeester, geruime tijd ter plaatse van de brand vertoefd.
De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (Holland-Amerikalijn) is volkomen gedekt. Het stoomschip SOMMELSDIJK, nu een wrak, wordt als geheel verloren beschouwd. Casco, machinerieën en gereedschappen van dit stoomschip zijn door bemiddeling van de makelaars, de firma R. Mees & Zoonen alhier, voor NLG 750.000,- verzekerd. Van dit bedrag is NLG 181.000,- op de beurs alhier, het restant te Londen afgesloten. Onder dit bedrag is niet begrepen de schade, toegebracht aan de lading, die het schip reeds ingenomen had. Binnen enige dagen zou deze verzekering vervallen; het bedrag van de nieuw te sluiten verzekering zou, naar men verneemt, met 9.000 pond sterling verminderd worden.
Hedennamiddag woede de brand nog steeds voort. Vermeld dient alsnog, dat van de vrijwillige brandweer, de brandmeester de heer H.J. Roost het eerst met spuit 41 ter plaatse was.

NRC 250410
Rotterdam, 25 april. Aan boord van het wrak van het stoomschip SOMMELSDIJK, smeult en rookt het nog steeds in alle ruimen. Het ligt in de bedoeling om zodra mogelijk, misschien na 2 of 3 dagen het schip in de allereerste plaats leeg te pompen. Op het ogenblik is daar wegens de hitte geen denken aan. Naar men verneemt, heeft de Holland-Amerika Lijn het stoomschip geabandonneerd aan de verzekeringsmaatschappijen.

NRC 050510
Advertentie. Verkoop bij inschrijving van het stalen stoomschip SOMMELSDIJK, nu in de Maashaven te Rotterdam, zoals het daar ligt door brand beschadigd, met inbegrip van een zich aan boord bevindende hoeveelheid beschadigde kolen.
Afmetingen: 410 x 52 x 27,6 Engelse voet; drie stalen dekken; triple-expansie ketels en donkey-ketel. Gebouwd in 1907 door de Northumberland Shipbuilding Co. te Newcastle.
Verkoopvoorwaarden en alle andere inlichtingen op aanvrage te verkrijgen bij ondergetekenden.
Inschrijvingen moeten uiterlijk donderdag, 12 mei 1910, des middags om 12 uur, bezorgd worden ten kantore van John Hudig & Son, Lloyd’s Agenten, Rotterdam.

NRC 120510
Heden heeft de firma John Hudig & Son, Lloyds agenten, voor rekening van belanghebbenden, bij inschrijving alhier verkocht het in de Maashaven liggende schip SOMMELSDIJK, zoals het daar ligt door brand beschadigd, met inbegrip van een zich aan boord bevindende hoeveelheid beschadigde kolen. Het stoomschip is aan de hoogste inschrijver, de scheepssloperij Holland te Hendrik Ido Ambacht gegund voor NLG 84.500. Er kwamen 10 biljetten in.

Bijgaand bericht is uit Dagblad Scheepvaart van 13 mei 1910.Wrak stoomschip Sommelsdijk.
Rotterdam, 12 mei. Bij de heden gehouden inschrijving van het stoomschip Sommelsdijk waren ingekomen 10 biljetten. Hoogste inschrijfster was de N.V. Scheepssloperij “Holland” te H.I.Ambacht voor f 84.500,-
De SOMMELSDIJK is gesleept door twee sleepboten op 14 mei 1910 vertrokken uit de Maashaven naar de sloopwerf.

NRC 310510
Wij vernemen dat een groot aantal beschadigde platen van het stoomschip SOMMELSDIJK van het opperdek en van de zijden, bij inschrijving gekocht door de N.V. Scheepssloperij Holland te Hendrik Ido Ambacht, zal worden weggenomen, en dat daarna een nauwkeurig onderzoek zal plaats hebben om na te gaan of de algehele reparatie van het schip is aan te bevelen. Voorlopig schijnen de ketels en machines zo goed als niet te hebben geleden, en het voorschip, het gehele schip onder de waterlijn en het achterschip hebben niet van de brand geleden, zodat dit schip, slechts 2½ jaar oud, nog te goed wordt geacht om niet een belangrijke reparatie ten volle te verdienen.